Delapidarea (art. 215 ind.1 C.p.) art. 291 C.p.

Sentinţă penală 30 din 08.03.2010


Dosar nrxxxxxx

R O M Â N I A

JUDECATORIA COSTESTI

SENTINTA PENALA Nr. xxxxx

 Sedinta publica din xxx

Completul compus din:

PRESEDINTE

Grefier

Ministerul Public reprezentat prin procuror 

Pe rol se afla  judecarea cauzei penale privind pe inculpat D E  M , trimis in judecata în stare de  libertate prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria C  pentru sav infr. prev. de art. 215 alin., 1,2 si 3 C.p.  art. 291 C.p. cu aplic. art. 33 lit. a) C.p.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns inculpatul as. av.  oficiu în substituire G. T.

Procedura de citare este  legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza ca la dosar s-au primit  relatiile solicitate  de la ITM  Arges  si respectiv  AJOFM Arges.

Nemaifiind cereri de formulat si  nici probe de solicitat ori de administrat, instanta în temeiul art. 339 C.p.p. constata încheiata cercetarea judecatoreasca si  acorda cuvântul partilor  pe fondul cauzei.

Reprezentantul parchetului  expune situatia de fapt retinuta prin rechizitoriu. Solicita a se constata ca vinovatia inculpatului a fost dovedita cu probele administrate atât pe parcursul urmaririi penale  cât si nemijlocit  de catre instanta de judecata si formuleaza concluzii de condamnare în baza art.  215 alin., 1,2 si 3 C.p.  art. 291 C.p. cu aplic. art. 33 lit. a) C.p. la pedeapsa închisorii.  La individualizarea pedepsei solicita a se avea in vedere pozitia sincera a  inculpatului  care a recunoscut si regretat faptele, împrejurarea ca nu este cunoscut cu  antecedente penale  si faptul ca în prezent instanta urmând a lua act ca inculpatul  este arestat în alta cauza. În  latura civila  solicita obligarea  inculpatului la plata pretentiilor solicitate de  SC GARANTA Asigurari  SA  care s-a constituit parte civila în cauza având în vedere ca aceasta în calitate de asigurator a despagubit banca cu suma reprezentând debitele restante. In temeiul art. 191 C.p.p  solicita obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare catre stat.

Aparatorul inculpatului , având cuvântul, arata ca situatia de fapt este cea  retinuta prin rechizitoriu.  Inculpatul a recunoscut si regretat faptele . Solicita ca la individualizarea pedepsei instanta sa tina seama de circumstantele atenuante personale si judecatoresti  ce opereaza în favoarea inculpatului  si facând aplicarea disp. art. 74  rap. la art. 76 C.p.p. sa stabileasca o pedeapsa  sub  minimul special prevazut de legea penala..

Inculpatul  îsi însuseste  concluziile aparatorului. Având ultimul cuvânt,  recunoaste si regreta  savârsirea faptelor si lasa la aprecierea instantei solutionarea cauzei.

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei penale de fata, constata:

Prin rechizitoriul nr. 1180/P/2007 din data de 06.03.2009 al Parchetului de pe lânga Judecatoria C, înregistrat pe rolul acestei instante la data de 10.03.2009 sub nr. 382/214/2009, s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata, în stare de libertate, a inculpatului DEM, pentru savârsirea infractiunilor de înselaciune si uz de fals, fapte prevazute de art. 215 alin 1, 2 si 3 C. pen. si art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen.

În actul de sesizare al instantei s-a retinut ca inculpatul DEM a folosit înscrisuri false, respectiv o adeverinta de venit ce atestau în mod nereal calitatea sa de angajat al SC SE.C SRL pentru a obtine un credit de nevoi personale în valoare de 12075 lei de la P Bank Romania.

Situatia de fapt retinuta prin rechizitorul este consecinta coroborarii urmatoarelor mijloace de proba, administrate în aceasta faza procesuala: proces verbal de sesizare din oficiu, declaratie inculpat, adeverinta de venit falsa, declaratii martori, contract de împrumut pentru nevoi personale, grafic de rambursare, raport de expertiza medico-legala nr. 274/A1 emis de SML.

În cursul cercetarii judecatoresti, au fost administrate în mod nemijlocit urmatoarele mijloace de proba : declaratiile inculpatul si ale martorei M S E, adresele comunica de ITM A si AJOFM A

Analizând materialul probator administrat în cursul urmaririi penale si al cercetarii judecatoresti, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

La data de 01.03.2007, inculpatul DEM a depus la P Bank Romania-Agentia P, o adeverinta de venit falsificata, care atestat faptul ca este angajat la SC SE.C SRL, în vederea obtinerii unui credit de nevoi  personale, credit care a fost aprobat încheindu-se contractul de împrumut pentru nevoi personale nr. 03000000000114251 din data de 01.03.2007, inculpatul obtinând un împrumut în cuantum de 12.075 lei, neachitând la scadenta ratele.

Din declaratiile inculpatului, date  în  faza de urmarire penala si în fata instantei rezulta ca actele pentru obtinerea creditului de nevoi personale i-au fost procurate de câteva  persoane, despre care stie ca au poreclele de „Marcel”, Danile si „Doctorul”. Inculpatul a mai declara ca aceste persoana l-au determinat sa efectueze împrumutul, procurându-i adeverinta de venit, iar apoi conducându-l la o firma de intermediere credite bancare, iar ulterior la P Bank pentru a semna contract si pentru a ridica bani. Banii pe care i-a obtinut o parte le-a înmânat-o persoanelor care l-au determinat sa faca împrumutul, iar o parte i-a ramas lui. Inculpatul a mai declara ca nu a lucra la nici o societatea în perioada când a obtinut creditul si nici nu poseda permis de conduce.

Din declaratiile martorei M S, operator de credite la P Bank-Agentia P la data obtinerii creditului de catre inculpat, precizeaza ca realitatea datelor comunicate de clienti se verifica de centrala si aprobarea creditelor de asemenea, se comunica de catre centrala. Martora a mai precizat ca nu îsi mai aduce aminte data când a fost aprobat creditul inculpatului si  nici faptul daca acesta s-a prezenta în vederea ridicarii sumei de bani acordate singur sau împreuna cu alte persoane.

Potrivit adreselor comunicate de Inspectoratul Teritorial de Munca A nr. 3863/16.02.2010 si Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca A nr. 2141/04.03.2010 inculpatul DEM nu figureaza cu contract individual de munca în judetul A ulterior anului 2001.

Partea vatamata P Bank- Agentia Pitesti s-a constituit parte civila înca din faza de urmarire penal, iar în cursul judecatii a solicita subrogarea în dreptului ei a societatii de asigurarii S.C.G A S.A., deoarece în baza contractul de asigurarea, acesta din urma i-a restituit  contravaloarea creditului acordat inculpatului. La data de 21.01.2010 S.C. G A  S.A. a depus cerere de constituite parte civila pentru recuperarea împrumutului achitat în cuantum de 12558 lei debit si dobânda, solicitând obligarea inculpatul la restituirea sumei de 12558 lei si dobânda legala aferenta pâna la achitarea integrala a debitului..

În drept, fapta inculpatului care, cu prilejul încheierii contractului de credit, a indus si a mentinut în eroare persoana vatamata P Bank-Agentia P, în legatura cu îndeplinirea conditiile necesare obtinerii unui credit, folosind mijloace frauduloase, respectiv o adeverinta de venit falsificata care atesta faptul ca este angajat la SC SE.C SRL, astfel încât fara aceasta eroare, persoana vatamata nu ar fi încheiat contractul de credit de nevoi personale, întruneste elementele constitutive ale infractiunilor de înselaciune în conventii prin mijloace frauduloase si uz de fals, fapte prevazute de art. 215 alin. 1, 2 si 3 Cod penal si art. 291 Cod penal.

Analizând latura obiectiva a infractiunii prevazute de art. 215 alin 1, 2 si 3 Cod penal, instanta retine ca elementul material consta în  actiunea de a prezenta o situatie sau împrejurare neadevarata  în scopul obtinerii unui folos material injust si sa de cauzeze o paguba. Actiunea inculpatului, care cu ocazia încheierii unui contract pentru obtinerea unui credit, a prezentat acte care atesta calitatea lui de angajat la societatea SC SE.C SRL, împrejurare care nu corespunde realitatii, realizeaza elementul material al infractiunii de înselaciune în conventii prin mijloace frauduloase.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a actionat cu vinovatie în modalitatea intentiei directe, conform dispozitiilor art. 19 alin 1. pct. 1 lit. a Cod penal, întrucât inculpatul a prevazut rezultatul faptei sale si a urmarit producerea lui prin savârsirea faptei. Inculpatul a stiut ca nu este angajata a societatii SC SE.C SRL, a urmarit obtinerea sumei de bani de la banca, unde a si semnat toate documentele  necesare.

Analizând latura obiectiva a infractiunii prevazute de art. 291 Cod penal, instanta retine ca elementul material al acestei infractiuni consta în actiunea de folosire a unui înscris oficial ori sub semnatura privata, cunoscând ca este fals.

Inculpatul a folosit  înscrisuri sub semnatura privata false, respectiv o adeverinta de venit care atesta faptul ca este angajat la SC SE.C SRL, cunoscând ca sunt false, în vederea obtinerii unui credit de nevoi personale. Aceasta actiune a inculpatului realizeaza elementul material al infractiunii de uz de fals.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a actionat cu vinovatie în forma intentiei directe, conform art. 19. alin 1. pct. 1 lit. a Cod penal. Inculpatul a prevazut rezultatul faptei si a urmarit producerea lui, aceasta folosind înscrisul fals în vederea producerii de consecinte juridice, respectiv în vederea obtinerii creditului de nevoi personale.

La individualizarea pedepsei ce urmeaza a fi aplicata inculpatului, instanta va avea în vedere dispozitiile art. 52 Cod penal, precum si criteriile generale de individualizare prevazute de art. 72 Cod penal, respectiv gradul de pericol social al faptei savârsite, persoana infractorului si împrejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala.

Instanta la individualizarea pedepselor va avea în vedere faptul ca inculpatul este la prima încalcare a legii penale, nefiind cunoscut cu antecedente penale, astfel cum reiese din fisa de cazier judiciar.

Instanta apreciaza ca se impune retinerea circumstantelor atenuante prevazute de art. 74 alin.1 lit. a si lit. c C. pen., respectiv atitudinea sincera a inculpatului în cursul urmaririi penale si lipsa antecedentelor penale.

Având în vedere toate aceste considerente, în baza art. 215 al. 1, 2, 3 C.p. cu aplic. art. 74 alin.1 lit. a, lit.c C.pen. si art. 76 alin.1 lit. c C.pen. va condamna pe inculpatul DEM la o pedeapsa de 2 ani închisoare sub aspectul savârsirii infractiunii de înselaciune, iar în baza art. 291 C.p. cu aplic. art. 74 alin.1 lit. a, lit.c C.pen. si art. 76 alin.1 lit. e C.pen. va condamna pe acelasi inculpat la o pedeapsa de 2 luni închisoare sub aspectul savârsirii infractiunii de uz de fals.

Instanta retine ca sunt îndeplinite conditiile prevazute de art. 33 lit. a Cod penal, cele doua infractiuni fiind savârsite în concurs real, fiind savârsite de aceeasi persoana, înainte de a fi condamnata definitiv pentru vreuna dintre ele, motiv pentru care, în baza art. 33 lit. a C.pen si  34 alin.1 lit. b C.pen. va contopi pedepsele aplicate, inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare.

Cu privire la individualizarea judiciara a executarii pedepsei, instanta retine ca în cauza sunt îndeplinite conditiile prevazute de art. 81 C.pen. si apreciaza ca scopul pedepsei poate fi atins chiar fara executarea acesteia, în consecinta va suspenda conditionat executarea pedepsei pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit în conditiile art. 82 C.pen.

Instanta apreciaza ca în cauza se impune sa fie interzis inculpatului  dreptul de a fi ales în autoritati publice sau în functii elective si dreptul de a ocupa o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat prevazute de art.64 alin.1 litera a teza a II-a si lit. b C.pen. în conditiile art.71 alin.1 si alin.2 C.pen., pedepse accesorii ce vor fi suspendate pe durata termenului de încercare potrivit art. 71 alin.5 C.pen.

În baza art. 359 C.pr.pen. instanta va atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 si art.84 C.pen., a caror nerespectare  are drept urmare revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei.

În baza art. 348 C.pr.pen. va dispune anularea adeverintei de venit nr.16/27.02.2007 emisa de SC SE.C SRL.

Constatând îndeplinite conditiile raspunderii civile delictuale, respectiv actiunea ilicita, prejudiciul produs si legatura de cauzalitate între faptele savârsite de inculpat si prejudiciul cauzat partii civile, în baza art. 14, art.15 si art.346 C.pr.pen. raportat la art. 998, art. 999 C.civ., va admite actiunea civila formulata de partea civila S.C. G A  S.A. si va obliga inculpatul la plata sumei de 12558 lei si dobânda aferenta debitului calculata de la data pronuntarii sentintei si pâna la achitarea integrala a debitului. 

In baza art. 191 alin.1 C.pr.pen. va obliga inculpatul la plata sumei de 210 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, iar onorariul avocatului din oficiul MR conform împuternicirii avocatiale nr.58/09.04.2009 în cuantum de 200 lei se va avansa din fondurile MJLC.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

În baza art. 215 alin. 1, alin. 2 si alin.3 C.pen. cu aplic. art. 74 alin.1 lit.a si lit.c C.pen. si art. 76 lit. c C.pen. condamna pe inculpatul  DEM fiul lui R si al E nascut la data de xxxx în com. H, jud. A, cetatenia româna, fara ocupatie, studii: 10 clase, necasatorit, fara antecedente penale, domiciliat, CNP xxxxxxxxxxx, la o pedeapsa de 2 ani închisoare sub aspectul savârsirii infractiunii de înselaciune.

În baza art. 71 alin.1 si alin.2 C.pen., interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a si  lit. b C.pen.

În baza art. 291 C.pen. cu aplic. art. 74 alin.1 lit. a si lit. c C.pen. si art. 76 lit. e C.pen. condamna pe acelasi inculpat la o pedeapsa de 2 luni închisoare sub aspectul savârsirii infractiunii de uz de fals.

În baza art. 33 lit. a si art. 34 alin.1 lit. b C.pen. contopeste pedepsele aplicate, inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare.

În baza art. 71 alin.1 si alin.2 C.pen. interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin.1  lit.a teza a II-a si lit. b C.pen.

În baza art. 81 C.pen. suspenda conditionat executarea pedepsei pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit în conditiile art. 82 C.pen.

In baza art. 359 C.pr.pen. atrage atentia inculpatului asupra disp. art. 83 C.pen.si art.84 C.pen a caror nerespectare atrage revocarea beneficiului suspendarii conditionate a executarii pedepsei.

În baza art. 71 alin.5 C.pen. suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata suspendarii pedepsei principale.

În baza art. 348 C.pr.pen. dispune anularea adeverintei de venit nr. 16/27.02.2007 emise de SC  SE.C SRL.

În baza art. 14, art.15 si art. 346 C.pr.pen. rap. la art. 998, 999 C.civ. admite actiunea civila formulata de partea civila S.C. G A S.A. si obliga inculpatul la plata sumei de 12558 lei si dobânda legala aferenta debitului calculata de la data pronuntarii sentintei si pâna la achitarea integrala a debitului. 

În baza art. 191 alin. 1 C.pr.pen. obliga inculpatul la plata sumei de 210 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, iar onorariul av. din oficiul MR conform împuternicirii avocatiale nr. 58/09.04.2009 în cuantum de 200 lei se avanseaza din fondurile MJLC.

Cu apel în 10 zile de la pronuntare pentru partile prezente si de la comunicare pentru partile lipsa.

Pronuntata în sedinta publica, astazi, xxxxxx

Presedinte,

Grefier,

Red. AMA

Teh I.N. 08 Martie 2010