Anulare contract. Consimţământ viciat. Cauză falsă. Condiţii dol

Hotărâre 3 din 31.10.2013


Anulare contract. Consimţământ viciat. Cauză falsă. Condiţii dol

Deliberand asupra cauzei civile, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata sub nr. …/200/27.03.2012 pe rolul acestei instante, reclamanta OF  a solicitat ca in contradictoriu cu paratul CG, pe baza probelor administrate, instanta sa dispuna in baza art. 1143 NCC lichidarea starii de indiviziune prin atribuirea efectiva a bunului imobil casa de locuit in suprafata de 42 mp impreuna cu suprafata de 509 mp teren categoria intravilan situat in intravilanul satului Pietrosu, com. Costesti, jud. Buzau, sa se constate ca reclamanta a efectuat imbunatatiri la imobilul susmentionat, obligarea paratului la restituirea bunurilor mobile proprietatea sa, constand in: canapea material textil fond maro, mobila bucatarie (corp soldat, canapea colt cu masa si doua scaune), frigider, 5 lustre, doua perdele material textil si 3 jaluzele verticale, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea cererii prin contractul de donatie imobiliara autentificat sub nr. 22.07.2010 de catre BNP Monica Tudorancea i-a fost donata cota de ½ din imobilul teren si constructie.

A aratat in continuare ca partile au avut o relatie de concubinaj, care nu mai este de actualitate.

A invederat ca locuieste in strainatate, iar ultima oara cand a venit in tara paratul i-a refuzat accesul in imobil.

A mai invederat ca a adus urmatoarele imbunatatiri imobilului: placare cu gresie hol, placare cu faianta bucatarie, aplicat geamuri termopan la imobil, aplicat tamplarie interioara din termopan (usi), a introdus curent electric in imobil suportand toate costurile, a edificat gard din sarma imprejmuitor la imobil, a efectuat operatiuni de tencuit si zugravit interior si exterior imobil, a parchetat hol si camere.

In drept a invocat dispozitiile art. 1143 N C.civ.

In dovedirea cererii a inteles sa se foloseasca de proba cu inscrisuri, martori, interogatoriu si orice alt mijloc de proba a carui necesitate va rezulta din dezbateri.

A anexat cererii urmatoarele inscrisuri, in copii certificate: contractul de donatie, extras de carte funciara.

La data de 08.01.2013 reclamanta a formulat cerere de modificare a cererii introductive (fila 9) aratand ca solicita si obligarea paratului la restituirea sumei de 5275 euro (22682 lei).

In motivare a aratat ca a remis suma de bani paratului in mai multe transe.

In drept a invocat dispozitiile art. 132 C.p.c.

A anexat cererii urmatoarele inscrisuri, in copii certificate: ordine de trimitere si extras de cont.

Cererea a fost legal timbrata cu taxa de timbru de 1763 lei (filele 11-14) si 5+5 lei timbru judiciar.

In sedinta publica din data de 19.02.2013 paratul a aratat ca intelege sa formuleze cerere reconventionala prin care solicita obligarea reclamantei la plata sumei de 21000 de euro, cu titlu de imprumut pentru edificarea casei.

La data de 19.03.2013 paratul a formulat intampinare (fila 47) prin care a aratat ca nu este de acord cu cererea reclamantei de impartire a imobilului casa de locuit.

In ceea ce priveste contractul de donatie a aratat ca partile s-au cunoscut in Italia, in anul 2007, convietuind acolo pana in anul 2008.

A mai aratat ca a ajutat-o pe reclamanta sa isi edifice un imobil casa de locuit in com. Costesti, sat Pietrosu, pe un teren mostenit de aceasta de la mama sa, ajutor constand in faptul ca a edificat casa impreuna cu alti muncitori pe care i-a adus si care nu au fost platiti de catre reclamanta, precum si prin faptul ca i-a dat reclamantei suma de 21000 de euro investita in casa.

A invederat ca imobilul a fost edificat in perioada august-septembrie 2008, iar finisajele interioare si mobilarea casei au fost realizate pana la sfarsitul anului 2011. A mai invederat ca reclamanta nu a fost prezenta la momentul ridicarii la rosu a casei, aceasta plecand in Italia in august 2008, iar paratul la sfarsitul lui septembrie 2008, in perioada ulterioara trimitand in tara, pe numele fiului reclamantei sau al altor rude, suma de aproximativ 21000 de euro pe care reclamanta a investit-o in realizarea lucrarilor de finisaje interioare si in mobilarea casei.

A mai aratat ca in luna ianuarie 2009 a revenit in tara impreuna cu reclamanta si pentru a compensa sumele de bani pe care le daduse acesteia si valoarea manoperei inglobate in edificarea casei de locuit, reclamanta i-a instrinat un imobil casa de locuit si terenul aferenta acesteia situate in com Costesti, sat Costesti.

A aratat in continuare ca la inceputul anului 2010 s-au mutat impreuna in imobilul casa de locuit, context in care in aprilie-mai 2010 au discutat sa se casatoreasca, iar in luna iunie 2010 reclamanta i-a adus la cunostinta faptul ca este insarcinata, fapt adus la cunostinta familiei si a catorva apropiati, iar ulterior acestui moment reclamanta i-a solicitat sa ii intocmeasca un act pentru cota de ½ din imobilul casa de locuit, fiind incheiat contractul de donatie.

A aratat ca in toamna anului 2010 (luna septembrie) a aflat ca in realitate reclamanta nu era insarcinata, conditii in care a realizat ca a fost indus in eroare cu privire la existenta unei sarcini, relatia dintre parti incetand la inceputul anului 2012.

A precizat ca niciuna dintre imbuntatirile mentionate de catre reclamanta nu au fost realizate de catre aceasta, in realitate nefiind vorba despre imbunatatiri, ci de finisajele interioare ale unei constructii noi fata de cea cumparata de catre reclamanta.

A mai precizat ca nu a primit niciodata o suma cu titlu de imprumut de la reclamanta, sumele trimise in perioada decembrie 2009-februarie 2012 fiind trimise pentru diverse nevoi ale familiei acesteia.

Paratul a formulat si cerere reconventionala (fila 51) solicitand anularea contractului de donatie sub nr. … de catre BNP Monica Tudorancea.

In motivare a aratat ca reclamanta l-a indus in eroare cu privire la existenta sarcinii, eroare fara de care nu ar fi incheiat acest contract. Astfel a apreciat ca actului juridic ii lipseste cauza intrucat a existat o eroare cu privire la motivul determinant al intocmirii actului juridic.

In drept a invocat dispozitiile art. 948 pct. 2 si 4, ale art. 953 teza ultima, ale art. 960, 961 si 966 C.civ. 1864.

In dovedirea cererii a inteles sa se foloseasca de proba cu inscrisuri, martori si interogatoriu.

Cererea a fost legal timbrata cu taxa de timbru in cuantum de 331 lei (fila 52) si 3 lei timbru judiciar.

A anexat cererii urmatoarele inscrisuri in copii certificate: contract de vanzare-cumparare autentificat sub nr. …/06.01.2009 de catre BNP Serbanescu Corina-Luminita, istoric operatiuni bancare.

Reclamanta a formulat intampinare la cererea reconventionala (fila 70) solicitand respingerea apararilor si a cererii reconventionale ca neintemeiate.

In motivare a aratat ca relatia partilor a inceput in anul 2005, traind impreuna in Italia si in Romania pana in luna ianuarie 2012.

A precizat ca era singura care beneficia de venit, paratul neavand un loc de munca, iar in vara anului 2007 s-a intors in tara pentru a renova imobilul proprietatea parintilor sai, unde isi aveau locuinta copiii sai minori.

A invederat ca niciodata paratul nu i-a remis nicio suma de bani, singura contributie constand in mana de lucru pentru imobilul renovat.

A mai precizat ca toate sumele de bani care apar ca fiind transmise de catre parat ii apartin, acesta din urma fiind numai cel care se deplasa la serviciul postal pentru a transmite sumele de bani copiilor reclamantei.

In ceea ce priveste cererea reconventionala, a aratat ca paratul a cunoscut ca in anul 2009 a suferit o histerectomie totala, ca urmare a unei operatii de extirpare a unui fibrom uterin, moment de la care nu mai putea procreea, paratul fiind persoana care a insotit-o la spital.

A aratat ca la inceputul lunii iulie 2010 paratul a ipotecat bunul imobil pentru un imprumut de 2200 de euro numitului MG si intrucat se apropria data scadenta a imprumutului pe la inceputul lunii august paratul a rugat-o sa ii dea suma de 2200 de euro pentru achitarea imprumutului si drept recunostinta i-a donat cota de ½ din imobilul casa de locuit si teren aferent.

A apreciat ca existenta cauzei trebuie examinata in raport de specificul donatiei, ca liberalitate, astfel incat vointa de a dispune nu poate fi separata de scopul determinant, cauza cuprinzand, in primul rand, vointa de a darui, animus donandi si apoi motivul care a hotarat dispunatorul sa faca liberalitatea, fara insa ca aceste elemente sa poata fi separate si examinate apoi izolat, ele formand un tot.

A solicitat in aparare incuviintarea probelor cu inscrisuri, martori, interogatoriu si orice alt mijloc de proba a carui necesitat va rezulta din dezbateri.

Prin incheierea din data de 14.05.2013 instanta a dispus disjungerea cererii principale cu formarea unui nou dosar, astfel incat in prezenta cauza urmeaza a fi analizata numai cererea reconventionala avand ca obiect anulare contract de donatie.,

Instanta a incuviintat pentru parti proba cu inscrisuri, proba cu martori si proba cu interogatorii reciproce.

Analizand actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

Prin contractul de donatie imobiliara autentificat sub nr. …/22.07.2010 de catre BNP Monica Tudorancea (fila 5) reclamantul CG a donat paratei OF cota indiviza de ½ din imobilul format din teren  in suprafata de 509 mp, teren de categoria de folosinta arabil si constructia C1, cu destinatia de locuinta, in suprafata construita de 42 mp, imobil situat in intravilanul com. Costesti, sat Costesti, jud. Buzau, …., inscris in cartea funciara nr. … si purtand numarul cadastral ….

Reclamantul a sustinut ca susmentionatul contract este lovit de nulitate relativa invocand existenta unui dol si a cauzei false.

Instanta va stabili pentru inceput legea aplicabila.

Potrivit dispozitiilor art. 102 alin. 1 din Legea nr. 71/2011: „Contractul este supus dispoziţiilor legii în vigoare la data când a fost încheiat în tot ceea ce priveşte încheierea, interpretarea, efectele, executarea şi încetarea sa.”

In consecinta, prin raportare la data incheierii contractului de donatie a carui anulare se solicita, 22.07.2010, instanta constata ca legea aplicabila in cauza este Codul civil din 1865.

Astfel, potrivit dispozitiilor art. 960 alin. 1 C.civ. dolul este viciul de consimtamant constand in utilizarea unor manopere dolosive, frauduloase in scopul inducerii in eroare cu ocazia incheierii actului juridic.

Desi din modul de reglementare ar rezulta ca dolul ar fi aplicabil doar actelor bilaterale, acesta poate fi intalnit si in actele juridice unilaterale, sub forma captatiei sau sugestiei, constand in utilizarea unor manopere viclene sau frauduloase cu intentia de a determina persoana care gratifica sa dispuna in sensul in care nu ar fi facut-o din proprie initiativa.

Totodata, potrivit art. 966 C.civ. obligatia fondata pe o cauza falsa nu poate avea nici un efect.

Cauza este falsa atunci cand exista eroare asupra scopului mediat, adica a motivului determinant al incheierii actului juridic.

Avand in vedere ca dolul este o eroare provocata, instanta apreciaza ca odata dovedit acesta poate conduce la retinerea cauzei false a actului juridic.

Dolul, ca viciu de consimtamant, este alcatuit din doua elemente: elementul obiectiv, material, constand in mijloacele viclene utilizate pentru inducerea in eroare si elementul subiectiv, constand in intentia de a induce in eroare.

Reclamantul a sustinut ca a incheiat contractul de donatie fiind indus in eroare de catre parata cu privire la existenta unei sarcini.

Instanta urmeaza a cerceta in continuare, pe baza probelor administrate, existenta manoperelor dolosive, respectiv daca parata i-a spus reclamantului ca este insarcinata pentru a-l determina pe acesta sa ii doneze bunul imobil.

Martorul MM, audiat la cererea reclamantului (fila 121), a declarat ca in vara anului 2010 a asistat la discutii intre parti generate de faptul ca parata era insarcinata, partile dezbatand daca parata sa pastreze sau nu sarcina, aratand totodata ca nu stie daca partile au fost impreuna la un consult ginecologic. Martorul a  mai declarat ca discutiile au fost purtate la imobilul din satul Budisteni, imobil la renovarea caruia martorul a participat in anul 2010.

Martorul CC, audiat la cererea paratei (fila 120), a aratat ca a lucrat la imobilul din Budisteni in perioada 2009-2010, aratand totodata ca in perioada in care a lucrat acolo, martorul MC nu a participat la renovarea casei. A declarat martorul ca spre toamna anului 2009 lucrarile de construire ajunsesera la stadiul de finisaje interioare, iar in anul 2010 cand a terminat lucrul la casa, mai era de finisat o singura camera, lucrare efectuata ulterior de ginerele reclamantului.

Martorul TS, audiat la cererea reclamantului (fila 124) a aratat ca in luna iulie 2010, pe cand lucra la fatada imobilului din Costesti al reclamantului, a asistat la o discutie intre parti, parata comunicandu-i reclamantului ca este insarcinata si conditionand pastrarea sarcinii de donarea de catre reclamant a unei parti din imobil.

Martora PI, audiata la cererea paratei (fila 127) a aratat ca parata a fost internata la Maternitatea Buzau in anul 2009, suferind o interventie chirurgicala pentru fibrom uterin, reclamantul fiindu-i alaturi pe perioada spitalizarii, discutand cu medicii, cunoscand in consecinta motivul pentru aceasta era spitalizata.

Analizand aceste declaratii de martor in intregul context probator instanta va da relevanta declaratiei martorei PI, declaratie care se coroboreaza cu celelalte probe administrate in cauza.

Astfel, imprejurarea ca parata a suferit o interventie chirurgicala de histerectomie este confirmata de inscrisurile medicale respectiv biletul de iesire din spital emis de Maternitatea Buzau in data de 26.05.2013 (fila 89).

In ceea ce priveste modul in care martora a luat cunostinta de aceasta imprejurare, s-a sustinut ca aceasta a fost internata in aceeasi perioada la Maternitatea Buzau, unde a dat nastere fiului sau, fapt confirmat de certificatul de nastere seria … depus la fila 128 din dosar.

In plus reclamanta a sustinut ca paratul a fost alaturi de ea pe perioada spitalizarii, cunoscand cauza internarii, imprejurare confirmata de martora.

Reclamantul a sustinut ca declaratia acestei martore ar trebui inlaturata, intrucat martora, declarand ca partile au locuit impreuna in imobilul parintilor paratei din sat Pietrosu, iar mai apoi in imobilul nou edificat in aceeasi locatie, a dat dovada de nesinceritate.

Instanta nu poate da relevanta acestor sustineri ale partii atat timp cat ele raman la stadiul de simple afirmatii, nefiind sustinute de niciuna dintre probele administrate in cauza, din ansamblul probator nerezultand ca partile nu ar fi locuit impreuna in imobilul susmentionat.

Mai mult, analizand istoricul operatiunilor de transfer de bani (fila 62 verso si 63) efectuate de catre reclamant din Italia in Romania, instanta observa ca acestea s-au desfasurat cu o anumita regularitate de la inceputul anului 2009 (7,14, 17 si 22.02, 1, 8 si 23.03, 3, 9 si 15.04), pentru ca in perioada 15.04.2009-09.07.2009 reclamantul sa nu efectueze niciun transfer, iar ulterior sa fie desfasurate cu aceeasi periodicitate (9, 12, 18, 21, 26.07.2009, 5,11, 17, 21  si 28.08, 29.09, 9, 15, 17 si 21.10.2009). Astfel,  pornind de la acest fapt cunoscut, instanta va prezuma (proba cu prezumtii simple fiind admisibila ca dovedirea dolului si lipsei cauzei, care pot fi dovedite cu orice mijloc de proba) ca reclamantul se afla in tara in perioada in care parata a fost internata. Este greu de crezut astfel, ca aflandu-se in tara si fiind intr-o relatie cu parata inca din anul 2007, nu a avut cunostinta de problemele de sanatate cu care se confrunta aceasta.

Instanta mai observa ca la data de 2.07.2010 reclamantul a incheiat un contract de imprumut cu garantie imobiliara (fila 105) pentru suma de 2200 de euro, imprumut scadent la data de 01.08.2010. Mai observa ca potrivit declaratiei autentificate sub nr. …/21.07.2010 de catre BNP Tudorancea Monica (fila 105) imprumutul a fost restituit la data de 21.07.2012, imprumutatorul consimtind la radierea ipotecii constituite in favoarea sa. A doua zi, 22.07.2010, a fost incheiat contractul de donatie ce face obiectul prezentei cauze, fapt ce confera veridicitate sustinerilor paratei cu privire la motivul pentru a fost gratificata de catre reclamant.

Instanta nu va retine declaratiile martorilor MC si TS, declaratii care, desi concordante intre ele, nu se coroboreaza cu niciuna dintre probele administrate si analizate mai sus de catre instanta. Mai mult, declaratiile celor doi martori au fost lipsite de coerenta, prezentand mai multe inadvertente, in principal de ordin temporal, neputand forma convingerea intima a instantei in sensul dorit de reclamant.

In consecinta, instanta apreciind ca reclamantul nu a probat dolul, va respinge cererea ca neintemeiata.

In temeiul dispozitiilor art. 274 C.pc., retinand culpa procesuala a reclamantului, va respinge cererea acestuia de acordare a cheltuielilor de judecata, luand totodata act ca parata nu solicita cheltuieli de judecata.