Infractiuni de trecere ilegala a frontierei statului român, trecere ilegala a frontierei altor state si participare improprie la infractiunea de fals intelectual

Sentinţă penală din 20.02.2008


TIP SPETA: sentinta penala

TITLU: infractiuni de trecere ilegala a frontierei statului român, trecere ilegala a frontierei altor state si participare improprie la infractiunea de fals intelectual

DATA: 20.02.2008

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Buhusi nr. 312/7.04.2007, înregistrat la Judecatoria Buhusi sub nr. 434/199/18.04.2007, s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatului SCB, pentru savârsirea infractiunilor de trecere ilegala a frontierei statului român, trecere ilegala a frontierei altor state si participare improprie la infractiunea de fals intelectual, prevazute de art. 70 al. 1 din OUG nr. 105/2001, art. 1 al. 1 din OUG nr. 112/2001, cu aplicarea art. 41 al. 2 C. pen. si art. 31 al. 2 raportat la art. 289 C. pen.

S-a retinut în sarcina sa ca în luna iulie 2004 a trecut ilegal frontiera de stat a României si a altor state, ajungând în Italia, unde la data de 10.11.2005 a determinat cu intentie autoritatile din cadrul Consulatului General al României din Milano, sa comita fara vinovatie, infractiunea de fals intelectual.

  Inculpatul, desi legal citat, nu s-a prezentat în instanta.

În cauza s-au audiat martorii din lucrari si s-a dispus atasarea dosarului nr. 269/2006 în care s-a pronuntat s. p. nr. 265/2006 a Judecatoriei Buhusi.

Din actele si lucrarile dosarului, instanta a retinut urmatoarea situatie de fapt:

La data de 8.06.2004, inculpatul a obtinut o carte de identitate pe numele de MG, dupa ce s-a prezentat sub aceasta identitate falsa functionarilor din cadrul FEIP Buhusi, iar în baza acestei carti de identitate a obtinut si pasaport turistic.

Pentru aceasta fapta inculpatul a fost condamnat prin s. p. nr. 265/2006 a Judecatoriei Buhusi.

Folosindu-se de pasaportul fals obtinut în conditiile mai sus aratate, inculpatul a iesit din tara în luna iulie 2004.

A ajuns în Italia unde a ramas pâna în luna noiembrie 2005.

În luna iulie 2005 a constatat ca pierduse pasaportul.

Intentionând sa se întoarca în tara, s-a prezentat la Consulatul General al României din Milano unde si-a declarat o identitate falsa.

A prezentat datele de identitate ale numitului MG si a obtinut titlul de calatorie nr.13287/10.11.2005, purtând fotografia sa si datele de identitate ale lui MG.

La data de 14.11.2005 a intrat în România, unde a folosit pentru legitimare, titlul de calatorie.

Autoritatile române au constatat ca persoana în cauza se numeste SCB si ca este data în consemn la frontiera cu mentiunea „fals privind identitatea”.

Situatia de fapt a fost retinuta asa cum a rezultat din declaratia inculpatului la politie, coroborata cu cele ale martorilor audiati nemijlocit de instanta si cu procesul-verbal de constatare, titlul de calatorie, fotografiile de identificare ale inculpatului si dovada de retinere de înscrisuri, acte aflate la filele 7-9, 14, 17, 18, 33 în dosarul parchetului.

 În drept, pentru aceste motive, instanta urmeaza a schimba încadrarea juridica data prin rechizitoriu acestei fapte, din art. art. 31 al. 2 raportat la art. 289 C. pen. în art. 293 al. 1 C. pen.

  Faptele inculpatului de a pleca din tara cu pasaportul nevalabil, precum si de a se întoarce în tara cu titlul de calatorie de asemeni nevalabil, întrunesc conditiile constitutive ale infractiunii de  trecere ilegala a frontierei statului român, prevazuta de art. 70 al. 1 din OUG nr. 105/2001.

  Faptele fiind savârsite la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiasi rezolutii, infractiunea are forma continuata, instanta urmând a retine aplicarea dispozitiilor art. 41 al. 2 C. pen. si a schimba încadrarea juridica si sub acest aspect.

  Faptele inculpatului de a trece ilegal frontierele mai multor state, atât la plecare cât si la revenirea în tara, întrunesc conditiile constitutive ale infractiunii de trecere ilegala a frontierei altor state, prevazuta de art. 1 al. 1 din OUG nr. 112/2001, de asemeni cu aplicarea art. 41 al. 2 C. pen.

Pentru fiecare dintre faptele astfel retinute, inculpatul urmeaza a fi condamnat la pedeapsa închisorii.

  La individualizarea pedepselor, instanta va avea în vedere periculozitatea sociala a faptelor, atitudinea sincera a inculpatului, antecedentele sale penale, precum si celelalte criterii generale de individualizare prevazute de art.72 C. pen.

Cu privire la antecedentele penale ale inculpatului, asa cum s-a aratat si mai sus, inculpatul a  mai fost condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare, cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei, prin s. p. nr. 265/14.06.2006 a Judecatoriei Buhusi, definitiva prin neapelare la data de 11.07.2007.

Faptele din prezenta cauza fiind savârsite mai înainte de pronuntarea sentintei de mai sus, instanta urmeaza a dispune, în temeiul art. 85 C. pen., anularea suspendarii conditionate pentru pedeapsa anterioara de 1 an închisoare.

Atât faptele din prezenta cauza, cât si cea pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinta de mai sus, fiind savârsite mai înainte de condamnarea definitiva a inculpatului pentru vreuna dintre ele, faptele sunt concurente, instanta urmând a face aplicarea art. 33 lit. a C. pen. si a contopi pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea.

Având însa în vedere faptul pedeapsa rezultanta nu depaseste 2 ani, iar inculpatul a avut o atitudine sincera, instanta a considerat ca pedeapsa aplicata îsi va atinge scopul preventiv-educativ si fara executarea ei efectiva. Constatând îndeplinite si celelalte dispozitii ale art. 81 C. pen, instanta va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei rezultante, urmând ca in temeiul art. 82 C. pen sa stabileasca termenul de încercare.

  Instanta atrage atentia inculpatului ca în situatia în care va savârsi alte fapte penale înlauntrul termenului de încercare stabilit, în temeiul art. 83 C. pen. se va dispune revocarea suspendarii conditionate pentru pedeapsa aplicata în prezenta cauza, pedeapsa ce se va executa integral alaturi de pedeapsa aplicata pentru noua fapta.

În temeiul art. 71 al. 2 C. pen. si în lumina hotarârilor CEDO în cauzele Sabou si Pârcalab împotriva României si Hirst contra Marii Britanii, aceluiasi inculpat i se va aplica pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 lit. a, teza a II-a si lit. b C. pen., respectiv dreptul de a  fi ales în autoritatile publice si dreptul de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritatii de stat, exercitarea functiilor publice la care se refera textul aratat fiind incompatibila cu executarea unei pedepse privative de libertate. Potrivit dispozitiilor art. 71 al. 5 C. pen. si executarea pedepsei accesorii va fi suspendata pe durata suspendarii pedepsei închisorii.

  Titlul de calatorie emis în urma declaratiilor false ale inculpatului, va fi anulat potrivit dispozitiilor art. 348 C. pr. pen., iar în conformitate cu art. 5 din OUG nr. 112/2001, inculpatului i se va interzice dreptul de eliberare a unui nou pasaport, pe o perioada de 5 ani.

 

Domenii speta