„lovirea sau alte violenţe (art. 180 C.p.) art.180 alin.2 şi art.193 C.p.”

Sentinţă penală 2 din 08.01.2010


2. „lovirea sau alte violenţe (art. 180 C.p.) art.180 alin.2 şi art.193 C.p.”.SENTINŢA PENALĂ NR. 2 din 08 ianuarie 2010

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brezoi, a fost trimis în judecată inculpatul I A N, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună condamnarea acestuia pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 180/2 şi art.193 cu aplic. art.33 Cod penal.

În susţinerea rechizitoriului, s-au depus la dosar, plângerea şi declaraţiile părţii vătămate, certificat medico-legal, declaraţii de martor, proces-verbal de confruntare.

În instanţă au fost reaudiaţii martorii P M şi C M, partea vătămată şi inculpatul. În declaraţia dată în faţa instanţei, partea vătămată, M F s-a constituit parte civilă cu suma de 300 lei, reprezentând daune morale.

Din probele dosarului, instanţa reţine că în data de 22.04.2009, partea vătămată M F, se deplasa pe drumul comunal R, împreună cu martora C M şi când a ajuns în dreptul locuinţei inculpatului, acesta a ieşit din curte, a ameninţat pe partea vătămată că-i va tăia capul şi a lovit-o cu pumnul în zona urechii stângi, apoi i-a luat bâta din mână şi a lovit-o în zona hemitoracelui stâng şi drept.

 În urma agresiunii partea vătămată a suferit leziuni ce au necesitat 7-8 zile îngrijiri medicale pentru vindecare, aşa cum rezultă din certificatul medico-legal.

 Faptele săvârşite de inculpat. în condiţiile descrise mai sus, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute  de art.180/2 şi 193, urmând a fi condamnat la câte 500 lei amendă pentru fiecare faptă, cu aplicarea art.33 C.p.

Se va atrage atenţia inculpatului asupra art.63 ind.1 Cod penal.

Având în vedere temerile provocate părţii vătămate prin ameninţările adresate cât şi suferinţele la care a fost supusă datorită agresiunii, instanţa consideră că aceasta a suferit un prejudiciu moral apreciat de instanţă la suma de 1000 lei, prejudiciu ce urmează a fi acoperit de inculpat în baza art.14 Cod proc.pen. raportat la art.998 Cod civil.

Văzând şi prev. art.191 Cod proc.pen.