Contestatie la executarea silita

Sentinţă civilă 858 din 12.10.2009


S.C. 858/12.10.2009. Contestatie la executarea silita. Inexistenta obligaţiei executorului de a emite o noua somatie după respingerea contestatiei la executare.

Analizând actele şi lucrarile dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin cererea de executare silita ce a format obiectul dosarului de executare nr…. al BEJ M.R., creditorul-intimat TC a solicitat executarea silita a titlului executoriu – decizia civila nr.50/A/2008 a Tribunalului Valcea.

Examinind decizia civila – titlu executoriu, instanta retine ca aceasta constituie o hotarire de expedient, pronuntata la cererea partilor, care consfiinteste tranzactia intervenita intre acestea. Conform acestei hotariri de expedient, partile si-au asumat obligatii reciproce, in temeiul carora contestatorii urmau sa predea intimatului un teren in suprafata de 37 m.p., iar intimatul urma sa lase in proprietate contestatorilor un teren de 58 m.p. aflat sub casa de locuit a acestora.

Executarea silita a debutat prin somatia de executare din data de 22.09.2008, ce a facut obiectul unei alte contestatii la executare formulata de aceiasi contestatori, actiune respinsa ca neintemeiata prin sentinta civila nr.212/2009 pronuntata in dosarul nr… al Judecatoriei Brezoi, irevocabila prin decizia nr.739/R/2009 a Tribunalului Valcea.

Dupa respingerea contestatie la executare si fara ca creditorul sa formuleze o noua cerere de executare, BEJ M.R. a emis o noua somatie, in cadrul aceluiasi dosar de executare, in data de 02.06.2009.

Criticile aduse de contestatori impotriva acestei a doua somatii sint neintemeiate.

Potrivit art.371 ind.1 cod proc.civ., obligatia stabilita prin titlu executoriu se aduce la indeplinire de buna voie, iar in cazul in care debitorul refuza executarea de buna voie a obligatiilor sale, acestea se vor aduce la indeplinire prin executare silita.

Potrivit art.387 cod proc.civ., somatia ca act incepator de executare trebuie sa contina, printre alte elemente, si termenul acordat debitorului pentru executarea de buna voie a obligatiilor.

In acelasi timp, alin.2 al amintitului articol prevede ca dupa expirarea acestui termen, executorul va putea proceda de indata la executarea silita.

Prin urmare, lege nu prevede doua termene, astfel cum sustin contestatorii, unul pentru executarea de buna voie, si altul pentru executarea propriu zisa.

Pe de alta parte, se retine ca procedura de executare silita inceputa in dosarul nr.122/2008 si in baza somatiei din 22.09.2008, putea sa continue, ca efect al respingerii contestatiei la executare impotriva acestei somatii si fara ca executorul judecatoresc sa mai aiba obligatia emiterii unei noi somatii – cea ce face obiectul prezentei contestatii.

Desi superflua, emiterea unei noi somatii nu este insa si nelegala, necontravenind niciunui text de lege, cu atit mai mult cu cit noua somatie reia practic continutul celei din 22.09.2008, si nu modifica in nici un fel cadrul executarii silite.

Nu pot fi retinute astfel sustinerile contestatorilor in sensul ca, dupa respingerea contestatiei la executare in dosarul nr.1306/198/2008, executorul ar fi fost obligat, potrivit art.389 cod proc.civ. sa emita o noua somatie. Dispozitiile art.389 cod proc.civ. isi gasesc aplicabilitate in masura in care executarea silita s-a perimat sau a incetat, iar creditorul face o noua cerere de executare, ceea ce nu este cazul in speta de fata.

Constatind ca executarea silita in dosarul de executare nr.122/2008 al BEJ Marius Radu nu contravine dispozitiilor art.384, 385, 387 sau 389 cod proc.civ., instanta va respinge prezenta contestatie ca neintemeiata.