Pensie întreţinere

Sentinţă civilă 209 din 22.02.2010


Dosar nr. xxxxx

R O M Â N I A

JUDECATORIA COSTESTI

SENTINTA CIVILA Nr. xxx

Sedinta publica de la xxxxxx

Completul compus din:

PRESEDINTE

Grefier

Pe rol judecarea cauzei Minori si familie privind pe reclamanta C D si pe pârâtul C având ca obiect „pensie întretinere”.

Dezbaterile pe fond asupra cauzei  si sustinerile partilor au avut loc în sedinta publica de la data de 19 02 2010, fiind consemnate în încheierea de sedinta de la acea data, încheiere ce face parte integranta din prezenta sentinta, când instanta având nevoie de timp pentru deliberare a amânat pronuntarea  asupra cauzei la data de 22 02 2010, când deliberând a pronuntat urmatoarele:

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei C sub nr. 1603/214/2009, reclamanta C D, în calitate de reprezentant legal al minorului C M A, a solicitat instantei obligarea pârâtului C I la plata pensiei de întretinere în favoarea minorului.

În motivarea cererii sale, reclamanta a aratat ca s-a casatorit cu pârâtul la  data de 28.04.2007, casatorie din care a rezultat minorul C M A, nascut la data de 27.01.2009. Datorita comportamentului agresiv al pârâtului, în luna septembrie 2008, reclamanta s-a mutat la parintii sai, în satul H.

Pârâtul nu contribuie la cresterea si educarea minorului, desi este angajat la Regionala Craiova – Regulator Pitesti B.F.S.

Solicita obligarea pârâtului la plata unei pensii de întretinere calculata în procente.

Reclamanta nu si-a motivat cererea în drept si nu a solicitat probe, însa a anexat în copie certificat de casatorie nr. 835019/28.04.2007 emis de Primaria orasului C; certificat de nastere al minorului C M A; copie C.I. a pârâtului.

Cererea este scutita de taxa judiciara de timbru si timbru judiciarPârâtul CI a formulat întâmpinare, prin care a aratat, în esenta, ca în data de 31.10.2008, reclamanta a plecat de la domiciliul parintilor sai, luându-i si cardul pe care se aflau banii proveniti dintr-un împrumut, facut pentru tratamentul de sustinere a sarcinii reclamantei. Desi a facut plângere la politie pentru disparitia cardului, pârâtul a iertat-o, dorind sa continue relatia de casnicie si fiul lor sa se nasca într-o familie sanatoasa.

Dupa nasterea minorului, reclamanta a continuat sa locuiasca la parintii sai, cu acordul pârâtului, dar cu conditia ca dupa botez sa se întoarca în domiciliul conjugal. Pâna la botez, pârâtul a contribuit la întretinerea sotiei si a copilului cu sume de bani, medicamente si cele necesare pentru noul-nascut.

Dupa botez, reclamanta a refuzat sa se întoarca la domiciliul conjugal si pentru ca nu era bine primit când mergea în vizita, pârâtul a luat decizia ca începând cu data de 01.10.2009, sa nu mai participe la întretinerea minorului.

Instanta a încuviintat si a administrat pentru reclamanta proba cu înscrisuri si relatii la locul de munca al pârâtului pentru comunicarea veniturilor acestuia în ultimele sase luni, fiind depusa la dosar adeverinta nr. 1152/11.11.2009 emisa de Regionala CFR Cr, precum si cu martorul I R, iar pentru pârât proba cu înscrisuri, respectiv rezolutia din 30.10.2009 a Parchetului de pe lânga Judecatoria C, dosar 1341/P/2008 si proba cu martorii V M si I R.

În sedinta de judecata din 19.02.2010, pârâtul a renuntat la audierea martorilor încuviintati, martorul I R fiind audiat la solicitarea reclamantei.

Analizând materialul probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

Partile s-au casatorit la data de  28 aprilie 2007, conform certificatului de casatorie nr. 835019/28.04.2007 emis de Primaria orasului C. Din relatia lor a rezultat minorul C M A, nascut la data de 27 ianuarie 2009, astfel cum reiese din certificatul de nastere nr. 237539/02.02.2009.

Potrivit declaratiilor martorului propus de reclamanta, R I, din octombrie 2009, reclamanta locuieste împreuna cu minorul, la domiciliul parintilor sai din H, iar pârâtul locuieste în C.

Pârâtul a venit la botezul fiului sau si, de asemenea, a venit în vizita de cîteva ori, aducându-i alimente si haine, fara a contribui la întretinerea acestuia cu sume de bani. Ultima data când l-a vizitat pe minor a fost în toamna anului 2009.

Aceasta declaratie se coroboreaza cu afirmatiile pârâtului din întâmpinarea depusa la dosar, în care arata ca, înainte de botez, a contribuit la întretinerea sotiei si a copilului cu sume de bani, medicamente si cele necesare pentru noul-nascut, însa datorita refuzului reclamantei de a se întoarce în domiciliul conjugal si, în plus, datorita faptului ca nu era bine primit în locuinta socrilor sai, din 01.10.2009, nu a mai participat la întretinerea minorului.

Potrivit art.. 86 alin. 3 Codul familiei, descendentul, cât timp este minor, are dreptul la întretinere oricare ar fi pricina nevoii în care el se afla, iar potrivit art. 107 alin. 1, copilul minor este întretinut de parintii sai.

 Tinând cont de dependenta naturala a minorului fata de parinti, dispozitiile legale sus-citate instituie dreptul copilului la întretinere, respectiv obligatia parintelui de a presta întretinere fata de copilul minor. Obiectul acestei obligatii îl formeaza, cu titlu general, mijloacele necesare traiului, respectiv alimente, locuinta, îmbracaminte, medicamente, nevoi spirituale, precum si mijloacele necesare pentru educarea, învatatura si pregatirea profesioanla a copiilor.

Interesul superior al copilului, de a fi îngrijit potrivit nevoilor sale, trebuie sa reprezinte o preocupare constanta a ambilor parintilor si sa aiba întâietate în raport de eventualele neîntelegeri si tensiuni prezente în relatiile dintre ei. În nicio împrejurare, aceste neîntelegeri nu trebuie sa se rasfrânga asupra minorului si sa-l priveze pe acesta de o dezvoltare armonioasa, atât sub aspect material, cât si sub aspect afectiv. Acesta este motivul pentru care deciziile parintilor – ce privesc în mod direct sau indirect persoana copilului - nu trebuie sa fie influentate de factori externi acestuia, ce tin de comportamentul unuia sau al altuia dintre soti. Ambii parinti sunt obligati sa se intereseze de bunastarea minorului si sa asigure acestuia conditii de viata cât mai bune.

Astfel, instanta retine ca pârâtul are îndatorirea de a participa la întretinerea copilului sau, prin plata unei pensii alimentare lunare în cuantum de 25% din veniturile nete si permanente pe care acesta le realizeaza, cuantum stabilit în conformitate cu art. 94 alin. 3 din Codul familiei, ce prevede ca atunci când întretinerea este datorata de parinte, ea se stabileste pâna la o patrime din câstigul sau din munca pentru un copil.

Din adeverinta nr. 1152/11.11.2009 emisa de Regionala CFR C – Serviciul Financiar Miscare, Biroul Financiar al Statiilor P, reiese ca pârâtul este angajat la Statia CFR S, având în ultimele sase luni un salariu net de 1720 lei (retributie tarifara de 1284 lei). La calcularea procentului lunar de 25%, unitatea angajatoare va avea în vedere dispozitiile art. 509 Cod procedura civila, potrivit caruia diurnele si orice alte indemnizatii cu destinatie speciala, stabilite potrivit legii, nu pot fi urmarite pentru niciun fel de datorii, astfel ca nu vor fi avute în vedere nici la calcularea cuantumului pensiei, în cazul în care se regasesc în venitul salarial al pârâtului.

Pentru considerentele de mai sus, în temeiul art. 86 alin. 3 si art. 107 alin. 1 Codul familiei, instanta va admite cererea si va obliga pârâtul sa plateasca reclamantei, lunar, pensie de întretinere în cuantum de 25% din veniturile nete si permanente pe care acesta le realizeaza, în favoarea minorului C M A, nascut la data de 27 ianuarie 2009, începând cu data formularii cererii, respectiv 05 octombrie 2010 si pâna la majoratul acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite cererea formulata de reclamanta C D, în contradictoriu cu pârâtul C I,

Obliga pârâtul sa plateasca reclamantei, lunar, pensie de întretinere în cuantum de 25% din veniturile nete si permanente, pe care acesta le realizeaza, în favoarea minorului C M- A, nascut la data de xxxx, începând cu data formularii cererii, respectiv 05 octombrie 2010 si pâna la majoratul acestuia.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica de la xxxx

Presedinte,

Grefier,

Red/tehnored MRI

4 ex.