Sentinta civila nr 293

Hotărâre 293 din 04.03.2010


Dosar nr. 456/201/2010 înregistrare tardiva a naşterii

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CALAFAT JUDEŢUL DOLJ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 293

Şedinţa publică de la 04 Martie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE Dorina Stoenescu

Grefier Marinela Zglimbea

Ministerul Public reprezentat de procuror VC

Prim procuror  la Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat

Pe rol soluţionarea acţiunii pentru înregistrarea tardivă a naşterii formulată de reclamanta ZSJ din C în contradictoriu cu Primăria Municipiului C.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu au răspuns părţile.

Procedura completă.

S-a făcut referatul oral al  cauzei de grefierul de şedinţă, după care apreciindu-se cauza în stare de judecată s-a acordat cuvântul în fond.

Reprezentantul parchetului a solicitat admiterea acţiunii.

JUDECATA

Reclamanta ZSJ a chemat în judecată Primăria Municipiului C, solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună înregistrarea naşterii fiului său ZDF.

În motivarea acţiunii s-a susţinut că la 7.08.2000 s-a născut minorul ZDF a cărui naştere nu s-a înregistrat până în prezent.

În drept s-au invocat prev. art. 21 din Lg. 119/1996.

S-a depus la dosar certificatul medical constatator al naşterii eliberat de Spitalul Municipal C, certificatul medico-legal nr.1148/A.2/26.05.2009 eliberat de Institutul de Medicină Legală Craiova şi s-au făcut verificări de Serviciul public comunitar pentru evidenţa persoanelor.

Din actele dosarului instanţa a reţinut că la Spitalul din Calafat s-a născut la 7.08.2000 minorul ZDF, fiul natural al lui ZSJ.

Naşterea minorului nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă ale Primăriei Municipiului C până în prezent.

Mama minorului, ZSJ este fiica lui M şi B născută la 12.08.1982 în Caslafat.

În raport de cele reţinute, având în vedere prev. art. 21 din Lg. 119/1996, instanţa urmează să admită acţiunea.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea pentru înregistrarea tardivă a naşterii formulată de reclamanta ZSJ din C în contradictoriu cu Primăria Municipiului C.

Dispune înregistrarea tardivă a naşterii minorului ZDF ca fiind produsă la 7.08.2000 în C, fiul lui ZSJ (fiica lui M şi B, născută la 12 august 1982 în C).

Sentinţă cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 04 Martie 2010.

PREŞEDINTE, Grefier,

Dorina Stoenescu Marinela Zglimbea

DS/V.P./4 ex.

10 Martie 2010

Domenii speta