Stabilire domiciliu minor

Sentinţă civilă 1204 din 26.10.2011


Dosar nr. 2681/216/2011 stabilire domiciliu minor

declinare competenta

R O M Â N I A

JUDECATORIA CURTEA DE ARGES

SENTINTA CIVILA Nr. 1204

Sedinta publica de la 26 Octombrie 2011

Completul compus din:

Presedinte : E.T

Grefier : V.M

Pe rol judecarea cauzei având ca obiect stabilire domiciliu minor, sosita prin declinare de competenta, privind actiunea formulata de reclamanta B. M., împotriva pârâtului P. I.,.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns personal reclamanta, lipsind pârâtul.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza ca la data de 25.10.2011 a fost trimisa prin fax de la Primaria,  ancheta sociala efectuata la domiciliul minorului P. I.- N.

Reclamanta precizeaza obiectul actiunii: stabilirea domiciliului minorului P. I.- N., rezultat din  relatiile de concubinaj cu pârâtul P. I., la domiciliul sau, obligarea pârâtului la plata pensiei de întretinere pentru minor. Arata ca minorul se afla de opt ani la ea, unde este îngrijit, educat atât de ea cât si de bunicii materni, este  elev în clasa a X-a la Liceul de Matematica si Informatica, are rezultate  foarte bune la învatatura, în prezent fiind  sub supravegherea mamei sale. Nu mai are alte cereri de formulat în cauza si solicita acordarea cuvântului asupra fondului.

Instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul asupra fondului.

Reclamanta solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata, respectiv solicita stabilirea domiciliului minorului P. I.- N., la domiciliul sau, obligarea pârâtului la plata pensiei de întretinere pentru minor si obligarea pârâtului la plata pensiei de întretinere pentru minor pâna la majoratul acestuia. Nu solicita cheltuieli de judecata.

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei de fata, constata :

Sub nr. 2681/216/10.10.2011, a fost înregistrata la aceasta instanta cererea formulata de reclamanta B.M. împotriva pârâtului P. I., sosita prin declinare de competenta de la Judecatoria Lehliu Gara, judetul Calarasi, prin care se solicita ca domiciliul minorului P. I. N. nascut de reclamanta , sa fie stabilit la aceasta iar pârâtul sa fie obligat la plata unei pensii lunare de întretinere.

În motivarea cererii sale, reclamanta a aratat ca din relatiile de concubinaj cu pârâtul a rezulta minorul, care în prezent se afla în întretinerea sa, pârâtul necontribuind cu nimic la cheltuielile de îngrijire ale acestuia.

Examinând lucrarile dosarului, instanta în fapt retine urmatoarele:

Din relatiile de concubinaj ale reclamantei B. M. cu pârâtul P. I. a rezultat minorul P. I. N., nascut la data de.

În prezent, minorul este elev în clasa a X-a la Liceul de Matematica Informatica, iar nevoile acestuia au crescut, în conditiile în care numai mama reclamanta se ocupa de cresterea si îngrijirea sa.

Potrivit art. 92 din Codul civil, domiciliul minorului care nu a dobândit capacitatea deplina de exercitiu este la parintii sau la acela dintre parinti la care el locuieste în mod statornic, iar conform art. 499  alin. 1 si 4 din acelasi cod, tatal si mama sunt obligati în solidar sa dea întretinere copilului lor minor asigurându-i cele necesare traiului, precum si educatia, învatatura si pregatirea profesionala, în caz de neîntelegere întinderea obligatiei de întretinere, felul si modalitatile executarii precum si contributia fiecaruia dintre parinti urmând a fi stabilite de instanta de tutela.Din raportul de ancheta sociala efectuata la domiciliul reclamantei, rezulta ca minorul locuieste cu mama si bunicii materni, într-o locuinta complet mobilata si întretinuta corespunzator, iar cheltuielile de întretinere ale acestuia sunt asigurate din salariul mamei si pensiile bunicilor, la care se adauga alocatia de stat a copilului si veniturile obtinute din valorificarea produselor agricole de pe terenul agricol si gradina de legume proprietatea familiei. De asemenea, a reiesit ca de educatia minorului se ocupa atât mama cât si bunicii care îl supravegheaza permanent, mai ales în timpul când reclamanta este plecata la serviciu.

Asa fiind, instanta apreciaza ca se impune ca domiciliul minorului sa fie stabilit la mama reclamanta.

 În aceasta situatie, în functie de criteriile prevazute de art. 529 din Codul civil, tatal pârât urmeaza a fi obligat sa plateasca pentru minor o pensie de întretinere în cuantum de 167 lei lunar, în functie de venitul minim pe economia nationala reglementat de H.G. nr. 1193/2010, care este de 670 lei, începând cu data promovarii prezentei actiuni si pâna la majoratul minorului.

Nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite actiunea formulata de reclamanta B. M., domiciliata în , împotriva pârâtului P I, domiciliat în  .

Stabileste domiciliul minorului P. I. N., nascut la reclamanta B. M., mama acestuia.

Obliga pârâtul sa plateasca reclamantei pentru minor o pensie de întretinere în cuantum de 167 lei lunar, începând cu data de 24.VI.2011 si pâna la majoratul acestuia.

Fara cheltuieli de judecata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata azi, 26. X.2011, în sedinta publica.

PRESEDINTE GREFIER

 

E.T. V.M.

E.T./D.A.

25.11.2011

4 ex.