Cu privire la efectele desfacerii căsătoriei asupra regimului matrimonial acesta va înceta ca regulă începând cu data introducerii cererii de divorţ şi doar prin excepţie de la data separaţiei în fapt, în cazul divorţului prin acord

Sentinţă civilă 665 din 02.10.2013


Cu  privire  la  efectele  desfacerii  căsătoriei  asupra  regimului  matrimonial  acesta  va  înceta  ca  regulă începând cu data introducerii  cererii de  divorţ  şi  doar  prin excepţie  de  la  data  separaţiei  în fapt,  în  cazul  divorţului  prin  acord(  atât  pe  cale  judiciară, cât şi  pe  cale  administrativă ori  procedură  notarială)  sau  la  cererea  oricăruia  oricăruia  dintre  soţi.

Conform art. 607 Cod procedura civila, cererea de divorţ este in competenta judecătoriei in circumscripţia căreia se afla cel din urma domiciliu comun al soţilor, iar daca nici unul dintre aceştia nu mai locuieşte in acel loc sau daca nu au avut domiciliu comun, competenta este instanţa de la domiciliul paratului. Daca paratul nu are nici domiciliu si nici reşedinţa in tara, reclamantul se va adresa instanţei de la domiciliul sau ; in cazul in care şotii nu mai locuiesc in tara, competenta soluţionării cererii de divorţ nu mai revine instanţelor romane.

Prin cererea formulată, reclamantul M. A., cetăţean  italian,  a solicitat  în contradictoriu cu pârâta Ş.M. M., cetăţean român, cu  domiciliul în Italia, desfacerea căsătoriei dintre părţi din vina exclusivă a pârâtei, exercitarea autorităţii părinteşti asupra minorului de către pârâtă urmând ca reclamantul să păstreze dreptul de a veghea asupra modului de creştere şi educare a minorului, stabilirea domiciliului minorei la domiciliul pârâtei şi partajarea bunurilor comune.

Instanţa reţine că minora se află în Italia de aproximativ  5 ani,  pârâta având  şi  ea  domiciliul în străinătate.

S-a  mai  reţinut  că  reclamantul  este  cetăţean italian  cu  domiciliul  în  Italia

Ultimul domiciliu comun al parţilor a fost in Italia, unde acestea locuiesc si in prezent , acesta fiind, aşadar, domiciliul actual, comun. Potrivit art. 607 Cod procedura civila, cererea de divorţ este in competenta judecătoriei in circumscripţia căreia se afla cel din urma domiciliu comun al soţilor, iar daca nici unul dintre aceştia nu mai locuieşte in acel loc sau daca nu au avut domiciliu comun, competenta este instanţa de la domiciliul paratului. Daca paratul nu are nici domiciliu si nici reşedinţa in tara, reclamantul se va adresa instanţei de la domiciliul sau ; in cazul in care şotii nu mai locuiesc in tara, competenta soluţionării cererii de divorţ nu mai revine instanţelor romane.

Instanţa constată că partile nu se încadrează in niciuna din situaţiile prevăzute de legea romana pentru a atrage competenta de soluţionare a acţiunii de divorţ.

Faptul ca partile au dobândit un imobil in com. Barcea, jud. Galaţi nu înseamnă ca acela este domiciliul comun al părţilor. O persoana poate avea mai multe imobile in proprietate dar are un singur domiciliu stabil.

Se retine si ca noţiunea de domiciliu in interesul legii, prin aplicarea normelor europene in materie, se refera la locuinţa stabila, obişnuita si nu la cea trecuta in actele de identitate. Or, din toate probele dosarului rezulta ca ambele parti locuiesc in mod statornic in Italia.

De asemenea nu se poate face nici aplicarea art. 3 alin 1 lit. a si b din Regulamentul CE nr. 2201/2003, deoarece partile pot alege alternativ instanţa de la reşedinţa obişnuita comuna sau a uneia dintre parti, sau instanţa statului a cărui cetăţeni sunt ambii soţi. Or, reclamantul este cetatea italian, aşa cum rezulta si din procura speciala depusă  la  dosarul  cauzei.

În raport de considerentele precedente, instanţa a admis excepţia necompetenţei Judecătoriei Lieşti şi a constata  că soluţionarea cererii privind desfacerea căsătoriei, nu este de competenţa instanţelor din România.