Ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii publice art. 321 C.p. de la 1969

Sentinţă penală 614 din 07.02.2014


Titlu: ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii publice art. 321 C.p. de la 1969

Tip speţă: sentinţă penala

Număr speţă: 614

Data speţă: 07.02.2014

Domeniu asociat: infractiuni care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala.

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr………/P/2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, au fost trimişi în judecată în stare de libertate inculpaţii A.C.P.D, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 2 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 61/1991, art. 180 alin. 2 C.p. şi art. 321 alin. 1 C.p., S.M, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 2 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 61/1991, art. 180 alin. 2 C.p., art. 181 alin. 1 C.p. şi art. 321 alin. 1 C.p., şi în stare de arest în lipsă, inculpaţii P.V.D, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 2 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 61/1991, art. 180 alin. 2 C.p., art. 181 alin. 1 C.p. şi art. 321 alin. 1 C.p., toate cu apl. art. 37 lit. b C.p., şi B.A.G, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev.art. 180 alin. 2 C.p., art. 181 alin. 1 C.p. şi art. 321 alin. 1 C.p.

În actul de sesizare a instanţei s-a reţinut că, la data de 28.12.2012, în jurul orelor 04,00, părţile vătămate M.M şi M.C.C se aflau împreună cu martorii M.O.T, M.I.D şi E.I.M la terasa SC Romnicon SRL, situată la intersecţia str. Doljului cu str. 1 Decembrie 1918 din Craiova.

La terasa menţionată au venit inculpaţii B.A.G şi S.M, care au avut o discuţie contradictorie cu părţile vătămate, motivată de faptul că partea vătămată M.îl salutase pe inculpatul B, confundându-l.

În această împrejurare, inculpatul Ş.M a scos un baston telescopic, fapt ce a determinat pe partea vătămată M.C.C să se ducă la maşină şi să ia si el un baston telescopic.

Ulterior, inculpaţii S şi B au părăsit terasa, revenind după câteva minute împreună cu inculpaţii A.C.P.D  şi P.V, agresându-le pe părţile vătămate.

Astfel, folosindu-se de un cuţit, inculpatul P.V.D a aplicat lovituri părţii vătămate M.C.C, împrejurare în care aceeaşi parte vătămată a fost lovită şi de inculpaţii S.M cu un baston telescopic, dar şi de inculpatul B.A.G.

De asemenea, toţi inculpaţii au lovit pe partea vătămată M.M, inculpatul A. folosindu-se de un cuţit.

În urma loviturilor primite, partea vătămată M.C.C a suferit leziuni ce au necesitat 25-30 zile de îngrijiri medicale, iar partea vătămată M.M 8-9 zile de îngrijiri medicale.

Procurorul a apreciat că acţiunile inculpaţilor au adus atingere bunelor moravuri, având în vedere manifestările deosebit de violente au produs neliniştea şi indignarea persoanelor care au asistat la manifestările antisociale, respectiv martorii E.I.M, A.A, M.O.T şi M.I.D.

Pentru dovedirea acestei situaţii de fapt, au fost propuse prin rechizitoriu următoarele mijloace de probă: declaraţii părţi vătămate, declaraţii martori, declaraţii inculpaţi, fişă de constatări preliminare, raport de constatare medico-legală, certificate medico-legale, procese verbale de recunoaştere din planşă fotografică, proces verbal de conducere în teren, proces verbal de redare a imaginilor video.

În cursul cercetării judecătoreşti, inculpaţii S.M şi A.C.P.A s-au prevalat de dreptul la tăcere, refuzând să dea declaraţii.

Au fost audiate părţile vătămate M.C.C şi S.M, declaraţiile fiind consemnate şi ataşate la dosar.

Au fost audiaţi martorii M.O.T, M.I.D, E.I.M, A.A., M.F, B.L.F şi P.I.F, declaraţiile fiind consemnate şi ataşate la dosar.

În temeiul art. 386 C.p.p., instanţa a constatat imposibilitatea audierii martorului L.M.M.

Părţile vătămate M.C.C şi M.M s-au constituit părţi civile în procesul penal.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În noaptea de 28.12.2012, în jurul orelor 04,00, părţile vătămate M.C.C şi M.M se aflau împreună cu martorii M.O.T şi E.I în faţa magazinului SC Romnicon SRL, situat la intersecţia str. Doljului cu str. 1 Decembrie 1918 din Craiova.

La acelaşi magazin, au venit inculpaţii S.M şi B.A.G pentru a cumpăra o sticlă cu suc.

Partea vătămată M.M s-a adresat inculpatului B. pe un ton ameninţător, fapt care l-a deranjat pe acesta, între ei existând un schimb de replici.

Inculpatul S.M a scos un baston telescopic, fapt ce a determinat pe partea vătămată M.C.C să se ducă la maşină şi să ia şi el un baston telescopic.

Ulterior, toate părţile s-au calmat, inculpaţii S şi B au luat o sticlă de suc, apoi au dat mâna cu părţile vătămate şi au plecat. În acest moment, a venit la magazin şi martora M.I.D, soţia părţii vătămate M.M.

La scurt timp, inculpaţii S.M şi B.A.G s-au întors însoţiţi de inculpaţii A.C.P.A şi P.V.D  şi au început să îmbrâncească părţile vătămate, moment în care martorul E.I  s-a speriat şi a fugit.

Conflictul a durat aproximativ un minut, timp în care inculpatul S.M a lovit cu bastonul telescopic pe care îl avea asupra sa pe părţile vătămate M.c.C  şi M.M.

Partea vătămată M.C.C a fost lovită cu cuţitul de inculpatul P.V.D şi cu pumnii şi picioarele de inculpatul B.A.G .Partea vătămată M.M a fost lovită şi de inculpaţii A.C.P.A şi B.A.G cu pumnii, dar şi de inculpatul P.V.D  cu mânerul cuţitului pe care îl avea asupra sa.

În urma loviturilor, partea vătămată M.C.C a suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare 25-30 zile de îngrijiri medicale, astfel cum rezultă din certificatul medico-legal nr. 34/A2/08.01.2013 emis de IML Craiova. (f. 89 dup).

Partea vătămată M.M a suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare 8-9 zile de îngrijiri medicale, astfel cum rezultă din raportul de constatare medico-legală nr. 5436/A1/12.01.2013 emis de IML Craiova (f. 113 dup).

Conform declaraţiei martorei A.A(f. 111 dosar instanţă), la prima întâlnire dintre părţile vătămate şi inculpaţii S şi B, partea vătămată M. s-a apropiat ameninţător de inculpatul B.. Martora a precizat că inculpatul B. s-a supărat şi a existat un schimb de replici între cei doi, însă nu a auzit ce şi-au spus.

Martora a mai precizat că unul dintre inculpaţi a scos un baston telescopic, iar partea vătămată M. s-a dus la maşină şi a luat şi el un baston telescopic, însă ulterior părţile şi-au dat mâna şi s-au pupat.

Martora a declarat că, la puţin timp după acest moment, au revenit 3-4 persoane care au început să se îmbrâncească cu părţile vătămate şi să fugă unii după alţii şi că nu a observat cine a aplicat lovituri, dar a văzut după incident pe partea vătămată M. cu urme de sânge şi pe partea vătămată M. prezentând leziuni.

La data de 29.12.2012, martora a identificat din planşă fotografică pe inculpatul A.C.P.A  astfel cum rezultă din procesul verbal de la filele 172-175 dup.

Partea vătămată M.C.C. a declarat că, în timpul conflictului care a durat 1-2 minute, a fost lovit de inculpatul S. cu un baston telescopic, iar inculpatul P.V.D  l-a înţepat cu un cuţit. De asemenea, a precizat că a mai fost lovit de o altă persoană, dar nu poate să o identifice, şi a fost muşcat de câinele inculpatului A. (f. 97 dosar instanţă).

La data de 29.12.2012, partea vătămată M. a recunoscut din planşă fotografică pe inculpatul A.C.P.A, despre care a menţionat că nu-şi aminteşte dacă l-a lovit sau nu, şi pe inculpaţii B. şi P  (f. 90-94 dup)

La data de 31.12.2012, aceeaşi parte vătămată a recunoscut din planşă fotografică pe inculpatul S.M. (f. 95-99 dup).

Partea vătămată M.M  a arătat că inculpaţii S şi B  s-au întors însoţiţi de inculpaţii A şi P şi au început să-i lovească. Partea vătămată a declarat că fost lovită de inculpatul P.V.D cu un cuţit în zona frunţii, dar şi de inculpatul A. cu pumnii şi picioarele, precizând că acesta din urma a avut şi un cuţit asupra sa, dar nu ştie dacă l-a folosit. (f. 98 dosar instanţă).

Partea vătămată M.M  a recunoscut din planşă fotografică inculpaţii, indicându-i ca participanţi la faptă, astfel cum rezultă din procesele verbale de la filele 114-123 dup.

Martora M.O.T  a declarat că inculpaţii s-au îndreptat iniţial spre partea vătămată M., aplicându-i lovituri toţi patru. De asemenea, a arătat că i-a văzut pe inculpatul P. lovind pe partea vătămată M. cu un cuţit în cap, inculpatul Ş. cu un baston telescopic, iar inculpatul B. cu pumnii. (f. 99 dosar instanţă).

Martora a recunoscut din plansă fotografică pe inculpaţii B.A.G, P.V.D şi S.M , astfel cum rezultă din procesele verbale de la filele 127-136 dup.

Martora M.I.D  a arătat că a observat că partea vătămată M a fost lovită de toţi cei patru inculpaţi, respectiv de P.V.D cu mânerul unui cuţit în zona capului, A.C.P.A cu cuţitul, dar şi cu pumnii şi picioarele, Ş.cu bastonul telescopic, iar B. cu pumnii şi picioarele.

A mai precizat că i-a văzut pe cei patru inculpaţi lovind pe partea vătămată M., respectiv de P.V.D cu mânerul şi tăişul unui cuţit în zona capului, A.C.P.A cu mânerul cuţitului, dar şi cu pumnii şi picioarele, Ş. cu bastonul telescopic, iar B. cu mânerul unui cuţit, dar şi cu pumnii şi picioarele. (f. 100 dosar instanţă).

Martora a identificat din planşă fotografică pe inculpaţii A.C.P.A,, B.A.G  şi S.M, astfel cum rezultă din procesele verbale de la filele 141-151 dup.

Instanţa nu va analiza declaraţiile expuse mai sus în ceea ce priveşte faptul că inculpatul A.C.P.A  ar fi lovit pe partea vătămată M.C.C, urmând a fi avut în vedere numai depoziţiile care se încadrează în limitele învestirii instanţei prin rechizitoriu.

Instanţa va înlătura parţial declaraţiile părţilor vătămate şi ale martorelor M.O şi M.I, fiind combătute de declaraţiile martorei A.A, singura martoră a cărei depoziţie este apreciată de instanţă ca fiind obiectivă.

Astfel, deşi părţile vătămate şi martorele au menţionat că inculpatul B. ar fi iniţiat conflictul, întrucât partea vătămată M. l-ar fi salutat, confundându-l, instanţa constată că martora A.A a declarat că partea vătămată M. s-a apropiat ameninţător de inculpatul B.

De asemenea, martorul E.I.M a menţionat că prima dată când inculpatul Ş. a scos bastonul telescopic probabil că s-a simţit ameninţat. (f. 112 verso dosar instanţă)

Instanţa constată că martora A.A. a perceput prin propriile simţuri că atitudinea părţii vătămate M. a fost ameninţătoare, aspect ce rezultă pe cale de deducţie logică şi din afirmaţia martorului E. în sensul că inculpatul Ş s-a simţit ameninţat.

Aceste aspecte vor fi avute în vedere de instanţă la stabilirea pericolului social prezentat de inculpaţi şi la individualizarea pedepselor.

Cu privire la infracţiunea prev. de art. 2 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 61/1991, instanţa constată că dispoziţiile au fost abrogate prin art. 39, punctul 1 din titlul II din Legea 187/2012.

Prin urmare, fapta de a purta sau folosi în locuri publice, altele decât cele prevăzute la art. 372 NCP, respectiv adunări publice, manifestări cultural-sportive, locuri special amenajate şi autorizate pentru distracţie ori agrement sau mijloace de transport în comun, nu mai constituie infracţiune.

Având în vedere că inculpaţii S.M şi A.C.P.A. au fost trimişi în judecată pentru că au purtat şi folosit pe stradă, în faţa unui magazin, un baston telescopic, respectiv un cuţit, faptele în această modalitate fiind dezincriminate, în baza art. 396 alin. 5 NCPP rap. la art. 16 lit. b NCPP cu apl. art. 4 NCP, instanţa va achita pe inculpaţii A.C.P.A şi S.M, sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 2 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 61/1991.

În baza art. 386 NCPP, instanţa va schimba încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor A.C.P.A şi Ş.M din infracţiunea prev. de art. 321 alin. 1 C.p. de la 1969 în infracţiunea prev. de art. 371 NCP cu apl. art. 5 NCP, urmare a aplicării dispoziţiilor legii penale mai favorabile, fapta reţinută în sarcina acestora regăsindu-se în legea nouă, însă fiind sancţionată mai blând.

Instanţa va achita pe inculpaţii Ş.M  şi A.C.P.A pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 371 NCP pentru următoarele motive.

Conform disp. art. 371 NCP, constituie infracţiune fapta persoanei care, în public, prin violenţe comise împotriva persoanelor sau bunurilor ori prin ameninţări sau atingeri grave aduse demnităţii persoanelor, tulbură ordinea şi liniştea publică.

Instanţa reţine că infracţiunea de tulburare a ordinii şi liniştii publice este o infracţiune de rezultat, astfel că în lipsa unei reale perturbări a valorilor protejate de lege, fapta nu constituie infracţiune.

Conform declaraţiei martorei A.A conflictul dintre părţi a durat aproximativ 1 minut şi nu a fost zgomotos. Martora a precizat că, în afară de participanţi şi de martorele M.O şi M.I, nu au mai fost alte persoane pe stradă, conflictul având loc în noaptea de 28.12.2012, la orele 04,00. A mai menţionat că martorul E.I a plecat imediat după izbucnirea disputei.

De asemenea, martora a precizat că, întrucât conflictul nu a fost zgomotos, nu a fost auzit nici de locatarii blocurilor din apropiere şi nici de colegele sale care lucrau la dispeceratul firmei de taximetre, aflate chiar în spatele magazinului.

În plus, martora a menţionat că nu s-a speriat, doar a fost surprinsă deoarece anterior inculpaţii şi părţile vătămate s-au pupat, iar ulterior s-au luat la bătaie.

Pentru a exista infracţiunea prev. de art. 371 NCP, rezultatul periculos al faptei trebuie să constea într-o stare de agitaţie generală, generând sentimente de insecuritate într-o colectivitate sau într-o adunare de persoane, altele decât cele implicate în conflict.

Instanţa constată că aprecierile procurorului în sensul că fapta există întrucât s-a cauzat indignarea şi neliniştea martorelor M.I şi M.O sunt neîntemeiate, deoarece rezultatul periculos trebuie să constea în tulburarea ordinii şi liniştii publice, iar nu într-o stare de nelinişte a două martore, implicate emoţional în conflict, având în vedere că sunt soţiile părţilor vătămate.

Pentru aceste considerente, instanţa va achita pe inculpaţii A.C.P.A şi Ş.M  sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 371 NCP.

Cu privire la infracţiunea de lovire a părţii vătămate M.M, prin prisma probelor expuse mai sus, instanţa reţine că inculpaţii S.M şi A.C.P.A au lovit pe partea vătămată M.M , primul cu pumnii şi picioarele, iar cel de-al doilea cu un baston telescopic.

Fiind audiaţi în cursul urmăririi penale, inculpaţii S şi A au negat săvârşirea faptelor.

Astfel inculpatul A.C.P.a a menţionat că la data de 28.12.2012, în jurul orelor 04,00, îşi plimba câinele în zona Simplon din cartierul Brazda lui Novac şi că s-a dus la magazinul SC Romnicon pentru a-şi cumpăra ţigări, moment în care a fost îmbrâncit de o persoană. A arătat că nu a fost implicat în conflict, fugind spre casă.

Inculpatul Ş.M. a declarat că, la data de 28.12.2012, în jurul orelor 04,00, s-a deplasat la magazinul SC Romnicon pentru a lua o sticlă cu suc şi l-a observat pe inculpatul B. stând de vorbă cu 3 băieţi. Inculpatul a precizat că i s-a părut că băieţii respectivi vor să-l agreseze pe inculpatul B. şi că a încercat să aplaneze conflictul. Inculpatul a mai arătat că unul dintre tinerii respectivi s-a apropiat, iar el s-a speriat şi a scos un baston telescopic, însă conflictul nu a degenerat. Ulterior, a plecat acasă cu un taxi.

În faţa instanţei de judecată, au refuzat să dea declaraţii, prevalându-se de dreptul la tăcere.

Având în vedere declaraţiile martorilor, dar şi ale părţilor vătămate, astfel cum au fost expuse mai sus, precum şi planşele fotografice de la dosarul de urmărire penală, instanţa constată că inculpaţii au avut o atitudine nesinceră în cursul urmăririi penale.

Inculpaţii au fost identificaţi de părţile vătămate, dar şi de martorele M.O., M.I. şi A.A:iar declaraţiile părţilor vătămate şi ale martorelor se coroborează cu concluziile raportului de constatare medico-legală nr. 5436/A1/12.01.2013 emis de IML Craiova, din care rezultă că pe corpul părţii vătămate s-a constatat existenţa unor leziuni produse cu corpuri dure şi tăietoare ce pot data din data de 28.12.2012.

În baza art. 386 NCPP, instanţa va schimba încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor A.C.P.A.  şi Ş.M., din infracţiunea prev. de art. 180 alin. 2 C.p. de la 1969 în infracţiunea prev. de art. 193 alin. 2 NCP, însă având în vedere că limitele de pedeapsă sunt mai reduse în Codul Penal de la 1969, instanţa va face aplicarea disp. art. 5 NCP privind aplicarea legii penale mai favorabile, urmând a ultraactiva legea veche sub aspectul limitelor de pedeapsă, respectiv de la 3 luni la 2 ani sau amendă.

În drept, faptele inculpaţilor A.C.P.A.  şi Ş.M., care, în noaptea de 28.12.2012, au lovit cu pumnii şi picioarele, respectiv cu un baston telescopic pe partea vătămată M.M., cauzându-i leziuni care au necesitat pentru vindecare de 8-9 zile de îngrijiri medicale, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 193 alin. 2 NCP.

Instanţa va reţine în sarcina inculpaţilor A.C.P.A.  şi Ş.M. circumstanţa agravantă prev. de art. 77 lit. a NCP, fapta fiind săvârşită împreună cu inculpaţii B.A.G. şi P.V.D..

Cu privire la infracţiunea de vătămare corporală a părţii vătămate M.C.C., având în vedere probele expuse mai sus şi observând planşele fotografice de la filele 61-66 dup, instanţa reţine că inculpatul Ş.M. a lovit pe partea vătămată M.C.C. cu un baston telescopic.

Declaraţiile părţii vătămate se coroborează cu declaraţiile martorelor M.O. şi M.I., precum şi cu concluziile certificatului medico-legal nr. 34/A2/08.01.2013 emis de IML Craiova din care rezultă că partea vătămată a suferit leziuni produse prin lovire cu corp dur şi tăietor-înţepător, care pot data din 28.12.2012.

Deşi inculpatul Ş.M. a refuzat să dea declaraţii în faţa instanţei, iar în cursul urmăririi penale a negat săvârşirea faptei, instanţa constată că în planşele fotografice de la filele 62-64 dup, persoana inculpatului a fost surprinsă pe filmările realizate de camerele montate la SC Romnicon SRL, instanţa percepând personal fizionomia inculpatului în timpul şedinţelor de judecată, astfel că nu există vreun dubiu în ceea ce îl priveşte.

În drept, fapta inculpatului Ş.M. care, în noaptea de 28.12.2012, a lovit cu bastonul telescopic pe partea vătămată M.C.C., cauzându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare 25-30 zile de îngrijiri medicale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 193 alin. 2 NCP.

În baza art. 386 NCPP, instanţa va schimba încadrarea juridică a faptei reţinute în sarcina inculpatului Ş.M. din infracţiunea prev. de art. 181 alin. 1 C.p. de la 1969 în infracţiunea prev. de art. 193 alin. 2 NCP, şi, având în vedere că limitele de pedeapsă sunt mai reduse în legea nouă, instanţa va face aplicarea disp. art. 5 NCP privind aplicarea legii penale mai favorabile, urmând a retroactiva legea nouă sub aspectul limitelor de pedeapsă, respectiv de la 6 luni la 5 ani sau amendă.

Instanţa va reţine în sarcina inculpatului Ş.M. circumstanţa agravantă prev. de art. 77 lit. a NCP, fapta fiind săvârşită împreună cu inculpaţii B.A.G. şi P.V.D..

La individualizarea pedepselor ce urmează a fi aplicate inculpaţilor Ş.M. şi A.C.P.A. , instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 74 NC.p., limitele de pedeapsă prevăzute de textele incriminatoare, gradul de pericol social concret, împrejurările şi modul de comitere a faptelor, natura şi gravitatea rezultatului produs, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penale, nivelul de educaţie, vârsta, starea familială şi socială a inculpaţilor.

Conform fişei de cazier judiciar, inculpatul A.C.P.A.  a fost sancţionat anterior cu amendă administrativă pentru săvârşirea unei infracţiuni de lovire. Cu privire la pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală din data de 29.04.2005 a Tribunalului Marseille, instanţa nu o va lua în considerare ca antecedent penal, întrucât, pe de o parte nu există informaţii din care să rezulte că a fost recunoscută pe teritoriul României, iar pe de altă parte, la acest moment, conform art. 142 alin. 2 din Legea nr. 302/2004, instanţa nu o poate recunoaşte pe cale incidentală, competenţa aparţinând Curţii de Apel.

Cu privire la conduita anterioară săvârşirii infracţiunii, având în vedere înscrisurile în circumstanţiere aflate la dosarul nr. 2805/215/2013 al Judecătoriei Craiova, instanţa constată că inculpatul A.C.P.A.  a avut un comportament adecvat în societate, este absolvent al Facultăţii de Horticultură şi are în îngrijire un copil minor.

Conform fişei de cazier judiciar, inculpatul Ş.M. nu este cunoscut cu antecedente penale, iar din înscrisurile depuse în circumstanţiere rezultă că, anterior săvârşirii faptelor, a avut o conduită adecvată, este integrat în societate şi urmează cursuri de învăţământ superior.

Prin prisma acestor considerente, faţă de gravitatea faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor şi având în vedere că infracţiunile contra persoanei sunt cele mai grave abateri de la normele de convieţuire socială, instanţa va aplica inculpaţilor pedepse cu închisoarea, orientate spre minimul prevăzut de legea identificată ca fiind mai favorabilă, urmând a fi suspendată sub supraveghere executarea.

În consecinţă, în baza art. 193 alin. 2 NCP cu apl. art. 5 NCP, art. 77 lit. a NCP, instanţa va condamna pe inculpatul A.C.P.A.  la pedeapsa de 4 luni închisoare.

În baza art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, va interzice inculpatului drepturile prev. de art. 71-64 lit. a teza a II-a şi b C.p. de la 1969, pe durata executării pedepsei.

În baza art. 16 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 rap. la art.  86 ind. 1 C.p. de la 1969 cu apl. art. 5 NCP, apreciind că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea acesteia în regim de detenţie, instanţa va suspenda sub supraveghere executarea pedepsei pe un termen de 2 ani şi 4 luni închisoare, format din durata pedepsei aplicate la care se adaugă un interval de 2 ani fixat de instanţă.

În baza art. 71 alin. 5 C.p. de la 1969, va suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii.

Va atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 96 NCP.

In temeiul art. 863 C.p. de la 1969 cu apl. art. 5 NCP, va obliga inculpatul ca pe durata termenului de încercare să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Dolj şi să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de art. 863 alin. 1 lit. b, c, d C.p. de la 1969.

Instanţa va constata că inculpatul a fost reţinut pentru 24 ore la data de 29.01.2013.

În baza art. 193 alin. 2 NCP cu apl. art. 5 NCP, art. 77 lit. a NCP, instanţa va condamna pe inculpatul Ş.M. la pedeapsa de 4 luni închisoare. (parte vătămată M.M.).

În baza art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, va interzice inculpatului drepturile prev. de art. 71-64 lit. a teza a II-a şi b C.p. de la 1969, pe durata executării pedepsei.

În baza art. 193 alin. 2 NCP cu apl. art. 5 NCP, art. 77 lit. a NCP, va condamna pe inculpatul Ş.M. la pedeapsa de 8 luni închisoare. (parte vătămată M.C.C.).

Faţă de circumstanţele personale ale inculpatului, vârsta acestuia, faptul că este în continuarea studiilor şi nu este cunoscut cu antecedente penale, instanţa apreciază că nu este necesară aplicarea de pedepse complementare şi, prin urmare, în lipsa acestora, nu va aplica nici pedepse accesorii conform legii noi.

În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b C.p. de la 1969 cu apl. art. 5 NCP, şi având în vedere disp. art. 10 din Legea nr. 187/2012, instanţa va contopi pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea de 8 luni închisoare.

În baza art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, va interzice inculpatului drepturile prev. de art. 71-64 lit. a teza a II-a şi b C.p. de la 1969, pe durata executării pedepsei.

În baza art. 16 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 rap. la art.  86 ind. 1 C.p. de la 1969 cu apl. art. 5 NCP, apreciind că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea acesteia în regim de detenţie, va suspenda sub supraveghere executarea pedepsei pe un termen de 2 ani şi 8 luni închisoare, format din durata pedepsei aplicate la care se adaugă un interval de 2 ani fixat de instanţă.

În baza art. 71 alin. 5 C.p. de la 1969, va suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii.

Va trage atenţia inculpatului asupra disp. 96 NCP.

In temeiul art. 863 C.p. de la 1969 cu apl. art. 5 NCP, va obliga inculpatul ca pe durata termenului de încercare să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Dolj şi să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de art. 863 alin. 1 lit. b, c, d C.p. de la 1969.

Instanţa va constata că inculpatul a fost reţinut pentru 24 ore la data de 29.01.2013.

În ceea ce priveşte acţiunile civile, instanţa constată că părţile civile, prin cererile depuse la dosar, au solicitat pentru dovedirea pretenţiilor proba testimonială, proba cu înscrisuri şi proba cu expertiză medico-legală.

În şedinţa publică din data de 05.12.2013, prin apărător ales, av. A.O., părţile civile au revenit asupra acestei manifestări de voinţă, solicitând încuviinţarea probei cu un martor pentru partea civilă M.M. şi a probei cu înscrisuri pentru ambele părţi, probe care au fost puse în discuţie, încuviinţate şi administrate.

În baza art. 397 NCPP, având în vedere numărul de zile de îngrijiri medicale necesare pentru vindecare, suferinţele fizice şi morale, precum şi cheltuielile efectuate pentru restabilirea sănătăţii, va admite în parte acţiunile civile formulate de părţile civile M.M. şi M.C.C..

Cu privire la daunele materiale, instanţa constată că partea vătămată M.C.C. a solicitat sumele de 300 lei, contravaloarea tratamentului medicamentos, 200 lei reprezentând cheltuieli ocazionate de menajul şi toaletarea rănilor şi 200 lei contravaloarea deplasărilor la unităţile spitaliceşti.

Instanţa constată că martorul B.L.F.a declarat că s-a ocupat de tratamentul medicamentos al părţii vătămate, cheltuind suma de 1900-2000 lei. Or, partea vătămată, în cererea de constituire ca parte civilă, a precizat că tratamentul medicamentos a costat 300 lei. Prin urmare, instanţa va acorda această sumă la care va adăuga 200 lei, sumă pe care instanţa o consideră corectă şi îndestulătoare, reprezentând deplasărilor la spital şi toaletarea rănilor.

Cu privire la daunele materiale solicitate de partea vătămată M.M., instanţa constată că, în cererea de constituire ca parte civilă, sunt precizate sumele de sumele de 300 lei, contravaloarea tratamentului medicamentos, 200 lei reprezentând cheltuieli ocazionate de menajul şi toaletarea rănilor şi 200 lei contravaloarea deplasărilor la unităţile spitaliceşti.

Deşi martora P.I.F a declarat că a ajutat financiar pe partea vătămată cu suma de 1.000 lei, având în vedere numărul redus de zile de îngrijiri medicale, instanţa apreciază că partea vătămată nu a efectuat cheltuieli în cuantum total solicitat, astfel că va acorda suma de 200 lei cu titlu de daune materiale provenite din infracţiunea a cărei parte vătămată a fost.

Instanţa nu va acorda daunele materiale reprezentând contravaloarea hainelor, evaluată de părţile vătămate la suma de 2.000 lei, respectiv 1.500 lei, şi nici contravaloarea telefonului mobil în cuantum de 700 lei, întrucât părţile vătămate nu au făcut dovada prejudiciului cert sub aspectul existenţei şi posibilităţii de evaluare. Simplele susţineri în sensul că le-au fost distruse hainele şi că acestea valorau 2.000 lei, respectiv 1.500 lei nu determină întrunirea elementelor răspunderii civile delictuale.

De asemenea, instanţa nu va acorda sumele solicitat cu titlu de beneficiu nerealizat, părţile vătămate nefăcând dovada că realizau anterior venituri, cu caracter de permanenţă, de care să fi fost lipsite ca urmare a leziunilor suferite.

Prin urmare, instanţa va obliga pe inculpatul Ş.M. la plata sumei de 5.000 lei cu titlu de daune morale şi 500 lei cu titlu de daune materiale către partea civilă M.C.C..

Va obliga în solidar inculpaţii A.C.P.A.  şi Ş.M. la plata sumei de 1.600 lei cu titlu de daune morale şi 200 lei cu titlu de daune materiale către partea civilă M.M..

Întrucât la data de 30.12.2013 inculpaţii P.V.D. şi B.A.G. (arestaţi în lipsă în prezenta cauză) au fost arestaţi de autorităţile din Olanda, declanşându-se procedura predării către România, instanţa va disjunge cauza penală privind pe inculpaţii P.V.D. şi B.A.G. şi acţiunile civile formulate împotriva acestora şi va acorda termen la data de 27.03.2014.

În baza art. 274 alin. 1, 2 NCPP, instanţa va obliga pe fiecare dintre inculpaţii A.C.P.A.  şi Ş.M. la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare efectuate de stat, onorariile av. N. şi L., reduse la 100 lei fiecare, urmând a rămâne în sarcina statului.

În baza art. 276 NCPP, având în vedere chitanţele depuse la dosar, reprezentând onorariul apărătorului ales, instanţa va obliga pe inculpatul A.C.P.A.  la plata sumei de 1.000 lei către partea civilă M.M. şi 1.000 lei către partea civilă M.C.C. cu titlu de cheltuieli judiciare.

Va obliga pe inculpatul Ş.M. la plata sumei de 1.000 lei către partea civilă M.M. şi 1.000 lei către partea civilă M.C.C. cu titlu de cheltuieli judiciare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 386 NCPP, schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor A.C.P.A.  şi Ş.M., din infracţiunile prev. de art. 180 alin. 2 C.p. de la 1969 şi art. 321 alin. 1 C.p. de la 1969 în infracţiunile prev. de art. 193 alin. 2 NCP cu apl. art. 5 NCP şi art. 371 NCP cu apl. art. 5 NCP.

În baza art. 386 NCPP, schimbă încadrarea juridică a faptei reţinute în sarcina inculpatului Ş.M. din infracţiunea prev. de art. 181 alin. 1 C.p. de la 1969 în infracţiunea prev. de art. 193 alin. 2 NCP cu apl. art. 5 NCP.

În baza art. 396 alin. 5 NCPP rap. la art. 16 lit. b NCPP, achită pe inculpaţii A.C.P.A.  şi Ş.M., sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 371 NCP cu apl. art. 5 NCP.

În baza art. 396 alin. 5 NCPP rap. la art. 16 lit. b NCPP cu apl. art. 4 NCP, achită pe inculpaţii A.C.P.A.  şi Ş.M., sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 2 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 61/1991, urmare a dezincriminării faptei.

În baza art. 193 alin. 2 NCP cu apl. art. 5 NCP, art. 77 lit. a NCP, condamnă pe inculpatul A.C.P.A. , fiul….., ns. ……în Craiova, jud. Dolj, domiciliat în Craiova, ……., jud, Dolj, CNP ……….la pedeapsa de 4 luni închisoare.

În baza art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 71-64 lit. a teza a II-a şi b C.p. de la 1969, pe durata executării pedepsei.

În baza art. 16 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 rap. la art.  86 ind. 1 C.p. de la 1969 cu apl. art. 5 NCP, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei pe un termen de 2 ani şi 4 luni închisoare, format din durata pedepsei aplicate la care se adaugă un interval de 2 ani fixat de instanţă.

În baza art. 71 alin. 5 C.p. de la 1969, suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii.

Atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 96 NCP.

In temeiul art. 863 C.p. de la 1969 cu apl. art. 5 NCP, obligă inculpatul ca pe durata termenului de încercare să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Dolj şi să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de art. 863 alin. 1 lit. b, c, d C.p. de la 1969.

Constată că inculpatul a fost reţinut pentru 24 ore la data de 29.01.2013.

În baza art. 193 alin. 2 NCP cu apl. art. 5 NCP, art. 77 lit. a NCP, condamnă pe inculpatul Ş.M., fiul lui……, ns. ………….în Craiova, jud, Dolj, domiciliat în Craiova, str…….., jud. Dolj, CNP…….., la pedeapsa de 4 luni închisoare. (parte vătămată M.M.).

În baza art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 71-64 lit. a teza a II-a şi b C.p. de la 1969, pe durata executării pedepsei.

În baza art. 193 alin. 2 NCP cu apl. art. 5 NCP, art. 77 lit. a NCP, condamnă pe inculpatul Ş.M. la pedeapsa de 8 luni închisoare. (parte vătămată M.C.C.).

În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b C.p. de la 1969 cu apl. art. 5 NCP, contopeşte pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea de 8 luni închisoare.

În baza art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 71-64 lit. a teza a II-a şi b C.p. de la 1969, pe durata executării pedepsei.

În baza art. 16 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 rap. la art.  86 ind. 1 C.p. de la 1969 cu apl. art. 5 NCP, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei pe un termen de 2 ani şi 8 luni închisoare, format din durata pedepsei aplicate la care se adaugă un interval de 2 ani fixat de instanţă.

În baza art. 71 alin. 5 C.p. de la 1969, suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii.

Atrage atenţia inculpatului asupra disp. 96 NCP.

In temeiul art. 863 C.p. de la 1969 cu apl. art. 5 NCP, obligă inculpatul ca pe durata termenului de încercare să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Dolj şi să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de art. 863 alin. 1 lit. b, c, d C.p. de la 1969.

Constată că inculpatul a fost reţinut pentru 24 ore la data de 29.01.2013.

În baza art. 397 NCPP, admite în parte acţiunile civile formulate de părţile civile M.M., domiciliat în….. şi M.C.C., domiciliat ……jud. Dolj.

Obligă inculpatul Ş.M. la plata sumei de 5.000 lei cu titlu de daune morale şi 500 lei cu titlu de daune materiale către partea civilă M.C.C..

Obligă în solidar inculpaţii A.C.P.A.  şi Ş.M. la plata sumei de 1.600 lei cu titlu de daune morale şi 200 lei cu titlu de daune materiale către partea civilă M.M..

Disjunge cauza penală privind pe inculpaţii P.V.D. şi B.A.G. şi acţiunile civile formulate împotriva acestora şi acordă termen la data de 27.03.2014.

În baza art. 274 alin. 1, 2 NCPP, obligă pe fiecare dintre inculpaţii A.C.P.A.  şi Ş.M. la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare efectuate de stat, onorariile av. N. şi L. reduse la 100 lei fiecare, urmând a rămâne în sarcina statului.

În baza art. 276 NCPP, obligă inculpatul A.C.P.A.  la plata sumei de 1.000 lei către partea civilă M.M. şi 1.000 lei către partea civilă M.C.C. cu titlu de cheltuieli judiciare.

Obligă inculpatul Ş.M. la plata sumei de 1.000 lei către partea civilă M.M. şi 1.000 lei către partea civilă M.C.C. cu titlu de cheltuieli judiciare.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 07.02.2014.