Popriri

Sentinţă civilă 2470 din 14.11.2011


Prin sentinţa civilă  nr. 2470 /2011 pronunţată în dosar  nr.  1259/208/2011  , instanţa  a respins cererea de validare a popririi formulată de creditoarea X,  în contradictoriu cu debitoarea SC S SRL şi terţul poprit OS OR ca lipsită de interes.

Deliberând, constată:

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. 1259/208/29.03.2011 creditoarea AFP X a solicitat menţinerea popririi înfiinţate la terţul poprit OS OR  asupra sumelor de bani datorate de acesta debitoarei SC S SRL întrucât  nu a respectat adresa de înfiinţare a popririi nr. 27242/18.02.2011, obligarea terţului poprit OS OR la plata sumelor datorate debitorului urmărit, respectiv suma de 39.099 lei.

În motivarea cererii se arată că SC S SRL  figurează în evidenţele reclamantei cu obligaţii neachitat către bugetul consolidat al statului, obligaţii care la data înfiinţării popririi se ridicau la suma de 39. 099 lei. Constatând că nu poate recupera acest debit de la SC S SRL şi că, în acelaşi timp, la rândul ei SC S SRL  este creditoare din partea unor alţi clienţi cu suma de 43622, 23 lei ( unul dintre aceştia fiind OS OR ), a solicitat înfiinţare popririi asupra conturilor respectivului terţ poprit. Cest terţ poprit nu a respectat însă adresa de înfiinţare a popririi, dar nici nu a contestat-o conform procedurii prev. de art. 419 Cod procedură fiscală.

Pentru termenul de astăzi creditoarea a comunicat însă instanţei că OS OR  a executat totuşi obligaţi de plată cuprinsă în adresa de înfiinţare a popririi, astfel că cererea de faţă având ca obiect validarea popririi urmează  fi respinsă de către instanţă, întrucât în acest moment este lipsită de interes.