Lipsă calitate procesuală activă

Sentinţă civilă 1628 din 29.10.2008


Lipsă calitate procesuală activă – sentinţa civilă nr. 1628/29.10.2008  a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc

Prin acţiunea civilă formulată la instanţă, PJCM a solicitat - în temeiul art.14 alin.3 coroborat cu art.245 lit.c ind.1 cod procedură penală şi art.184 cod procedură civilă - anularea actului fals ce a făcut obiectul ordonanţei de scoatere de sub urmărire penală învinuiţilor SL şi SG pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.290 cod penal şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ.

În motivare s-a arătat că la data de 01 septembrie 2004 Comisia de fond funciar  s-a deplasat în teren pentru a identifica cele 3 ha teren cu vegetaţie forestieră ce urmau a-i fi restituie lui SG, ocazie cu care s-a întocmit un plan de amplasament şi un proces verbal de bună vecinătate ce i-au fost înmânate acestuia, pentru ca să se prezinte cu ele la persoanele cu care pretindea că se învecinează şi care urmau să le semneze.

Soţia acestuia, SL, s-a ocupat de acest aspect şi tot ea a predat procesul verbal de bună vecinătate, cu semnăturile vecinilor, Comisiei de fond funciar.

Numiţii: ICD, IV şi BD au formulat plângere împotriva celor doi soţi pe motiv că i-ar fi semnat în fals în procesul verbal de bună vecinătate.

În raport de probele administrate s-a considerat că numita SL se face vinovată de acest fapt, dar – în raport de modul şi împrejurările în care fapta a fost comisă şi de persoana acesteia – i s-a aplicat o sancţiune cu caracter administrativ şi s-a dispus ca ordonanţa să fie înaintată instanţei în vederea constatării nulităţii actului fals.

Prin întâmpinările depuse, pârâţii SG şi SL au invocat, în principal, excepţia inadmisibilităţii acţiunii în raport de decizia XV din 21 noiembrie 2005 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Bucureşti şi ale art.45 alin.1 cod procedură civilă, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea cererii pe considerentul că prin ordonanţă nu a fost dovedit falsul de către vreunul dintre ei.

Prin sentinţa civilă nr. 1628/29.10.2008  a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc s-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale, în raport de prevederile art.245 alin.1 lit.c ind.1 cod procedură penală şi ale dispoziţiilor cuprinse în Legea 356/2006 care statuează că procurorul are calitatea procesuală activă în acţiunile privind desfiinţarea totală sau parţială a unor înscrisuri, urmare a unor soluţii de netrimitere în judecată şi în alte cazuri decât cele prevăzute de art.45 alin.1 cod procedură civilă şi a admis acţiunea civilă, anulând ca fiind fals procesul verbal de bună vecinătate fără număr, încheiat pe numele lui SG.

Prin decizia civilă nr. 148/15.05.2009 a Curţii de Apel Suceava a fost admis recursul şi casată în tot decizia civilă nr. 39/29.01.2009 a Tribunalului Suceava şi sentinţa civilă nr. 1628/29.10.2008 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc, iar după rejudecare s-a respins acţiunea ca inadmisibilă, dată fiind lipsa calităţii procesuale active în cauză.

S-a reţinut că prin decizia nr. XV din 21 noiembrie 2005, pronunţată în recurs în interesul legii de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a statuat că, în cauzele în care acţiunea penală s-a stins în faza de urmărire penală, printr-o soluţie de netrimitere în judecată dată de procuror, acesta are calitatea de a exercita în faţa instanţei civile acţiunea pentru desfiinţarea totală sau parţială a unui înscris falsificat, numai în cazurile prevăzute de art. 45 alin. 1 din Codul de procedură civilă. În celelalte cazuri, aceeaşi acţiune aparţine părţilor.

În speţă, părţile nu se află în nici una din situaţiile prevăzute de art. 45 alin. 1 din Codul de procedură civilă, respectiv minori, persoane puse sub interdicţie sau dispăruţi, astfel că acţiunea formulată de Parchet în numele persoanelor interesate apare ca fiind inadmisibilă, cu atât mai mult cu cât acesta nu a solicitat nici măcar citarea persoanelor în cauză.