Minori si familie

Sentinţă civilă 1137 din 30.04.2014


Asupra cauzei de fata ;

Cu nr.X din 28.03.2014 s-a inregistratcererea prin care reclamantul X in contradictoriu cu parata X, a solicitat instanteica prin hotararea ce o va pronunta sa desfaca ,prin divort,casatoria inregistrata cu nr. 200 din 9 octombrie 1993 la Primaria X, jud. X din vina exclusiva a paratei, aceasta sa revina la numele avut anterior casatoriei, X.

Motivand cererea reclamantul a sustinut ca viata de familie nu mai poate continua din vina paratei care a are o relatie extraconjugala. Din casatorie a rezultat un copil care in prezent este major.

Reclamantul a depus in proba copie de pecertificatul de casatorie seria Xsi de pecartilede identitate. A solicitat prin cerere administrarea probei cu martora X.

Parata legal citata a depus intampinare in sensul ca a fost de acord cu divortul, cu motivele invocate si a solicitat sa se desfacacasatoria potrivit acordului lor si sa revina la numele avut anterior casatoriei. Reclamantul afost de acord cu solicitarileparatei instanta urmand astfel sa aplice dispozitiile art. 931 din Codul de procedura civila.

In temeiul art. 931 din Codul de procedura civila : „ (1) Cand cererea de divort este intemeiata pe culpa sotului parat, iar acesta recunoaste faptele care au dus la destramarea vietii conjugale, instanta, daca reclamantul este de acord, va pronunta divortul fara a cerceta temeinicia motivelor de divort si fara a face mentiune despre culpa pentru desfacerea casatoriei. Luand act de vointa partilor instanta urmeaza sa desfaca casatoria.

In temeiul art. 383 al. 3 din Codul civilparata va reveni la numele anterior casatoriei, X. Nu s-ausolicitat cheltuielile de judecata.

1

Domenii speta