Civil. Plangere formulata in baza Legii 247/2005. Teren preluat in mod abuziv de stat, fara titlu

Sentinţă civilă din 26.01.2009


Asupra prezentului proces penal  .

Prin rechizitoriul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Buzău înregistrat pe rolul acestei instanţe s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor TEM şi TG pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.8 din Legea nr.39/2003 cu ref. la art.323 al.1,2 C. penal cu aplic.art.75 lit. c C. penal; art.26 C. penal raportat la art.27 al.3 din Legea nr.365/2002 cu aplic.art.75 lit. c C.penal cu aplic.art.33 lit.a C.penal şi respectiv pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.8 din Legea nr.39/2003 cu ref.la art.323 al.1,2 C.penal şi art.27 al.3 din Legea nr.365/2002 cu aplic.art.99 şi urm. C.penal.

În susţinerea rechizitoriului s-a reţinut în sarcina inculpatului TEM că în perioada martie-septembrie.2007 s-a constituit împreună cu celălalt inculpat într-o asociere infracţională care viza obţinerea şi transmiterea pe canale ilicite de date de identificare ale unor instrumente electronice de plată emise de bănci din străinătate în vederea falsificării acestora şi utilizării cardurilor clonate, la data de 15.04.2007 acceptând să primească în baza înţelegerii prealabile avute cu celălalt inculpat datele de identificare ale unui număr de 14 instrumente electronice de plată emise de bănci din SUA fără acordul titularilor acestora, iar în sarcina inculpatului TG că în perioada martie-sepetmbrie.2007 s-a constituit împreună cu celălalt inculpat într-o asociere infracţională care viza obţinerea şi transmiterea pe canale ilicite de date de identificare ale unor instrumente electronice de plată emise de bănci din străinătate în vederea falsificării acestora şi utilizării cardurilor clonate, la data de 15.04.2007  transmiţând pe E-mail celuilalt inculpat datele de identificare ale unui număr de 14 instrumente electronice de plată emise de bănci din SUA fără acordul titularilor acestora.

Analizând întregul material probator administrat în cauză respectiv comunicările pe E-mail ale inculpatului TEM, procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice legal interceptate ale acestuia, procesul verbal de stabilire a IP-ului calculatorului inculpatului TEM, datele de identificare a instrumentelor electronice de plata transmise de către inculpatul TG inculpatului TE, declaraţiile inculpaţilor, declaraţiile martorilor, extrasul din comunicările pe Messenger, legal interceptate , ale inculpatului TEM, listing-ul convorbirilor telefonice pentru telefoanele aparţinând martorului MDA inculpatului T G şi MIC, procesele verbal de percheziţie domiciliară la domiciliile inculpaţilor, declaraţiile martorilor , extrasul din comunicările pe Messenger purtate de inculpatul TG cu numitul VE, procesul verbal de identificare a băncilor emitente pentru cărţile de credit ale căror date au fost transmise de inculpatul TG inculpatului TEM, instanţa reţine următoarele :

În cursul lunii martie 2007 inculpaţii TEM şi TG au hotărât să obţină date despre numere de cărţi de credit emise de bănci străine, din mediul informatic, pe care apoi să le poată încredinţa altor persoane în vederea retragerii de numerar bănesc din ATM-uri bancare , urmând să-şi împartă beneficiile rezultate.

Aceasta idee le-a venit inculpaţilor după relatările apărute în mass-media în legătură cu criminalitatea informatică.

În realizarea acestei rezoluţii infracţionale inculpatul TEM l-a contactat telefonic la data de 29.03.2007 pe martorul MDA cerându-i acestuia să-i procure „cărţi de credit în alb”, acesta din urmă promiţându-i inculpatului că îl va pune în legătură cu o persoană aflată în acel moment în străinătate pentru a retrage în mod nelegal sume de bani de la ATM-uri bancare.

Ulterior, martorul MDA a realizat pericolul la care se expune şi în momentul în care s-a întâlnit cu inculpatul TEM l-a sfătuit pe acesta să renunţe la activitatea infracţională propusă.

La data de 15.04.2007 inculpatul TG i-a transmis inculpatului TEM, potrivit înţelegerii încheiate, pe o adresă de E-mail creată special în acest scop  datele de identificare ale unui număr de 14 cărţi de credit bancare emise de bănci din SUA , fără acordul titularilor respectivelor instrumente electronice de plată ( filele 64 – 69 şi 199-203 dosar urmărire penală ) .

Veridicitatea acestor date de identificare a fost verificată  de către organele de urmărire penală în baza de date VISA şi MASTERCARD , fiind întocmit în acest sens procesul verbal din data de 10.07.2007.

După ce a primit aceste date inculpatul TEM le-a remis unei alte persoane pe nume EC F, pentru ca acesta să le utilizeze la lansarea unor comenzi on-line în mediul informatic, la magazine virtuale ce vindeau produse în baza unor astfel de comenzi.

Din declaraţia inculpatului TEM rezultă că a cooperat cu inculpatul TG în vederea obţinerii unor instrumente electronice de plată false pentru retragerea de numerar bănesc din ATM-uri bancare.

Cu privire la cele 5 cartele de metrou primite de către inculpatul TEM de la numitul CD în prezenţa martorului AC despre care se pretinde că erau 5 carduri clonate şi transmise ulterior numitului VE, nu se poate reţine vreo activitate infracţională iî sarcina celor doi inculpaţi în lipsa acestor cartele care să poată fi verificate dacă într-adevăr pe banda electromagnetică a acestora erau introduse date de identificare ale unor carduri bancare.

În drept faptele inculpatului TEM de a se asocia cu inculpatul TG în scopul comiterii unor infracţiuni la regimul instrumentelor electronice de plată, precum şi de a primi la solicitarea sa  date de identificare ale unui număr de 14 instrumente electronice de plată emise de bănci din SUA fără acordul titularilor acestora de la inculpatul TG întrunesc elementele constitutive ale  infracţiunii prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 al.1,2 Cod penal si art. 26 Cod penal rap. la art. 27 al.3 din Legea nr. 356/2002 cu aplicarea art. 75 lit.c Cod penal.

Forma complicităţii la săvârşirea infracţiunii prev. de art. 27 al.3 din Legea nr. 365/2002 a inculpatului TEM rezulta din faptul ca acesta , la solicitarea sa şi în realizarea rezoluţiei infracţionale prevăzute de art. 8 din Legea 39/2003, a primit de la inculpatul TG datele de identificare ale celor 14 instrumente electronice de plată, fără acordul titularilor acestora.

În drept faptele inculpatului TG de a se asocia cu inculpatul TEM în scopul comiterii unor infracţiuni la regimul instrumentelor electronice de plată, precum şi de a  transmite la solicitarea inculpatului TEM  date de identificare ale unui număr de 14 instrumente electronice de plată emise de bănci din SUA fără acordul titularilor acestora întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 al.1,2 Cod penal si art.  27 al.3 din Legea nr. 356/2002 cu aplicarea art. 99 si urm.  Cod penal.

Având în vedere cele reţinute mai sus instanţa în baza art.334 C. pr. pen. urmează să  schimbe încadrarea juridică a faptelor săvârşite de inculpatul TG din infracţiunea prevăzută de art.8 din Legea nr.39/2003 cu referire la art.323 al.1,2 C.pen. cu aplicarea art.99 şi următoarele C.pen. în infracţiunea prevăzută de art.8 din Legea nr.39/2003 cu referire la art.323 al.1,2 C.pen. .

În baza art.334 C.pr.pen.  instanţa urmează să schimbe încadrarea juridică a faptelor săvârşite de inculpatul TEM din infracţiunea prevăzută de art.8 din Legea nr.39/2003 cu referire la art.323 al.1,2 C.pen. cu aplicarea art.75 lit.c C.pen. în infracţiunea prevăzută de art.8 din Legea nr.39/2003 cu referire la art.323 al.1,2 C.pen. .

Instanţa în baza art.8 din Legea nr.39/2003 cu referire la art.323 al.1,2 C.pen., cu aplicarea art.74 al.1 lit.a,c, art.76 al.1 lit.c C.pen. urmează să îl condamne pe inculpatul TEM, la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup în vederea săvârşirii de infracţiuni, în perioada martie-septembrie 2007.

În baza art.26 C.pen. raportat la art.27 al.3 din Legea nr.365/2002, cu aplicarea art.75 lit.c C.pen. cu referire la art.74 al.1 lit.a,c, art.76 al.1 lit.d C.pen. si art.80 C.pen., instanţa urmează să îl  condamne pe inculpatul TEM la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la transmiterea neautorizată de date de identificare ale unor instrumente electronice de plată, la data de 15.04.2007.

La individualizarea pedepselor aplicate instanţa a avut în vedere limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru aceste infracţiuni, gradul de pericol social al faptelor săvârşite de inculpat, atitudinea acestuia relativ sinceră atât în faza de urmărire penală , cât şi în faza de judecată, precum şi faptul că inculpatul nu are antecedente penale.

Întrucât inculpatul a săvârşit două infracţiuni până să fie condamnat definitiv pentru vreuna din ele, instanţa în baza art.33 lit.a,34 lit.b C.pen.  urmează să contopească  pedepsele aplicate, acesta având de executat în final pedeapsa cea mai grea şi anume aceea de 1 an si 6 luni închisoare.

Instanţa apreciază că scopurile pedepsei rezultante aplicate pot fi atinse chiar şi fără executarea acesteia în regim de detenţie, astfel încât în baza art.861 C.pen. cu referire la art.862  C.pen. urmează să dispună suspendarea executării, sub supraveghere, pe durată de 4 ani ce va constitui termen de încercare pentru inculpat.

În baza art.863  C.pen. instanţa  urmează să îl oblige pe inculpat pe durata termenului de încercare la următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de probaţiune de pe lânga Tribunalul Buzău; să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existentă.

Instanţa în baza art.359 C. pr. pen. urmează să atragă atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor a căror nerespectare are ca efect revocarea suspendării respectiv asupra consecinţelor săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de încercare sau neîndeplinirii cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere.

În baza art.71 C.pen.  instanţa urmează să interzică inculpatului drepturile prevăzute de art.64 al.1 lit.a (teza a II-a) si b C.pen. .

Instanţa în baza art.71 al.5 C.pen. urmează să dispună ca  pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, să se suspende şi executarea pedepselor accesorii.

În baza art.8 din Legea nr.39/2003 cu referire la art.323 al.1,2 C.pen., cu aplicarea art.74 al.1 lit.a,c, art.76 al.1 lit.c C.pen.  instanţa urmează să îl  condamne pe inculpatul TG, la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup în vederea săvârşirii de infracţiuni, în perioada martie-septembrie 2007.

Instanţa în baza art.27 al.3 din Legea nr.365/2002, cu aplicarea art.99 şi următoarele C.pen. cu referire la art.74 al.1 lit.a,c, art.76 al.1 lit.e C.pen., urmează să îl  condamne pe inculpatul TG la pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de transmitere neautorizată de date de identificare ale unor instrumente electronice de plată, la data de 15.04.2007.

La individualizarea pedepselor aplicate instanţa a avut în vedere limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru aceste infracţiuni, gradul de pericol social al faptelor săvârşite de inculpat, atitudinea acestuia relativ sinceră atât în faza de urmărire penală, cât şi în faza de judecată, precum şi faptul că inculpatul nu are antecedente penale.

Întrucât inculpatul a săvârşit două infracţiuni până să fie condamnat definitiv pentru vreuna din ele, instanţa în baza art.33 lit.a, 34 lit.b C.pen.  urmează sa contopească  pedepsele aplicate, inculpatul având de executat în final pedeapsa cea mai grea şi anume aceea de 1 an şi 6 luni închisoare.

Instanţa apreciază că scopurile pedepsei rezultante aplicate pot fi atinse chiar şi fără executarea acesteia în regim de detenţie, astfel încât în baza art.861 C.pen. cu referire la art.862  C.pen.  urmează sa dispună suspendarea executării, sub supraveghere, pe durată de 4 ani ce  va constitui termen de încercare pentru inculpat.

În baza art.863  C.pen.  instanţa urmează să îl oblige pe inculpat pe durata termenului de încercare la următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Buzău; să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existentă.

Instanţa în baza art.359 C.pr.pen.  urmează să atragă atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor a căror nerespectare are ca efect revocarea suspendării respectiv asupra consecinţelor săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de încercare sau neîndeplinirii cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere.

În baza art.71 C.pen. instanţa urmează să interzică inculpatului drepturile prevăzute de art.64 al.1 lit.a (teza a II-a) si b C.pen. .

Instanţa în baza art.71 al.5 C.pen urmează să dispună ca  pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii,  să se suspende şi executarea pedepselor accesorii.

În baza art.191 al.2 C.pr.pen. instanţa urmează să-i oblige pe  inculpaţi la plata sumei de câte 380 lei  cu titlu de cheltuieli judiciare.