Infr. de violare de domiciliu si furt prev. si ped. de art.192 Cod penal cu aplic art. 41 al.2 Cod penal art. 208-209 lit. a, g Cod penal cu aplic. art. 41 al 2 Cod penal si art. 33 lit. a Cod penal

Sentinţă penală 255 din 08.10.2010


Dosar  nr. …/205/2010 (numar  în  format  vechi  …./2010)

R  O  M    N  I  A

JUDECATORIA  CÂMPULUNG-MUSCEL

JUDETUL  ARGES

SENTINTA  PENALA  NR. 255.

Sedinta  publica  de  la  data  de  … octombrie  2010

Completul  compus  din:

PRESEDINTE: …..

GREFIER: ….

Ministerul Public - Parchetul de pe lânga Judecatoria Câmpulung –Muscel judetul Arges,  reprezentat  de  PROCUROR: ………….

Pe  rol  fiind,  pronuntarea  în cauza  penala, privind  pe  inculpatul M. I.M., domiciliat  în ……, trimis  în  judecata  prin Rechizitoriul nr. …./P/2010 din data de 30 iunie 2010, întocmit de  Parchetul  de pe lânga Judecatoria Câmpulung, judetul Arges, pentru infr. de violare de domiciliu  si  furt  prev. si  ped. de  art.192 Cod penal cu aplic art. 41 al.2 Cod penal  art. 208-209 lit. a, g Cod penal  cu  aplic. art. 41 al 2  Cod penal  si  art. 33 lit. a  Cod penal, în contradictoriu cu partile vatamate G. T., domiciliat în  ……. cu resedinta  în comuna …., satul …,  judetul A. si  N. A.,  domiciliata  în  comuna  D., satul  P.,  judetul A..

Potrivit  dispozitiilor  art.  304  alin. 1  Cod  procedura  penala  s-a  procedat  la  înregistrarea  cauzei,  cu  mijloace  tehnice  audio.

La  apelul  nominal  facut  în  sedinta  publica,  nu  au  raspuns  partile.

 Procedura  legal  îndeplinita.

S-a  facut  referatul  cauzei  de  catre  grefierul  de  sedinta, dupa  care;

Dezbaterile  în  fond  asupra  cauzei  penale  de  fata,  au  avut  loc  la  data  de 05 octombrie 2010, sustinerile partilor au fost consemnate separat  în  încheierea  de  sedinta  de  la  acea  data, încheiere  care  face  parte  integranta  din  prezenta  sentinta.

I N S T A N  T  A

Asupra  cauzei  penale de  fata, deliberând, constata  urmatoarele:

La  data  de … august  2010,  pe  rolul  acestei  instante  a  fost  înregistrat  sub nr. …/205/2010 (numar în format vechi ./2010) Rechizitoriul nr. …/P/2010 din data de .. iunie 2010, întocmit de Parchetul de pe lânga  Judecatoria Câmpulung, judetul Arges, prin care s-a  dispus  trimiterea  în  judecata, în stare de liberate a inculpatului M… I.. M.., domiciliat în comuna  ..  satul  …, judetul A.., pentru  sav. infr. prev. si  ped  de  art. 192 Cod penal cu aplic  art. 41 al.2 Cod penal  art. 208-209 lit. a, g Cod penal cu aplic. art. 41 al. 2  Cod penal  si  art. 33 lit. a  Cod penal.

În  actul  de  sesizare, se  retin  urmatoarele:

În  noaptea  de  9/10 martie  2010, în jurul orelor 24,00 dupa ce a consumat bauturi alcoolice la un bar, inculpatul M.I. M. împreuna cu numitul M.., au luat hotarârea infractionala de a sustrage bunuri din locuinta partii vatamate  G. T.

Astfel, cei doi au patruns în curtea locuintei partii vatamate si au sustras dintr-un sopron doua bidoane cu 50 litri motorina. Cele doua bidoane au fost transportate la domiciliul inculpatului M. I. M., iar a doua zi acestia au  vândut  bidoanele, martorului  T. A. N..

S-a mai retinut  de  asemenea, faptul ca partea vatamata G. M. nu se  constituie  parte  civila, prejudiciul  cauzat  fiind  de  214,50  lei.

În noaptea de 11/12 martie 2010, inculpatul  M.I. M. si numitul V.I.Vi. au patruns în curtea locuintei partii vatamate N. A., administratorul S.C …….SRL, D. si au sustras  din  autocamionul cu numarul de înmatriculare AG-….., ce  era  parcat în  curte  55 bare  de  otel.

Bunurile sustrase au fost depozitate la domiciliul numitului V. I.., unde  au  si  fost  gasite  de  catre  organele  de  politie.

Se mai retine  în actul de sesizare, ca prejudiciul cauzat este în valoare de 948,38 lei, si  a  fost  recuperat  în  întregime  prin  restituirea  bunurilor  ramase.

Întrucât învinuitii V. I.Vi. si M. D. se afla la prima încalcare a legii penale, au avut o conduita sincera, iar prejudiciul a fost recuperat s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala si aplicarea unei sanctiuni cu caracter administrativ.

Din  fisa  de  cazier  judiciar  a  inculpatului,  rezulta  ca  acesta  nu  este  cunoscut  cu  antecedente  penale, dar a mai fost sanctionat administrativ tot pentru savârsirea unei infractiuni de furt, în anul 2006.

 În  cursul  urmaririi  penale  inculpatul  a  recunoscut  comiterea  faptelor.

Au fost avute în vedere mijloacele de proba, respectiv declaratiile  inculpatului, ale  martorilor V  G., T. E.-G.,  C.  I., V. I.-V., T. A.-N., M. D., declaratiile partilor  vatamate, proces verbal de  cercetare  la  fata  locului, fotografii  judiciare  executate la  data  de  12  martie  2010.

În  cursul cercetarii judecatoresti a fost audiat inculpatul care a recunoscut si regretat faptele savârsite, s-a luat declaratie partii vatamate N. A.si s-au  audiat  martorii  C. I., V. G. si T. E.-G., raspunsurile  acestora  s-au  consemnat în  declaratiile  care  s-au  atasat  la  dosarul  cauzei.

Examinând materialul probatoriu administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

În  noaptea  de  9/10 martie  2010, în jurul orelor 24,00  inculpatul  M.  I. M.,a consumat bauturi alcoolice la un bar, împreuna cu  M. D.,  dupa  care  s-au hotarât  sa  sustraga bunuri  din  locuinta partii vatamate G. T., cei doi au patruns în curtea locuintei partii vatamate, de unde au sustras, un  nr. de doua bidoane cu 50 litrii motorina, care au fost transportate la domiciliul inculpatului M. I. M.si a au fost vândute a doua zi martorului T. A. N.

 În  noaptea  de 11/12 martie 2010, inculpatul  M. I. M. si numitul Vitregu I. D.au intrat în curtea locuintei partii vatamate N. A., administratorul SC … … SRL, din localitatea D. si din autocamionul cu numarul de înmatriculare AG-…., ce era parcat în curte au sustras 55 bare de otel,ce au fost depozitate la domiciliul lui V. I. D.,  unde  au  fost  gasite  de  catre  organele  de  politie.

Instanta retine de asemenea faptul ca partile vatamate G.M. si  N. A. nu se constituie parti civile, în cauza, întrucât prejudiciul a fost recuperat,  prin  restituirea  bunurilor  sustrase.

Atât pe parcursul urmaririi penale, cât si în fata instantei, inculpatul a avut o atitudine sincera, aratând ca recunoaste si regreta în mod sincer faptele comise, angajându-se ca pe viitor sa nu mai comita astfel de fapte.

 În drept, faptele savârsite de inculpatul M. I. M. întrunesc elementele constitutive ale infractiunilor prevazute si  ped. de  art. 192 alin. 2 Cod penal si 208-209 lit a si g Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2  Cod penal, raportat la art. 33,  lit. a, Cod penal.

La individualizarea pedepselor instanta va avea în vedere toate criteriile prevazute de art. 72 Cod penal, respectiv dispozitiile generale ale Codului penal, limitele de pedeapsa fixate în partea speciala, gradul de pericol social al faptei savârsite, apreciind ca inculpatul, nu este cunoscut cu  antecedente penale  asa  cum  rezulta  din  fisa  de  cazier  judiciar  a  acestuia, stabilind pedepse minime.

În consecinta, în baza acestor texte de lege urmeaza ca inculpatul M. I. M. sa fie condamnat la  câte 3(trei) ani  închisoare, pentru fiecare infractiune.

În ceea ce priveste modalitatea de executare a pedepsei, aplicate, instanta apreciaza ca scopul sanctionator si preventiv poate fi atins si fara  executarea  acesteia, urmând a dispune în baza art. 86 ind. 1 Cod penal suspendarea  sub  supraveghere a pedepsei aplicate inculpatului pe o durata de 5(cinci) ani, ce va constitui  termen  de  încercare  conform  art. 86  ind. 2 Cod penal.

În  baza  86 ind. 3 Cod penal va dispune  ca inculpatul pe durata termenului de  încercare  sa  se  supuna  urmatoarelor  masuri:

-  sa  se  prezinte la  Serviciul  de protectie  a  victimelor  si  reintegrare  sociala a infractorilor de  pe  lânga  Tribunalul A., la  termenele  stabilite  de  acesta;

-  sa anunte, în  prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau  locuinta, sau  orice  deplasare  ce  depaseste  8 zile, precum  si  întoarcerea;

-  sa  comunice  si  sa  justifice  orice  schimbare a  locului  de  munca;

- sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele sale de existenta;

Va atrage  atentia  inculpatului  asupra  prevederilor  art. 86 ind.4 Cod  penal  a caror nerespectare are ca  urmare revocarea  suspendarii  executarii pedepsei sub supraveghere;

Va  lua  act  ca  partea vatamata  G. T.  si-a  recuperat  prejudiciul în suma de  214,50 lei, prin restituirea  bunurilor, astfel  ca  nu  se  constituie  parte  civila  în cauza, la fel si partea vatamata N. A.  si-a recuperat  prejudiciul  în suma  de  948,38  lei  si  nici  aceasta  nu  s-a  constituit  parte  civila  în cauza.

În baza art. 191 al. 1 Cod procedura penala urmeaza sa oblige  inculpatul M. I. M. la plata sumei de 500 lei, cheltuieli  judiciare catre  stat, din  care  suma  de 200 lei se vor achita anticipat  din  fondul  Ministerului Justitiei, ca  onorariu din  oficiu, pentru avocat G. G., conform împuternicirii  avocatiale  cu  nr. 149  din  04 octombrie  2010.

PENTRU  ACESTE  MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

În baza  art. 192 al. 2 Cod  penal  cu  aplic. art. 41 al. 2 Cod penal condamna  inculpatul  M. I.M., fiul  lui  I.  si  M., nascut  la  data  . 1987, în P…, judetul A…, domiciliat în comuna D., satul P.,  judetul  A.CNP …,  studii  8  clase, fara  ocupatie,  necasatorit,  fara  antecedente  penale,  la  3 (trei) ani  închisoare.

În baza art. 208-209  lit. a  si g Cod penal cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal  condamna  inculpatul  M.  I. M.  la  3(trei) ani  închisoare.

Constata  faptele  comise  în  conditiile  art. 33 lit. a  Cod  penal,  iar în  baza  art. 34 lit. b inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea cea de 3 (trei) ani  închisoare.

În baza art. 86 ind. 1 Cod penal  dispune  suspendarea  sub  supraveghere a pedepsei aplicate inculpatului pe durata de 5(cinci) ani, ce va constitui  termen  de  încercare  conform  art. 86  ind. 2 Cod penal.

În  baza  86 ind. 3 Cod penal  dispune  ca inculpatul pe durata termenului de  încercare  sa  se  supuna urmatoarelor  masuri:

- sa  se  prezinte la  Serviciul  de protectie  a  victimelor  si  reintegrare  sociala a infractorilor de  pe  lânga  Tribunalul A.., la  termenele  stabilite  de  acesta;

- sa anunte, în  prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau  locuinta, sau  orice  deplasare  ce  depaseste  8 zile, precum  si  întoarcerea;

- sa  comunice  si  sa  justifice  orice  schimbare a  locului  de  munca;

- sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele sale de existenta;

Atrage  atentia  inculpatului  asupra  prevederilor  art.  86  ind.4 Cod  penal  a caror  nerespectare  are  ca  urmare  revocarea  suspendarii executarii  pedepsei sub  supraveghere;

Ia act ca partile vatamate G. T. si N. A., nu se  constituie  parti civile, prejudiciul  fiind  recuperat.

În baza art. 191 al. 1 Cod procedura penala obliga inculpatul M. I. M. la plata  sumei de  500 lei, cheltuieli  judiciare catre  stat, din  care  suma  de 200 lei se vor achita anticipat din fondul Ministerului Justitiei, ca onorariu din oficiu, pentru  avocat G.G., conform  împuternicirii  avocatiale  cu  nr. …  din  04  octombrie  2010.

Cu drept de  apel  în  termen de  10 zile de  la  pronuntare  pentru Ministerul Public, inculpat si partea vatamata  N. A. si de la comunicare pentru  partea  vatamata  G.T..

Pronuntata  în sedinta  publica, azi, 08 octombrie  2010.

Presedinte,

…..

Grefier,

Red…../….

ex.2/ 13 oct.. 2010.