Art.208,209 c.p.

Hotărâre 132 din 27.09.2012


Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Băileşti din …s-a dispus trimiterea în judecată,în stare de arest preventiv a inculpatului N F C, pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat, prev. şi ped. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. g şi i Cod penal şi furt calificat prev. şi ped. de art. 208 alin. 1 – art. 209 alin. 1 lit. a, g şi i C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen şi art. 75 lit. c C.pen şi  a inculpatului Ş C S, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. şi ped. de art. 208 alin. 1 – art. 209 alin. 1 lit. a, g şi i C.pen.  cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen şi art. 99 şi următ. C.pen.

S-a reţinut că în noaptea de 03/04.09.2011 inculpatul N F C, singur, a pătruns prin efracţie în incinta magazinului SC E I SRL din centrul comunei A, de unde a sustras băuturi alcoolice, ţigări, un telefon mobil marca Motorola şi suma de 30 lei, cauzând un prejudiciu total în sumă de 4826,80 lei, nerecuperat.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă cu această sumă.

În noaptea de 01/02.03.2012 inculpaţii N F C şi Ş C S, împreună, s-au deplasat la magazinul SC E I SRL din comuna A, şi pătrunzând prin escaladare în incinta acestuia, au sustras ţigări, băuturi alcoolice, un hanorac şi monezi divizionare, cauzând un prejudiciu în sumă de 5646,71 lei, nerecuperat.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă cu această sumă.

În noaptea de 10/11.04.2012 inculpaţii N F C şi Ş C S împreună au pătruns prin escaladarea grilajului de la uşa de acces,  apoi prin dislocarea unor ţigle de pe acoperiş, în incinta Oficiului Poştal A, de unde au sustras suma de 1100 lei.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă cu această sumă.

În  noapte de 24/25 mai 2012, inculpatul Ş C S, singur, a pătruns prin forţarea sistemului de închidere de la o fereastră, în incinta SC E ISRL A de unde a sustras ţigări, vopsea de păr, cauzând un prejudiciu în sumă de 4713,86 lei, nerecuperat.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă cu această sumă.

În data de  07.05.2012, pe timp de noapte şi prin efracţie, inculpatul N F C împreună cu învinuiţii N O-C şi M T au sustras dintr-o anexă a Şcolii Generale A, un bloc motor de tractor şi părţi componente ale unui plug, cauzând un prejudiciu în sumă de 350 lei, nerecuperat. Bunurile sustrase au fost transportate de către inculpatul N F C şi învinuiţii N O C şi M T cu ajutorul autoturismului Dacia aparţinând numitului S S, la domiciliul martorului C M, cumpărător de bună credinţă şi valorificate acestuia contra sumei de 80 lei.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă cu această sumă.

Tot în cursul lunii mai 2012, pe timp de noapte, inculpaţii N F C şi Ş C S s-au deplasat din nou la Şcoala Generală din comuna A şi, prin forţarea uşii de acces au sustras din aceeaşi anexă ţevi metalice, un carusel pentru copii şi un leagăn, ambele din fier, cauzând un prejudiciu în sumă de 350 lei, nerecuperat.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă cu această sumă.

Bunurile sustrase au fost vândute de către cei doi inculpaţi numitei N I F, cumpărătoare de bună credinţă pentru suma de 120 lei.

În noaptea de 21/22.05.2012, cei doi inculpaţi au pătruns din nou prin efracţie, în incinta SC E I SRL, de unde au sustras suma de 1300 lei, un telefon marca Samsung şi băuturi alcoolice, cafea şi dulciuri, cauzând un prejudiciu în sumă de 1685,39 lei, nerecuperat. 

Partea vătămată s-a constituit parte civilă cu suma această sumă.

În noaptea de 05/06.06.2012, inculpaţii N F C şi Ş C S au pătruns prin efracţie în incinta SC L SRL A, de unde au sustras suma de 560 lei, băuturi alcoolice, răcoritoare, cartele reîncărcabile de telefonie mobilă şi 45 DVD - uri, cauzând un prejudiciu total de 912,3 lei. Parte din bunuri au fost recuperate din locuinţa inculpatului N F C şi predate părţii vătămate, iar inculpatul Ş C S a predat la rândul său suma de 344 lei.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 358,80 lei.

Prin acelaşi rechizitoriu s-a dispus disjungerea cauzei, formarea unui nou dosar  şi înaintarea acestuia Secţiei de Poliţie Rurală nr. 8 R în vederea continuării cercetărilor faţă de învinuiţii N O C şi M T pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. şi ped. de art. 208 alin. 1 – art. 209 alin. 1 lit. a, g, i C. pen.

Prin încheierea nr. 13 din data de 07..2012 pronunţată de Judecătoria Băileşti a fost admisă propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Băileşti şi s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului Ş C S pe o perioadă de 19 zile, şi a inculpatului N F C  pe o durată de 29 de zile .

Prin încheierea din 25 iunie 2012 pronunţată în Camera de Consiliu în baza art. 300 ind. 1 alin. 1 C.p.p. s-a constatat legalitatea şi temeinicia arestării preventive a inculpaţilor N F C şi Ş C S şi în baza art. 300 ind. 1 alin. 3 c.p.p. s-a menţinut arestarea preventivă a inculpaţilor dispusă prin încheierea nr. 13 din 07 iunie 2012 pronunţată de Judecătoria Băileşti.

Prin încheierea din 26 iulie 2012 în baza art.300 ind. 2 c.p.p. ,rap.la art.160 h alin.3 c.p.p.,s-a constatat legalitatea şi temeinicia arestării preventive a inculpatului Ş C S şi în baza art.160 ind. b alin.3 c.p.p. s-a menţinut arestarea preventivă a inculpatului.

Prin încheierea din 16 august 2012 în baza art.300 ind. 2 c.p.p. ,rap.la art.160 h alin.3 c.p.p.,s-a constatat legalitatea şi temeinicia arestării preventive a inculpatului N F C şi în baza art.160 ind. b alin.3 c.p.p. s-a menţinut arestarea preventivă a inculpatului.

Prin încheierea din 30 august 2012 în baza art.300 ind. 2 c.p.p. ,rap.la art.160 h alin.3 c.p.p.,s-a constatat legalitatea şi temeinicia arestării preventive a inculpatului Ş C S şi în baza art.160 ind. b alin.3 c.p.p. s-a menţinut arestarea preventivă a inculpatului.

 În şedinţa din 06 septembrie 2012, inculpaţii, în conformitate cu art. 320 ind. 1 alin. 1 C.p.p. au solicitat acord de recunoaştere, au recunoscut în totalitate faptele pentru care au fost trimişi în judecată, au solicitat să fie judecaţi numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale  pe care le cunosc şi le însuşesc şi că sunt de acord să despăgubească părţile civile cu sumele solicitate.

În cauză s-a întocmit referat de evaluare pentru inculpatul minor de către Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Dolj, care a fost depus la dosar la data de 27.09.2012.

Din probele administrate în cursul urmăririi penale rezultă că faptele inculpaţilor sunt stabilite şi sunt suficiente date cu privire la persoana acestora pentru a permite stabilirea unei pedepse şi anume că în perioada septembrie 2011- iunie 2012, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, singuri sau  împreună,  inclusiv cu alte persoane, pe timp de noapte şi prin efracţie au sustras bunuri în dauna mai multor părţi vătămate de pe raza comunei Afumaţi, cauzând un prejudiciu total în sumă de 19.585,06 lei, recuperat parţial.

La individualizarea pedepselor instanţa va avea în vedere pericolul social concret al infracţiunilor comise, împrejurările săvârşirii infracţiunilor şi anume, pe timp de noapte şi prin efracţie, singuri , împreună sau şi cu alte persoane, multitudinea furturilor săvârşite într-un termen scurt după o prealabilă înţelegere, cuantumul prejudiciului care nu a fost recuperat, dar şi faptul că nu au antecedente penale, au recunoscut în totalitate faptele, pentru inculpatul Ş C S şi starea de minoritate, urmând să facă aplicarea dispoziţiilor art. 320 ind. 1 alin. 7 C.p.p., art. 74 lit. a C.p.  şi art. 76 lit. d C.p.

Se apreciază că scopul pedepsei de prevenţie generală şi specială va fi atins prin condamnarea inculpaţilor la pedeapsa închisorii în regim de detenţie.

Se va aplica art. 71 şi 64 lit. a teza a – II-a şi lit. b C.p. ( pentru inculpatul minor executarea pedepsei accesorii va începe la împlinirea vârstei de 18 ani).

În baza art. 88 C.p. se va deduce din pedeapsă durata reţinerii şi arestării preventive de la 6 iunie 2012 la zi şi în baza art. 350  alin. 1 C.p.p. se va menţine arestarea inculpaţilor.

Având în vedere că inculpaţii au fost de acord să despăgubească părţile civile cu sumele solicitate, aceştia vor fi obligaţi la despăgubiri civile astfel:

Inculpatul N F C va fi obligat la 4.826,80 lei despăgubiri civile către partea civilă SC E I SRL A

Vor fi  obligaţi inculpaţii N F C şi Ş C S

( inculpatul minor în solidar şi cu reprezentantul legal) la 7.332,10 lei despăgubiri civile către partea civilă SC E I S A.

Inculpatul Ş C S va fi obligat în solidar cu reprezentantul legal la 4.713,86 lei despăgubiri civile către partea civilă SC E ISRL A

Inculpaţii vor fi obligaţi ( inculpatul minor în solidar şi cu reprezentantul legal) la 358,80 lei despăgubiri civile către partea civilă SC L SRL A.

Inculpatul N F C va fi obligat la 350 lei despăgubiri civile către partea civilă Şcoala Generală A.

Vor fi obligaţi inculpaţii ( inculpatul minor şi în solidar cu reprezentantul legal ) la 350 lei despăgubiri civile către partea civilă Şcoala Generală A şi la 1100 lei despăgubiri civile către partea civilă Oficiul Poştal A.

În baza art. 118 lit. a C.p. va confisca de la inculpatul N F C suma de 80 lei.

În baza art. 118 lit. a C.p. va confisca de la inculpaţi suma de 400 lei şi suma de 120 lei.

În baza art.191 C.p.p  va obliga pe inculpatul N F C la 1500 lei cheltuieli judiciare statului din care 900 lei onorariu avocat oficiu.

În baza art.191 C.p.p va obliga pe inculpatul Ş C S în solidar cu reprezentantul legal la 1200 lei cheltuieli judiciare statului din care 600 lei onorariu avocat oficiu.

….

Pronunţată în  şedinţă  publică, azi  27 septembrie 2012.

Domenii speta