Acţiune Regres

Sentinţă civilă 947 din 18.03.2009


Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 4141/204/2008 la data 01.10.2008  reclamanta  S.C. A. T. ASIGURARI S.A, a chemat în judecata pe pârâtul B. C. pentru ca  prin sentinta ce  se  va  pronunta sa  se dispuna  obligarea acestuia  la  plata a sumei de 13.470,22 lei reprezentând despagubirea achitata de societate. Cu cheltuieli de judecata.

În motivarea  actiunii reclamanta a aratat ca în ziua de 29.09.2005 s-a produs inundatia spatiului comercial - proprietatea S.C.N. I. S.R.L., prin spargerea unei conducte de apa de la apartamentul proprietatea pârâtului cu nr.1. Cum la momentul evenimentului SC N. I. SRL avea încheiata polita de asigurare  nr. 2350811 la SC A. T. ASIGURARI S.A., s-a deschis dosarul de dauna nr. 05/188/0017/BPJ si în urma constatarilor facute asupra pagubelor produse de inundatie s-au achitat despagubiri în cuantum de 13.470,22 lei conform OP nr. 6535/02.10.2007.

S-a mai aratat  de reclamanta ca suma platita urmeaza sa o recupereze direct de la persoana raspunzatoare de producerea evenimentului prin subrogare în drepturile asiguratului dezdaunat, potrivit prev. art. 22 din Legea nr. 136/1995.

Arata reclamanta ca din procesul verbal de constatare din 29.09.2005 si din nota eliberata de asociatia de proprietari rezulta ca inundatia s-a produs din cauza spargerii unei conducte de apa din bucataria pârâtului.

În drept  reclamanta a  invocat  disp.  art. 22 din Legea nr. 136/1995, art. 1.000 alin.1 cod civil.

La data de 20.02.2009 pârâtul a depus la dosar întâmpinare invocând exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, exceptia prescriptiei dreptului la actiune si pe fond respingerea actiunii ca neîntemeiata.

În motivarea exceptiei lipsei calitatii sale procesuale pârâtul a mentionat ca este proprietarul apartamentului situat în Câmpina, B-dul Carol I nr.8, bl. 1C, ap. 1, sc. 1, et.1, si la data de 01.06.2005 a încheiat contractul de închiriere nr.1/2005 pe termen de 1 an, prin care a închiriat apartamentul numitilor C. C. si C. A., întrucât el se afla în Republica Irlanda înca din anul 2003. În aceste conditii este evident ca el nu avea cum sa produca inundatia care a creat prejudicii SC N. I. SRL.

Prin aceiasi întâmpinare pârâtul a mai invocat si exceptia prescriptiei dreptului la actiune, motivat de faptul ca inundatia s-a produs la data de 29.09.2005, iar actiunea a fost introdusa la data de 01.10.2008.

Pe fond pârâtul solicita respingerea cererii, deoarece se arata ca au fost inundate numai birourile societatii, însa au fost deteriorate mai multe scule profesionale, care nu aveau ce cauta în spatiile destinate birourilor.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta a retinut ca referitor la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtului invocata de acesta instanta retine în primul rând faptul ca toate notificarile si invitatiile la conciliere au fost comunicate de reclamanta pârâtului B. C., acesta neaducând la cunostinta acesteia faptul ca nu mai locuieste la aceasta adresa, sau faptul ca are încheiat un contract de închiriere.

De altfel sustinerea reclamantei în sensul ca nu le este opozabil contractul de închiriere depus la dosar, este întemeiata întrucât acesta nu a fost înregistrat la Administratia Finantelor Publice Câmpina.

De asemenea la art. 5 lit. c din contractul de închiriere nr. 1/2005 s-a mentionat obligatia proprietarului de a suporta cheltuielile de reparatii pentru partile comune ale blocului, iar la art. 6 lit. g obligatia partii în culpa de a suporta cheltuielile pentru degradarea bunurilor sau instalatiilor imobilului.

Cum în prezenta cauza nu s-a stabilit cine este vinovat de producerea pretinsei pagube solicitata de reclamanta, instanta retine ca proprietarul este cel îndreptatit sa figureze în cauza în calitate de pârât.

Fata de acestea instanta a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtului.

Pârâtul a mai invocat si exceptia prescriptiei dreptului la actiune, motivat de faptul ca evenimentul ce a stat la baza promovarii prezentei cererii a avut loc la data de 29.09.2005, depasindu-se astfel termenul de 3 ani prevazut de Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva.

Instanta constata neîntemeiata si aceasta exceptie, urmând a fi respinsa, întrucât data de la care începe sa curga termenul de prescriptie pentru asigurator este data platii despagubirilor, iar nu data producerii riscului asigurat.

Cum reclamanta a achitat societatii asigurate suma de 13.470,22 lei prin OP din 02.10.2007, iar actiunea a fost introdusa la data de 01.10.2008, se poate observa ca aceasta a fost formulata în termenul legal de prescriptie.

Pe fondul cauzei instanta retine ca la data de 29.09.2005 la sediul secundar al societatii S.C. N. I. S.R.L., din mun. Câmpina, B-dul Carol I nr. 1A, jud. Prahova, s-a produs o inundatia partiala a spatiului comercial, respectiv încaperile reprezentând birouri.

Din relatiile furnizate de catre Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Prahova (f.75) rezulta ca societatea SC N. I. SRL are un sediu secundar în Câmpina, B-dul Carol I nr. 1A, jud. Prahova.

De asemenea aceasta adresa apare si în certificatul constatator, în procesul verbal  nr. 55/30.09.2005, precum si în contractul de subînchiriere nr. 6/02.04.2001.

Pârâtul chemat în judecata este proprietarul apartamentului nr. 1 situat pe B-dul Carol I nr. 7, din blocul nr. 1 C.  Astfel desi se sustine ca apartamentul pârâtului este situat deasupra apartamentului societatii pagubite, acest aspect nu este dovedit, rezultând cu certitudine faptul ca sunt 2 blocuri diferite, unul în continuarea celuilalt, blocul nr. 1 A si blocul nr. 1 C.

De altfel acest fapt este confirmat si de adresa depusa de reclamanta nr. 3/03.02.2009 emisa de Asociatia de Proprietari nr. 110 Câmpina.

În nota de constatare întocmita la data producerii evenimentului de catre Asociatia de Proprietari al carei numar nu poate fi descifrat se specifica faptul ca s-a produs inundarea "spatiului comercial din Câmpina, str. Carol I nr. 8, bl. 1 C parter.

Aceasta nota determina si mai multe confuzii întrucât se face referire la blocul nr. 1 C, desi societatea Napco Impex, are sediul în blocul 1 A.

De asemenea se mentioneaza str. Carol I nr.8, iar pârâtul are adresa la nr.7, aceasta confirmând faptul ca apartamentul societatii despagubite de reclamanta si apartamentul pârâtului sunt situate în blocuri diferite.

Fata de aceste neconcordante instanta nu poate stabili cu certitudine faptul ca paguba produsa sediului secundar al societatii asigurate a fost cauzat de defectiuni la instalatia de apa din apartamentul pârâtului.

În plus instanta constata ca despagubirile acordate de reclamanta societatii asigurate au avut la baza o simpla nota de calcul  semnata de o anume L. D., fara a se specifica în ce calitate, precum si în baza unei liste de bunuri deteriorate întocmita de societatea asigurata.

Instanta apreciaza întemeiata sustinerea pârâtului în sensul ca desi se mentioneaza ca s-a produs o inundare partiala, respectiv spatiul destinat birourilor, totusi în nota de calcul si în lista bunurilor deteriorate sunt trecute si sume determinate de reconditionarea, repararea unor scule, fara a fi clar identificate.

Astfel sunt depuse numeroase facturi care privesc foarte multe piese, de ex: polizor unghiular, set discuri abrazive, pistolet mig, masina tuns iarba, masina de gaurit, ciocan rotopercutor, mandrina rapida, burghie, pânze, discuri, rindea electrica etc., piese neindicate în lista de bunuri deteriorate.

Astfel ca fara efectuarea unei expertize de specialitate care sa identifice bunurile pretins deteriorate, instanta nu poate aprecia existenta unei concordante depline între nota de calcul  si lista bunurilor deteriorate cu facturile depuse de reclamanta.

Potrivit art. 22 din Legea nr.136/1995 privind asigurarile si reasigurarile în România, în limitele indemnizatiei platite în asigurarile de bunuri si de raspundere civila, asiguratorul  se  subroga în toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurarii contra celor  raspunzatori de  producerea  pagubei.

Însa instanta are în vedere ca pentru angajarea raspunderii civile delictuale se cer a fi întrunite cumulativ, urmatoarele conditii: existenta unui prejudiciu, existenta unei fapte ilicite, existenta unui raport de cauzalitate între fapta ilicita si prejudiciu si prezenta vinovatiei.

Instanta constata ca reclamanta nu a facut dovada îndeplinirii acestor conditii, respectiv - fapta lucrului (având în vedere ca s-au invocat disp. art. 1000 alin. 1 cod civil) proprietatea pârâtului de provocare a inundatiei spatiului comercial al societatii asigurate SC N. I. SRL;  existenta unui prejudiciu cert, legatura de cauzalitate între fapta lucrului si prejudiciul cauzat asiguratului.

Instanta a constatat ca actiunea reclamantei este neîntemeiata si a respins-o ca atare.