Furtul(art. 208-209 cod penal)

Sentinţă penală 53 din 16.02.2010


Dosar nr. /216/2009art. 208-209 Cod penal

R O M Â N I A

JUDECATORIA CURTEA DE ARGES

SENTINTA PENALA Nr. 53

Sedinta publica de la 16 Februarie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE G.P.

Grefier F.B.

Parchetul de pe lânga Judecatoria Curtea de Arges

reprezentat prin procuror N.M.

Pe rol fiind judecarea cauzei penale privind pe inculpatii C.F. (zis "C."), T.I. (zis "M."), S.D., U.G.D. (zis "M."), V.A.M., S.I.M., B.E.N. (zis "M."), V.M. (zis " C."), pe partile responsabile civilmente B.S., B.F., V.I., V.E., pe partile civile I.C. - prin mandatar  G.M., M.E., M.D., D.N., S.C. B.R.A. 2005 S.R.L. V.D. - reprezentata prin administrator T.N., S.C. N.E.S. S.R.L. V.D.- reprezentata prin administrator A.N., I.P.D., P.I.E., prin procurator M.M., S.C. P.L.B. S.A. - reprezentata prin directorul de vânzari  C.A., D.S.G., D.I., S.D. si pe partea vatamata S.C. V. S.R.L. C. - reprezentata prin administrator P.G., având ca obiect furtul (art.208 Cod penal, art. 209 Cod penal).

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza ca dezbaterile în fond asupra cauzei au avut loc în data de 09.02.2010, sustinerile partilor fiind consemnate în încheierea de sedinta din acea data, care face parte integranta din prezenta sentinta.

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei penale de fata, constata:

În data de 18.03.2009, pe rolul Judecatoriei Curtea de Arges a fost înregistrat sub nr. 643/216/2009, rechizitoriul numarul 1043/P/2007 din 17.03.2009 prin care Parchetul de pe lânga Judecatoria Curtea de Arges a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatilor C.F. pentru savârsirea infractiunii prevazute de  art.208 alin.1 Cod penal - art. 209 alin.1 lit.a, g, i Cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal, art. 75 lit.c Cod penal si art. 37 lit.a Cod penal; T.I., pentru savârsirea infractiunilor prevazute de  art. 208 alin. 1 Cod penal - art. 209 alin.1 lit.a, g, i Cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal, art. 75 lit.c Cod penal si art. 37 lit.a Cod penal; art. 86 alin.1 din O.U.G.195/2002 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal si cu aplic. art. 37 lit.a Cod penal; ambele cu aplic. art. 33  lit.a Cod penal; S.D., pentru savârsirea infractiunii prevazute de  art.208 alin.1 Cod penal - art. 209 alin.1 lit.a, g, i Cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal si art. 75 lit.c Cod penal; U.G.D., pentru savârsirea infractiunii prevazute de art. 26 Cod penal raportat la art. 208 alin.1 Cod penal - art. 209 alin.1 lit.a, g, i Cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal si art. 75 lit.c Cod penal; V.A.M., pentru savârsirea infractiunii prevazute de art. 208 alin.1 Cod penal - art. 209 alin.1 lit.a, g, i Cod penal cu aplic. art. 75 lit.c Cod penal; S.I.M., pentru savârsirea infractiunii prevazute de  art. 26 Cod penal raportat la art. 208 alin.1 Cod penal - art. 209 alin.1 lit.a, g, i Cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal si art. 75 lit.c Cod penal; art. 86 alin.3  din OUG nr.195/2002 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal; art. 85 alin.1 teza I din OUG 195/2002 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal; art. 85 alin.2 teza I din OUG 195/2002 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal; toate  cu aplic. art. 33 lit.a Cod penal; B.E.N., pentru savârsirea infractiunii prevazute de  art. 208 alin.1 Cod penal - art. 209 alin.1 lit.a, g, i Cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal si art. 99 alin.2 Cod penal; V.M., pentru savârsirea infractiunii prevazute de  art.208 alin.1 Cod penal - art. 209 alin.1 lit.a, g, i Cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal si art. 99 alin.3 Cod penal.

În fapt, s-a retinut ca inculpatii au savârsit în perioada mai 2007 – decembrie 2008, mai multe infractiuni de furt calificat si infractiuni prevazute de OUG nr. 195/2002, în forma continuata, actionând în grupuri atât inculpati majori, cât si inculpati majori cu minori si patrunzând pe timp de noapte si prin efractie în locuintele unor persoane vatamate sau în sediile unor societati, de unde au sustras fara drept mai multe bunuri.

Astfel, în luna mai 2007 pe timp de noapte, inculpatul C.F. împreuna cu inculpatul T.I. au patruns fara drept si fara consimtamântul partii vatamate, în curtea gospodariei partii vatamate I.C.,  sarind gardul si au furat,  prin escaladare si efractie, bunuri  în valoare de  cca. 13.000 dolari din locuinta  acesteia situata în comuna C, judetul Arges. Aceeasi inculpati au patruns în dimineata zilei de 6.09.2008, fara drept si fara consimtamânt, în curtea gospodariei partii vatamate M.E., situata în comuna T., sarind gardul si intrând, prin efractie  în  casa acesteia de unde au sustras bani si bunuri în valoare de cca. 2000 lei. De asemenea, cei doi inculpati împreuna cu inculpatii minori B.E.N.  si V.M., dar si cu complicitatea inculpatului S.I.M., au patruns în noaptea  de 24/25.11.2008, prin efractie si au sustras 18 butelii de aragaz din rastelul  apartinând  partii vatamate SC B.R. A. 2005  SRL V.D., în valoare de  2880 lei. Inculpatul C.F. a sustras, împreuna cu inculpatii T. I. si S.D., dar si cu complicitatea inculpatului S.I.M., în noaptea de 7/8.12.2008, prin efractie, 10 butelii de aragaz din rastelul  apartinând  partii vatamate N.E.S.  99 SRL V.D. si partii vatamate SC P.L.  B. SA Bucuresti, în valoare de  1500 lei. Acelasi inculpat a patruns împreuna cu inculpatii T.I. si S.D., dar si cu complicitatea inculpatului S.I.M.,  în noaptea de 7/8.12.2008, fara drept  si fara consimtamânt, în curtea partii vatamate I.P.D. din  comuna V.D., sarind gardul si au intrat, prin efractie, în locuinta acesteia  de unde au sustras bunuri în valoare de  2712 lei. Totodata, a patruns împreuna cu inculpatul S.D., în ziua de 8.12.2008, prin escaladarea gardului, în curtea locuintei partii vatamate P.I.E., din comuna T.  si au sustras, prin efractie, bunuri în valoare de 3500 lei. Acelasi inculpat a sustras, împreuna cu inculpatii T.I. si S.D., în noaptea de 14/15.01.2009, prin efractie, 6 butelii cu gaz – G.P.L. din  rastelul  apartinând  partii vatamate SC V. SRL C. si partii vatamate SC P.L.  B. SA Bucuresti , în valoare de  873 lei.

În ceea ce-l priveste pe inculpatul T.I. s-a retinut ca a patruns fara drept si fara consimtamânt împreuna cu inculpatul  C.F., în luna mai 2007, pe timp de noapte, în curtea gospodariei partii vatamate I.C., prin escaladarea gardului si au sustras,  prin escaladare si efractie, bunuri  în valoare de  cca. 13000 dolari din locuinta  acesteia situata în comuna C.; a patruns  împreuna cu inculpatul C.F., fara drept si fara consimtamânt, în curtea gospodariei partii vatamate M.E., situata în comuna T., prin escaladarea gardului, în dimineata zilei de 6.09.2008 si au intrat, prin efractie  în  locuinta acesteia de unde au sustras bani si bunuri în valoare de cca. 2000 lei. Acelasi inculpat a patruns, împreuna cu inculpatul S.D., în noaptea de 26/27.10.2008, fara drept si fara consimtamânt, în curtea locuintei partii vatamate D.N., din comuna C., prin escaladarea gardului si au intrat prin efractie în casa acesteia, de unde au sustras  bunuri în valoare de 1500 lei, cu complicitatea inculpatului U.G.D., care i-a transportat pe cei  doi inculpati la locul  savârsirii infractiunii, dupa care au încarcat  bunurile furate  în autoturismul  sau si le-au transportat  la locuintele inculpatilor  S.I.M. si T.I.. Acelasi inculpat a sustras, împreuna cu inculpatii C.F. si S.D., dar si cu complicitatea inculpatului S.I.M., în noaptea de 7/8.12.2008, prin efractie, 10 butelii de aragaz din rastelul  apartinând  partii vatamate N.E.S.  99 SRL V.D. si partii vatamate SC P.L. B. SA B., în valoare de  1500 lei si a patruns împreuna cu inculpatii C.F. si S.D., dar si cu complicitatea inculpatului S.I.M., în noaptea de 7/8.12.2008, fara drept  si fara consimtamânt, în curtea partii vatamate I.P.D. din comuna V.D.  prin escaladarea gardului si au intrat, prin efractie, în locuinta acesteia  de unde au sustras bunuri în valoare de  2712 lei. Totodata, inculpatul T.I. a sustras împreuna cu inculpatul C.F. si cu inculpatii minori B.E.N.  si V.M., dar si cu complicitatea inculpatului S.I.M.,  în noaptea  de 24/25.11.2008, prin efractie, 18 butelii de aragaz din rastelul  apartinând  partii vatamate SC B.R.A. 2005 SRL V.D., în valoare de  2880 lei si a sustras, împreuna cu inculpatii C.F. si S.D., în noaptea de 14/15.01.2009, prin efractie, 6 butelii cu gaz – G.P.L. din  rastelul  apartinând  partii vatamate SC V. SRL C. si partii vatamate SC P. L.  B. SA B., în valoare de  873 lei. De asemenea, inculpatul T.I. a condus în noptile de 24/25.11.2008 si 7/8.12.2008, pe drumurile publice, autovehiculul  împrumutat de la inculpatul S.I.M., în scopul comiterii furturilor în dauna partilor vatamate  I.P.D., SC N.E.S. 99 SRL V.D. si SC  B.R.A. 2005 SRL V.D., fara a poseda permis de conducere.

Pentru inculpatul S.D. s-a retinut ca a patruns  împreuna cu inculpatul V.A.M., dar si cu inculpatii minori B.E.N.  si V.M., în noaptea de 23/24.09.2008, în curtea  partii vatamate M.D. din comuna S., fara drept si fara consimtamânt, prin escaladarea gardului, si au intrat, prin efractie în casa acesteia împreuna cu ceilalti trei inculpati, de unde au sustras  bunuri  în valoare de 5000 euro, cu complicitatea  inculpatului U.G.D., care i-a transportat pe cei patru inculpati la locul savârsirii infractiunilor, dupa care au încarcat bunurile furate în autoturismul sau si le-au transportat si ascuns într-un grajd. Inculpatul S.D. a patruns, împreuna cu inculpatul T.I., în noaptea de 26/27.10.2008, fara drept si fara consimtamânt, în curtea locuintei partii vatamate D.N., din comuna C., prin escaladarea gardului si au intrat prin efractie în casa acesteia, de unde au sustras  bunuri în valoare de 1500 lei, cu complicitatea inculpatului U.G.D., care i-a transportat pe cei  doi inculpati la locul  savârsirii infractiunii, dupa care au încarcat  bunurile furate  în autoturismul  sau si le-au transportat  la locuintele lui S.I.M. si T.I. si a sustras, împreuna cu inculpatii T.I. si C.F., dar si cu complicitatea inculpatului S.I.M., în noaptea de 7/8.12.2008, prin efractie, 10 butelii de aragaz din rastelul  apartinând  partii vatamate N.E.S.  99 SRL V.D. si partii vatamate SC P.L. B. SA B., în valoare de  1500 lei. Acelasi inculpat a patruns împreuna cu inculpatii C.F. si T.I., dar si cu complicitatea inculpatului S.I.M., în noaptea de 7/8.12.2008, fara drept  si fara consimtamânt, în curtea partii vatamate I.P.D., amplasata  în comuna V.D.  prin escaladarea gardului si au intrat, prin efractie, în locuinta acesteia  de unde au sustras bunuri în valoare de  2712 lei si a patruns, împreuna cu inculpatul C.F., în ziua de 8.12.2008, prin escaladarea gardului, în curtea locuintei partii vatamate P.I.E., din comuna T.  si au sustras, prin efractie, din interiorul casei, bunuri în valoare de 3500 lei. De asemenea, inculpatul S.D. a sustras, împreuna cu inculpatii C.F. si T.I., în noaptea de 14/15.01.2009, prin efractie, 6 butelii cu gaz – G.P.L. din  rastelul  apartinând  partii vatamate SC V. SRL C. si partii vatamate SC P. L.  B. SA B. , în valoare de  873 lei.

În sarcina inculpatului U.G.D. s-a retinut ca i-a ajutat, cu intentie pe inculpatii S.D. si V.A.M. care, împreuna cu inculpatii minori B.E.N. si V.M., în noaptea de 23/24.09.2008, au sustras, prin escaladare si efractie, bunuri din locuinta partii vatamate M.D., amplasata în comuna  S., în valoare de 5000 euro, prin aceea ca i-a transportat cu autoturismul proprietate personala  pe cei patru inculpati la locul savârsirii faptelor, dupa care au încarcat bunurile furate în autoturismul sau, transportându-le si ascunzându-le într-un grajd; i-a ajutat, cu intentie pe inculpatii T.I. si S.D. care, în noaptea de 26/27.10.2008, au sustras, prin escaladare si efractie, bunuri din locuinta partii vatamate D.N., situata în comuna C., în valoare de 1500 lei, prin aceea ca i-a transportat cu autoturismul personal pe cei  doi inculpati  la locul  savârsirii faptei, dupa care au încarcat  bunurile furate  în masina si le-au transportat  la locuintele inculpatilor S.I.M. si T.I..

Pentru inculpatul V.A.M. s-a retinut ca a patruns împreuna cu inculpatul S.D., dar si inculpatii minori B.E.N.  si V.M., în noaptea de 23/24.09.2008, în curtea locuintei partii vatamate M.D., din comuna S., fara drept si fara consimtamânt, prin escaladarea gardului si au intrat, prin efractie în casa acesteia, împreuna cu ceilalti trei inculpati de unde au sustras  bunuri în valoare de 5000 euro, cu complicitatea  inculpatului U.G.D., care i-a transportat pe ceilalti patru inculpati la locul savârsirii infractiunilor, dupa care au încarcat bunurile furate în autoturismul sau  transportându-le si ascunzându-le într-un grajd.

S-a mai retinut ca inculpatul S.I.M. i-a ajutat, cu intentie, pe inculpatii C.F. si T.I., dar si pe inculpatii minori B.E.N.  si V.M. care, în noaptea  de 24/25.11.2008, au sustras prin efractie, 18 butelii de aragaz din rastelul  apartinând  partii vatamate SC B.R. A. 2005 SRL V.D., în valoare de  2880 lei, prin aceea ca i-a împrumutat inculpatului T.I., despre care stia ca nu poseda permis de conducere, autoturismul FORD TRANSIT, neînmatriculat si cu numar fals de înmatriculare,  proprietate personala, cunoscând scopul  în care acesta va fi folosit  si condus pe drumurile publice, el primind în schimb 5 dintre buteliile furate; de asemenea, i-a ajutat, cu intentie, pe inculpatii C.F., T.I. si S.D. care, în noaptea de 7/8.12.2008, au sustras, prin escaladare si efractie, bunuri în valoare de  2712 lei din locuinta partii vatamate I.P.D., amplasata  în comuna V.D., prin aceea ca i-a împrumutat inculpatului T.I., despre care stia ca nu poseda permis de conducere, autoturismul FORD TRANSIT proprietate personala, neînmatriculat si cu nr. fals de înmatriculare,  cunoscând scopul  în care acesta va fi folosit  si condus pe drumurile publice; i-a ajutat, cu intentie, pe inculpatii C.F., T.I. si S.D., care în noaptea de 7/8.12.2008, au sustras, prin efractie, 10 butelii de aragaz din rastelul apartinând  partii vatamate N.E.S.  99 SRL V.D. si partii vatamate SC P.L. B.SA B., în valoare de  1500 lei, prin aceea ca i-a împrumutat inculpatului T.I., despre care stia ca nu poseda permis de conducere, autoturismul FORD TRANSIT proprietate personala, neînmatriculat si cu numar fals de înmatriculare,  cunoscând scopul  în care acesta va fi folosit  si condus pe drumurile publice, el primind în schimb 2 dintre buteliile sustrase ;

Pentru inculpatul minor B.E.N. s-a retinut ca a patruns împreuna cu inculpatii V.A.M. si S.D., dar  si cu inculpatul minor V.M., în noaptea de 23/24.09.2008, în curtea  partii vatamate M.D. amplasata în comuna  S., fara drept si fara consimtamânt, prin escaladarea gardului si au intrat, prin efractie în casa acesteia împreuna cu ceilalti trei inculpati de unde au sustras  bunuri  în valoare de 5000 euro, cu complicitatea  inculpatului U.G.D., care i-a transportat pe cei patru inculpati  cu autoturismul proprietate personala DACIA 1310 la locul savârsirii infractiunilor, dupa care au încarcat bunurile furate în masina sa, transportându-le si ascunzându-le într-un grajd; a sustras, împreuna cu inculpatii T.I. si C.F. dar si cu inculpatul minor V.M., în noaptea  de 24/25.11.2008, prin efractie, 18 butelii de aragaz din rastelul  apartinând  partii vatamate SC B.R.A. 2005 SRL V.D., în valoare de  2880 lei;

În ceea ce-l priveste pe inculpatul minor V.M. s-a retinut ca a patruns  împreuna cu inculpatii V.A.M. si S.D. dar  si cu inculpatul minor B.E.N., în noaptea de 23/24.09.2008, în curtea  partii vatamate M.D., amplasata în comuna  S., fara drept si fara consimtamânt, prin escaladarea gardului si au intrat, prin efractie în casa acesteia împreuna cu ceilalti trei inculpati, de unde au sustras  bunuri  în valoare de 5000 euro, cu complicitatea  inculpatului U.G.D., care cu autoturismul DACIA 1310 proprietate personala i-a transportat pe cei patru inculpati  la locul savârsirii faptelor, dupa care au încarcat bunurile furate în masina sa, transportându-le si ascunzându-le într-un grajd; a sustras, împreuna cu inculpatii T.I. si C.F. dar si cu inculpatul minor B.E.N., în noaptea  de 24/25.11.2008, prin efractie, 18 butelii de aragaz din rastelul  apartinând  partii vatamate SC B.R.A.2005 SRL V.D., în valoare de  2880 lei.

În cadrul cercetarii judecatoresti, s-au luat declaratii partilor civile M.E. (f.167), P.G. (f.168), M.M. (f.169), T.N. (f.170), C.I. (f.171) si M.D. (f.347), au fost interogati inculpatii V.M. (f.154), V.A.M. (f.155), C.F. (f.156), B.E.N. (f.267), S.I.M. (f.268), T.I. (f.296), U.G.D. (f.345) si S.D. (f.346), s-au audiat martorii din acte R.F.A. (f.157), P.C. (f.158), M.V.G. (f.159), L.I. (f.160), I.I. (f.161), G.G. (f.162), D.E. (f.163), C.C. (f.164), B.M.A. (f.165), A.M. (f.166), S.S.I. (f.269), G.I.C. (f.270), I.G. (f.271) si C.M. (f.272) si s-au întocmit referatele de evaluare psiho-sociala pentru inculpatii minori B.E.N. (f.207-211) si V.M. (f.279-281).

Partea vatamata S.C. V. S.R.L. C. nu s-a constituit parte civila în cauza.

Partile vatamate s-au constituit parti civile astfel: I.C. cu suma de 52.800 lei; D.G. si D.I. cu suma de 500 lei; M.E. cu suma de 2.000 lei, D.N. cu suma de 1500 lei, M.D. cu suma de 5000 euro, S.C. B.R.A. 2003 S.R.L. cu suma de 2880 lei, S.C. P.L. S.A. B. cu suma de 1480 lei si S.C. N.E.S. 99 S.R.L. cu suma de 1500 lei, I.P.D. cu suma de 2795 lei, P.I.E. cu suma de 1500 lei si S.D. cu suma de 100 lei, toate aceste sume reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase si nerestituite.

Examinând actele si lucrarile dosarului, instanta în fapt retine:

Inculpatii C.F. si T.I., ambii domiciliati în comuna C., judetul A., cunoscuti cu antecedente penale si cu un comportament necorespunzator, deviant, cu probleme pe timpul minoritatii, provenind din familii dezorganizate, cunosteau împrejurarea ca partea vatamata  I.C. domiciliaza în S.U.A. si are o casa de vacanta în comuna C., în care vine sa locuiasca pe timp de vara împreuna cu sotia. Astfel, cei doi au luat hotarârea de a sustrage bani si bunuri din locuinta acestuia si, în luna mai 2007, pe timpul noptii, au intrat fara drept si fara consimtamântul proprietarului,  prin escaladarea gardului în curtea gospodariei partii vatamate, dupa care, au patruns prin efractie si escaladare în locuinta, au spart geamul de la bucatarie si au taiat grilajul metalic, intrând în încaperi de unde au sustras  suma de 5100 dolari, o combina muzicala si doua pompe de stropit pomii. Banii i-au împartit între ei, iar pompele si combina le-au dus într-un bloc din apropiere. Ulterior, inculpatul C.F. i-a vândut martorului  D.G. o pompa de stropit cu suma de 500 lei (f. 157-160 dos.u.p.), care a fost ulterior identificata si ridicata de politie, fiind restituita proprietarului.

Vazând ca nu au fost prinsi, cei doi inculpati si-au continuat activitatea infractionala, iar în dimineata zilei de 06.09.2008, s-au deplasat la locuinta partii vatamate  M.E., din comuna T., sat B., jud. A., cunoscând ca partea vatamata, precum si fiica acesteia  erau la serviciu, iar  în locuinta nu se aflau alte persoane pe timp de zi, astfel încât au sarit gardul împrejmuitor al gospodariei acesteia, au fortat usa de la intrarea în bucatarie si au patruns în celelalte camere ale casei de unde au sustras urmatoarele bunuri si sume de bani: un D.V.D.; un telefon mobil  “NOKIA” 6330, un casetofon auto, doua perechi cercei, un încarcator, un aparat foto, un epilator “BRAWN”, o geanta de voiaj, un geamantan, doua pungi de cafea, o ciocolata, sticlute de parfum si oja, precum si sumele de 350 euro si 150 lei. Pentru ca au gasit în bucatarie cheile de la beci, cei doi au descuiat beciul, au consumat câteva compoturi, iar câteva sticle cu compot le-au luat cu ei.

Nu numai inculpatii C.F. si T.I. detineau informatii despre persoanele care aveau case în zona Topologului, în care nu locuiau decât ocazional, ci si inculpatii S.D., V.A.M., B.E.N. si V.M.. Astfel, inculpatul S.D. era si el cunoscut pe raza comunei C. ca fiind o persoana cu un comportament necorespunzator, obraznic si violent, cu capacitatea de a atrage minorii în activitati infractionale, fiind la rândul sau un minor problema, cercetat înainte de împlinirea vârstei de 18 ani pentru comiterea de infractiuni. Cei patru inculpati cunosteau ca partea vatamata M.D. domiciliaza în Italia si are pe raza comunei S., sat S., judetul A., o casa  de vacanta neterminata,  iar într-una din camere are depozitata aparatura electronica cumparata din Italia. L-au contactat si pe inculpatul U.G.D. deoarece acesta avea autoturism proprietate personala si i-au adus la cunostinta planul de actiune pe care acesta din urma l-a acceptat. Astfel, în noaptea de  23/24.09.2008, în jurul orelor 24.00, în baza  hotarârii pe care au luat-o de comun acord, cei cinci inculpati s-au deplasat  cu autoturismul  DACIA 1310 cu numar de înmatriculare AG-07-MFT, proprietatea inculpatului  U.G.D., în comuna S. si au lasat autoturismul pe o ulita, continuându-si drumul  pe jos. Inculpatul U.G.D. a ramas în strada („de sase” în limbaj infractional), iar ceilalti patru inculpati au escaladat gardul împrejmuitor al locuintei partii vatamate M.D. si cu ajutorul unui levier, inculpatul S.D. a fortat usa din termopan din spatele casei pâna când a cedat. Inculpatii au urcat la etaj de unde au sustras aparatura electronica pe care au depozitat-o în portbagajul masinii, respectiv: imprimanta color multifunctionala H.P.; un binoclu “ZENIT” cu raze infrarosii; un D.V.D. Player “AMSTRALD”; un aparat video “PHILIPS”; un aparat foto “CANON” cu obiectiv reglabil;  un aparat foto “POLAROID” si 5 boxe “HOME CINEMA”, precum si C.D. – uri ale partii vatamate, pe care erau înregistrate evenimente din viata de familie a acestuia pe parcursul a 20 de ani, bunuri în valoare totala de 5000 euro. Bunurile sustrase au fost ascunse într-un grajd apartinând bunicului inculpatului S.D., situat în comuna C., cu exceptia boxelor care au ramas în posesia inculpatului U.G.D.. Inculpatul minor V.M. a luat un binoclu si 2 statii de emisie-receptie. Din bunurile sustrase a fost restituit D.V.D.-ul Player “AMSTRALD”, identificat cu ocazia perchezitiei efectuata la domiciliul inculpatului S.D. (f.443 dos.u.p.).

Dupa aceasta reusita infractionala, cele doua grupuri constituite au luat hotarârea de a-si uni eforturile în savârsirea de fapte penale, mai precis în furturi si cunoscând ca partea vatamata D.N. este proprietara unei case din comuna C., sat C.P., pct. P.O., jud. A., au hotarât sa sustraga bunuri si de la aceasta. De aceasta data, cele doua grupuri au participat prin reprezentantii lor si anume S.D. si T.I., cooptându-l si pe  inculpatul U.G.D., care deja se specializase în conducerea autoturismului pe timp de noapte si în transportarea bunurilor furate. Astfel, urmarind momentul în care partea vatamata a dormit la cumnata sa si stiind ca în casa nu mai erau alte persoane, în noaptea de 26/27.10.2008 inculpatii T.I., S.D. si U.G.D.  s-au deplasat  cu autoturismul marca DACIA 1310 cu nr. de înmatriculare AG-07-MFT, proprietatea  inculpatului U.G.D., la locuinta partii vatamate D.N.. Aici, inculpatii T.I. si S.D. au coborât din masina, iar inculpatul U.G.D. a plecat cu autoturismul, renuntând de aceasta data sa mai stea de paza si fiindu-i, probabil, teama sa nu fie surprins. Cei doi inculpati, respectiv S. D. si T.I. au patruns în curte, prin escaladarea gardului, au lovit în usa de acces care  a cedat si au intrat în locuinta partii vatamate D.N. de unde au sustras o masina de spalat „BOSCH” noua, în valoare de 1200 lei si un corp de mobila pe care le-au dus în exteriorul casei. În acest moment, l-au înstiintat telefonic (dându-i un „beep”), pe inculpatul  U.G.D.  care a venit imediat cu autoturismul în care au încarcat masina de spalat si corpul de mobila, dupa care s-au deplasat la domiciliul inculpatului S.I.M. caruia i-au vândut masina cu 300 lei, fiecaruia revenindu-i câte 100 lei. Apreciind ca are nevoie de mobila,  inculpatul T.I. a oprit corpul de mobila furat la domiciliul sau.

Inculpatii majori C.F. si T.I., cunoscuti pe raza comunei C. ca fiind persoane cu comportament deviant, necorespunzator, care atrag minorii în comiterea de infractiuni, cu antecedente penale, împreuna cu inculpatii minori B.E.N. si V.M. s-au hotarât sa sustraga butelii de aragaz aflate la vânzare în rastelul apartinând partii vatamate S.C. B.R.A. 2005 S.R.L. V.D.. Astfel, în noaptea de 24/25.11.2008, deoarece nu aveau mijloc de transport, au mers la inculpatul  S.I.M. caruia i-au solicitat sa le împrumute autoturismul „FORD TRANSIT”, aducându-i la cunostinta motivul pentru care le este necesar. Acesta din urma a fost de acord cu propunerea, înmânându-i cheile autoturismului inculpatului T.I.,  desi cunostea faptul ca T.I. nu poseda permis de conducere. Cei patru inculpati au mers cu masina condusa de inculpatul T.I.  din comuna C. pâna în comuna V.D. unde, în jurul orelor 23.45 au oprit pe islazul  din pct. „.P.0.” si au mai asteptat circa doua ore pentru ca circulatia sa se rareasca, dupa care  si-au continuat traseul pâna în satul V. lânga magazinul vizat. Inculpatii C.F. si T.I., cu ajutorul unui levier, au spart lacatul de la rastelul în care se aflau buteliile si au adus la masina  primele sase butelii. Apoi, toti cei patru inculpati au mai transportat alte opt butelii, dupa care  le-au adus si pe ultimele patru, în total optsprezece butelii. Cei patru au plecat spre comuna Cepari, cu masina condusa tot de inculpatul T.I. si au oprit la un grajd al surorii inculpatului C.F. unde au lasat paisprezece butelii, dupa care  au mers la domiciliul inculpatului S.I.M., caruia i-au lasat autovehiculul si i-au oferit patru butelii drept recompensa pentru gestul sau de a le împrumuta autoturismul.

Inculpatii C.F. si T.I. au vândut cele paisprezece butelii  la diferite persoane astfel: inculpatul T.I.  a vândut doua butelii  cu suma de 200 lei, iar restul  au fost vândute de inculpatul C.F. (sase butelii a câte  200 lei fiecare). Desi inculpatii minori V.M. si B.E.N. au participat la savârsirea furtului, nu au primit bani din vânzarea buteliilor.

Inculpatul S.I.M. i-a încredintat, cu stiinta, autoturismul proprietatea sa, marca „FORD TRANSIT” , inculpatului T.I. pentru a-l conduce pe drumurile publice, stiind ca acesta nu poseda permis de conducere. De asemenea, a pus în circulatie autoturismul, prin intermediul inculpatului T.I., desi stia ca este neînmatriculat si are numar fals de înmatriculare, pentru ca potrivit adresei nr. 108107/10.02.2009 a IPJ Arges, T.I.  nu figureaza în evidentele Serviciului Politiei Rutiere Arges ca  posesor de permis de conducere auto (f.427 dos.u.p.), iar din adresa nr. 65085/16.02.2009 a  Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatricularea Vehiculelor, autoturismului marca FORD TRANSIT îi fusese atribuit nr. provizoriu AG-012934 cu  valabilitate în perioada 21.10.2008-19.11.2008 pe numele S.I.M.. În perioada 24-25.11.2008 si 7-8.12.2008, autoturismul nu figura înmatriculat în baza  de date informatizata (f.429 dos.u.p.).

Continuându-si activitatea infractionala, inculpatii C.F., T.I. si S.D. s-au hotarât sa mai fure înca o data, aducându-si aminte probabil ca sustragerea de butelii este profitabila, astfel încât în noaptea de 07/8.12.2008, au împrumutat din nou  autoturismul  FORD TRANSIT proprietatea inculpatului  S.I.M. caruia i-au spus ca vor sa fure butelii. Acesta a fost de acord cu propunerea inculpatilor, dându-i pentru a doua oara cheile inculpatului T.I., desi stia ca acesta nu poseda permis de conducere.

Cei trei inculpati s-au oprit în zona tunelului din comuna V.D., iar inculpatul T.I., care a condus autoturismul pe drumurile comunale fara a poseda permis de conducere, a parcat masina în dreptul fabricii de mobila din localitate.

Inculpatii S.D.si T.I. au spart cu levierul lacatul de la rastelul apartinând SC N.E.S.  99 SRL V.D., societate care distribuia butelii pentru S.C. P.L. S.A. B.,  de unde au furat zece butelii de aragaz pe care le-au dus în masina.

Dintre acestea, doua i-au fost date inculpatului S.I.M., iar câte una a revenit fiecarui inculpat. Celelalte  cinci butelii au fost duse într-o casa parasita, de unde în decembrie 2008, inculpatul T.I. a vândut o butelie martorului R.F. cu suma de 150 lei.

Si de aceasta data, inculpatul S.I.M. a pus în circulatie autoturismul mai sus mentionat prin intermediul inculpatului T.I. cunoscând ca este neînmatriculat si are numar fals de înmatriculare.

În aceeasi noapte, 07/08.12.2008, cei trei inculpati, în timp ce circulau cu acelasi autoturism împrumutat de la inculpatul S.I.M. au oprit pe un drum forestier situat  în apropierea proprietatii partii vatamate I.P.D., cunoscând faptul ca locuinta acestuia este în constructie si nelocuita. Inculpatii au sarit gardul de sârma împrejmuitor al gospodariei si întrucât respectiva casa era asigurata cu alarma si senzori de miscare, au întrerupt curentul electric de la tabloul de siguranta, iar cu ajutorul unui levier, au fortat usa de la intrarea în garaj, pâna când lacatul a cedat dupa care au fortat si usa de la beci.

Din garaj cei trei inculpati au sustras: vopsea, amorsa, caruciorul si furtunul de udat gradina, lopata, cazma, topor, set de chei tubulare, masina de gaurit, fierastrau, foarfeca de tabla, foarfeci de gradina, ciocan, patent, surubelnite, cutie cu bolturi, bride, negrese, autoforante, burghie, ruleta, discuri de polizat piatra, iar din beci au furat: un bidon de 15 litri cu tuica, un bidon de 5 litri cu tuica, 2 bidoane de câte 5 litri cu vin, 15 sticle de compot, dulceata si mere. Toate bunurile sustrase  au fost transportate cu masina împrumutata de la inculpatul S.I.M. si împartite între cei trei inculpati, valoarea bunurilor fiind de 2.795 lei, suma cu care partea vatamata s-a constituit în instanta parte civila.

Si de aceasta data, inculpatul S.I.M. a cunoscut scopul folosirii autoturismului sau pe care i l-a încredintat inculpatului T.I. spre a-l conduce pe drumurile publice, stiind ca acesta nu poseda permis de conducere, iar masina este neînmatriculata si cu numar fals de înmatriculare.

În urma perchezitiilor efectuate la domiciliile inculpatilor C.F. si S.D. au fost identificate si restituite proprietarului mai multe bunuri sustrase.

Dovedind cunostinte demne de persoane angajate la Biroul de Evidenta a Populatiei si manifestând o „putere de munca” iesita din comun, inculpatii C.F. si S.D. s-au hotarât sa fure si din locuinta partii vatamate P.I.E. despre care stiau ca detine o casa în comuna T., sat B. de J., jud. A. nelocuita, deoarece întreaga familie este plecata la munca în Italia. În baza hotarârii luate, s-au deplasat, imediat dupa furturile savârsite în noaptea de 07/08.12.2008, respectiv în ziua de  08.12.2008, la locuinta vizata, au  sarit gardul împrejmuitor al gospodariei dupa care au fortat usa de la intrarea în casa, iar lacatul a cedat. Din interiorul locuintei au sustras: un TV LCD marca LG cu telecomanda, o combina muzicala SONY si combina frigorifica “ARCTIC”, în valoare de aproximativ 3500 lei.

Cei doi inculpati i-au vândut bunurile mentionate inculpatului S.I.M. cu suma de 1000 lei. Bunurile sustrase au fost identificate si restituite proprietarei ca urmare a perchezitiei efectuate la domiciliul inculpatului S.I.M. (f. 57-58, 336-337, 444-445 dos.u.p.).

Dupa o perioada de odihna ocazionata de sarbatorile de iarna, cei trei inculpati, C.F., T.I, si S.D., au luat hotarârea sa înceapa noul an în maniera cu care se obisnuisera deja, iar în noaptea de 14/15.01.2009, cei trei s-au deplasat în pct. „N.” , de pe raza comunei C., sat C.U., jud.A. pentru a fura butelii din rastelul aflat în curtea magazinului apartinând SC V. SRL C..

Inculpatul S.D., cu ajutorul unui levier, a spart lacatul  de la rastel, dupa care împreuna cu inculpatul C.F. au luat sase butelii pe care le-au aruncat peste gard, fiind primite de inculpatul T.I..

Fiecare din cei trei inculpati au luat câte doua butelii si le-au dus într-un fânar al inculpatului S.D., situat lânga padure, în pct. „P.O.”.

Ulterior, inculpatii S.D. si C.F. i-au vândut martorului S.S. doua butelii cu suma de 200 lei, iar T.I.  i-a vândut lui S.D.  o butelie cu 100 lei. Dintre cele sase butelii sustrase, trei au fost recuperate si restituite proprietarului.

Pentru celelalte trei butelii, partea vatamata nu s-a mai constituit parte civila în cauza, însa S.C. P.L.S.A. B., proprietarul buteliilor distribuite de acest S.R.L., s-a constituit parte civila în cauza cu suma de 873 lei reprezentând contravaloarea buteliilor sustrase si nerecuperate.

Starea de fapt retinuta anterior a fost dovedita cu plângerile penale si declaratiile partilor civile I.C., A.C., M.E., D.N., I.P.D., P.I.E., P.G., administrator al SC V.C.SRL C., SC P.L.B. SA B., prin director C.A., M. D. (f.42, 62-63, 64), SC B.R.A. 2005  SRL –V.D. prin administrator T.N., SC N.E.S. 99 SRL –V.D., comuna V.D. prin administrator A.N. - (f. 54, 257); declaratiile inculpatilor si ale martorilor; procesele verbale de cercetare la fata locului încheiate de organele de politie,  planse fotografice; contractele de vânzare pentru distributia cu amanuntul a buteliilor proprietate P.L.  B. S.A. si notele de constatare, procesele verbale de perchezitie domiciliara, plansele fotografice cu aspecte identificate la perchezitiile domiciliare, procesele verbale de reconstituire încheiate de organele de politie, plansele fotografice executate cu ocazia reconstituirii; procesele verbale de confruntare; raportul de expertiza medico-legala psihiatrica privindu-l pe inculpatul minor B.E.N., referatele de cunoastere ale inculpatilor,  cazierele judiciare, adresa nr. 108107/10.02.2009 a IPJ Arges conform careia inculpatul T.I. nu poseda permis de conducere, adresa nr. 65085/16.02.2009 a S.P.C.R.P.C.I.V. Arges conform careia în perioadele 24-25.11.2008 si 7-8.12.2008 autoturismul FORD TRANSIT  proprietatea inculpatului S.I.M. nu era înmatriculat, foile matricole ale inculpatilor minori V.A.M. si B.E.N., dovezile de recuperare si restituire catre partile civile  a unora din bunurile sustrase, rechizitoriile nr. 1298/P/2007 si 113/P/2007 ale Parchetului de pe lânga Judecatoria Curtea de Arges, sentinta penala nr. 59/22.02.2008 a Judecatoriei Curtea de Arges  (f.456-460).

În drept, faptele inculpatului C.F. (zis „C.”), asa cum au fost prezentate anterior, întrunesc elementele constitutive ale infractiunii prevazute de  art. 208 alin.1 Cod penal - art. 209 alin.1 lit.a, g, i Cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal, art. 75 lit.c Cod penal si art. 37 lit.a Cod penal; ale inculpatului T. .I. (zis „M.”) întrunesc elementele constitutive ale infractiunilor prevazute de  art. 208 alin.1 Cod penal - art. 209 alin.1 lit.a, g, i Cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal, art. 75 lit.c Cod penal si art. 37 lit.a Cod penal; art. 86 alin.1 din O.U.G.195/2002 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal si art. 37 lit.a Cod penal, ambele cu aplic. art. 33  lit.a Cod penal; ale inculpatului S.D. întrunesc elementlee constittive ale  infractiunii prevazute de  art. 208 alin.1 Cod penal - art. 209 alin.1 lit.a, g, i Cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal si art. 75 lit.c Cod penal; ale inulpatului U.G.D. (zis „M.”) întrunesc elementele constitutive ale infractiunii prevazute de  art. 26 Cod penal raportat la art. 208 alin.1 Cod penal - art. 209 alin.1 lit.a, g, i Cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal; ale inculpatului V.A.M. întrunesc elementele constitutive ale infractiunii prevazute de  art. 208 alin.1 Cod penal - art. 209 alin.1 lit.a, g, i Cod penal cu aplic. art. 75 lit.c Cod penal; ale inculpatului S.I.M. întrunesc elementele constitutive ale infractiunilor prevazute de  art. 26 Cod penal raportat la art. 208 alin.1 Cod penal - art. 209 alin.1 lit.a, g, i Cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal si art. 75 lit.c Cod penal; art. 86 alin.3 din OUG nr.195/2002 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal; art. 85 alin.1 teza I din OUG 195/2002 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal; art. 85 alin.2 teza I din OUG 195/2002 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal, toate  cu aplic. art. 33 lit.a Cod penal; ale inculpatului B.E.N. (zis „M.”) întrunesc elementlee constitutive ale infractiunii prevazute de  art. 208 alin.1 Cod penal - art. 209 alin.1 lit.a, g, i Cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal si art. 99 alin.2 Cod penal si ale inculpatului V.M. (zis „C.”) întrunesc elementele constitutive ale infractiunii prevazute de  art. 208 alin.1 Cod penal - art. 209 alin.1 lit.a, g, i Cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal si art. 99 alin.3 Cod penal, texte de lege în baza carora se va pronunta condamnarea fiecaruia dintre inculpati.

Pentru inculpatii C.F. si T.I. se va retine starea de recidiva postcondamnatorie (art. 37 lit. a Cod penal) deoarece au mai fost condamnati, astfel:

Prin sentinta penala nr. 59/22.02.2008 a Judecatoriei Curtea de Arges definitiva prin decizia penala nr. 119/22.05.2008 a Tribunalului Arges, s-a dispus condamnarea inculpatului C.F. la trei ani închisoare cu executare în conditiile art. 81 Cod penal pentru savârsirea infractiunii prevazute de art. 31 alin. 2 Cod penal raportat la art. 208-209 lit. g Cod penal. Acelasi inculpat a fost condamnat si prin sentinta penala nr. 162/16.05.2008 a Judecatoriei Curtea de Arges, definitiva prin neapelare la trei ani închisoare cu executare în conditiile art. 86 ind. 1 Cod penal, termen de încercare cinci ani pentru savârsirea infractiunii prevazute de art. 208-209 lit. a,g si Cod penal.

Inculpatul T.I. a fost si el condamnat de doua ori, respectiv: prin sentinta penala nr. 59/22.02.2008 a Judecatoriei Curtea de Arges definitiva prin decizia penala nr. 119/22.05.2008 a Tribunalului Arges, s-a dispus condamnarea inculpatului T.I. la trei ani închisoare cu executare în conditiile art. 81 Cod penal pentru savârsirea infractiunii prevazute de art. 31 alin. 2 Cod penal raportat la art. 208-209 lit. g Cod penal.

Prin sentinta penala nr. 256/20.09.2007 a Judecatoriei Curtea de Arges, definitiva prin neapelare, acelasi inculpat a fost condamnat la trei ani închisoare cu executare în conditiile art. 86 ind. 1 Cod penal, termen de încercare cinci ani pentru savârsirea infractiunii de furt calificat prevazuta de art. 208-209 lit. a si Cod penal.

La stabilirea si individualizarea pedepselor pentru fiecare inculpat, instanta va avea în vedere criteriile prevazute de art. 72 Cod penal cu referire speciala la gradul de pericol social ridicat al faptelor savârsite, la persoana si conduita fiecaruia dintre infractori, la împrejurarile în care infractiunile au fost comise, la modalitatea în care inculpatii s-au asociat si au actionat, la contributia fiecaruia în derularea întregii activitati infractionale, la prejudiciul cauzat partilor civile.

Analizând atitudinea fiecaruia dintre inculpati, se retine ca pe parcursul urmaririi penale, precum si cu ocazia prezentarii materialului de urmarire penala, inculpatii U.G.D., V.A.M. si minorul B.E.N. au avut o atitudine sincera, recunoscând si regretând faptele comise si au colaborat cu organele de ancheta pentru stabilirea împrejurarilor în care au fost savârsite infractiunile deduse judecatii. De asemenea, acesti inculpati au recunoscut si în instanta savârsirea faptelor pentru care au fost trimisi în judecata, declaratiile acestora demonstrând în mod cert vinovatia inculpatilor care, desi initial au recunoscut, ulterior au negat implicarea lor în savârsirea vreunei infractiuni.

Astfel, inculpatii C.F., T.I., S.D. si inculpatul minor V.M. au recunoscut savârsirea faptelor în declaratiile pe care le-au dat în cursul actelor premergatoare.  De asemenea, cu ocazia reconstituirii la fata locului a modului si a conditiilor în care au fost comise faptele, acestia, în prezenta organelor de politie si a martorilor asistenti, au aratat în detaliu modul în care au actionat, au indicat bunurile sustrase, precum si celelalte amanunte legate de activitatea infractionala, momentele principale ale reconstituirii fiind evidentiate în plansele fotografice anexate proceselor verbale întocmite în cauza. Si cu prilejul confruntarii, inculpatii C.F., T.I. si minorul V.M. au recunoscut savârsirea faptelor. La perchezitiile efectuate au fost identificate la domiciliile inculpatilor C.F., T.I. si S.D. o multitudine de bunuri sustrase de la partile vatamate. În declaratiile de învinuiti, precum si la prezentarea materialului de urmarire penala inculpatii C.F., T.I. , S.D. si minorul V.M. au revenit asupra recunoasterii anterioare, precizând ca nu mai recunosc savârsirea faptelor si aratând ca declaratiile date în faza actelor premergatoare, prin care au recunoscut comiterea infractiunilor, le-ar fi fost dictate de un politist pe care nu îl cunosc. Au mai aratat ca nu sunt în dusmanie cu ceilalti inculpati care au recunoscut savârsirea faptelor, dar nu-si pot explica declaratiile acestora în sensul ca toti cei opt inculpati ar fi participat la desfasurarea activitatii infractionale. Sustinerile celor patru inculpati sunt infirmate chiar de propriile declaratii în faza actelor premergatoare, de declaratiile celorlalti inculpati, de recunoasterile facute cu ocazia reconstituirii, de declaratiile date cu ocazia confruntarii, toate aceste mijloace de proba fiind coroborate cu declaratiile partilor vatamate si ale martorilor, inclusiv ale celor prezenti la reconstituire, dar si cu perchezitiile domiciliare care au relevat existenta la locuintele acestora a unui numar mare de bunuri furate.

Inculpatul S.I.M. nu a recunoscut savârsirea celor trei infractiuni din codul rutier retinute în sarcina sa, dar nici comiterea infractiunii de complicitate la furt calificat motivând ca nu ar fi stiut  ca autoturismul sau a fost folosit la transportarea bunurilor furate.

În legatura cu infractiunile din codul rutier, inculpatul a precizat ca, desi i-a împrumutat masina inculpatului T.I., despre care stia ca nu poseda permis de conducere, a considerat ca ea va fi condusa de S.D., iar în acel moment autotursimul era înmatriculat.

Sustinerile inculpatului S.I.M. au fost infirmate de probele administrate în cauza deoarece din adresa nr. 108107/10.02.2009 a IPJ Arges a rezultat ca inculpatul T.I.  nu figureaza în evidentele Serviciului Politiei Rutiere Arges ca  posesor de permis de conducere auto. Totodata, asa cum a reiesit si din adresa nr. 65085/16.02.2009 a  Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatricularea Vehiculelor, autoturismului marca FORD TRANSIT i-a fost atribuit nr. provizoriu AG-012934 cu  valabilitate în perioada 21.10.2008-19.11.2008 pe numele S.I.M.. În perioada 24-25.11.2008 si 7-8.12.2008, autoturismul nu figura înmatriculat în baza de date informatizata.

Inculpatii S.D. si C.F. au fost confruntati cu inculpatul S.I.M., ca de altfel si cu inculpatul minor B.E.N., care au declarat faptul ca inculpatul S.I.M. a fost de acord sa le împrumute masina sa în scopul comiterii infractiunilor de furt, primind drept recompensa, sapte dintre buteliile furate.Chiar si inculpatul T.I. a declarat personal ca i-a spus inculpatului S.I.M. ca autoturismul va fi folosit în scop de furt, iar ultimul si-a exprimat acordul dându-i cheile, desi cunostea ca acesta nu are permis de conducere.

Perchezitia efectuata la domiciliul inculpatului S.I.M. a evidentiat existenta mai multor bunuri provenite din furt, cum ar fi: masina de spalat BOSCH ce a fost sustrasa de inculpatii T.I. si S.D. , în noaptea de 26/27.10.2008, de la locuinta partii vatamate D.N.; televizorul LCD, marca LG; combina muzicala SONY si combina frigorifica ARCTIC, ce au fost sustrase de aceeasi inculpati, în ziua de 08.12.2008 din locuinta partii vatamate P.I.E..

Cu ocazia prezentarii materialului de urmarire penala, inculpatul S.I.M. a declarat ca inculpatii T.I. si C.F. l-au amenintat telefonic ca o sa-i incendieze masina daca spune adevarul în fata organelor de politie.

Chiar daca acesti inculpati nu au recunoscut, în final, savârsirea faptelor pentru care au fost trimisi în judecata, atitudinea lor nu sustine prezumtia de nevinovatie de care se bucura deoarece declaratiile acestora nu se coroboreaza cu celelalte probe administrate în cauza si nu dovedesc lipsa de temeinicie a probelor administrate atât pe parcursul urmaririi penale, cât si în instanta.

Astfel, la individualizarea pedepselor ce se vor aplica celor 4 inculpati, în raport de criteriile prevazute de art. 72 Cod penal, printre care pericolul social concret al faptelor – dat de împrejurarile comiterii acestora, ceea ce demonstreaza o îndrazneala deosebita din partea inculpatilor – precum si fata de circumstantele personale ale inculpatilor, necooperanti pe parcursul anchetei penale si cercetarii judecatoresti si condamnati anterior pentru fapte de acelasi gen, pedeapsa ce se va aplica acestora trebuie sa fie aspra, de natura sa raspunda sentimentelor opiniei publice de indignare, frustrare, insecuritate, respectiv sa asigure preventia generala si reeducarea inculpatilor.

În contextul activitatii infractionale analizate anterior, fata de persistenta inculpatilor în comportamentul infractional, neîntelegând sa se adapteze comportamentului impus de o societate civilizata, desi au mai fost condamnati penal, chiar cu executare în regim de detentie, singura modalitate de executare a pedepsei, avându-se în vedere si starea de recidiva pentru inculpatii C.F. si T.I., este cea prevazuta de art. 57 din Codul penal.

Astfel, în baza art. 208 alin. 1 Cod penal - art. 209 alin. 1 lit. a,g si i Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. c Cod penal si art. 37 lit. a Cod penal va condamna pe inculpatul C.F. la pedeapsa închisorii.

Fata de condamnarile anterioare ale inculpatului C.F., asa cum au fost prezentate, se impune revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei, cât si revocarea suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei, urmând ca în baza art. 83 Cod penal sa se dispuna revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei de 3 ani închisoare aplicata inculpatului C.F. prin sentinta penala nr. 59/22.02.2008 a Judecatoriei Curtea de Arges, definitiva prin decizia penala nr. 119/22.05.2008 a Tribunalului Arges.

În baza art. 86 ind. 4 Cod penal raportat la art. 83 Cod penal se va dispune revocarea suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei de 3 ani închisoare aplicata aceluiasi inculpat prin sentinta penala nr. 162/16.05.2008 a Judecatoriei Curtea de Arges definitiva prin neapelare.

În baza art. 449 Cod procedura penala raportat la art. 36 Cod penal, art. 33 lit. a si art. 34 lit. b Cod penal se vor contopi cele doua pedepse anterioare, stabilind pentru inculpatul C.F. pedeapsa rezultanta.

În baza art. 83 Cod penal raportat la art. 84 ind. 4 Cod penal va dispune  executarea în întregime a pedepsei rezultante alaturat pedepsei aplicate prin prezenta sentinta, în total 7 (sapte) ani închisoare cu executare în conditiile art. 57 Cod penal.

 În baza art. 71 alin. 1 si 2 Cod penal se vor interzice inculpatului C.F.  drepturile prevazute de art. 64 lit. a, b Cod penal.

În baza art. 208 alin. 1 Cod penal - art. 209 alin. 1 lit. a, g si i Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. c Cod penal si art. 37 lit. a Cod penal va condamna pe inculpatul T.I. la pedeapsa închisorii.

 În baza art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal raportat la art. 37 lit. a Cod penal va condamna acelasi inculpat la pedeapsa închisorii.

 În baza art. 33 lit. a Cod penal raportat la art. 34 lit. b Cod penal inculpatul T.I..on va executa pedeapsa cea mai grea.

Fata de condamnarile anterioare ale inculpatului T.I., asa cum au fost prezentate, se impune revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei, cât si revocarea suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei, astfel încât în baza art. 83 Cod penal se va dispune revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei de 3 (trei) ani închisoare aplicata inculpatului T.I. prin sentinta penala nr. 59/22.02.2008 a Judecatoriei Curtea de Arges, definitiva prin decizia penala nr.119/22.05.2008 a Tribunalului Arges.

În baza art. 84 ind. 4 raportat la art. 83 Cod penal va dispune revocarea suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei de 3 (trei) ani închisoare aplicata aceluiasi inculpat prin sentinta penala nr. 256/20.09.2007 a Judecatoriei Curtea de Arges, definitiva prin neapelare.

În baza art. 449 Cod procedura penala raportat la art. 36 Cod penal, art. 33 lit. a si art. 34 lit. b Cod penal se vor contopi cele doua pedepse anterioare, stabilind pentru inculpatul T.I. pedeapsa rezultanta.

În baza art. 83 Cod penal raportat la art. 84 ind. 4 Cod penal va dispune  executarea în întregime a pedepsei rezultante alaturat pedepsei aplicate prin prezenta sentinta, în total 7 (sapte) ani închisoare cu executare în conditiile art. 57 Cod penal.

În baza art. 71 alin. 1 si 2 Cod penal se vor interzice inculpatului T.I. drepturile prevazute de art. 64 lit. a, b Cod penal.

 În baza art. 208 alin. 1 Cod penal - art. 209 alin. 1 lit. a,g si i Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal si art. 75 lit. c Cod penal va condamna pe inculpatul S.D. la pedeapsa închisorii.

În baza art. 71 alin. 1 si 2 Cod penal se vor interzice inculpatului S.D. drepturile prevazute de art. 64 lit. a, b Cod penal.

În baza art. 26 Cod penal raportat la art. 208 alin. 1 Cod penal - art. 209 alin. 1 lit. a,g si i Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. c Cod penal va condamna pe inculpatul S.I.M. la pedeapsa închisorii.

 În baza art. 86 alin. 3 din OUG nr. 195/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal condamna aceiasi inculpat la pedeapsa închisorii.

În baza art. 85 alin. 1 teza I din OUG nr. 195/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal condamna acelasi inculpat la pedeapsa închisorii.

În baza art. 85 alin. 2 teza I din OUG nr. 195/2002 cu aplic.art. 41 alin. 2 Cod penal condamna acelasi inculpat la pedeapsa închisorii.

În baza art. 33 lit. a Cod penal raportat la art. 34 lit. b Cod penal  inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea, în conditiile art. 57 Cod penal.

În baza art. 71 alin. 1 si 2 Cod penal se interzic inculpatului S.I.M. drepturile prevazute de art. 64 lit. a, b Cod penal.

În ceea ce-i priveste pe ceilalti doi inculpati majori, respectiv pe U.G.D. si pe V.A.M., instanta retine ca scopul educativ si preventiv al pedepsei poate fi atins si prin condamnarea acestora la pedeapsa închisorii cu suspendarea sub supraveghere a executarii acesteia în conditiile art. 86 ind. 1 Cod penal, avându-se în vedere ca cei doi sunt cunoscuti ca persoane cu comportament corespunzator în familie si societate, fac parte din familii organizate, nu au antecedente penale, iar pe parcursul cercetarilor au colaborat cu organele de cercetare penala, au recunoscut faptele comise, manifestând aceeasi atitudine cooperanta si în instanta.

Ca urmare, în baza art. 26 Cod penal raportat la art. 208 alin. 1 Cod penal - art. 209 alin. 1, lit. a,g si i Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal va condamna pe inculpatul U.G.D. la pedeapsa închisorii.

În baza art. 86 ind. 1 Cod penal va dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei, iar în baza art. 86 ind. 2 Cod penal se va stabili termen de încercare pentru inculpat.

Pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune masurilor de supraveghere prevazute de art. 86 ind. 3 alin. 1 lit. a-d Cod penal, ce vor fi aduse la îndeplinire fata de Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Arges, unde inculpatul se va prezenta pentru a i se aduce la cunostinta planul de masuri.

 În baza art. 359 Cod procedura penala, se vor pune în vedere inculpatului dispozitiile art. 86 ind. 4 Cod penal.

În baza art. 208 alin. 1 Cod penal - art. 209 alin. 1 lit. a,g si i Cod penal cu aplic. art. 75 lit. c Cod penal va condamna pe inculpatul V.A.M. la pedeapsa închisorii.

În baza art. 86 ind. 1 Cod penal va dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei si în baza art. 86 ind. 2 Cod penal se va stabili termen de încercare pentru inculpat.

Pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune masurilor de supraveghere prevazute de art. 86 ind. 3 alin. 1 lit. a-d Cod penal, ce vor fi aduse la îndeplinire fata de Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Arges, unde inculpatul se va prezenta pentru a i se aduce la cunostinta planul de masuri.

 În baza art. 359 Cod procedura penala, se vor pune în vedere inculpatului dispozitiile art. 86 ind. 4 Cod penal.

În ceea ce-i priveste pe inculpatii minori B.E.N. si V.M., instanta retine în privinta celui de-al doilea ca este cunoscut pe raza comunei C. ca fiind o persoana cu un comportament corespunzator, linistit si respectuos, nu a mai fost cercetat penal si nici macar sanctionat contraventional. Inculpatul minor B.E.N. este însa recalcitrant si nerespectuos, cunoscut pe raza localitatii cu un comportament necorespunzator si violent, avertizat fiind de organele de politie în legatura cu manifestarile sale.

Expertizat medical fiind, s-a concluzionat ca are discernamântul pastrat, astfel încât una dintre motivatiile savârsirii faptelor este aceea ca datorita vârstei fragede a fost cu usurinta cooptat în activitati infractionale de catre majori cu experienta în domeniu.

Având în vedere si concluziile referatelor de evaluare psiho-sociala si apreciind ca cei doi au sanse de reintegrare în societate, instanta va face aplicarea dispozitiilor art. 81 Cod penal raportat la art. 110 Cod penal cu privire la modalitatea de executare a pedepsei, existând convingerea ca scopul pedepsei poate fi atins si fara executarea acesteia în regim de detentie.

Astfel, în baza art. 208 alin. 1 Cod penal - art. 209 alin. 1 lit. a,g si i Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal si art. 99 alin. 2 Cod penal va condamna pe inculpatul minor B.E.N. la pedeapsa închisorii.

În baza art. 81 Cod penal raportat la art. 110 Cod penal va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei.

În baza art. 110 Cod penal se va stabili termen de încercare pentru inculpat.

În baza art. 359 Cod procedura penala raportat la art. 110 ind. 1 Cod penal se vor pune în vedere inculpatului dispozitiile art. 83 si 84 Cod penal.

În baza art. 208 alin. 1 Cod penal - art. 209 alin. 1 lit. a,g si i Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal si art. 99 alin. 3 Cod penal va condamna pe inculpatul minor V.M. la pedeapsa închisorii.

În baza art. 81 Cod penal raportat la art. 110 Cod penal se va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei.

În baza art. 110 Cod penal se va stabili termen de încercare pentru inculpat.

În baza art. 359 Cod procedura penala raportat la art. 110 ind. 1 Cod penal se vor pune în vedere inculpatului dispozitiile art. 83 si 84 Cod penal.

 În ceea ce priveste latura civila a cauzei, se va constata ca partea vatamata S.C. V. S.R.L. C.i nu s-a constituit parte civila în cauza.

 În baza art. 14 Cod procedura penala si a art. 16 Cod procedura penala  raportat la art. 998-999 Cod civil si la art. 1003 Cod civil se vor admite actiunile civile formulate de partile civile I.C. prin mandatar G.M., M.E., M.D., D.N., S.C. B.R.A. 2005 S.R.L. V.D. – prin administrator T.N., S.C. N.ES. 99 S.R.L. V.D. – prin administrator A.N., I.P.D., P.I.E. prin procurator M.M., S.C. P.L. B. S.A. – prin director C.A., D. St. G., D.I. si S.D. cu privire la obligarea inculpatilor la plata despagubirilor civile, astfel: inculpatii C.F. si T.I. la despagubiri catre partea civila I.C. în suma de 52.800 lei; inculpatul C.F. la despagubiri civile catre partile civile D.G. si D.I. la suma de 500 lei; inculpatii C.F. si T.I. la despagubiri civile catre partea civila M.E. în suma de 2000 lei; inculpatii S.D., T.I. si U.G.D. la despagubiri civile catre partea civila D.N. în suma de 1500 lei; inculpatii S.D., U.G.D., V.A.M., B.E.N., minor în solidar cu partile responsabile civilmente B.S. si B.F. si V.M., minor în solidar cu partile responsabile civilmente V.I. si V.E., la despagubiri civile catre partea civila M.D. în suma de 5000 euro; inculpatii C.F., T.I., S.I.M., B.E.N., minor în solidar cu partile responsabile civilmente B.S. si B.F. si V.M., minor în solidar cu partile responsabile civilmente V.I. si V.E. la despagubiri civile catre partea civila S.C. B.R.A. 2000 S.R.L în suma de 2880 lei; inculpatii C.F., T.I., S.D. si S.I.M. la despagubiri civile catre partea civila S.C. P.L.  S.A. B. în suma de 1480 lei si catre partea civila S.C. N.E.S. 99 S.R.L. în suma de 1500 lei; inculpatii C.F., T.I., S.D. si S.I.M. la despagubiri civile catre partea civila I.P.D. în suma de 2795 lei;  inculpatii C.F. si S.D. la despagubiri civile catre partea civila P.I.E. în suma de 1500 lei; inculpatii C.F., S.D. si T.I. la despagubiri civile catre S.C. P.L. S.A. B. în suma de 873 lei si la despagubiri catre partea civila S.D. în suma de 100 lei.

În baza art. 191 alin. 1, 2 si 3 Cod procedura penala se vor obliga inculpatii cheltuieli judiciare statului, astfel: inculpatul C.F. la 1500 lei cheltuieli judiciare statului din care onorariul aparatorului din oficiu de 400 lei se va avansa din fondurile speciale ale Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti; inculpatul T.I. la 1500 lei cheltuieli judiciare statului din care onorariul aparatorului din oficiu de 400 lei se va avansa din fondurile speciale ale Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti; inculpatul S.D. la 1500 lei cheltuieli judiciare statului din care onorariul aparatorului din oficiu de 400 lei se va avansa din fondurile speciale ale Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti; inculpatul U.G.D. la 1500 lei cheltuieli judiciare statului din care onorariul aparatorului din oficiu de 400 lei se va avansa din fondurile speciale ale Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti; inculpatul V.A.M. la 1500 lei cheltuieli judiciare statului din care onorariul aparatorului din oficiu de 400 lei se va avansa din fondurile speciale ale Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti; inculpatul S.I.M. la 1500 lei cheltuieli judiciare statului; inculpatul minor B.E.N. în solidar cu partile responsabile civilmente B.S. si B.F. la 1000 lei cheltuieli judiciare statului din care onorariul aparatorului din oficiu de 400 lei se va avansa din fondurile speciale ale Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti; inculpatul minor V.M. în solidar cu partile responsabile civilmente V.I. si V.E. la 1000 lei cheltuieli judiciare statului din care onorariul aparatorului din oficiu de 400 lei se va avansa din fondurile speciale ale Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti.

În baza art. 193 alin. 1 si 4 Cod procedura penala, va obliga pe fiecare dintre inculpatii S.D., T.I. si U.G.D. la câte 100 lei cheltuieli judiciare catre partea civila D.N..

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

1. În baza art. 208 alin. 1 Cod penal - art. 209 alin. 1 lit. a,g si i Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. c Cod penal si art. 37 lit. a Cod penal condamna pe inculpatul C.F. (zis „C.), la 4 (patru) ani închisoare.

 În baza art. 83 Cod penal revoca suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 3 ani închisoare aplicata inculpatului C.F. prin sentinta penala nr. 59/22.02.2008 a Judecatoriei Curtea de Arges, definitiva prin decizia penala nr. 119/22.05.2008 a Tribunalului Arges.

În baza art. 86 ind. 4 Cod penal raportat la art. 83 Cod penal revoca suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei de 3 ani închisoare aplicata aceluiasi inculpat prin sentinta penala nr. 162/16.05.2008 a Judecatoriei Curtea de Arges definitiva prin neapelare.

În baza art. 449 Cod procedura penala raportat la art. 36 Cod penal, art. 33 lit. a si art. 34 lit. b Cod penal contopeste cele doua pedepse anterioare, stabilind pentru inculpatul C.F. pedeapsa rezultanta de 3 (trei) ani închisoare.

În baza art. 83 Cod penal raportat la art. 84 ind. 4 Cod penal dispune  executarea în întregime a pedepsei rezultante de 3 (trei) ani închisoare alaturat pedepsei aplicate prin prezenta sentinta, de 4 (patru) ani închisoare, în total 7 (sapte) ani închisoare cu executare în conditiile art. 57 Cod penal.

 În baza art. 71 alin. 1 si 2 Cod penal se interzic inculpatului C.F.  drepturile prevazute de art. 64 lit. a, b Cod penal.

2. În baza art. 208 alin. 1 Cod penal - art. 209 alin. 1 lit. a, g si i Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. c Cod penal si art. 37 lit. a Cod penal condamna pe inculpatul T.I. (zis „M.”), la 4 (patru) ani închisoare.

 În baza art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal raportat la art. 37 lit. a Cod penal condamna acelasi inculpat la 2 (doi) ani închisoare.

 În baza art. 33 lit. a Cod penal raportat la art. 34 lit. b Cod penal inculpatul T.I. va executa pedeapsa cea mai grea, de 4 (patru) ani închisoare.

 În baza art. 83 Cod penal revoca suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 3 (trei) ani închisoare aplicata inculpatului T.I. prin sentinta penala nr. 59/22.02.2008 a Judecatoriei Curtea de Arges, definitiva prin decizia penala nr.119/22.05.2008 a Tribunalului Arges.

În baza art. 84 ind. 4 raportat la art. 83 Cod penal revoca suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei de 3 (trei) ani închisoare aplicata aceluiasi inculpat prin sentinta penala nr. 256/20.09.2007 a Judecatoriei Curtea de Arges, definitiva prin neapelare.

În baza art. 449 Cod procedura penala raportat la art. 36 Cod penal, art. 33 lit. a si art. 34 lit. b Cod penal contopeste cele doua pedepse anterioare, stabilind pentru inculpatul T.I. pedeapsa rezultanta de 3 (trei) ani închisoare.

 În baza art. 83 Cod penal raportat la art. 84 ind. 4 Cod penal dispune  executarea în întregime a pedepsei rezultante de 3 (trei) ani închisoare alaturat pedepsei aplicate prin prezenta sentinta, de 4 (patru) ani închisoare, în total 7 (sapte) ani închisoare cu executare în conditiile art. 57 Cod penal.

În baza art. 71 alin. 1 si 2 Cod penal se interzic inculpatului T.I. drepturile prevazute de art. 64 lit. a, b Cod penal.

3. În baza art. 208 alin. 1 Cod penal - art. 209 alin. 1 lit. a,g si i Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal si art. 75 lit. c Cod penal condamna pe inculpatul S.D., la 4 (patru) ani închisoare cu executare în conditiile art. 57 Cod penal.

În baza art. 71 alin. 1 si 2 Cod penal se interzic inculpatului S.D. drepturile prevazute de art. 64 lit. a, b Cod penal.

4. În baza art. 26 Cod penal raportat la art. 208 alin. 1 Cod penal - art. 209 alin. 1, lit. a,g si i Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal condamna pe inculpatul U.G.D. (zis „M.”), la 4 (patru) ani închisoare.

În baza art. 86 ind. 1 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei de 4 (patru) ani închisoare.

În baza art. 86 ind. 2 Cod penal stabileste termen de încercare pentru inculpat de 7 (sapte) ani.

Pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune masurilor de supraveghere prevazute de art. 86 ind. 3 alin. 1 lit. a-d Cod penal, ce vor fi aduse la îndeplinire fata de Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Arges, unde inculpatul se va prezenta pentru a i se aduce la cunostinta planul de masuri.

 În baza art. 359 Cod procedura penala, pune în vedere inculpatului dispozitiile art. 86 ind. 4 Cod penal.

5. În baza art. 208 alin. 1 Cod penal - art. 209 alin. 1 lit. a,g si i Cod penal cu aplic. art. 75 lit. c Cod penal condamna pe inculpatul V.A.M., la 4 (patru) ani închisoare.

În baza art. 86 ind. 1 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei de 4 (patru) ani închisoare.

În baza art. 86 ind. 2 Cod penal stabileste termen de încercare pentru inculpat de 7 (sapte) ani.

Pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune masurilor de supraveghere prevazute de art. 86 ind. 3 alin. 1 lit. a-d Cod penal, ce vor fi aduse la îndeplinire fata de Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Arges, unde inculpatul se va prezenta pentru a i se aduce la cunostinta planul de masuri.

 În baza art. 359 Cod procedura penala, pune în vedere inculpatului dispozitiile art. 86 ind. 4 Cod penal.

6. În baza art. 26 Cod penal raportat la art. 208 alin. 1 Cod penal - art. 209 alin. 1 lit. a,g si i Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. c Cod penal condamna pe inculpatul S.I.M., la 4 (patru) ani închisoare.

 În baza art. 86 alin. 3 din OUG nr. 195/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal condamna aceiasi inculpat la 1 (un) an închisoare.

În baza art. 85 alin. 1 teza I din OUG nr. 195/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal condamna acelasi inculpat la 2 (doi) ani închisoare.

În baza art. 85 alin. 2 teza I din OUG nr. 195/2002 cu aplic.art. 41 alin. 2 Cod penal condamna acelasi inculpat la 2 (doi) ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a Cod penal raportat la art. 34 lit. b Cod penal  inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea, de 4 (patru) ani închisoare cu executare în conditiile art. 57 Cod penal.

În baza art. 71 alin. 1 si 2 Cod penal se interzic inculpatului S.I.M. drepturile prevazute de art. 64 lit. a, b Cod penal.

7. În baza art. 208 alin. 1 Cod penal - art. 209 alin. 1 lit. a,g si i Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal si art. 99 alin. 2 Cod penal condamna pe inculpatul minor B.E.N. (zis „M.”), la 2 (doi) ani închisoare.

În baza art. 81 Cod penal raportat la art. 110 Cod penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei.

În baza art. 110 Cod penal stabileste termen de încercare de 4 (patru) ani pentru inculpat.

În baza art. 359 Cod procedura penala raportat la art. 110 ind. 1 Cod penal pune în vedere inculpatului dispozitiile art. 83 si 84 Cod penal.

8. În baza art. 208 alin. 1 Cod penal - art. 209 alin. 1 lit. a,g si i Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal si art. 99 alin. 3 Cod penal condamna pe inculpatul minor V.M. (zis „C.”), la 2 (doi) ani închisoare.

În baza art. 81 Cod penal raportat la art. 110 Cod penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei.

În baza art. 110 Cod penal stabileste termen de încercare de 4 (patru) ani pentru inculpat.

În baza art. 359 Cod procedura penala raportat la art. 110 ind. 1 Cod penal pune în vedere inculpatului dispozitiile art. 83 si 84 Cod penal.

 Constata ca partea vatamata S.C. V. S.R.L. C. – prin administrator P.G., nu s-a constituit parte civila în cauza.

 În baza art. 14 Cod procedura penala si a art. 16 Cod procedura penala  raportat la art. 998-999 Cod civil si la art. 1003 Cod civil admite actiunile civile formulate de partile civile I.C., prin mandatar G.M., M.E., M. D., D.N., S.C. B.R.A. 2005 S.R.L. V.D. – prin administrator T.N., S.C. N.E.S. 99 S.R.L. V.D. – prin administrator A.N., I.P.D., P.I.E., prin procurator M.M., S.C. P.L. B. S.A. – prin director C.A., D.St.G., D.I. si S.D., cu privire la obligarea inculpatilor la plata despagubirilor civile, astfel:

- obliga în solidar inculpatii C.F. si T.I. la despagubiri catre partea civila I.C. în suma de 52.800 lei;

- obliga inculpatul C.F. la despagubiri civile catre partile civile D.G. si D.I. la suma de 500 lei;

- obliga în solidar inculpatii C.F. si T.I. la despagubiri civile catre partea civila M.E. în suma de 2000 lei;

- obliga în solidar inculpatii S.D., T. I. si U.G.D. la despagubiri civile catre partea civila D.N. în suma de 1500 lei;

- obliga în solidar inculpatii S.D., U.G.D., V.A.M., B.E.N., minor în solidar cu partile responsabile civilmente B.S. si B.F. si V.M., minor în solidar cu partile responsabile civilmente V.I. si V.E., la despagubiri civile catre partea civila M.D. în suma de 5000 euro.

- obliga în solidar inculpatii C.F., T.I., S.I.M., B.E.N., minor în solidar cu partile responsabile civilmente B.S. si B.F. si V.M., minor în solidar cu partile responsabile civilmente V.I. si V.E. la despagubiri civile catre partea civila S.C. B.R.A. 2000 S.R.L în suma de 2880 lei;

- obliga în solidar inculpatii C.F., T.I., S.D. si S.I.M. la despagubiri civile catre partea civila S.C. P.L.  S.A. B. în suma de 1480 lei si catre partea civila S.C. N.E.S. 99 S.R.L. în suma de 1500 lei;

- obliga în solidar inculpatii C.F., T.I., S.D. si S.I.M. la despagubiri civile catre partea civila I.P. D. în suma de 2795 lei;

- obliga în solidar inculpatii C.F. si S.D. la despagubiri civile catre partea civila P.I.E. în suma de 1500 lei;

- obliga în solidar inculpatii C.F., S.D. si T.I. la despagubiri civile catre S.C. P.L.S.A. B. în suma de 873 lei si la despagubiri catre partea civila S.D. în suma de 100 lei.

În baza art. 191 alin. 1, 2 si 3 Cod procedura penala obliga inculpatii cheltuieli judiciare statului, astfel:

- obliga inculpatul C.F. la 1500 lei cheltuieli judiciare statului din care onorariul aparatorului din oficiu de 400 lei se va avansa din fondurile speciale ale Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti.

- obliga inculpatul T.I. la 1500 lei cheltuieli judiciare statului din care onorariul aparatorului din oficiu de 400 lei se va avansa din fondurile speciale ale Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti;

- obliga inculpatul S.D. la 1500 lei cheltuieli judiciare statului din care onorariul aparatorului din oficiu de 400 lei se va avansa din fondurile speciale ale Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti;

- obliga inculpatul U.G.D. la 1500 lei cheltuieli judiciare statului din care onorariul aparatorului din oficiu de 400 lei se va avansa din fondurile speciale ale Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti;

- obliga inculpatul V.A.M. la 1500 lei cheltuieli judiciare statului din care onorariul aparatorului din oficiu de 400 lei se va avansa din fondurile speciale ale Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti;

- obliga inculpatul S.I.M. la 1500 lei cheltuieli judiciare statului;

- obliga inculpatul minor B.E.N. în solidar cu partile responsabile civilmente B.S. si B.F. la 1000 lei cheltuieli judiciare statului din care onorariul aparatorului din oficiu de 400 lei se va avansa din fondurile speciale ale Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti;

- obliga inculpatul minor V.M. în solidar cu partile responsabile civilmente V.I. si V.E. la 1000 lei cheltuieli judiciare statului din care onorariul aparatorului din oficiu de 400 lei se va avansa din fondurile speciale ale Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti.

În baza art. 193 alin. 1 si 4 Cod procedura penala, obliga pe fiecare dintre inculpatii S.D., T.I. si U.G.D. la câte 100 lei cheltuieli judiciare catre partea civila D.N..

Cu apel în 10 zile de la pronuntare pentru partile prezente si de la comunicare pentru partile lipsa.

Pronuntata în sedinta publica de la 16 Februarie 2010

PRESEDINTEGREFIER

G.P.F.B.