Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 1078 din 20.04.2010


Art. 399 Cod  procedură  civilă,

Prin  sentinţa  civilă  a  fost  admisă contestaţia la  executare  formulată  de  debitor  şi  a  dispus  anularea  tuturor  formelor  de  executare  din  dosarul  execuţional.

Pentru  a  hotărî  astfel  instanţa  a  reţinut că : 

Prin ordonanţă a  fost  admisă  cererea pentru  somaţie de plată  formulată  de creditoare în  contradictoriu  cu  debitorul  . Debitorul  a  fost  somat  să  plătească  creditoarei suma  de  4196,71 lei  , în  termen  de 15  zile  de la  comunicarea  hotărârii . De asemenea , debitorul  a  fost  obligat  la  plata  sumei  de  254,5 lei  cheltuieli  de judecată.

Pe  toată  durata  procedurii  de judecată  , citarea  debitorului  s-a  făcut  prin  afişare.

La soluţionarea  cererii  de  investire  cu  formulă  executorie a acestei  ordonanţe  , în  mod  greşit  s-a  dispus  investirea cu  formulă  executorie a  hotărârii  , întrucât  comunicarea acesteia nu  s-a  făcut  prin  scrisoare  recomandată  cu  aviz  de  primire către  debitor .Astfel ,  s-au încălcat dispoziţiile  art. 6 alin. 4  din  OG 5/2001,  conform  cărora ordonanţa  se  va  comunica  fiecărei  părţi  de  îndată ,  cu  scrisoare recomandată  cu confirmare  de primire. Mai  mult, conform  Deciziei  XI /2006  a  ÎCCJ  , cererea de  investire  cu  formulă  executorie  a  ordonanţei  de  admitere  a  somaţiei  de plată nu  este  admisibilă  dacă  aceasta nu  a  fost  comunicată  cu scrisoare  recomandată  cu  confirmare  de primire.

În  aceste  condiţii  , titlul executor  nu  este  valabil , întrucât ,  prin  aceste proceduri  a  fost  încălcat  dreptul  de  apărare  al  debitorului  şi  dreptul de  acces  la  justiţie aşa  cum  este  definit  de art. 6 alin. 1  din  Convenţia  Europeană  a  Drepturilor  Omului.