Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 732 din 10.03.2010


Art.400 -404 C.pr.civ.

Instanţa  a respins acţiunea formulată de  contestatori.

Instanţa  a reţinut  că nu  există motive de nulitate a actelor şi a formelor de executare silită, care au fost emise cu respectarea formelor legale, întrucât faptul că s-au format dosare execuţionale diferite , atât pentru executarea deciziei civile a Tribunalului cât şi a Judecătoriei nu constituie motiv de nulitate absolută sau relativa a actelor de executare silită.

De asemenea s-a reţinut că onorariul executorului judecătoresc a fost stabilit cu respectarea dispoziţiilor Ordinului nr.2550/2006 a Ministrului Justiţiei, fiind de 10% din suma ,menţionată în titlul executoriu.