Ucidere din culpă

Sentinţă penală 1006 din 05.05.2010


Dosar nr. 1118/280/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECTIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ Nr. 1006

Şedinţa publică de la 05 Mai 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE G.A.

Grefier M.S.

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti reprezentat prin

procuror S.T.

 Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpaţii V.T.L., D.G., părţile civile M.G., Spitalul de Pediatrie Piteşti, Spitalul Judeţean Argeş şi asigurători  S.C  Omniasig S.A  Sucursala Argeş şi BCR  Asigurări Vienna Insurance Group S.A Sucursala Argeş, având ca obiect infracţiunea de ucidere din culpă prevazuta de art. 178 alin 2 C. pen.

 La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

 Procedura de citare este  legal îndeplinită.

 S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că dezbaterile de fond asupra cauzei de faţă au avut loc la data de 28 aprilie 2010 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta sentinţă penală. 

INSTANŢA

 La data de 03.02.2009 a fost înregistrată la Judecătoria Piteşti adresa nr. 4133/P/2007 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti din data de 02.02.2009 prin care a fost înaintat spre soluţionare dosarul cu acelaşi număr, în care, prin rechizitoriul din data de 26.01.2009 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului V.T.L., pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 178 alin 2 C.pen şi a inculpatului D.G. pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă prev. de art. 178 alin 2 C.pen.

 În motivarea actului de sesizare s-a reţinut în esenţă că la data de 18.07.2007, inculpaţii V.T.L. şi D.G., în timp ce conduceau autoturismul cu nr. de înmatriculare  x, respectiv autoturismul cu nr. de înmatriculare x, prin nerespectarea regulilor de circulaţie, prev. de art. 48 şi art. 52 din OUG 195/2002 republicată au fost implicaţi într-un accident de circulaţie soldat cu decesul victimei M.P.E..

 Inculpatul V.T., prin apărător, a solicitat încuviinţarea şi administrarea probei cu înscrisuri şi a probei cu martorul P.P.C., în circumstanţiere, probei testimoniale cu numitul R.S.M. pe situaţia de fapt şi probei cu expertiza auto, proba cu expertiza fiind respinsă de către instanţă, date fiind obiectivele acesteia, ca inutilă.

 Instanţa, din oficiu, a adus la cunoştinţa inculpatului V.T. dispoziţiile art. 322 teza a-II-a C.pr.pen, iar inculpatul a precizat că nu doreşte să dea declaraţie.

 Din oficiu, a luat declaraţie martorilor R.G.L., V.G., F.G.C., M.C., O.M.R., P.D. şi a dispus actualizarea fişelor de cazier judiciar.

 Din analiza întregului material probator administrat în cursul urmăririi penale cât şi nemijlocit, instanţa reţine în fapt următoarele: La data de 17.07.2007, inculpatul V.T. împreună cu martorul P.D. s-au deplasat cu autoturismul marca Dacia 1310 cu nr. de înmatriculare X în localitatea Stâlpeni pentru a se întâlni cu victima şi sora acesteia. Cu autoturismul marca Logan cu nr. de înmatriculare X, condus de către inculpatul D.G. s-au deplasat şi martorii V.D.D şi V.G. în acelaşi scop. Cu toţii s-au întâlnit într-un bar din localitatea Stâlpeni, iar cu această ocazie s-au şi cunoscut cei doi inculpaţi. Au hotărât să vină în mun. Piteşti la un bar, astfel că în autoturismul cu nr. de înmatriculare X condus de către inculpatul D.G., au urcat cei doi martori, V.D.V. şi V.G. iar cu autoturismul cu nr. de înmatriculare X, condus de către inculpatul V.T. s-au deplasat martorii P.D.,F.G.C., M.C, aceasta fiind sora victimei şi victima M.P.E.. Iniţial s-au deplasat la un bar din mun. Piteşti, apoi la barul „Adelin” situat în zona târgului săptămânal din mun. Piteşti, unde au stat până în jurul orelor 03:40. Cu excepţia celor doi inculpaţi, toţi au consumat băuturi alcoolice, inclusiv victima M.P.E., din raportul de autopsie rezultând că avea în sânge 0,30 g ‰ alcool. Deşi majoritatea se aflau sub influenţa alcoolului şi era o oră târzie din noapte, martora M.C. a precizat că urmau să se deplaseze la un alt bar din oraşul Mioveni.

 Pe bancheta din faţă dreapta a autoturismului condus de către inculpatul V.T. stătea victima M.P.E., iar pe bancheta din spate sora acesteia M.C. împreună cu martorii P.D. şi F.G.C.. Autoturismul condus de către inculpatul V.T. a plecat primul urmat la scurt timp de către autoturismul condus de către inculpatul D.G., în care se aflau martorii V.D.V. şi V.G..

 Cei doi inculpaţi au adoptat o manieră agresivă de conducere, din raportul de expertiză tehnică auto întocmit de către expertul tehnic auto judiciar S.R., rezultă că autoturismul condus de către inculpatul V.T. a circulat cu 103 km/h, iar celălalt autoturism cu 113 km/h. Autoturismele conduse de inculpaţi s-au deplasat înspre centrul mun. Piteşti pe strada Prelungirea Craiovei şi apoi pe Calea Craiovei.

 Martorii oculari R.L. şi O.M, şoferi de taxi, aflaţi la aceea dată în staţia de taxi de pe strada Calea Craiovei au declarat că au avut convingerea că cele două autoturisme erau în competiţie. De altfel, martorul R.L. a precizat că autoturismul marca Dacia 1310 cu nr. de înmatriculare X i-a dat fleşuri scurte cu farurile şi a trecut în mare viteză pe lângă autoturismul pe care îl conducea, urmat îndeaproape de celălalt autoturism. Autoturismul condus de către inculpatul V.T. rula pe banda a-II-a a sensului de mers, iar autoturismul condus de către inculpatul D.G. pe prima bandă a aceluiaşi sens. Pentru a-l împiedica pe inculpatul D.G. să depăşească autoturismul pe care il conducea, inculpatul V.T, a încercat să-i obstrucţioneze calea de rulare celuilalt autoturism, deplasându-se către dreapta, circulând practic pe ambele benzi ale aceleeaşi direcţii de deplasare, aproximativ pe linia mediană ce desparte cele două benzi de sens, ocupând aşadar o parte din prima bandă. În aceste condiţii, autoturismul marca Dacia Logan condus de către inculpatul D.G. s-a apropiat de bordura trotuarului din dreapta şi a lovit cu roata spate dreapta bordura. Datorită contactului cu bordura, autoturismul s-a îndepărtat de bordură iar partea faţă stângă a autoturismului condus de către inculpatul D.G. a intrat în contact cu aripa din dreapta spate a autoturismului Dacia 1310 condus de către inculpatul V.T.. Impactul a avut drept consecinţă rotirea părţii spate a autoturismului condus de către inculpatul V.T. şi aşadar schimbarea traiectoriei autoturismului spre dreapta, lovind bordura din dreapta a carosabilului cu roata stângă faţă, fapt ce a provocat rostogolirea laterală a autoturismului până la contactul cu stâlpul de iluminat public. În urma impactului, victima M.P.aflată pe locul din fată dreapta, fără a avea centura de siguranţa, a fost proiectată din autoturism şi urmare a leziunilor suferite a decedat, înainte ca ambulanţa să ajungă la faţa locului.

 Din raportul de expertiză medico legală nr. 928/A6/03.10.2007 eliberat de către SML Argeş rezultă că inculpatul V.T. a suferit leziuni traumatice pentru a căror vindecare a necesitat 40 de zile de îngrijiri medicale, martorul P.D. a necesitat 2-3 zile de îngrijiri medicale pentru vindecarea leziunilor suferite, după cum rezultă din raportul de expertiză medico legală nr. 902/A6/09.10.2007 întocmit de către SML Argeş iar martora M.C. a suferit leziuni traumatice pentru a căror vindecare a necesitat 7-8 zile de îngrijiri medicale aspect ce rezultă din raportul de expertiză medico legală nr. 985/A6 eliberat de către SML Argeş la data de 15.10.2007 şi martora F.C. a necesitat 7-8 zile de îngrijiri medicale după cum rezultă din raportul de expertiză medico legală nr. 986/A6 eliberat de către SML Argeş la data de 10.10.2007. Inculpatul V.T. şi martora M.C. au fost internaţi la Spitalul Judeţean Piteşti iar martora F.C. la Spitalul de Pediatrie Piteşti.

 Autoturismele implicate în accident erau asigurate, inculpatul V.T. avea încheiată polită pentru asigurare de răspundere civilă obligatorie la S.C. Omniasig S.A. Sucursala Argeş, fila nr. 46 din dosarul de urmărire penală, iar pentru celălalt autoturism poliţa de asigurare de răspundere civilă obligatorie a fost încheiată la S.C. BCR Asigurări S.A. Sucursala Argeş devenită ulterior S.C. BCR Asigurări Vienna Insurance Group S.A. Sucursala Argeş, fila nr. 57 din dosarul de urmărire penală.

Prin rechizitoriu s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de V.T. şi D.G. cercetaţi pentru savârşirea infracţiunilor prev. de art. 184 alin.1 şi 3 C.pen cu aplicare art. 33 lit. b C.pen. ca urmare a vătămării corporale a numiţilor P.D., F.C. şi M.C întrucât faptele nu sunt prevăzută de lege penală iar faţă de D.G. s-a dispus neînceperea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 184 alin.1 şi 3 C.pen. ca urmare a vătămării corporale a numitului V.T. deoarece lipseste plângerea persoanei vătămate.

 Starea de fapt reţinută a fost stabilită pe baza următoarelor mijloace de probă procesul verbal de cercetare la faţa locului, schiţa efectuată cu acea ocazie şi planşele foto, procesele verbale de verificare a starilor tehnice ale celor două autoturisme, raportul de constatare medico legală-autopsie întocmit de către SML Argeş, raportul de expertiză medico legală nr. 928/A6/03.10.2007 eliberat de către SML Argeş, raportul de expertiză medico legală nr. 902/A6/09.10.2007 întocmit de către SML Argeş, raportul de expertiză medico legală nr. 985/A6 eliberat de către SML Argeş la data de 15.10.2007, raportul de expertiză medico legală nr. 986/A6 eliberat de către SML Argeş la data de 10.10.2007, fisele alcooltest printer pe numele inculpatilor, raportul de expertiză tehnică auto întocmit de către expertul tehnic judiciat S.R. si lămuririle la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză, declaraţiile martorilor R.L., O.M., V.G., P.D., F.G.C, M.C.M., V.D.V., R.S.M. declaratiile inculpaţilor în cursul urmăririi penale, înscrisurile aflate la dosar.

 Edificatoare pentru stabilirea stării de fapt au fost declaraţiile martorilor oculari R.L. şi O.M. care au precizat că autoturismele circulau cu viteze foarte mari şi ,,se întreceau”. Aceleaşi concluzii se desprind şi din raportul de expertiză tehnică auto efectuat în cauză. În raport de trecerea timpului martorii audiaţi în instanţă nu şi-au mai amintit exact starea de fapt însă trebuie subliniat că declaraţiile martorilor F.G.C. M.C.M. şi P.D., cu toţii ocupanţi ai autoturismului condus de către inculpatul V.T., sunt subiective întrucât aceştia au declarat în faţa instanţei că inculpatul D.G. a consumat alcool înainte de producerea accidentului, aspect ce este cert nereal dată fiind fişa alcooltest printer de la fila nr.55 din dosarul de urmărire penală din care rezultă că inculpatul nu consumase alcool. 

 Fata de cele retinute, instanta constată că faptele inculpaţilor V.T. şi D.G., care la data de 18.07.2007 au condus fiecare câte un autoturism pe drumurile publice şi au produs un accident de circulaţie soldat cu decesul victimei M.P., întrunesc elementele constitutive ale infractiunii de ucidere din culpă, prevăzută de art. 178 alin. 2 C.pen., inculpaţii nesocotind dispoziţiile art. 48 cu raportare la art. 49 din OUG 195/2002 republicată (privind viteza de deplasare în localitate şi obligaţia de a respecta regimul legal de viteză în funcţie de condiţiile de drum, astfel încât să poată efectua orice manevră în condiţii de siguranţă) si art. 52 din OUG 195/2002 republicată (privind interzicerea desfăşurării de concursuri, antrenamente ori întreceri cu autovehicule sau animale pe drumurile publice, cu excepţia celor autorizate de către administratorul drumului respectiv şi avizate de Poliţia Rutieră). Vinovăţia inculpaţilor fiind dovedită, instanţa le va aplica câte o pedeapsă.

 La individualizarea şi cuantificarea pedepselor vor fi avute în vedere dispoziţiile art.72 C.pen. iar gradul de pericol social concret al faptelor va fi apreciat in funcţie de următoarele elemente: condiţiile şi împrejurările săvârşirii faptelor, pe fondul vitezei excesive adoptate de către inculpaţi, in condiţii de vizibilitate si trafic normal, fără precipitaţii sau alte elemente climaterice care să fi favorizat pierderea controlului volanului, însă pe timp de noapte şi în condiţii de întrecere între cele două autoturisme conduse de către inculpaţi; vârstele inculpaţilor; persoanele inculpaţilor care nu sunt cunoscuţi cu antecedente penale; atitudinea de nerecunoaştere a faptei din partea inculpatului V.T. şi sustragerea de la judecată a inculpatului D.G.; culpa majoritară a victimei cu privire la urmările tragice ale accidentului, acesta pe fondul consumului de alcool nu a avut pusă centura de siguranţă; urmările faptelor constând în decesul victimei M.P..

 Prin prisma acestor considerente instanţa apreciază că scopul educativ-preventiv al procesului penal poate fi atins prin aplicarea unor pedepse privative de libertate orientate sub minimul special prevăzut de art. 178 alin 2 C.pen., reţinând comportamentul bun al inculpaţilor anterior săvârşirii infracţiunii, reliefat de lipsa antecedentelor penale, dar si de înscrisurile depuse la dosar în circumstanţiere în cazul inculpatului V. drept circumstanţă atenuantă în favoarea lor, în condiţiile art. 74 lit a C.pen., ce atrage aplicarea dispoziţiilor art. 76 litera d C.pen.

 Apreciind că pedepsele in sine reprezintă un avertisment serios si suficient pentru ca inculpaţii să conştientizeze pericolul social al conduitei lor si să evite pe viitor implicarea in astfel de situaţii si fiind intrunite cumulativ conditiile prevazute de art. 81 C.pen., instanţa va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

 Se vor fixa termenele de încercare potrivit dispoziţiilor art. 82 C.pen. si se vor pune in vedere dispoziţiile art. 83 C.pen. privind consecinţele săvârşirii unei alte infracţiuni cu intenţie in cursul acestor termene.

 Spitalul Judeţean Piteşti s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 102,42 lei daune materiale din care 25,01 lei cheltuielile ocazionate de spitalizarea inculpatului V.T., 25.54 lei ca urmare a spitalizării martorei M.C. iar 51,87 lei datorită spitalizării martorului P.D şi Spitalul de Pediatrie Piteşti s-a constituit parte civilă cu suma de 411,38 lei ca urmare a spitalizării martorei F.C.G.

 Având in vedere soluţia adoptată in latura penală a cauzei si dispozitiile art. 346 alin. 4 C.pr.pen, care prevad ca „Instanţa penală nu soluţionează acţiunea civilă când pronunţă achitarea pentru cazul prevăzut în art. 10 alin. 1 lit. b) ori când pronunţă încetarea procesului penal pentru vreunul dintre cazurile prevăzute în art. 10 alin. 1 lit. f) şi j), precum şi în caz de retragere a plângerii prealabile.” se va lăsa nesoluţionată acţiunea civilă, partile civile având posibilitatea să-şi valorifice pretenţiile civile prin acţiuni civile delictuale promovate in faţa instanţei civile.

 Pe latura civilă mama victimei numita M.G. s-a constituit, în cursul urmăririi penale, parte civilă cu suma de 100.000 lei din care 30.000 lei daune materiale concretizate în cheltuieli cu înmormantarea, pomeniri iar restul daune morale.

 Pe latura civilă s-a solicitat încuviintarea şi administrarea probei cu încrisuri şi probei cu martorul P.C.. Deşi instanţa a încuviinţat probele, la dosar nu au fost depuse inscrisuri în dovedirea acţiunii civile. Audiat de către instanţă martorul a precizat că nu poate preciza cu exactitate ce sume de bani au fost cheltuite, aproximand totuşi că daunele materiale au fost în jur de 30.000 lei.

 Potrivit conditiilor generale ale raspunderii delictuale prejudiciul trebuie sa fie cert, actual, determinat sau cel putin determinabil. Trebuie observat că declaraţia martorului nu se coroboreaza cu niciun mijloc de probă. Apărătorul părţii civile nu a depus la dosar înscrisuri şi nici nu a solicitat încuviinţarea şi administrarea probei testimoniale cu mai mulţi martori. Mai mult declaraţia martorului audiat de instanţă nu se coroborează nici cu declaraţia părţii civile, deoarece acesta nu s-a prezentat în vederea audierii. Este de notorietate că în astfel de situaţii tragice se organizează înmormântare şi ulterior diverse pomeni în scopul respectării obiceiurilor creştineşti însă de la caz la caz sumele necesate sunt diferite, neexistând sume fixe pe care instanţa să le aibă în vedere la stabilirea daunelor materiale, iar acestea trebuie dovedite de către partea civilă.

 Este evidentă existenţa unui prejudiciu moral suferit de partea civilă M.G., mama victimei M.P.. Practic accidentul in care a decedat victima reprezintă o adevărată tragedie, care a marcat-o pentru tot restul vieţii pe partea civilă. Dispariţia prematură a fiicei sale reprezintă motiv de durere si tristeţe. Ritualul înmormântării şi obiceiurile creştineşti ulterioare au reprezentat prilej de suferinţă profundă. Deşi nu există criterii absolute pentru cuantificarea prejudiciului moral, instanţa apreciază că evaluarea acestui prejudiciu este proporţională cu prejudiciul moral efectiv suferit.

 Analizând şi culpa şi condiţiile esenţiale prevăzută de art.998-999 Cod civil pentru angajarea răspunderii civile delictuale, instanţa constată că victima accidentului are o culpă concurentă majoritară de 75% în raport cu prejudiciul produs părţii civile. Atitudinea victimei în momentele premergătoare accidentului, în condiţiile în care autoturismul condus de către inculpatul V.T. rula cu viteza excesivă, nu si-a pus centura de siguranţă, comportament favorizat de consumul de alcool, a contribuit in mod decisiv la producerea rezultatului letal. În raport de această culpă urmează să fie obligaţi la repararea prejudiciului produs cei doi inculpatii în solidar, dat fiind că sunt întrunite şi celelalte condiţii prevăzute de art.998-999 Cod civil

 Cum la data producerii accidentului inculpatul V.T. avea încheiată polită pentru asigurare de răspundere civilă obligatorie la S.C. Omniasig S.A. Sucursala Argeş, iar pentru celălalt autoturism poliţa de asigurare de răspundere civilă obligatorie a fost încheiată la S.C. BCR Asigurări S.A. Sucursala Argeş devenită ulterior S.C. BCR Asigurări Vienna Insurance Group S.A. Sucursala Argeş urmează ca în baza art.48 si următoarele din Legea 136/1995 societaţile de asigurare să fie obligate in solidar cu inculpatii la acoperirea prejudiciului produs părţii civile, potrivit culpelor reţinute de către instanţă în producerea accidentului. Vor fi avute  în vedere totodată plafoanele maximale şi celelalte dispoziţii privind asigurarea pentru răspundere civilă pentru pagubele cauzate terţilor prevăzute de Ordinul nr. 113.133/2006 al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

 În baza art. 191 C.pr.pen. inculpaţii vor fi obligaţi să plătească cheltuielile judiciare avansate de către stat în cauză inclusiv cheltuielile ocazionate de onorariile pentru avocaţii din oficiu, având în vedere şi protocolul incheiat de către Ministerul Justiţiei cu Uniunea Naţională a Barourilor din România.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 Condamnă pe inculpatul V.T.L., cetăţean român, necăsătorit, fără antecedente penale, la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, prevăzută de art. 178 alin. 2 C.pen., cu reţinerea art. 74 lit. a C.pen.

 În baza art. 81 C.pen. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi fixează termenul de încercare de 3 ani şi 6 luni conform art. 82 C.pen..

 Atrage atenţia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 C.pen..

 Condamnă pe inculpatul D.G., cetăţean român, necăsătorit, fără antecedente penale, la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, prevăzută de art. 178 alin. 2 C.pen., cu reţinerea art. 74 lit. a C.pen.

 În baza art. 81 C.pen. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi fixează termenul de încercare de 3 ani şi 6 luni conform art. 82 C.pen..

 Atrage atenţia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 C.pen

 În baza art. 346 C.pr.pen. nu solutioneaza actiunea civila a părtii civile Spitalul de Pediatrie Piteşti.

 În baza art. 346 C.pr.pen. nu solutioneaza acţiunea civilă a părţii civile Spitalul Judeţean Piteşti.

 În baza art. 14 şi art. 346 C.pr.pen. admite în parte acţiunea civilă a parţii civile M.G. şi obligă in solidar pe inculpatii V.T. si D.G. şi în solidar cu asiguratorul S.C. Omniasig S.A. Sucursala Argeş si cu asiguratorul S.C. BCR Asigurari Vienna Insurance Group S.A. Sucursala Arges, sa-i achite suma de 17.500 lei cu titlu de daune morale.

 Respinge cererea parţii civile M.G., privind acordarea de despagubiri materiale ca nedovedita.

 În baza art. 191 C.pr.pen. obligă pe inculpatul V.T. sa plateasca suma de 600 lei cheltuieli judiciare avansate de stat în cauză din care 150 lei onorariu pentru avocatul din oficiu potrivit imputernicirii avocatiale nr. 904/2009 si pe inculpatul D.G. să achite suma de 800 lei cheltuieli judiciare avansate de stat în cauză din care 150 lei onorariu pentru avocatul din oficiu potrivit imputernicirii avocatiale nr. 904/2009 iar 200 lei onorariul pentru avocatul din oficiu conform imputernicirii avocatiale nr. 184/2010.

 In baza art. 193 C.pr.pen respinge cererea formulata de catre aparatorul partii civile M.G. privind obligarea la plata cheltuielilor judiciare facute ca nedovedita.

 Cu apel în termen de 10 zile de la pronuntare pentru inculpatul V.T.L. si de la comunicare pentru celelalte parti.

 Pronunţată în şedinţa publică de la 05 Mai 2010.

Preşedinte,

G.A

Grefier,

M.S.

Domenii speta