Plângere împotriva încheierii de Carte Funciară

Sentinţă civilă 645 din 22.06.2011


Plângere împotriva încheierii de carte funciara. Obiectul plângerii. Notarea în cartea funciara a existentei unui litigiu cu privire la drepturile ce fac obiectul înscrierii.

Împotriva încheierii prin care s-a înscris în cartea funciara un act sau un fapt juridic, orice persoana interesata poate formula cerere de reexaminare care se solutioneaza prin încheiere de catre registratorul-sef din cadrul oficiului teritorial în raza caruia este situat imobilul. Împotriva încheierii registratorului-sef se poate formula plângere în termen de 15 zile de la comunicare. Asadar obiectul plângerii împotriva încheierii de carte funciara îl poate constitui numai încheierea prin care registratorul sef a solutionat cererea de reexaminare.

Notarea în cartea funciara este o operatiune menita sa asigure opozabilitatea si publicitatea fata de tertele persoane a faptelor, actelor juridice, actiunile, plângerile, masurilor ce au legatura cu imobilul înscris în cartea funciara, fiind lipsit de relevanta faptul ca plângerea penala a fost formulata împotriva altor persoane decât cele înscrise ca proprietar.

(sentinta civila 645/22.06.2011 pronuntata în dosarul nr. 514/210/2011 al Judecatoriei Chisineu Cris)

Prin sentinta civila 645/22.06.2011, pronuntata de Judecatoria Chisineu Cris  s-a respins ca inadmisibila plângerea împotriva încheierii de carte funciara nr. 920/2011 prin care s-a admis cererea de notare în cartea funciara a unei cereri de instituire a sechestrului asiguratoriu si s-a respins ca neîntemeiata plângerea  formulata de petenta SC LIIG SRL împotriva încheierii de respingere a cererii de reexaminare nr.2484/2011 a Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Chisineu Cris.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a retinut în fapt ca prin încheierea de carte funciara nr.920/2011 a fost admisa cererea formulata de SC AR SRL si s-a dispus notarea în cartea funciara a plângerii penale si a cererii de instituire a sechestrului asiguratoriu, înregistrata la DIICOT – BT Arad, sub nr. x D/P/2011 de catre SC AR SRL.

Prin încheierea de carte funciara nr.2484/2011 a fost respinsa cererea de reexaminare a încheierii de notare, formulata de SC LIIG SRL.

Prin plângerea formulata, petenta a solicitat atât anularea încheierii de carte funciara nr.920/2011, cât si a încheierii de carte funciara nr.2484/2011 prin care a fost respinsa cererea de reexaminare.

În drept, s-a constatat ca, potrivit art.50 alin.(2) din Legea nr.7/1996, împotriva încheierii de carte funciara de înscriere a unui act sau fapt juridic, orice persoana interesata poate formula cerere de reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere, în termen de 15 zile de la comunicare, care se solutioneaza prin încheiere de catre registratorul-sef din cadrul oficiului teritorial în raza caruia este situat imobilul.

Potrivit dispozitiilor art.50 alin.(3) din Legea nr.7/1996, împotriva încheierii registratorului-sef emise în conformitate cu dispozitiile alin.(2) se poate formula plângere în termen de 15 zile de la comunicare.

Asadar, instanta a constatat ca obiectul plângerii îl poate constitui numai încheierea prin care registratorul-sef a solutionat cererea de reexaminare formulata de petenta, respectiv încheierea nr.2484/2011, ca si cale de atac împotriva încheierii de carte funciara nr.920/2011.

Pentru aceste considerente, în baza art.50 alin.(2) si (3) din Legea nr.7/1996, s-a respins ca inadmisibila plângerea împotriva încheierii de carte funciara nr.920/2011.

Analizând încheierea de carte funciara nr.2484/2011, prin care a fost solutionata cererea de reexaminare a încheierii de notare, s-au retinut urmatoarele:

Potrivit art.26 alin.(4) din Legea nr.7/1996, orice persoana interesata poate solicita notarea în cartea funciara a oricaror actiuni în justitie în legatura cu imobilele din cartea funciara, iar conform art.19 alin.(1) lit.b) si c) din acelasi act normativ, în partea a III-a a cartii funciare se pot nota actiunile în justitie, precum si sechestrul si urmarirea bunurilor imobile.

De asemenea, potrivit art.42 alin.(1) din Ordinul nr.133/2009, pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul Directorului General al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr.633/2006, notarea în cartea funciara poate avea ca obiect consemnarea litigiilor referitoare la drepturile reale asupra imobilelor cum ar fi aratarea oricarei actiuni care da caracterul de drept litigios unui drept real înscris în cartea funciara si orice alte fapte, drepturi personale sau actiuni a caror notare este permisa de lege si au legatura cu imobilul, sunt susceptibile de înscriere în cartea funciara.

Prin încheierea de CF nr.920/2011, mentinuta prin încheierea de carte funciara nr.2484/2011, Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Chisineu-Cris a dispus notarea în cartea funciara a plângerii penale si a cererii de instituire a sechestrului asiguratoriu, înregistrata la DIICOT – BT Arad, de catre SC AR SRL.

Instanta a constatat ca prin plângerea penala înregistrata la data de 24.01.2011 de catre SC AR SRL la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism D.I.I.C.O.T.– BT Arad s-a solicitat, în baza art.163-170 Cod procedura penala si art.406 Cod procedura civila, instituirea sechestrului asiguratoriu asupra mai multor imobile, printre care si imobilul proprietatea petentei SC LIIG SRL. 

Astfel, cererea de instituire a sechestrului asigurator ce formeaza obiectul dosarului nr. X D/P/2011 al D.I.I.C.O.T. – BT Arad are ca obiect o actiune, respectiv cercetare în legatura cu imobilul înscris în cartea funciara, fiind lipsit de relevanta faptul ca plângerea penala a fost formulata împotriva altor persoane decât cele înscrise ca proprietar în CF.

Instanta a mai constatat ca în cartea funciara s-a notat numai existenta cererii prin care s-a solicitat instituirea sechestrului asiguratoriu si nu s-a instituit un sechestru propriu-zis, urmând ca ulterior, dupa solutionarea cererii, fie sa se radieze notarea, fie sa se instituie sechestrul, în functie de solutia ce se va pronunta asupra cererii.

Prin urmare, existând o cerere de instituire a sechestrului asigurator în legatura cu imobilul al carui proprietar tabular este petenta, persoana care a înregistrat plângerea penala, respectiv cererea privind sechestrul, este îndreptatita a nota procesul în cartea funciara a imobilului tocmai pentru a se realiza forma de publicitate pe care o ofera sistemul de publicitate prin cartile funciare.