Delapidare şi fals în înscrisuri

Hotărâre 1061 din 02.07.2015


Prin rechizitoriul nr…….. al parchetului de pe langa Judecatoria Bacău  din 27.01.2014 s-a dispus punerea in miscarea a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatei HR, cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, fapte prev. şi ped. de art. 2151 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. şi art. 290 C.pen., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., totul cu aplic. art. 33 lit. "a" C.pen.,

constând în aceea că în calitate de agent comercial la ………… a folosit diverse moduri de operare, având ca unic scop însuşirea de bunuri sau valori, respectiv:

- pentru a nu i se descoperi lipsa din gestiune aceasta a falsificat, în perioada decembrie 2008 – 23.05.2009, un număr de 19 chitanţe de plată pentru contravaloare mărfurilor vândute unor clienţi pe care aceasta îi deservea, prin înscrierea unor sume mai mici decât cele încasate în fapt, pe exemplarul al doilea al chitanţei, diferenţa de bani însuşind-o, cauzând astfel un prejudiciu de 9.656 de lei;

- facturarea de mărfuri, în perioada 2008-2009, către persoane juridice inexistente, radiate sau aflate în insolvenţă ori către persoane juridice reale, însă fără ca documentele emise de ..........Bacău să se regăsească în evidenţa contabilă a beneficiarilor, produse care ulterior erau valorificate către persoane fizice/juridice altele decât cele menţionate în facturi, sumele încasate nefiind predate părţii vătămate, prejudiciul cauzat fiind de 156.249 de lei,

2.Punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată, în lipsă, a inculpaţilor :

- ŞC, , cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de delapidare prev. de art. 26 C.p., raportat la art. 2151 al. 1 C.p., fals intelectual prev. de art. 289 C.p., şi fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 C.p., fiecare cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p., totul cu aplicarea art.  33 lit. a C.p., constând în aceea că în calitate de operator contabilitate primară în cadrul ..........Bacău:

- a emis în perioada 02.02.-15.06.2010 un număr de 13 facturi fiscale (nr.  50061, 52960, 52971, 53647, 54087, 54109, 50241, 51002, 51003, 51843, 50482, 52869, 50879) fără ca acestea să aibă corespondent în contabilitatea beneficiarilor menţionaţi pe documentele în cauză, după care a stins debitul aferent, în valoarea totală a acestora fiind de 6302,51 de lei,  prin întocmirea unor dispoziţii de reglare a soldurilor, fără ca această sumă să intre faptic în contul de casă al societăţii, respectiv

- în perioada aprilie – iunie 2009 a întocmit documente justificative ce atestau livrarea unor mărfuri către diferiţi clienţi, marfa în cauză fiind preluată de înv. HR, aceasta din urmă predând-o către societăţi şi încasând contravaloarea ei, fără a o depune în casieria unităţii, ulterior, cunoscând aceste aspecte, înv. ŞC, folosindu-se de aplicaţia DRRFP (document de reglare rest plată facturi) a programului de contabilitate al firmei,  stingând în mod fictiv debitele aferente acestor facturi, cauzând un prejudiciu total de  41.720 de lei

- ŞF, , cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare prev. de art. 2151 al. 1 C.p., cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p., constând în aceea că, în perioada 11.11.2009 – 02.06.2010 în calitate de agent comercial la ..........a livrat mărfuri către diferiţi beneficiari, încasând contravaloarea acestora prin emiterea a 20 de chitanţe fiscale, în valoare totală de 4934,61 de lei, sumă care nu a depus-o în casieria unităţii, însuşind-o pentru nevoile personale.

La judecatoria Bacău, cauza a fost înregistrată sub nr. ……………..

Prin încheierea din 28.05.2014 judecatorul de camera preliminara a constatat legalitatea  sesizarii instantei cu rechizitoriul mai sus mentionat  a administrarii probelor si a actelor de urmarire penala si a dispus inceperea judecatii in cauză.

In fata instantei de judecata la termenul din 24.02.2015 inculpatii  ŞF si ŞC au recunoscut faptele pentru care au fost trimisi in judecata si au solicitat judecarea  cauzei potrivit procedurii simplificate  in cazul recunoaşterii învinuirii ,cereri admise de instanta de judecata.

Ulterior la termenul de judecata din 05.05.2015 ,inculpate HR  a avut aceeaşi poziţie procesuală de recunoaştere a activitatii infractionale  retinute in sarcina sa de organele de  urmărire penala , împrejurare in care a solicitat si aceasta  aplicarea procedurii simplificate in cazul recunoaşterii invinuirii,cerere de asemenea  admisa de instanta de judecata.

Procedand la verificarea probatoriului administrat in cursul urmăririi penale si in raport de pozitia procesuală exprimata  de inculpaţi in fata instanteio de judecata, instanta retine urmatoparele:

In perioada  decembrie 2004- iunie 2009 inculpata HRa fost angajata  la ...........Bacău , in functia de agent commercial calitate in care avea ca atributii de serviciu identificarea clientilor preluarea comenzilor de la acestia ,incasarea contravalorii marfurilor pe baza de chitante,redarea zulnica a sumelor de bani încasate către  casieria societatii.În perioada iunie 2008-mai 2009 pentru a nu I se descoperi lipsa din gestiune , inculpate a  falsificat un numar de 19 chitante de plata pentru contravaloarea marfurilor vandute unor clienti prin înscrierea unor sume de bani mai mici decat cele incasate in fapt, pe exemplarul al doilea al  chitantei ,diferenta de bani însuşind-o.

Instanta retine ca inculpate in aceeaşi perioadă a  facturat marfuri către personae juridice inexistente ,radiate sau  aflate in insolventa ori catre persoane juridice reale , însă fără ca documentele emise de ........... să se regăsească în evidenta  contabila a beneficiarilor.

In cursul urmaririi penale  s-a efectuat o expertiza  contabila  iar expertul a concluzionat ca inculpate  HRa creat un prejudiciu ...........Bacău in suma de 159.466,29 lei compus din 9656,67 lei  diferenta dintre suma  incasata de la  clienti conform chitantelor in original si suma depus la casieria societatii prin falsificarea chitantelor si 149.809,62 lei reprezentând marfa livrata si facturata prin  gestiunea ...........Bacău pe baua  comenzilor effectuate de inculpate HRin numele mai multor clienti fara ca docuemntele emise de ...........Bacău sa se regăseasca in evidentele contabile ale beneficiarilor.

In cursul urmaririi penale, inculpate HRa recunoscut faptul ca a completat in fals  cu sume mai mici chitante prin care  incasa  contravaloarea produselor de la diversi colaboratori,  însă fără a recunoaşte  retinerea sumelor de bani  aferente acestei operatii iar cu privire la facturile pe care erau mentionati clienti fictive sau care nu au primit marfurile mentionate in documentele exitente  in contabilitatea ...........a arătat ca nu îşi poate explica această situatie.

In fata instantei de judecata , inculpate HR a recunoscut  faptele ce i se retin in sarcina sa, comise in conditiile si împrejurarile mai sus descrise.

Din actele de la dosar  instanta mai retine si faptul că in perioada  februarie –iunie 2010 in calitatea sa  de operator calculator contabilitate primara  si avand acces la programul  informatic al societatii ……..  Bacău a facturat marfuri fictive catre diferite societati comerciale , produsele nefiind predate acestor firme si nici contravaloarea lor incasata.

Marfurile  preluate din depozitul ...........in baza  facturilor emise fictive au fost ridicate si valorificate de catre  inculpatul  ŞFin calitate de sofer livrator in cadrul societatii .

Pe toate aceste  facturi fictive era mentionat ca si sofer delegate ŞF care a si  semnat facturile fiscale in cauza  acesta incasand contravaloarea facturilor  reale, fara insa a preda banii la casierie.

Expertiza criminalistica dispusa in cursul urmaririi penale pentru stabilirea  persoanelor a căror  scris completeaza rubricatia chitantelor emise in conditiilemai sus arătate concluzionează că acesta apartine inculpatilor HRsi ŞF.

Inculpatul ŞF s.a sustras urmaririi penale insa s-a prezentat in fata instantei de judecata si a recunoscut activitatea infractionalăretinuta in sarcina sa de organul de urmărire penala.

Inculpata ŞC nu a dorit sad ea declaratii in cursul urmaririi penale dar a recunoscut in fata instantei de judecata activitatea infractionala mai sus descrisa.

In drept activitatea infractionala  desfasurata de inculpată HRîntruneşte elementele constitutive ale  infractiunilor prev de art. 215 indice 1 alin.1 Cp  cu aplic  art. 41 alin.2 Cp din 1968 si art.290  Cp cu aplic art.41 alin.2 Cp din 1969, totul cu aplicarea  art.33 lit.a Cp din 1969 , identificate ca legi penale mai favorabile inculpatilor in raport de noile reglementari sub aspectul  modalitatii  de stabilire a pedepsei rezultante precum si sub aspectul modalitatii de executare a acesteia astfel că va respinge  ca nefondata cererea de schimbare  a incadrarii juridice solicitată de acesta in cursul urmaririi penale.

Activitatea infractionala desfasurata de inculpatul ŞF intruneşte elementele constitutive ale infractiunii  prev de art.215 indice 1 alin.1 Cp din 1969 cu aplic  art. 41 alin.2 Cp din 1969identificata ca lege penala  mai favorabila in raport cu aceasta reglementare sub aspectul modalitatii de executare a pedepsei ce se va stabili inculpatului motiv pentru care va respinge  ca nefondata  cererea de schimbare a incadrarii juridice solicitata de acesta .

Activitatea infractionala desfasurata de inculpate ŞC  intruneşte elementele constitutive ale infractiunilor prev. de art.26 Cp rap la  art.215 indice 1 alin.1 Cp din 1969 cu aplic art. 41 alin.2 Cp din 1969 art.289 Cp din 1969 cu aplic 41 alin.2 Cp din 1969 si art 290 Cp din 1969  cu aplic  41 alin.2 Cp din 1969 totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cp din 1969 identificate ca legi penale mai favorabile, in raport cu noile reglementari ,sub aspectul modalitatii  de stabilire a pedepsei rezultante ,a cuantumului acesteia precum si sub aspectul modalitatii de executare a pedepsei rezultante ca urmează a  se stabili in cauza.

Faptele retinute in sarcina inculpatilor rezulta din coroborarea  urmatoarelor mijloace de proba: - plângerea penală, filele nr. 12-15, vol. I;

- declaraţie reprezentant parte vătămată, Burghelea Iulian, fl. nr. 23-25, vol. I;

- acte privind calitatea de angajat şi funcţia ocupată de învinuiţi, fl. nr. 26-36, vol. I;

- acte privind ridicarea formularelor cu regim special şi a echipamentului electronic de către înv. HR, fl. nr. 42-48, vol. I;

- declaraţie a administratorului SC Densizi SRL şi acte privind relaţia cu această societate, fl. nr. 77-89, vol. I;

- documente contabile, fl. nr. 90-225, vol. I;

- declaraţie învinuit HR, fl. nr.  228-233, vol. I;

- declaraţie olografă a înv. ŞC, fl. nr.  235, vol. I;

- declaraţie ŞC, fl. nr. 236, vol. I;

- acte de căutare şi procese verbale de îndeplinire a procedurii citării, fl. nr.  237-251, vol. I;

- raport de expertiză contabilă, fl. nr.  252-272, vol. I;

- raport de expertiză grafică, fl. nr.  280-294, vol. I;

- declaraţii martori …………………………..

- adrese din partea societăţilor menţionate ca beneficiare pe facturile fiscale, fl. nr. 15, 19, 24, 60, 78, 83, 91, 103, 137, 157, 163, 180, 193, 200, 229, 242, 259, 267, 281, 284, 288, 291, 296, 300, 303, 306, 309, 311, 315, 328, 331-334,  337, 343, 346, 364, 367(vol. II), 8, 15, 19, 23, 26, 29, 33, 41, 44, 50, 58, 64, 79, 85, 92, 97, 101, 112, 115, 120, 154, 158, 178, 181, 186, 199, 208, 214, 220, 231, 240, 245, 253, 257, 261, 267, 270, 279, 285, 290, 294, 298, 305, 310, 322, 323, 329, 336, 353, 368, 381, 384 - (vol. III) 8, 11, 17, 28, 32, 36, 39, 44, 54, 59, 64, 95, 100, 105, 111, 119, 123, 134, 139, 151, 154, 159-185, 186, 191, 201, 206, 211, 217, 220, 227, 252, 256, 259, 262, 267, 272, 278, 284, 291, 305-307, 319, 325, 329, 336, 342, 348, 354-356 - vol. IV;

- acte privind verificările efectuate în baza de date ONRC (Oficiul Registrului Comerţului), fl. nr.  11, 54,  75, 107, 126-136, 166, 173,  191-194,  203-205,  315, 358,  399 (vol. III), 21, 114-118, 127, 148, 235-237, 298-300, 381, 383-389 – vol. IV;

- acte de verificare a veridicităţii datelor ce completează rubricaţia „semnătură de primire” de pe anumite facturi în litigiu, fl. nr.  36-74, vol. V;

- fişe cazier judiciar, f. 385-387, vol. I .

Sub aspectul laturii subiective ,instanta va retine in sarcina fiecarui inculpat forma de vinovatie a intentiei directe.

La stabilirea cuantumului pedepsei ce se va aplica fiecarui inculpat instanta are in vedere  paritatea infractiunilor savârşite si periculozitatea inculpaţilor care rezulta din imprejurarile si modul de  comitere a infractiunilor, mijloacelede proba ,starea de pericol creată pentru valorile ocrotite de legea penala natura si gravitatea  rezultatului produs, conduita după savârşirea infractiunilor si în  cursul procesului penal,nivel de educatie, vârstă, starea de  sănătate  situatia  familiala si socială.

Instanta se va orienta spre pedeapsa inchisorii al cărui cuantum va fi  redus cu 1/3 conform pervederilor art.396 alin.10 Cp pentru fiecare inculpată in parte in privinţa inculpatelor HRsi ŞC  va aplica regulile concursului de infractiuni prev.de  art.33 lit.a Cp si art. 34 lit. b Cp din 1969 aplicand acestora pedeapsa cea mai grea.

Lipsa antecedentelor penale pozitia procesuala exprimata de inculpate in fata instantei de judecata si actele in circumstanţiere depuse de  acestia la dosar constituie în aprecierea instantei date si elemente din analiza cărora se poate trage concluzia ca  scopul preventive  al pedepsei poate fi atins pentru inculpatii HR,ŞF si ŞC  chiar fara executarea acestor pedepse.

Prin urmare, va interzice fiecarui inculpat drepturile prev de  art. 64 alin.1 lit.a teza II a si b Cp din 1969 si va suspenda  conditionat executarea pedepsei închisorii  precum si executarea pedepselor accesorii pe o durata ce va constitui termen de  incercare  stabilit in conditiile art.82 Cp din 1969.

Va atrage  atentia inculpatilor, fiecaruia in parte, asupra prevederilor art.83 Cp din 1969 a căror nerespectare are drept consecinta revocarea suspendarii.

Sub aspectul laturii civile instanta concluzionează că prejudiciul  produs este consecinta directa a activitatii  infractionale desfasurata de inculpaţi in conditiile si împrejurarile mai sus  descrise si constata ca aceste prejudicii nu au fost recuperate pana in present ,astfel că partea civila ........... este îndreptăţită la repararea  integrala a acestui prejudiciu,defalcat pe fiecare inculpat in parte ,avand in vedere activitatea infractionala retinuta in sarcina fiecarui inculpat, astfel cum rezulta  si din concluziile raportului de expertiza contabila  si actele depuse de partea civila la dosar.Instanta va retine  in sarcina incuplatei HRun prejudiciu in valoare de  159.466 lei, in sarcina inculpatei ŞC va retine un prejudiciu de 44.872 lei iar in sarcina inculpatului ŞF va retine un prejudiciu in valoare de 8085 lei.

Totodata constata întrunirea cumulative a conditiilor raspunderii civile delictuale  subiective  si in consecinta va oblige  inculpatii sa plătească fiecare sumele mai sus mentionate catre  partea civilă cu titlu de despagubiri civile.

De asemenea instanta va proceda la anularea inscrisurilor falsificate respective chitantele cu seria TIC C nr.  nr. 0032508, 0032513, 0032518, 0032526, 0032525, 0032530, 0032529, 0032522, 0032528, 0032533, 0032510, 0030289, 0032536, 0032540, 0032535, 0032538, 0030293, 0030283, 0030280, 0030300;

- facturile fiscale nr. 50.061/2.02.2010, 52960/11.05.2010, 52971/11.05.2010, 52971/11.05.2010, 53647/1.06.2010, 54087/15.06.2010, 54109/06.06.2010, 50241/9.02.2010, 51002/9.03.2010, 51003/9.03.2010, 51843/31.03.2010, 50482/17.02.2010, 52869/07.05.2010, 50879/3.03.2010

- chitanţele  cu seria TIC c nr. 0022803, 0022182, 0025766, 0023128, 0023967, 0025290, 0024608, 0023587, 0022847, 0025294, 0026079, 0026085, 0026099, 0026092,0026271, 0025541, 0025277, 0024761 şi 0026063.

Va lua act ca inculpatii au fost asistati de  apărători aleşi ,iar inculpatii  vor fi obligate la plata cheltuielilor judiciare avansate de  stat.

 Vazând si prevederile art.397 Cpp art.274 Cpp.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge ca nefondata cererea privind schimbarea încadrării juridice  formulata de  inculpata HR, şi în consecinţă:

În baza art.2151alin.1 C.p. de la 1969 cu aplicarea art.41 alin2 C.p de la 1969, art.396 alin.10Cpp, art5 C.p. condamna  inculpata HR, fiica lui Constantin şi Teodora, n.3.05.1969,in Bacau,domiciliata in Bacau, str. Victor Theodor Aman, nr.1/A/38,cu  reşedinţa in Bacau,str. Miron Costin, nr.19/F/7, CNP 2690503040060 la pedeapsa de 8luni închisoare.

În baza art.290 Cp  de la 1969, cu aplicarea art.41alin.2 Cp de la 1969, art.396 alin.10Cp de la 1969, cu aplicarea art.5 Cp condamna inculpata HR (cu datele de stare civila de mai sus) la pedeapsa 2 luni închisoare.

În baza art.33 lit. a C.p., art.34 lit.b C.p.de la 1969contopeste  pedepsele de mai sus  in pedeapsa cea mai grea,8luni închisoare.

Interzice inculpatei HR drepturile prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a IIa şi b C.p. de la 1969.

Suspenda condiţionat executarea pedepsei închisorii precum si executarea  pedepselor accesorii pe o durata de  2 ani si 8 luni , termen de încercare stabilit in condiţiile art.82 C,p, de la 1969.

Atrage atenţia inculpatei HR asupra  prevederilor art.83 C.p. de la 1969, a cărei nerespectare are drept consecinţa  revocare suspendării.

Respinge ca nefondata cererea privind schimbarea încadrării juridice  formulata de  inculpatul ŞF şi în consecinţă:

În baza art.2151alin.1 C.p. de la 1969 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p de la 1969, art.396 alin.10Cpp, art.5 C.p. condamna  inculpatul ŞF , fiul lui Mircea si Elena,n.6.04.1974, in Bacau,domiciliat in sat Sărata, com. ărata, jud. Bacau, CNP 1740406040077la pedeapsa de 8 luni închisoare.

Interzice inculpatului ŞF drepturile prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a IIa şi b C.p. de la 1969.

Suspenda condiţionat executarea pedepsei închisorii precum si executarea  pedepselor accesorii pe o durata de  2 ani si 8 luni , termen de încercare stabilit in condiţiile art.82 C,p, de la 1969.

Atrage atenţia inculpatului ŞF asupra  prevederilor art.83 C.p. de la 1969, a cărei nerespectare are drept consecinţa  revocare suspendării.

În  baza art.26 C.p. raportat la art.2151 alin.a Cp de la 1969 cu aplicarea art.41 alin.2 Cp art.396 alin.10 Cpp si art.5 Cp condamna inculpata ŞC, fiica lui Ion si Elena , n.29.07.1976 în Moineşti, jud. Bacau, domiciliata in comuna Sărata, sat Sărata, jud. Bacău, CNP 2760729043775 la pedeapsa de 8lni închisoare.

În baza art.289 Cp de la 1969, cu aplic art.41 alin.22 Cp de la 1969,art.396 alin.10 ,art.5 C.p. condamna inculpata ŞC (cu datele de identificare de mai sus) la pedeapsa de 4luni închisoare.

În baza art.290Cp de la 1969,cu aplic art.41 alin.2 Cp de la 1969, art.396 alin.10 Cpp si art.5 Cp condamna inculpata ŞC (cu datele de stare civila de mai sus) la pedeapsa de 2 luni închisoare.

În baza art.33 lit.a Cp art.34 lit.b C.p. de la 1969 contopeşte pedepsele de mai sus aplicate  inculpatei ŞC , in pedeapsa cea mai grea, respectiv 8 luni închisoare.

Interzice inculpatei ŞC drepturile prev,de art.64 alin.1 lit.a teza a II a  şi b C.p de la 1969.

Suspenda condiţionat executarea pedepsei închisorii, precum si executarea pedepselor accesorii pe o durata de 2 ani di 8 luni , termen de încercare stabilit  in condiţiile art.82 Cp de la 1969.

Atrage atenţia inculpatei ŞC asupra  prevederilor art.83 Cp de la 1969, a cărei nerespectare  are drept consecinţa  revocarea suspendării.

Obliga  inculpata HR sa plătească părţii civile ..........Bacau suma de 159.466lei cu titlu de  despăgubiri civile.

Obligă  inculpata ŞC sa plătească părţii civile ..........Bacau suma de 44.872lei cu titlu de  despăgubiri civile.

Obligă inculpatul ŞF să plătească părţile civile ..........Bacau suma de 8085lei, cu titlu de  despăgubiri civile.

Anulează înscrisurile  falsificate si anume :

- chitanţele cu seria TIC C nr. 0032508, 0032513, 0032518, 0032526, 0032525, 0032530, 0032529, 0032522, 0032528, 0032533, 0032510, 0030289, 0032536, 0032540, 0032535, 0032538, 0030293, 0030283, 0030280, 0030300;

- facturile fiscale nr. 50.061/2.02.2010, 52960/11.05.2010, 52971/11.05.2010, 52971/11.05.2010, 53647/1.06.2010, 54087/15.06.2010, 54109/06.06.2010, 50241/9.02.2010, 51002/9.03.2010, 51003/9.03.2010, 51843/31.03.2010, 50482/17.02.2010, 52869/07.05.2010, 50879/3.03.2010

- chitanţele  cu seria TIC c nr. 0022803, 0022182, 0025766, 0023128, 0023967, 0025290, 0024608, 0023587, 0022847, 0025294, 0026079, 0026085, 0026099, 0026092,0026271, 0025541, 0025277, 0024761 şi 0026063.

Ia act ca inculpaţii au fost asistaţi de avocaţi aleşi.

Obliga inculpaţii  sa plătească către partea civila cate 1000lei, cu titlu de  cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cu drept de apel in 10 zile de la comunicare.

Pronunţata în şedinţa publică azi, 02.07.2015.