Furt intre rude

Sentinţă penală 5 din 18.01.2010


Sentinta penala nr. 05/18.01.2010

Domeniu asociat: infractiuni

Asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi nr.797/P/05.11.2009 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului P. M.M., pentru săvârşirea infracţiunii de furt între rude, prevăzută de art.208-210 Cod penal, cu aplicarea art.41 al.2 Cod penal.

S-a reţinut în sarcina inculpatului că în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale la diferite perioada de timp, a sustras mai multe bunuri de la locuinţa tatălui său P. M., pe care le-a valorificat.

În cauză s-au audiat părţile şi martorii din lucrări.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În ziua de 13.08.2009 inculpatul a sustras de la domiciliul tatălui său un nr. de 38 de păsări, pe care le-a vândut la mai multe persoane.

A doua zi, pe 14.08.2009 în timp ce tatăl său era plecat de la domiciliu, inculpatul a sustras un televizor cu plasmă şi o maşină de spălat. Maşina de spălat a vândut-o cu suma de 200 lei numitului C. C., iar televizorul l-a vândut numitului S. I. D., cu suma de 150 lei, dar a primit doar 50 lei, diferenţa urmând a fi achitată ulterior.

Acelaşi inculpat, la data de 23.08.2009, a sustras din locuinţa tatălui său aragazul cu butelie pe care l-a vândut numitului C. N. cu suma de 150 lei.

Martorii audiaţi în cauză, au relatat că au cumpărat anumite bunuri de la inculpat, şi au fost de acord să restituie bunurile dacă inculpatul le achită suma cu care le-au cumpărat.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă la urmărirea penală cu suma de 4000 lei.

La instanţă aceasta a solicitat ca  inculpatul  să-i restituie bunurile sustrase sau contravaloarea acestora în sumă de 4000 lei.

Inculpatul, a recunoscut fapta săvârşită şi a fost de acord să restituie bunurile sustrase.

Fapta inculpatului întruneşte în drept elementele constitutive ale infracţiunii de furt, prevăzută de art.208 al.1-210 Cod penal şi este probată cu plângerea şi declaraţiile părţii vătămate, declaraţiile martorilor coroborate cu declaraţiile şi recunoaşterea inculpatului.

La individualizarea judiciară a pedepsei, instanţa va avea în vedere gradul de pericol social al infracţiunii, împrejurările comiterii ei, , cuantumul prejudiciului, dar şi persoana inculpatului, care a mai săvârşit fapte penale dar a intervenit reabilitarea este fără ocupaţie şi a avut o poziţie sinceră.

În cauză se vor aplica dispoziţiile art.41 al.2 Cod penal cu privire la infracţiunea continuată, faptele fiind săvârşite în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale la scurte intervale de timp, ce pun în evidenţă intenţia defectuoasă a inculpatului.

Faţă de circumstanţele reale şi cele personale ale inculpatului, instanţa, apreciază că scopul preventiv educativ al pedepsei poate fi atins fără privare de libertate, urmând a dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei în temeiul art.81 Cod penal.

Va stabili termenul de încercare şi va atrage atenţia asupra dispoziţiilor art.83 Cod penal.

În temeiul art.71 al.2 Cod penal şi în lumina hotărârilor CEDO, Sabou-Pârcălab contra României şi Hrist contra Marii Britanii, va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza aIIa, b Cod penal.

În temeiul art.71 al.5 Cod penal va suspenda pedeapsa accesorie aplicată în cauză, inculpatului.

În temeiul art.14, 346 Cod procedură penală şi 998  Cod civil, va obliga inculpatul să restituie părţii vătămate bunurile sustrase sau c/val lor.

Va dispune plata din fondurile Ministerului Justiţie şi Libertăţilor Cetăţeneşti a onorarului pentru apărător oficiu la instanţă, pentru inculpat.

Văzând şi dispoziţiile art.191 Cod procedură penală;

Red.PA

Domenii speta