Talharie

Sentinţă penală 108 din 08.09.2011


JUDECĂTORIA COSTEŞTI

SENTINŢĂ PENALĂ Nr. 108 / 08.09.2011

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpaţii PG, M V - C, C G,

M A G, N A E, şi pe părţile civile, PRIMĂRIA ROCIU, T T, SPITALUL 

ORAŞENESC  „REGELE  CAROL I „  COSTEŞTI şi SPITALUL 

JUDETEAN  DE  URGENŢĂ  PITEŞTI, având ca obiect tâlhărie (art.211

C.p.) art. 20 rap. la art. 211 al.2 lit.a, b şi alin. 2/1 lit.a C.p.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei de faţă,constată următoarele:

Prin rechizitoriul din data de 27.05.2011, întocmit de Parchetul de pe

lângă Judecătoria Costeşti în dosarul nr.591/P/2011 şi înregistrat pe rolul

acestei instanţe la data de 27.05.2011 sub nr. 1290/214/2011 s-a dispus

trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv a inculpaţilor MV C pentru

săvârşirea infracţ. prev. de art 20 Cp rap la art 211 alin.2 lit.a) şi b), alin.2/1

lit.a) Cp, în cond.art 37 alin.1 lit.a) Cp, art 85 alin.2 din OUG nr.195/2002 în

cond. art 37 alin.1 lit.a) Cp, art 85 alin.4 din OUG nr.195/2002, în cond. art

37 alin.1 lit.a) Cp şi art 86 alin.1 din OUG nr.195/2002, în cond. art 37 alin.1

lit.a) Cp şi art 86 alin.1 din OUG nr.195/2002 în cond art 37 alin.1 lit.a)Cp ,

toate în cond.art 33 lit.a) Cp; P G, pentru săvârşirea infracţ.  prev. de art 20

Cp rap la art 211 alin.2 lit.a) şi b), alin.2/1 lit.a) Cp în cond. art 37 alin.1

lit.a) Cp; C G, pentru săvârşirea infracţ. prev. de art 20 Cp rap la art 211

alin.2 lit.a)) şi b), alin.2/1 lit.a) Cp;  M A G, pentru săvârşirea infracţ. prev.

de art 20 Cp rap la art 211 alin.2 lit.a) şi b) , alin.2/1 lit.a) Cp; N A E, pentru

săvârşirea infrac.prev.de art 20 Cp rap la art 211 alin.2 lit.a) şi b), alin.2/1

lit.a) Cp.

În actul de sesizare a instanţei s-a reţinut că în seara de 03.05.2011,

inculpaţii N A - E , MV -C, M A-G, C G şi P G, având luată hotărârea

infracţională de a sustrage de a sustrage bani, fără a avea identificat locul

faptei, au plecat din Bucureşti către judeţul Argeş, cu autoturismul marca

Audi A6 cu nr.de înmatriculare fals xx 8905 BM , fără drept de circulaţie în

România, condus de către inculpatul M V C, care nu poseda permis de

conducere.

Ajungând pe raza comunei R din judeţul Argeş, inculpaţii au observat

sediul Primăriei com. Recea. În jurul orelor 02:45, după ce au parcat

autoturismul în apropierea primăriei, inculpaţii N A - Eşi M V –C, mascaţi

cu cagule, confecţionate de către aceştia din pantaloni ( egări) şi purtând în

mâini mănuşi, împreună cu care aveau tricourile trase peste cap şi şosetele în

mâini, P G şi NAl - E având asupra lor două leviere metalice, iar M V –C o

şurubelniţă, s-au îndreptat către sediul Primăriei com Recea cu scopul de a

sustrage bani din interiorul instituţiei, după ce au verificat dacă este

prevăzută cu camere de supraveghere video.

În faţa uşii de acces în clădirea primăriei, inculpatul P Gh a deşurubat

un bec, fiind surprins de către agentul de pază al primăriei, T T, salariat la

SC KRISS GUARD COMPANY SRL. Inculpatul P G l-a împins pe acesta

şi toţi ceilalţi inculpaţi au început să îl lovească cu pumnii, picioarele şi cu

levierele metalice în zona capului, a corpului şi a picioarelor, întrebându-l

unde este ascunsă casa cu bani. Pentru a nu fi auzit agentul de pază,

inculpaţii l-au târât  în interiorul clădirii, pe hol, trăgându-i haina peste faţă

pentru a nu-i observa. Inculpaţii M A-G şi C G au rămas în  apropierea

acestuia pentru a-l păzi, inculpaţii M V –C, P G şi NAl – Emil urcând la

etajul instituţiei unde au forţat, cu ajutorul unui levier, uşa de acces în biroul

secretariatului, răvăşind lucrurile din interior.

Inculpatul C G a observat trecând prin zonă o maşină de poliţie şi,

alertându-i pe ceilalţi inculpaţi, cu toţii au fugit de la locul faptei, fără a reuşi

sustragerea vreunei sume de bani. Părăsind câmpul infracţional, inculpaţii au

alergat în direcţii diferite, astfel încât inculpaţii N A – E, M V –C, M A-Gl şi

C G au fugit în partea stângă a primăriei, iar inculpatul P Gă în partea

dreaptă, nereuşind să se mai întâlnească cu ceilalţi.

În jurul orei 09:00, inculpaţii N Au – El, M V –C, M A-G şi C G s-au

deplasat la locuinţa martorului M I S, din sat T, com. B, jud. Argeş, fără a-l

cunoaşte anterior, solicitându-i să îi transporte în mun. Alexandria, jud.

Teleorman, în schimbul sumei de 200 lei. Martorul M I S a fost de acord,

transportându-i cu autoturismul proprietate personală, marca Dacia Solenza,

cu numărul de înmatriculare B xx.

Pe raza com Recea, jud. Argeş, s-a reuşit identificarea autoturismului

în care se aflau inculpaţii N A E, M V –C, M A-G şi C G şi ulterior

imobilizarea acestora.

Inculpatul P G, fiind separat de ceilalţi inculpaţi, a reuşit să fugă,

sustrăgându-se de la urmărirea penală şi stând ascuns pe  raza mun.

Bucureşti, până la data de 13.05.2011, când s-a predat organelor de poliţie (

fila 5).

Potrivit certificatului medico-legal nr. 187/26.05.2011 emis de

Serviciul de Medicină Legală Argeş, partea vătămată T T a suferit leziuni

traumatice pentru vindecarea cărora au fost necesare 5-6 zile de îngrijiri

medicale.

Situaţia de fapt reţinută în rechizitoriu se probează cu următoarele 

mijloace de probă : declaraţii inculpaţi ( f.169-176, 181-187, 201-210, 215-

225, 231-240, 431); declaraţii , adrese părţi vătămate ( f. 95, 97-102, 116);

declaraţii martor ( f.343-373); proces – verbal de cercetare la faţa locului cu

fotografii judiciare ( f. 54-89); raport de constatare tehnico ştiinţifică

dactiloscopică ( f.90-91, 295-302, 305-312, 316-322); procese verbale

pentru ridicare bunuri ( f.141); certificat medico-legal şi alte acte medico-

legale ( f. 117-122, 114-115, 125-133); proces-verbal de lăsare în custodie (

f. 381); procese-verbale de efectuare a controlului corporal cu fotografii

judiciare (f.137-140, 142-161, 228-230); procese-verbale de

reconstituire/conducere în teren cu fotografii judiciare ( f.242-267); procese

verbale de aducere la cunoştinţă a învinuirii, a punerii în mişcare a acţiunii

penale, a dreptului la apărare, a reţinerii (f. 165-168, 180, 198-200, 212-214,

430, 432-436), procese verbale de prezentare pentru recunoaştere din

fotografii ( f. 374-376); procese verbale ( f.4, 134-136, 325, 328), fotografii

judiciare (f. 104-111), adrese IPJ Argeş- Serviciul Rutier ( f. 324, 327), alte

acte ( f. 1-3, 162-164, 179, 189-196, 197, 227, 340, 393-417, 418-419), fişe

cazier judiciar (f. 177-178, 189, 211, 226, 241).

La termenul de judecată din data de 04.08.2011, inculpatul Petre

Gheorghiţă în prezenţa apărătorului din oficiu  şi ceilalţi inculpaţi, în

prezenţa apărătorilor aleşi, au declarat că înţeleg să se prevaleze de disp.art

3201 C.pr.pen.

Instanţa a procedat la audierea inculpaţilor în condiţiile art 3201 alin.3

C.pr.pen.

Faţă de atitudinea inculpaţilor de recunoaştere a faptelor şi constatând

îndeplinite cerinţele art. 3201 C.pr.pen., instanţa a admis cererile inculpaţilor

de a fi judecaţi potrivit procedurii reglementate de aceste dispoziţii

procedurale penale.

Instanţa a încuviinţat probele cu înscrisuri în circumstanţiere,

solicitate de inculpaţii M V – C, M A-Gl şi N A E.

În cadrul acestei probe s-au depus la dosar trei caracterizări, respectiv

caracterizare şi corespondenţă  pentru inculpatul N A-E.

Analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale şi

în faţa instanţei de judecată, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În seara  de 03.05.2011, inculpaţii, au plecat din Bucureşti, către

judeţul Argeş, cu autoturismul marca Audi A6 cu nr. de înmatriculare fals

BH xxBM, fără drept de circulaţie în România, condus de inculpatul M V C,

care nu poseda permis de conducere,intenţionând să sustragă bani.

Ajungând pe raza com. Recea jud. Argeş, au observat sediul Primăriei

şi după ce au parcat autoturismul în apropierea primăriei s-au îndreptat spre

aceasta cu intenţia de a sustrage bani din interiorul instituţiei, după ce în

prealabil au verificat dacă clădirea este prevăzută cu camere de supraveghere

video.

Înainte de a se îndrepta spre sediul primăriei,inculpaţii N A E şi MV –

C s-au mascat cu cagule confecţionate din pantaloni (egări) şi au luat  în

mâini mănuşi, iar inculpaţii M A-Gl, C G şi PG şi-au tras tricourile  pe cap şi

şi-au pus şosete în mâini, P G şi N A-E având asupra lor două leviere

metalice, iar M V-Co şurubelniţă.

În faţa uşii de acces , inculpatul P Gă a deşurubat un bec, moment în

care a fost surprins de agentul de pază T T  pe care inculpatul l-a împins,

după care toţi ceilalţi inculpaţi au început să-l lovească cu pumnii, picioarele

şi cu levierele metalice.

După ce i-au tras paznicului geaca pe faţă, inculpaţii l-au târât până în

faţa uşii de acces şi după ce unul dintre inculpaţi i-a luat din buzunarul de la

pantaloni cheile de la uşa de acces în primărie cu care au descuiat-o , l-au

târât în interior întrebându-l despre locul unde se află casa de bani.

Din declaraţia părţii civile T T a reieşit că aceasta le-a spus că nu ştie

acest lucru, după care doi dintre inculpaţi au rămas să-l păzească, iar ceilalţi

au urcat la etajul instituţiei.

Din declaraţiile inculpaţilor a rezultat că inculpaţii M A-G şi C Ge au

rămas să o păzească pe partea civilă, iar inculpaţii M V-Co, P G şi N

Alexandru-E au urcat la etajul instituţiei unde au forţat cu ajutorul unui

levier uşa de acces în biroul secretariatului.

Inculpatul C G, observând o maşină a poliţiei care trecea prin zonă i-a

alertat pe ceilalţi inculpaţi şi cu toţii au fugit de la locul faptei, fără a

sustrage vreo sumă de bani sau alte bunuri.

Instanţa a reţinut această situaţie de fapt coroborând  declaraţiile

inculpaţilor care, atât în cursul urmăririi penale, cât şi în faţa instanţei de

judecată au recunoscut săvârşirea faptelor cu declaraţiile părţii civile T T, cu

procesul verbal de cercetare la faţa locului cu fotografii judiciare, proces

verbal de prezentare pentru recunoaştere din fotografii, proces verbal de

reconstituire/conducere în teren cu fotografii judiciare, procese verbale de

efectuare a controlului corporal cu fotografii judiciare .

În drept, fapta inculpatului M V-C, care, în stare de recidivă

postcondamnatorie , în noaptea de 03/04.05.2011, a încercat să sustragă bani

din sediul Primăriei com Recea, jud. Argeş împreună cu inculpaţii N A-E, M

Al-Gal, C G şi PG toţi mascaţi, după ce l-au lovit cu pumnii şi picioarele pe

paznicul T T, cauzându-i leziuni traumatice pentru vindecarea cărora a

necesitat 5-6 zile de  îngrijiri medicale, întruneşte elementele constitutive ale

infracţ. prev. de art art. 20 Cp rap la art 211 alin.2 lit.a) şi b), alin.2/1 lit.a)

Cp, în cond.art 37 alin.1 lit.a) Cp atât sub aspectul laturii obiective, cât şi sub

aspectul laturii subiective, inculpatul acţionând cu vinovăţie, sub forma

intenţiei directe prev.de art 19 alin.1 pct. 1 lit.a) Cp, inculpatul prevăzând şi

urmărind rezultatul faptei sale, respectiv producerea unui prejudiciu în

patrimoniul părţii civile Primăria com. Recea prin sustragerea de sume de

bani.

În drept, fapta inculpatului M V-C de a conduce pe drumurile publice

un autoturism  fără a poseda permis de conducere întruneşte elementele

constitutive ale infr.prev. de art 86 alin.1 din OUG nr.195/2002.,atât sub

aspectul laturii obiective, cât şi sub aspectul laturii subiective, inculpatul

acţionând cu vinovăţie, sub forma intenţiei directe prev.de art 19 alin.1 pct. 1

lit.a) Cp.

În drept, fapta aceluiaşi inculpat de a conduce pe drumurile publice un

autoturism cu număr fals de înmatriculare întruneşte elementele constitutive

ale infr.prev.de  art. 85 alin. 2 din OUG nr. 195/2002.

În drept, fapta inculpatului M V-C de a conduce pe drumurile publice

un autoturism fără drept de circulaţie în România întruneşte elementele

constitutive ale infr.prev. de art  art. 85 alin. 4 din OUG nr. 195/2002

Din analiza fişei de cazier judiciar a inculpatului a reieşit că acesta a

comis aceste infracţiuni în stare de recidivă postcondamnatorie.

Cele patru infracţiuni au fost săvârşite de inculpat în concurs real,

potrivit disp. art. 33 lit.a) Cp.

Sub aspectul cererii de schimbare a încadrării juridice, formulată de

apărătorul inculpatului M Vn C în temeiul art 334 C.pr.pen., instanţa o va

respinge ca neîntemeiată.

În opinia instanţei,infracţiunile prev. de art. 85 alin. 2 şi 85 alin. 4 din

OUG nr. 195/2002 sunt infracţiuni distincte,care au un element material

diferit,aspect ce reiese  din însăşi incriminarea lor ca infracţiuni distincte

prin textul OUG nr. 195/2002.

În drept, fapta inculpatului P G care în stare de recidivă

postcondamnatorie , în noaptea de 03/04.2011 a încercat să sustragă bani din

sediul Primăriei com Recea, jud. Argeş  împreună cu inculpaţii N Al - E , M

A-G, C G  şi Ma V -C, toţi mascaţi, după ce l-au agresat pe agentul de pază

TT, întruneşte elementele  constitutive ale infr.prev. de art 20 Cp, rap la art

211 alin.2 lit.a) b) alin.21 lit.a) Cp atât sub aspectul laturii obiective , cât  şi

sub aspectul laturii subiective.

În drept, fapta inculpatului N AU – E, care în noaptea de 03/04.2011 a

încercat să sustragă bani din sediul Primăriei com Recea, jud. Argeş 

împreună cu inculpaţii, P G, M A-G, C G  şi M V - C,  cu toţi mascaţi, după

ce l-au agresat fizic pe agentul de pază T T, întruneşte elementele 

constitutive ale infr.prev. de art.20 Cp, rap. la art. 211 alin.2 lit.a) b) alin.21

lit.a) Cp atât sub aspectul laturii obiective , cât  şi sub aspectul laturii

subiective.

În drept, fapta inculpatului M A G, care în noaptea de 03/04.2011 a

încercat să sustragă bani din sediul Primăriei com Recea, jud. Argeş 

împreună cu inculpaţii, P Gh, M A-Gl, C Gşi MV - C,  cu toţi mascaţi, după

ce l-au agresat fizic pe agentul de pază T T, întruneşte elementele 

constitutive ale infr.prev. de art.20 Cp, rap. la art 211 alin.2 lit.a) b) alin.21

lit.a) Cp atât sub aspectul laturii obiective , cât  şi sub aspectul laturii

subiective.

În drept, fapta inculpatului,C G care în noaptea de 03/04.2011 a

încercat să sustragă bani din sediul Primăriei com Recea, jud. Argeş 

împreună cu inculpaţii, P G, M A-G, C G  şi M V - Cn,  cu toţi mascaţi,

după ce l-au agresat fizic pe agentul de pază To T, întruneşte elementele 

constitutive ale infr.prev. de art.20 Cp, rap la art 211 alin.2 lit.a) b) alin.21

lit.a) Cp atât sub aspectul laturii obiective , cât  şi sub aspectul laturii

subiective.

La individualizarea pedepselor ce urmează a fi aplicate inculpaţilor,

instanţa va avea în vedere disp. art 52 Cp, precum şi criteriile generale de

individualizare a pedepsei, prev. de art 72 Cp, respectiv gradul de pericol

social al faptelor săvârşite, persoana inculpaţilor şi împrejurările  care

atenuează sau agravează răspunderea penală.

Astfel, instanţa reţine că  infracţiunea prev. de art 211 C.pr.pen,

săvârşită de toţi inculpaţii în forma tentativei este o faptă cu un grad ridicat

de pericol social  abstract şi concret prin modul şi mijloacele de săvârşire a

acesteia şi urmările produse .

Cu privire la individualizarea pedepselor ce urmează a fi aplicate

inculpaţilor , instanţa, în condiţiile art 320 alin.7 C.pr.pen aplicabil prin

prisma atitudinii procesuale a părţilor de recunoaştere în totalitate a faptelor

pentru care au fost trimişi în judecată şi de soluţionare a cauzei, în mod

exclusiv pe baza materialului probator administrat în cursul urmăririi penale,

va reţine că limitele de pedeapsă sunt reduse cu o treime.

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul M V-C, instanţa  are în vedere 

gradul de pericol social ridicat al faptelor comise , faptul că acesta este

cunoscut cu antecedente penale,precum şi atitudinea constant sinceră de

recunoaştere şi regret pe care acesta a avut-o faţă de faptele săvârşite şi 

valoarea relativ scăzută a prejudiciului  material produs.

Astfel, în baza art. 20 C.pen.  rap. la art. 211 alin. 2 lit. a) şi b) , alin.

2/1 lit. a) C. pen., cu aplic. art. 37 alin. 1 lit. a) C. p. şi art.  320/1 alin. 7 C.

pr. pen.,  inculpatul M V C, va fi condamnat la pedeapsa închisorii de 2 ani

şi 6 luni.

În baza art. 85 alin. 2 din OUG nr. 195/2011 cu aplic. art. 37 alin. 1 lit.

a) C.pen. şi art. 320/1 alin. 7  C.pr.pen. va condamna pe acelaşi inculpat la

pedeapsa închisorii de 10 luni.

În baza art. 85 alin. 4 din OUG nr. 195/2011 cu aplic. art. 37 alin. 1 lit.

a) C.pen. şi art. 320/1 alin. 7  C.pr.pen. va condamna pe acelaşi inculpat la

pedeapsa închisorii de 6 luni.

În baza art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2011 cu aplic. art. 37 alin. 1 lit.

a) C.pen. şi art. 320/1 alin. 7  C.pr.pen. va condamna pe acelaşi inculpat la

pedeapsa închisorii de 10 luni.

În baza art. 33 lit.a) Cp rap. la art. 34 alin.1 lit. b) C.pen. va contopi

pedepsele anterior menţionate urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai

grea de 2 ani şi 6 luni.

În baza art. 350 alin. 1 C.pr.pen. va menţine starea de arest a

inculpatului,iar în baza art. 88 C.pen. va  deduce din durata pedepsei aplicate 

durata reţinerii şi arestării preventive de la 04.05.2011 la zi.

În baza art. 20 rap. C.pr.pen.  rap. la art. 211 alin. 2 lit. a) şi b) , alin. 21

lit. a) C. pen., cu aplic. art. 37  alin. 1 lit. a) C. p. şi art.  320/1 alin. 7 C. pr.

pen. va condamna pe inculpatul P G la pedeapsa închisorii de 2 ani şi 6 luni.

La individualizarea pedepsei ,instanţa a avut în vedere disp. art 52 Cp

gradul ridicat de pericol social al faptei săvârşite,starea de recidivă a

inculpatului, împrejurarea că prejudiciul infracţional a fost parţial

acoperit,atitudinea inculpatului de recunoaştere a faptei,,apreciindu-se că

această pedeapsă corespunde scopului prev. de art. 52 C.pen.

În baza art. 350 alin. 1 C.pr.pen.  va menţine starea de arest a

inculpatului.

În baza art. 88 C. pen. va  deduce din durata pedepsei aplicate  durata

arestării preventive de la  13.05.2011 la zi.

Referitor la pedepsele ce se vor aplica inculpaţilor N A E,M A G şi C

G,pe lângă gradul ridicat de pericol social al faptei,instanţa va avea în vedere

că prejudiciul produs a fost parţial acoperit,că inculpaţii nu sunt cunoscuţi cu

antecedente penale,că au avut o atitudine sinceră de recunoaştere şi regret

faţă de fapta săvârşită.

Conform art. 74 lit. a,b,c C.pen. va aprecia ca şi circumstanţe

atenuante judiciare ,lipsa antecedentelor penale şi conduita bună înainte de

săvârşirea infracţiunii,stăruinţa depusă pentru a repara pagubele pricinuite şi

atitudinea sinceră a inculpaţilor care au înlesnit aflarea adevărului,urmând a

face aplicarea art. 76 lit.d C.pen.

Faţă de cele reţinute mai sus ,instanţa va aplica fiecăruia dintre

inculpaţi o pedeapsă sub minimul special prevăzut de lege, respectiv 2 ani

închisoare.

Cu privire la individualizarea judiciară a executării  acestei pedepse,

instanţa reţine în privinţa inculpaţilor N A E, M Al G şi C G dispoziţiile art.

861 Cp, apreciind că sunt îndeplinite cerinţele acestui text legal.

În acest sens, se constată că pedeapsa aplicată este închisoarea de 2

ani, inculpaţii nu sunt cunoscuţi cu antecedente  penale, iar scopul pedepsei

poate fi atins şi fără executarea de către aceştia în regim de detenţie  a

pedepselor aplicate.

În baza art. 86/1 C.pen. va  suspenda  sub supraveghere executarea

pedepsei aplicate  fiecăruia dintre cei trei inculpaţi mai sus nominalizaţi pe o

durată de 4 ani, ce constituie termen de încercare conform art. 86/2 C. pen.

În temeiul art. 86/3 C. pen.  va obliga pe fiecare dintre inculpaţii N A

El, M Al G şi C G să se supună pe durata termenului de încercare 

măsurilor  de supraveghere prev. de lit. a acestui articol.

Potrivit art. 359 C.pr.pen.  va atrage atenţia inculpaţilor asupra disp.

art.  86 indice4  C.pr.pen.  a căror nerespectare are ca urmare revocarea

suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 350 alin. 3 lit. b C.pr.pen. va  dispune punerea de îndată în

libertate a inculpaţilor N A E, M A G şi C G , dacă nu sunt reţinuţi sau

arestaţi în altă cauză.

Instanţa apreciază că în cauză se impune interzicerea pentru toţi

inculpaţii a drepturilor prev. de art 64 alin.1 lit.a) teza a II-a şi lit b) Cp în

condiţiile art 71 alin.1 şi alin.2 C pen, pedepsele accesorii urmând a fi

suspendate pe toată durata termenului de încercare pentru inculpaţii N A-E,

M A-G şi Câ G.

În temeiul art. 118 alin. 1 lit. b) C.pen. va dispune confiscarea

autoturismului  marca Audi A6 , de culoare gri,  având nr. de identificare 

xxxx 034551 de la inculpatul M V-C, pe care acesta l-a condus deşi nu avea

drept de circulaţie în România.

În temeiul art. 357 alin. 2 lit. e) C.pr.pen. va dispune restituirea către

inculpatul M V C, a două staţii de emisie –recepţie marca Cobra, model MT

200, seria  SIN – R 919016318, un telefon mobil marca Nokia model 1208,

seria IMEI 355961/04/804292/7, o cartelă SIM în reţeaua Cosmote, seria 

8940030808 208479583, două şepci  MARCA Nike, o giacă din piele, o

pereche de pantaloni sport marca Adidas, o pereche de  pantaloni blue –

jeans, o pereche de încălţăminte tip sport, marca Nike, o pereche de

încălţăminte tip sport marca Adidas.

În temeiul art. 357 alin. 2 lit. e) C.pr.pen. va dispune restituirea către

inculpatul  N A E a  unei bancnote de 1 leu, a unei cartele SIM în reţeaua

Cosmote, seria  8940030910534345882  şi a unei perechi de pantofi tip sport

de culoare neagră, fără marcă,  către inculpatul C G a unei perechi de

încălţăminte tip sport marca Puma, către inculpatul M A Gl  a bunurilor

menţionate  în procesul verbal de la fila 381 ( dup), a unui telefon  mobil 

marca HTC seria  IMEI  3539  23035159322 şi a unei cartele SIM în reţeaua

Cosmote, seria  8940031008739590615.

În baza art. 191 alin. 1 şi 2 C.pr.pen. va obliga fiecare inculpat  la

plata sumei de  300 lei  reprezentând  cheltuieli judiciare avansate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 334 C.pr.pen. respinge cererea de schimbare a încadrării

juridice, formulată de apărătorul inculpatului MV C, În baza art. 20 C.pen. 

rap. la art. 211 alin. 2 lit. a) şi b) , alin. 2/1 lit. a) C. pen., cu aplic. art. 37

alin. 1 lit. a) C. p. şi art.  320/1 alin. 7 C. pr. pen., condamnă pe inculpatul

Marian Valentin Costin, la pedeapsa închisorii de 2 ani şi 6 luni.

În baza art. 85 alin. 2 din OUG nr. 195/2002 cu aplic. art. 37 alin. 1 lit.

a) C.pen. şi art. 320/1 alin. 7  C. pr. pen. condamnă pe acelaşi inculpat la

pedeapsa închisorii de 10 luni.

În baza art. 85 alin. 4 din OUG nr. 195/2002 cu aplic. art. 37 alin. 1 lit.

a) C.pen. şi art. 320/1 alin. 7  C. pr. pen. condamnă pe acelaşi inculpat la

pedeapsa închisorii de 6 luni.

În baza art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 cu aplic. art. 37 alin. 1 lit.

a) C.pen. şi art. 320/1 alin. 7  C. pr. pen. condamnă pe acelaşi inculpat la

pedeapsa închisorii de 10 luni.

În temeiul art. 33 lit. a) şi 34 alin. 1 lit. b)  C.pen. contopeşte

pedepsele stabilite şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6

luni.

În baza art. 71  alin. 1 şi alin. 2 C.pen.  interzice inculpatului

drepturile prevăzute  de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C.pen.

În baza art. 350 alin. 1 C.pr.pen. menţine starea de arest a inculpatului.

În baza art. 88 C.pen. deduce din durata pedepsei aplicate  durata

reţinerii şi arestării preventive de la 04.05.2011 la zi.

În baza art. 20 rap. C. pr. pen.  rap. la art. 211 alin. 2 lit. a) şi b) , alin.

21 lit. a) C. pen. , cu aplic. art. 37  alin. 1 lit. a) C. p. şi art.  320/1 alin. 7 C.

pr. pen., condamnă pe inculpatul P G, la pedeapsa închisorii de 2 ani şi 6

luni.

În baza art. 71  alin. 1 şi alin. 2 C. pen.  interzice inculpatului

drepturile prevăzute  de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II -a şi lit. b) C.pen.

În baza art. 350 alin. 1 C.pren.p. menţine starea de arest a inculpatului.

În baza art. 88 C. pen. deduce din durata pedepsei aplicate  durata

arestării preventive de la  13.05.2011 la zi.

În baza art. 20 C.pen.  rap. la art. 211 alin. 2 lit. a) şi b) , alin. 2/1 lit.

a) C. pen. , cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a, b, c) şi art. 76 lit. d C.p. şi art.  320/1

alin. 7 C. pr. pen.  condamnă pe inculpatul  C G, la pedeapsa închisorii de 2

ani.

 În baza art. 86/1 C.pen. suspendă sub supraveghere executarea

pedepsei aplicate pe o durată de 4 ani, ce constituie termen de încercare

conform art. 86/2 C. pen.

În temeiul art. 86/3 C. pen.  impune inculpatului pe durata termenului

de încercare  să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

-să se prezinte o dată la trei luni la Serviciul de Probaţiune de pe lângă 

Tribunalul Argeş;

-să anunţe în prealabil Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul

Argeş  orice schimbare de domiciliu , reşedinţă sau locuinţă şi orice

deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

-să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

-să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui

de existenţă;

Potrivit art. 359 C.pr.pen. atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 

864  C.pr.pen.  a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării

executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 71  alin. 1 şi alin. 2 C.pen.  interzice inculpatului

drepturile prevăzute  de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C.pen.

În baza art.  71 alin. 5 C.pen. suspendă executarea pedepselor

accesorii pe durata suspendării  sub supraveghere a executării pedepsei 

închisorii.

În baza art. 350 alin. 3 lit. b C.pr.pen. dispune punerea de îndată în

libertate a inculpatului, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză.

În baza art. 20 C.pen.  rap. la art. 211 alin. 2 lit. a) şi b) , alin. 21 lit. a)

C. pen., cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a, b, c) şi art. 76 lit. d C.p. şi art.  320/1

alin. 7 C. pr. pen.  condamnă pe inculpatul M A G, la pedeapsa închisorii de

2 ani.

În baza art. 86/1 C.pen. suspendă sub supraveghere executarea

pedepsei aplicate pe o durată de 4 ani, ce constituie termen de încercare

conform art. 86/2 C. pen.

În temeiul art. 86/3 C.pen.  impune inculpatului pe durata termenului

de încercare  să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

-să se prezinte o dată la trei luni la Serviciul de Probaţiune de pe lângă 

Tribunalul Argeş;

-să anunţe în prealabil Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul

Argeş  orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice

deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

-să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

-să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui

de existenţă.

Potrivit art. 359 C.pr.pen. atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 

864  C.pr.pen.  a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării

executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 71  alin. 1 şi alin. 2 C.pen.  interzice inculpatului

drepturile prevăzute  de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C.pen.

În baza art.  71 alin. 5 C.pen. suspendă executarea pedepselor

accesorii pe durata suspendării  sub supraveghere a executării pedepsei 

închisorii.

În baza art. 350 alin. 3 lit. b C.pr.pen. dispune punerea de îndată în

libertate a inculpatului, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză.

În baza art. 20 C.pen.  rap. la art. 211 alin. 2 lit. a) şi b) , alin. 21 lit.

a) C. pen., cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a, b, c) şi art. 76 lit. d C.p. şi art.  320/1

alin. 7 C.pr.pen. condamnă pe inculpatul  N A E la pedeapsa închisorii de 2

ani.

În baza art. 86/1 C.pen. suspendă sub supraveghere executarea

pedepsei aplicate pe o durată de 4 ani, ce constituie termen de încercare

conform art. 86/2 C. pen.

În temeiul art. 86/3 C.pen. impune inculpatului pe durata termenului

de încercare  să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

-să se prezinte o dată la trei luni la Serviciul de Probaţiune de pe lângă 

Tribunalul Argeş;

-să anunţe în prealabil Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul

Argeş  orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice

deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

-să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

-să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui

de existenţă.

Potrivit art. 359 C.pr.pen. atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 

864  C.pr.pen.  a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării

executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 71  alin. 1 şi alin. 2 C.pen.  interzice inculpatului

drepturile prevăzute  de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C.pen.

În baza art.  71 alin. 5 C.pen. suspendă executarea pedepselor

accesorii pe durata suspendării  sub supraveghere a executării pedepsei 

închisorii.

În baza art. 350 alin. 3 lit. b C.pr.pen. dispune punerea de îndată în

libertate a inculpatului, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauza.

În temeiul  art. 88 C. pen. deduce din durata pedepselor  aplicate

inculpaţilor  C G, M A Gl şi Ne A durata reţinerii şi arestării preventive, de

la data de 04.05.2011 la zi. .

În temeiul art. 118 alin. 1 lit. b) C.pen. dispune confiscarea

autoturismului  marca Audi A6 , de culoare gri,  având nr. de identificare 

xxxN 034551  ce aparţinea inculpatului Marian Valentin Costin, a sumei de

200 lei  şi a unui levier metalic.

În baza art. 357 alin. 2 lit. e)  C.pr.pen. dispune restituirea către

inculpatul M V C, a două staţii de emisie –recepţie marca Cobra, model MT

200, seria  SIN – R 919016318, un telefon mobil marca Nokia model 1208, 

seria  IMEI 355961/04/804292/7, o cartelă SIM în reţeaua Cosmote, seria

8940030808 208479583, două şepci  MARCA Nike, o giacă din piele, o

pereche de pantaloni sport marca Adidas, o pereche de  pantaloni blue –

jeans, o pereche de încălţăminte tip sport, marca Nike, o pereche de

încălţăminte tip sport marca Adidas.

În baza art. 357 alin. 2 lit. e) C.pr.pen. dispune restituirea către

inculpatul  N Al E a  unei bancnote de 1 leu, a unei cartele SIM în reţeaua

Cosmote, seria  8940030910534345882  şi a unei perechi de pantofi tip sport

de culoare neagră, fără marcă,  către inculpatul Cîrtoc George a unei perechi

de încălţăminte tip sport marca Puma, către inculpatul M A G  a bunurilor

menţionate  în procesul verbal de la fila 381 ( dup), a unui telefon  mobil 

marca HTC seria  IMEI  3539  23035159322 şi a unei cartele SIM în reţeaua

Cosmote, seria  8940031008739590615.

În baza art.  191 alin. 1 şi 2  C. pr. pen. obligă fiecare inculpat  la plata

sumei de  300 lei  reprezentând  cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cu recurs  în termen de 10 zile de la pronunţare  pentru părţile

prezente şi de la comunicare pentru cele lipsă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 08.09.2011.

Red.SIŢ/dact.El.D