Art. 178 Cod penal

Sentinţă penală 71 din 15.01.2014


Dosar nr. XXXXX/193/2011 - art. 178 Cod penal - 

R O M Â N I A

JUDECATORIA BOTOŞANI – SECŢIA PENALĂ

JUDEŢUL BOTOŞANIA

Şedinţa publică din  xx.xx.xxxx

PREŞEDINTE –

GREFIER –

Ministerul Public prin procuror –

SENTINŢA PENALĂ NR.  XXX

La ordine pronunţarea asupra acţiunii penale privind pe inculpatul H. P. trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 178 alin. 3 Cod penal,  victimă fiind U. A..

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din xx.xx.xxxx, cuvântul părţilor fiind consemnat în încheierea de şedinţă din acea dată,  şi când, instanţa, având nevoie de timp mai îndelungat pentru deliberare, a amânat pronunţarea pentru astăzi, când :

Dezbaterile orale din timpul şedinţei au fost înregistrate audio potrivit dispoziţiilor art. 304 Cod procedură penală.

J U D E C A T A

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă  Judecătoria Botoşani din xx.xx.xxxx s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului H. P. pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 178 alin. 3 Cod penal, reţinându-se în sarcina acestuia că la data de xx.xx.xxxx, în jurul orelor XX.00, în timp ce conducea autoturismul  marca Opel cu nr. de înmatriculare XX-XXX-XXpe DS 623, pe raza satului Roşiori, com. Răchiţi, jud. Botoşani, în condiţiile în care avea o îmbibaţie alcoolică de 1,50 g/1 alcool pur în sânge, a surprins şi accidentat pe numitul U. A., victima decedând în aceeaşi zi la Spitalul Judeţean Botoşani.

Inculpatul a fost trimis în judecată în baza următoarelor mijloace de probă:  procesul-verbal de constatare a efectuării actelor premergătoare (fila 8 dosar u.p.); procesul-verbal de cercetare la faţa locului cu planşe foto (filele 10- 23 dosar u.p.);  protocol etilotest (fila 24 dosar u.p.); procesul-verbal de prelevare a probelor biologice şi buletinul de examinare clinică (filele 25-26 dosar u.p.); buletinul de analiză toxicologică- alcoolemie (fila 27 dosar u.p.); raport de expertiză medico-legală privind calculul retroactiv al alcoolemiei (filele 30-31 dosar u.p.); raport de constatare medico-legală (necropsie) (filele 35-37 dosar u.p.); constatare tehnică autovehicul (fila 72 dosar u.p.); adresă primărie (fila 73 dosar u.p.); raportul de expertiză tehnică auto şi suplimentul la acesta (filele 78- 82, 85-87 dosar u.p.); acte autoturism (filele 102-107 dosar u.p.); declaraţii inculpat (filele 48-50, 52-53 dosar u.p.); declaraţii martori (filele 54-69 dosar u.p.); declaraţie parte civilă (fila 41-45 dosar u.p.); cazier judiciar inculpat (fila 46 dosar u.p.).

Dosarul a fost înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de xx.xx.xxxx sub numărul XXXXX/193/2011.

Inculpatul H. P., legal citat, nu s-a prezentat în instanţă. instanţa a dispus emiterea unui mandat de aducere, iar din procesul - verbal întocmit de Secţia de Poliţie Rurală Răchiţi rezultă că inculpatul este plecat la muncă în Italia, astfel, s-a dispus citarea acestuia prin afişare la sediul Consiliului local Răchiţi. Întrucât, potrivit legii penale prezenţa inculpatului la judecată nu este obligatorie decât în situaţia în care este minor sau arestat în cauză şi cum în speţă inculpatul nu se află în nici una din cele două situaţii, instanţa a apreciat că poate soluţiona cauza în lipsa acestuia, coroborând declaraţiile acestuia de la urmărirea penală cu celelalte probe administrate atât în cursul urmăririi penale cât şi în cursul cercetării judecătoreşti.

La termenul de judecată din data de xx.xx.xxxx apărătorul ales la inculpatului, avocat G. M., a depus la dosar, o declaraţie notarială a inculpatului prin care recunoaşte săvârşirea faptelor reţinute în sarcina sa prin actul de sesizare şi solicită judecarea sa conform art. 3201  Cod procedură penală, în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi nu solicită administrarea altor probe. De asemenea a depus la dosar, chitanţa nr. XXXXXX/X din xx.xx.xxxx  şi recipisa de consemnare nr. XXXXXX/X din xx.xx.xxxx prin care face dovada depunerii în cont a sumei de 4.000 lei la dispoziţia părţilor civile.

După ce a fost pusă în discuţia părţilor, solicitarea inculpatului referitoare la modalitatea de judecare a cauzei a fost admisă de către instanţa de judecată, care a constatat că sunt îndeplinite cerinţele legii pentru a se dispune judecarea cauzei potrivit procedurii reglementată de art. 3201 Cod procedură penală.

Analizând  actele  şi lucrările dosarului, instanţa reţine  următoarea  situaţie de fapt:

În ziua de xx.xx.xxxx , în jurul orelor XX.00, inculpatul conducea autoturismul său cu nr. de înmatriculare XX-XXX-XXpe DS 623, pe raza satului Roşiori, com. Răchiţi, circulând dinspre centrul satului către partea de sud a acestuia, fiind însoţit în maşină de fratele său, martorul H. C. M., sora sa şi fiica acesteia din urmă. La un moment dat, pe fondul neadaptării vitezei de deplasare la condiţiile carosabilului acoperit cu pietriş şi a stării psihofizice influenţate de consumul de alcool, inculpatul a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, iar autoturismu1 a părăsit suprafaţa carosabilă, ieşind în partea dreaptă a drumului, a surprins şi accidentat victima U. A., în vârstă de 84 de ani, care stătea pe spaţiul verde de pe marginea şanţului din faţa gardului său, a distrus gardul pe o lungime de aprox. 8 m şi s-a oprit în curtea locuinţei victimei, după ce a lovit şi dislocat un pom.

Organele de politie ajunse la faţa locului au identificat autoturismu1 implicat în accident şi pe conducătorul acestuia în persoana inculpatului H. P., victima fiind între timp transportată cu o ambulanţă la Spitalul Judeţean Botoşani, unde a decedat în aceeaşi zi.

Poliţiştii au procedat la testarea alcoolscopică a inculpatului, înregistrându-se o concentraţie alcoolică de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat la orele 17.54 (fila 24). Acesta a fost condus la Spitalul Judeţean Botoşani, unde i s-au recoltat două probe de sânge la orele 18.25 şi 19.25 (filele 25-26). În buletinul de analiză toxicologică-alcoolemie nr. XXXX-XXXX/xx.xx.xxxx  (fila 27) se menţionează că inculpatul  avea o alcoolemie de 1,25 g%o la proba 1 şi de 1,05 g%o la proba II.

Activităţile menţionate în procesul-verbal de cercetare la faţa locului (filele 10-12) au fost efectuate în prezenţa martorilor asistenţi G. M. C. şi S. A. V..

Fiind audiat cu privire la consumul de alcool, inculpatul a declarat că în noaptea de 14/xx.xx.xxxx , între orele 2l.00-03.00, a consumat aprox. 2000 ml bere alcoolizată, iar în ziua de xx.xx.xxxx  a mai băut aceeaşi cantitate de bere între orele 09.00-12.00 (fila 52 verso).

Datorită perioadei mari de timp scurse de la momentul producerii accidentului până la recoltarea primei probe de sânge, s-a dispus şi efectuat calculul retroactiv al alcoolemiei, în raportul de expertiză medico-lega1ă nr. XXX/X/xx.xx.xxxx (filele 30-31) menţionându-se următoarele:

,,(. . .) Curba Widrnark albastră a rezultat din coroborarea alcoolemiilor certe stabilite prin analiza chimică cu orele consumului de alcool (curba ce redă variaţia reală în timp a alcoolemiei). (. . .) La ora 17.00, când a avut loc evenimentul rutier, susnumitul se afla în faza de eliminare a alcoolului şi ar fi avut o alcoolemie de aprox. 1,50 g%o.

Comparând curbele Widmark. se constată o diferenţă foarte mare între alcoolemiile calculate teoretic şi alcoolemiile rezultate la analizei, peste limita de veridicitate de ± 20% admisă de metodologia de calcul".

Cu toate că, aşa cum se precizează în raport, diferenţa dintre curba Widmark rezultată la expertiză şi cea conformă cu declaraţia de consum a inculpatului este foarte mare, s-a reţinut în continuare valoarea alcoolemiei rezultată în urma calculului retroactiv pentru următoarele motive:

- neconcordanţa dintre cele două curbe semnifică, în cazul de faţă, doar faptul că inculpatul dat o declaraţie de consum nesinceră, consumul de alcool fiind în realitate mult mai mare. Cu privire la intervalele de consum, însă, nu sunt suspiciuni, inculpatul indicând aceleaşi intervale atât în prima declaraţie, dată în ziua accidentului (filele 48-49), cât şi în cea ulterioară, după începerea urmării penale (filele 52-53). Mai mult, ora 09.00 este indicată şi de martorul H. M., fratele inculpatului, care a fost de faţă şi cu care a consumat împreună bere (fila 64). În consecinţă, s-a considerat că neconcordanţa constatată în raportul de expertiză indică numai o poziţie subiectivă a inculpatului cu privire la cantitatea de alcool consumată. Ori, aşa cum se precizează în cuprinsul raportului, la stabilirea alcoolemiei inculpatului s-a luat în calcul numai intervalul orar al consumului, mai precis faptul că învinuitul se afla în faza de eliminare a alcoolului din organism;

- curba Widmark ce redă evoluţia reală a alcoolemiei, se coroborează, aşa cum se poate observa pe graficul anexă la raportul de expertiză (fila 31), şi cu rezultatul etilotest. Astfel, inculpatul  avea la orele 17.54 o concentraţie alcoolică de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar conform graficului ar fi avut o alcoolemie de aprox. 1,30 g%o la aceeaşi oră.

În urma accidentului a rezultat decesul victimei U. A.. În raportul de constatare medico-legală (necropsie) nr. 105/B/10.09.2010 (filele 35-37) se menţionează:

,,(. . .) Buletin de analiză toxicologică nr. 1298/xx.xx.xxxx  - alcoolemie 0 g%o.

CONCLUZII:

Moartea numitului U. A. a fost violentă.

Ea s-a datorat şocului hemoragic şi traumatic consecutiv politraumatism toraco-abdominal.

Leziunile constatate s-au putut produce prin comprimare între două planuri, posibil în condiţiile unui accident rutier, cu victima în decubit dorsal".••

În cauză a fost întocmită şi o expertiză tehnică auto, în raportul din data de 10.01.2011 (filele 78-82) menţionându-se:

"Viteza de deplasare a autoturismului anterior intrării în fenomenul de derapaj a fost de 83,15 km/h. depăşind cu 33,15 km/h viteza legală maximă admisă pe acel sector de drum .

La momentul contactului cu victima, autoturismul se afla în faza de rotire-translare şi escaladare a spaţiului verde unde stătea victima, în afara carosabilului.

Cauzele accidentului:

- nerespectarea limitei de viteză de 50km/h pe sectorul de drum respectiv;

- neadaptarea vitezei de deplasare la condiţiile de carosabil acoperit cu piatră de râu, fapt ce a provocat fenomenul de derapaj, părăsirea carosabilului, pătrunderea pe spaţiul verde unde se odihnea victima;

- starea de oboseală şi de ebrietate în care se afla conducătorul auto.

Accidentul putea fi evitat de către conducătorul auto, dacă adapta viteza de deplasare la condiţiile specifice de carosabil acoperit cu un strat gros de 10-15 cm. de piatră de râu.”

În urma obiecţiunilor inculpatului, a fost întocmit un supliment la raportul de expertiză (filele 85-87), în care se menţionează:

„După urmele rămase pe spaţiul verde din afara carosabilului, urme vizibile şi constatate la faţa locului; rezultă cel autoturismul nu s-a rotit la 150 grade înainte de impactul cu gardul şi stâlpul de la gard, motiv pentru care nu se impune includerea în formula de calcul a vitezei a energiei cinetice pierdute. În aceste condiţii, viteza de deplasare a autoturismului va fi de 79,48 km/h.

Autoturismul a fost examinat din punct de vedere tehnic la data de xx.xx.xxxx la S.C. X  S.R.L. - service autorizat (fila 72), constatându-se că era corespunzător tehnic.

În adresa nr. XXXX/xx.xx.xxxx  a Primăriei com. Răchiţi (fila 73) se arată că sectorul de drum pe care a avut loc accidentul era deschis circulaţiei publice la data respectivă.

În cauză au fost audiaţi martorii oculari A. C. şi A. I. - care se aflau in vecinătatea locuinţei victimei, precum şi martorul H. C. M., fratele inculpatului, care se afla în maşină cu acesta la momentul producerii accidentului.

Fiind audiat, inculpatul  şi-a recunoscut în totalitate vina în ceea ce priveşte producerea accidentului rutier, precizând că a pierdut controlul asupra direcţiei de mers datorită faptului că a încercat să evite nişte păsări care au apărut pe carosabil în faţa maşinii.

Analizând actele şi lucrările dosarului, s-a apreciat că întreaga vină a producerii accidentului şi, implicit, a urmărilor acestuia, respectiv moartea numitului U. A., aparţine inculpatului, care, pe lângă faptul că s-a urcat la volan într-o stare avansată de oboseală (conform propriilor declaraţii s-a culcat după orele 03.00, iar a doua zi în jurul orelor 09.00 a reînceput consumul de alcool) şi după ce a consumat băuturi alcoolice, a manifestat un comportament iresponsabil în trafic prin faptul că a circulat prin sat cu viteza de 79,48 km/h având pasageri în maşină, printre care şi un copil, încălcând prevederile alin. 48 şi art. 49 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 republicată ( .. conducătorul de vehicul trebuie să respecte regimul legal de viteză şi să o adapteze în funcţie de condiţiile de drum, astfel încât să poată efectua orice manevră în condiţii de siguranţă" şi "limita maximă de viteză in localităţi este de 50 km/h").

La termenul de judecată din data de xx.xx.xxxx apărătorul ales la inculpatului, avocat G. M., a depus la dosar, o declaraţie notarială a inculpatului prin care recunoaşte săvârşirea faptelor reţinute în sarcina sa prin actul de sesizare şi solicită judecarea sa conform art. 3201  Cod procedură penală, în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi nu solicită administrarea altor probe. De asemenea a depus la dosar, chitanţa nr. XXXXXX/X din xx.xx.xxxx  şi recipisa de consemnare nr. XXXXXX/X din xx.xx.xxxx prin care face dovada depunerii în cont a sumei de 4.000 lei la dispoziţia părţilor civile.

Instanţa, văzând că judecata poate avea loc în baza probatoriului administrat în cursul urmăririi penale şi, având în vedere poziţia de recunoaştere a prezentei fapte adoptată de către inculpat, a admis cererea acestuia şi urmează a-i aplica o pedeapsă redusă conform prevederilor textului de lege indicat mai sus.

La individualizarea judecătorească a pedepsei pe care o va aplica inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale prevăzute de art. 72 Cod penal, respectiv limitele de pedeapsă prevăzută de lege, pentru fapta săvârşită, gradul de pericol social al acesteia precum şi elementele ce caracterizează persoana inculpatului care este tânăr, în vârstă de 34 de ani, este căsătorit, are doi copii minori, studii 12 clase, lucrează în Italia şi nu are antecedente penale, pe parcursul cercetărilor, a avut o atitudine sinceră, arătând că recunoaşte şi regretă fapta comisă. Inculpatul a reparat gardul distrus.

Faţă de circumstanţele reale şi personale reţinute mai sus, instanţa după reducerea limitei de pedeapsă cu 1/3 conform dispoziţiilor art. 3201 alin. 7 Cod procedură penală  îi va aplica inculpatului pedeapsa de 1 (un) an închisoare pedeapsă redusă  în temeiul art. 76 lit. c Cod penal,  ca urmare a reţinerii în favoarea inculpatului a circumstanţelor atenuante prevăzute de art. 74 lit. a, b şi c Cod penal.

În temeiul art. 71 alin. 1 Cod penal va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) Cod penal pe durata prevăzută de art. 71 alin. 2 Cod penal cu următoarea motivare:

Conform art. 71 Cod penal, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 278/2006, drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) – c) Cod penal se interzic de drept în cazul condamnării la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau la pedeapsa închisorii. Cu toate acestea, prin Decizia nr. XXXIV din 05.11.2007 pronunţată de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în soluţionarea unui recurs în interesul legii, s-a stabilit că interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a-II-a –c) Cod penal nu se va face în mod automat, prin efectul legii, ci se va supune aprecierii instanţei în funcţie de criteriile stabilite în art. 71 alin. 3 Cod penal.

În cazul de faţă instanţa apreciază că se impune ca inculpatului să i se interzică drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a  şi lit. b) Cod penal condamnarea la pedeapsa închisorii nefiind compatibilă cu dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii efective publice, precum şi cu dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat. Însă, atâta timp cât săvârşirea infracţiunii nu are nici o legătură cu exercitarea vreunei funcţii, profesii sau ocupaţii, interzicerea dreptului prev. de art. 64 lit. c) nu se justifică.

În cauză nu sunt nici temeiuri pentru interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit. d) şi  e) Cod penal.

În latură civilă instanţa constată că, numitele U. E., U. G. şi U. D. (soţia şi respectiv fiicele victimei U. A.) s-au constituit părţi civile (f. 39 – 50 dosar) solicitând:

-U. E. – 350.000 Euro daune morale, 10.000 lei  daune materiale şi suma de 2.000 lei cheltuieli de judecată (onorariu avocat);

-U. G. – 350.000 Euro, daune morale şi suma de 2.500 lei cheltuieli judiciare (onorariu avocat);

-U. D. – 350.000 Euro daune morale şi suma de 2.500 lei cheltuieli judiciare (onorariu avocat).

În dovedire s-au depus la dosar înscrisuri reprezentând bonuri de casă şi facturi fiscale (f. 51 – 55 dosar).

În declaraţia dată în faţa instanţei (f. 153 dosar) partea civilă U. E. a arătat că inculpatul a reparat deja, pe cheltuiala lui, gardul de  scândură de la stradă, distrus cu ocazia accidentului, însă gardul din interior, din sârmă nu a fost reparat. A mai arătat partea civilă că ea s-a ocupat de toate cheltuielile  privind înmormântarea soţului ei motiv pentru care, pe lângă suma de 350.000 Euro daune morale, a solicitat şi suma de 10.000 lei daune materiale reprezentând cheltuieli efectuate cu înmormântarea soţului şi praznicele aferente. Partea civilă a arătat că inculpatul a pus la dispoziţia ei – prin recipisa de consemnare CEC Bank nr. XXXXXX/Xdin data de xx.xx.xxxx  ( aflată în copie la dosar f.60 dosar) – suma de 4.000 lei, sumă pe care a ridicat-o.

Analizând înscrisurile depuse la dosar în dovedirea daunelor materiale (f. 51 – 55 dosar) instanţa, prin însumarea acestora, consideră justificată suma de 9.945,1 lei, aceşti bani fiind cheltuiţi cu înmormântarea şi praznicele aferente, de către  partea civilă U. E..

În privinţa daunelor morale solicitate de către cele trei părţi civile, instanţa le consideră şi pe acestea, parţial justificate pentru prejudiciul afectiv constând în suferinţele cauzate ca urmare a lezării sentimentelor de afecţiune provocate prin moartea unei fiinţe dragi cum este soţul şi respectiv tatăl pentru părţile civile.

Prin urmare, instanţa, având în vedere că în cauză sunt întrunite elementele răspunderii civile delictuale, va admite, în parte, acţiunile civile alăturate procesului penal de către cele trei părţi civile.

 Va obliga inculpatul să plătească părţii civile U. E. domiciliată în sat Roşiori, comuna Răchiţi, judeţul Botoşani, suma de 9.945,1 lei cu titlu de daune materiale. Va constata că din această sumă, inculpatul a achitat deja suma de 4.000 lei la CEC Bank S.A.  – Sucursala Botoşani cu chitanţa nr. XXXXXXX/xx.xx.xxxx . Obligă inculpatul să plătească părţii civile U. E. suma de 30.000 lei cu titlu de daune morale. Va respinge restul pretenţiilor civile , ca nefondate.

Va obliga inculpatul să plătească părţilor civile U. G. domiciliată în com. RĂCHIŢI, sat  ROŞIORI, Judeţ BOTOŞANI şi U. D. domiciliată în BOTOŞANI, X, nr. Y, sc. Z, et. T, ap. U, Judeţul BOTOŞANI, suma de câte 20.000 lei cu titlu de daune morale. Va respinge restul pretenţiilor civile, ca nefondate.

Autoturismul condus de către inculpatul H. M. P. şi înmatriculat cu nr. XX-XXX-XXera asigurat RCA la societatea de asigurări DIRECT LINE INSURANCE S.P.A. ITALIA cu sediul central în Italia,  Piazza Monte Titano 10 – 20132 Milano, având în România ca şi corespondent mandatar pe S.C. AVUS INTERNATIONAL BROKER DE ASIGURARE – REASIGURARE S.R.L.  , autoturismul în cauză având poliţa de asigurare cu seria XX XXXXXXXXXX valabilă la data de xx.xx.xxxx .

Potrivit art. 49 din Legea nr. 136/1995 modificată, asiguratorul acordă despăgubiri, în baza contractului de asigurare, pentru prejudiciile de care asiguraţii răspund faţă de terţe persoane păgubite prin accidente  de vehicule.

Art. 50 din aceeaşi lege prevede că despăgubirile se acordă pentru sumele pe care asiguratorul este obligat să le plătească cu titlu de dezdăunare şi cheltuielile de judecată persoanelor păgubite prin vătămare corporală sau deces.

Prin urmare, în temeiul art. 49 şi 50 din Legea nr. 136/1995 , instanţa va obliga asiguratorul de răspundere civilă DIRECT LINE INSURANCE S.P.A. ITALIA prin AVUS INTERNATIONAL ROMÂNIA cu sediul în Bucureşti, sector 4, BD. UNIRII, nr. 2, bl. 8A, sc. 1, et. 4, ap. 19-20,  să plătească toate despăgubirile mai sus arătate în locul inculpatului.

În cauză s-a constituit parte civilă şi Serviciul Judeţean de Ambulanţă Botoşani cu suma de 404,60 lei reprezentând transportul şi asistenţa sanitară acordată la data de xx.xx.xxxx  numitului U. A. (f. 147 dosar). Având în vedere că această sumă a  fost achitată deja – în cursul cercetării judecătoreşti – de către asigurator, copie de P. C. ordinul de plată aflându-se la dosar – F 152, instanţa urmează a respinge acţiunea civilă alăturată procesului penal de către Serviciul Judeţean de Ambulanţă Botoşani, ca fiind rămasă fără obiect. 

Părţile civile au solicitat şi obligarea inculpatului la plata de cheltuieli judiciare reprezentând onorariu avocat J. I. M. depunând în dovedire chitanţe de plată (f. 43 – 48  dosar)

Asiguratorul de răspundere civilă, la termenul din xx.xx.xxxx a invocat excepţia lipsei calităţii de reprezentant a D-lui J. M. arătând că acesta nu este înscris ca avocat definitiv sau stagiar în baroul Botoşani ci figurează înscris la poziţia 806 (Anexa nr. 4) într-un pretins tablou al avocaţilor aflat pe site –ul www.bota ro .

Pe de altă parte, la f. 83 dosar, partea civilă a depus la dosar o procură judiciară autentificată sub nr. XXX/xx.xx.xxxx la Biroul Notarului Public M. S. D. prin care îl  mandatează pe dl J. I. M. să le reprezinte în prezentul  dosar.

Având în vedere disp. art. 26 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 51/1995 modificată, instanţa a admis excepţia şi, în cursul judecăţii, părţile civile au fost deci reprezentate prin procurator J. M., condiţie în care această reprezentare fiind cu titlu gratuit, instanţa va respinge cererile părţilor civile de acordare a cheltuielilor judiciare. 

Văzând şi disp. art. 191 Cod procedură penală,

Pentru aceste motive,

În numele legii

H O T Ă R Ă Ş T E :

Condamnă pe inculpatul H. M. P. fiul lui M. şi O., născut la data de xx.xx.xxxx în mun. Botoşani, domiciliat în sat Roşiori, com. Răchiţi, jud. Botoşani, posesor al CI. seria XX nr. XXXXX, CNP XXXXXXXXXXXXX, cetăţean român, fără antecedente penale,  pentru săvârşirea infracţiunii de „ucidere din culpă” prev. şi ped. de art.178 alin. 3 Cod penal, cu aplicarea art. 3201  alin. 7 Cod procedură penală,  art. 74 lit. a, b şi c Cod penal, art. 76 lit. c Cod penal, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare.

 În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal, pe durata executării pedepsei principale.

Admite, în parte, acţiunile civile alăturate procesului penal de către părţile civile U. E.,  U. G. şi U. D..

Obligă inculpatul să plătească părţii civile U. E. domiciliată în sat Roşiori, comuna Răchiţi, judeţul Botoşani, suma de 9.945,1 lei cu titlu de daune materiale. Constată că din această sumă, inculpatul a achitat deja suma de 4.000 lei la CEC Bank S.A.  – Sucursala Botoşani cu chitanţa nr. XXXXXX/xx.xx.xxxx . Obligă inculpatul să plătească părţii civile U. E. suma de 30.000 lei cu titlu de daune morale. Respinge restul pretenţiilor civile , ca nefondate.

Obligă inculpatul să plătească părţilor civile U. G. domiciliată în com. RĂCHIŢI, sat  ROŞIORI, Judeţ BOTOŞANI şi U. D. domiciliată în BOTOŞANI, X, nr. Y, sc. Z, et. T, ap. U, Judeţul BOTOŞANI, suma de câte 20.000 lei cu titlu de daune morale. Respinge restul pretenţiilor civile, ca nefondate.

Obligă asiguratorul de răspundere civilă DIRECT LINE INSURANCE S.P.A. ITALIA prin AVUS INTERNATIONAL ROMÂNIA cu sediul în Bucureşti, sector 4, BD. UNIRII, nr. 2, bl. 8A, sc. 1, et. 4, ap. 19-20,  să plătească toate despăgubirile mai sus arătate în locul inculpatului.

Respinge acţiunea civilă alăturată procesului penal de către partea civilă Serviciul Judeţean de Ambulanţă Botoşani, ca fiind rămasă fără obiect.

Respinge cererea părţii civile de obligare a inculpatului la plata cheltuielilor judiciare reprezentând onorariu avocat.

Obligă inculpatul să plătească statului suma de 1.338 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, din care, sumele de 382 lei reprezentând contravaloare necropsie şi 160 lei reprezentând contravaloare buletin analiză toxicologică alcoolemie se va vira în contul 50414557951 deschis la Trezoreria Botoşani pentru Spitalul Judeţean Botoşani.

Cu recurs în 10 zile de la pronunţare pentru părţile prezente şi de la comunicare pentru cele lipsă. 

Pronunţată în şedinţa publică din xx.xx.xxxx.

PREŞEDINTE GREFIER