Prestaţie tabulară

Sentinţă civilă 1413 din 08.06.2010


Art. 942, 969, 970, 1026, 1073,1077 Cod civil,

Prin  sentinţa  civilă  a  fost  respinsă  cererea  formulată  de  reclamantele DA şi TS  împotriva  pârâtului  MI pentru  prestaţie  tabulară.

Pentru  a  hotărî  astfel  instanţa  a  reţinut că : 

Conform art. 73 din Codul Familiei, de la data când înfierea cu efecte depline îşi produce efectele, înfiatul devine rudă cu rudele celui care înfiază, ca un copil firesc al acestuia, iar drepturile şi îndatoririle izvorâte din filiatie intre cel înfiat si parintii săi firesti si rudele acestuia încetează.

Fata de aceste dispozitii legale,  instanta retine ca pârâtul a vândut reclamantelor acest teren desi nu era proprietar si nu are nici o vocatie succesorală la succesiunea proprietarului tabular M. V, fiind  înfiat  cu  drepturi  depline  de  M  S .

Este de principiu ca o persoană  nu poate transmite un drept pe care nu îl are, iar dobânditorul nu poate primi un drept decât de la titularul său.Chiar dacă transmiterea unui bun se face  între o persoană care nu  este proprietara lui şi o terţă persoană, acest bun nu iese din  patrimoniul adevăratului proprietar, care rămâne liber să dispună dreptul său.

Nefiind titular al dreptului transmis prin”actul de vânzare-cumpărare”, pârâtul M.I nu are calitate procesuală pasivă în promovarea unei cereri pentru prestaţie tabulară.

Facând aplicarea disp. art. 137 Cod pr.civila, conform careia Instanta se va pronunţa mai întâi asupra exceptiei de procedura precum si a celor de fond ce fac de prisos cercetarea pricinii, Instanta a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului M. I. şi a  admis respingerea acţiunii formulată de reclamantele D. A. şi T. S. pentru prestaţie tabulară.