Vătămare corporală

Sentinţă penală 17 din 27.01.2011


Dosar nr…./205/2010 (Număr în format vechi…/2010)

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CÂMPULUNG

Sentinţa penală  nr. …

Şedinţa publică de la 27 ianuarie 2011

Completul compus din:

Preşedinte : …

Grefier : …

Ministerul Public a fost reprezentat prin procuror …

din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung.

Pe rol fiind pronunţarea  cauzei penale privind pe inculpatul  M. D. F.,

domiciliat în Câmpulung, str………….., judeţul Argeş trimis în judecată prin

rechizitoriul nr…/P/2010 din data de 08 decembrie 2010 întocmit de Parchetul de

pe lângă Judecătoria C… pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped de art. 182 al.2,

Cod penal,  părţi civile fiind Spitalul Municipal C.., cu sediul în ………, judeţul

Argeş, Spitalul Judeţean de Urgenţă P., judeţul Argeş şi P. C. V., domiciliat în

Câmpulung, ….., judeţul Argeş.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns :  inculpatul personal şi

asistat de avocat din oficiu N. C. în baza delegaţiei seria AG nr. 003912/2011,

partea civilă P. C. V. personal şi asistat de avocat C. E. în baza împuternicirii

avocaţiale nr. 141/2010, martorii D. I. F. şi C. V. A. personal, lipsind părţile civile

Spitalul Municipal C. şi Spitalul Judeţean de Urgenţă P.precum şi martorul L. T..

Procedura este  legal îndeplinită.

Potrivit art. 304 Cod proc. pen. s-a procedat la înregistrarea şedinţei de

judecată cu mijloace tehnice audio.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

În baza dispoziţiilor art. 322 Cod proc. pen., s-a dat citire actului de sesizare

al instanţei.

Instanţa îi pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 3201  Cod procedură

penală cu privire la recunoaşterea vinovăţiei.

Inculpatul, având cuvântul, arată că recunoaşte fapta comisă şi nu are alte

probe de administrat.

În baza art. 323 Cod proc pen. au fost audiaţi inculpatul, M. D. F. şi partea

vătămată P. C. V., declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosar.

Reprezentanta Ministerului Public precizează că nu insistă în audierea

martorilor din acte, D. I. F., C. V. A. şi L. T. I.,  nu  are  alte  cereri  de  formulat.

Partea  vătămată prin apărător, precizează că nu mai insistă în audierea

martorilor din acte şi nu  are  alte  cereri  de  formulat sau  probe  de  administrat.

Inculpatul precizează că nu mai insistă în audierea martorilor, nu  are  alte 

cereri  de  formulat sau  probe  de  administrat şi recunoaşte fapta.

Instanţa, pune în discuţie disjungerea  acţiunii civile de acţiunea penală.

Reprezentantul Ministerului Public arată  că  este  de acord  cu disjungerea

acţiunii  civile,  alăturată  celei  penale. 

Apărătorul inculpatului arată  că  este  de acord  cu disjungerea acţiunii 

civile  alăturată celei  penale. 

Apărătorul  părţii vătămate, arată de asemenea, că este de acord cu

disjungerea acţiunii civile de  cea penală.

Instanţa,  urmează  a  dispune în  baza art. 320^1 Cod proc. pen.,

disjungerea  acţiunii civile alăturată celei  penale, deoarece pentru soluţionarea

acţiunii civile se impune administrarea de probe şi urmează  să  fixeze termen  de

judecată la data de 24 februarie 2011, să dispună  citarea părţilor  civile P. C. V.,

Spitalul Municipal C. şi Spitralul Judeţean de Urgenţă P. în  calitate  de reclamanţi 

şi  a  inculpatului M. D. F., în  calitate de pârât.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, se constată

cercetarea judecătorească terminată şi se acordă cuvântul pe fond.

Reprezentanta Ministerului Public, având cuvântul, pune concluzii de

condamnare a inculpatului la pedeapsa închisorii  pentru săvârşirea infracţiunii prev.

de art. 182 alin.2 Cod penal cu aplicarea art. 3201  pct. 7 Cod penal , să i se pună în

vedere disp. art. 83 Cod penal. Totodată, solicită  interzicerea drepturilor prev. de

art. 64 lit. a şi b Cod penal iar în baza art. 191  Cod penal, obligarea inculpatului la

plata cheltuielilor  judiciare către stat.

Avocat C. E. pentru partea vătămată, solicită condamnarea inculpatului cu

reţinerea gravităţii faptei şi a condiţiilor în care a fost  săvârşită fapta.

Avocat N. C. din oficiu, pentru inculpat, solicită  condamnarea inculpatului

însă să se ţină seama de faptul că este la prima abatere  iar în baza art. 81 Cod pen.

solicită suspendarea condiţionată a acestuia.

Inculpatul, având ultimul cuvânt, arată că recunoaşte fapta comisă şi o

regretă.

INSTANŢA

Prin rechizitoriul nr…./P/2010 din data de 8.12.2010 al Parchetului  de pe

lângă Judecătoria C.., judeţul Argeş, înregistrat la data de 13.12.2010 sub nr.

…/205/2010, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în

judecată a inculpatului M. D. F., pentru infracţiunea prev. şi ped.  de art. 182 al. 2

Cod penal.

În actul de sesizare s-a reţinut  că în noaptea  de 11/12 septembrie 2010, în

jurul orelor 3,30 – 4,00, partea vătămată P. C. V., împreună cu martorii D. I. F. şi 

C. V.A.  au părăsit barul „……..” de pe strada ……… iar în faţa barului  se aflau

mai multe persoane, printre care şi învinuitul  M. D. F. şi martorul  L. T.I., martor 

ce avea un pahar de băutură pus pe mijlocul străzii.

Trecând pe stradă, martorul D. I. F. a răsturnat paharul şi astfel a început o

ceartă între cei doi.

Partea vătămată a încercat să aplaneze conflictul, moment în care învinuitul

M. D. F. l-a lovit pe P. C. V. cu pumnul în faţă şi acesta a căzut  cu capul  de asfalt,

intrând în stare de inconştienţă.

Partea vătămată  a fost transportată la Spitalul Municipal C. şi de aici la

Spitalul Judeţean Argeş  unde a suferit o intervenţie chirurgicală.

S-a mai reţinut în rechizitoriu că potrivit raportului de expertiză medico-

legală A7/10/2010 întocmit de Cabinetul de Medicină Legală Câmpulung, partea

vătămată a suferit  leziuni traumatice  ce au necesitat pentru vindecare 45 de zile  de

îngrijiri medicale iar leziunile au pus în pericol viaţa victimei.

De asemenea, învinuitul a recunoscut  comiterea faptei iar partea vătămată

s-a constituit partea  civilă cu suma de 20.000 euro. 

În faza de urmărire penală s-au avut în vedere declaraţiile învinuitului, ale

martorilor D. I. F., C.V. A. şi L. T. I., procesul-verbal de constatare, planşe foto de

la locul faptei, expertiza medico-legală A7/10 din 2010 a Serviciului de Medicină

Legală Argeş - Cabinetul de Medicină Legală Câmpulung, adresele nr.

16085/8.11.2010 a Spitalului Municipal C. şi 19466/1.11.2010 a  Spitalului Judeţean 

de Urgenţă  P. – Argeş şi fişa de cazier judiciar a învinuitului.

Pe parcursul cercetării judecătoreşti a fost audiat inculpatul, care a înţeles  să

beneficieze de disp. art. 3201 C. proc. pen., recunoscând fapta şi declarând că

solicită ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire

penală.

Analizând materialul probatoriu administrat în cauză instanţa reţine

următoarele:

În noaptea  de 11/12 septembrie 2010, în jurul orelor 3,30 – 4,00 partea

vătămată P. C. V., împreună cu martorii D. I.F.şi  C.. V. A. au plecat din barul

„………..” din Câmpulung şi s-au întâlnit la ieşire cu mai multe persoane, printre

care se aflau şi inculpatul, şi martorul  L.T. I., acesta din urmă având un pahar de

băutură pus pe mijlocul străzii.

Martorul D.I. F. a răsturnat paharul şi a început o ceartă între  el şi L. T. I.

Partea vătămată a încercat să aplaneze conflictul, moment în care inculpatul

crezând că se îndreaptă spre el, l-a lovit cu pumnul în faţă pe P. C. V., care  a căzut 

cu capul  de asfalt şi a  intrat în stare de inconştienţă.

După incident, partea vătămată a fost transportată la Spitalul Municipal C..şi

apoi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Argeş unde a suferit o intervenţie chirurgicală.

Din cuprinsul raportului de expertiză medico-legală A7/10/2010 întocmit de

Serviciul de Medicină Legală Argeş - Cabinetul de Medicină Legală Câmpulung,

rezultă că partea vătămată a suferit leziuni traumatice ce au putut fi produse prin

lovire cu sau de corp dur, pentru care a fost nevoie de 45 zile  de îngrijiri medicale

iar leziunile traumatice au pus în pericol viaţa victimei.

Inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei aşa cum s-a reţinut mai sus.

În drept, fapta inculpatului întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii 

de vătămare corporală gravă ce a pus în primejdie viaţa părţii vătămate, prev. de art.

182 al. 2 Cod penal.

În consecinţă, reţinând vinovăţia  inculpatului, instanţa îl va condamna având

în vedere şi dispoziţiile art. 3201  al. 7 C. proc. pen., privind reducerea cu o treime a

limitelor de pedeapsă prevăzute de lege.

La individualizarea pedepsei, instanţa va avea în vedere toate criteriile

prevăzute de art. 72 Cod penal, respectiv dispoziţiile generale ale codului penal,

limitele de pedeapsă pentru infracţiunea săvârşită, gradul de pericol al faptei –

apreciat ca important, având în vedere că fapta inculpatului a pus în pericol viaţa

părţii vătămate, de persoana inculpatului şi de împrejurările comiterii faptei.

În acest context, instanţa urmează  să îl condamne pe inculpat, în baza  art.

182 al. 2 Cod penal cu aplicarea art. 3201 pct. 7 C. proc. pen., la 3 ani închisoare.

În cauză fiind întrunite condiţiile prevăzute de art. 81 Cod penal, va dispune

suspendarea condiţionată a executării pedepsei, pe un termen de încercare de 3 ani,

potrivit art. 82 Cod penal.

Va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 Cod penal privind

revocarea suspendării condiţionate a pedepsei, în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni

în cursul termenului de încercare.

Va face aplicarea art. 71, art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal iar în baza

art. 71 al. 5 C. pen., va dispune suspendarea executării pedepselor accesorii privind

dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de

a ocupa o funcţie  implicând  exerciţiul autorităţii  de stat.

În va obliga pe inculpat în temeiul art. 191 C. proc. pen., să plătească  suma

de 250 lei  cheltuieli judiciare statului.

În faza de urmărire penală şi în faţa instanţei, partea vătămată s-a constituit 

parte civilă  cu suma  de 20.000 euro.

Având în vedere necesitatea administrării probelor, instanţa va disjunge

acţiunea civilă alăturată celei penale în baza art. 3201 pct. 5 Cod penal, stabilind

termen de judecată la data de 24.02.2010.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 182 al. 2 C. pen. cu aplic. art. 320 indice 1 pct. 7 C. p. pen.

condamnă inculpatul M. D. F., fiul lui .. şi L.., născut la data de …..1989 în C…,

judeţul Argeş, CNP ……, domiciliat în ….,  judeţul Argeş,  de cetăţenie română,

studii …clase, fără ocupaţie,  la 3 ani închisoare.

În baza art. 81 C. pen. dispune suspendarea condiţionată a executării

pedepsei, pe un termen  de încercare de 5 ani, prevăzut de art. 82 C.pen.

Pune în vedere inculpatului disp. art. 83 C. pen.

Face aplicare art. 71 art. 64 lit. a teza a II –a  şi lit. b C. pen.

În baza art. 71 al. 5 C. pen.  dispune suspendarea executării pedepselor

accesorii.

În baza art. 191 C.p. pen. obligă inculpatul să plătească statului suma de 250

lei cheltuieli judiciare.

În baza art. 320 indice 1 pct. 5 C. p. pen. disjunge acţiunea civilă alăturată

celei penale, privind pe inculpatul M. D. F. şi părţile civile P. C.-V., ………….;

Spitalul Municipal C., cu sediul în Câmpulung, …… judeţul Argeş şi Spitalul

Judeţean de Urgenţă …, cu sediul în Piteşti, …….. judeţul Argeş  şi stabileşte

termen de judecată, cu citarea părţilor, la data de 24.02.2011.

Cu recurs în 10 zile de la pronunţare pentru părţile prezente şi de la 

comunicare pentru părţile lipsă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 27 ianuarie 2011.

Preşedinte,

Grefier,

1