Pensie intretinere

Sentinţă civilă 889 din 23.03.2009


Sedinta publica din data de 23 martie 2009

Sentinta civila nr.889

Prin cererea înregistrata la nr.... din ..., reclamantul ..., domiciliat ... a chemat în judecata pe pârâtul ...., cu acelasi domiciliu, solicitând instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa-l oblige pe acesta sa-i plateasca pensie de întretinere pâna la terminarea studiilor.

În motivarea succinta a cererii reclamantul a aratat ca în prezent este elev în clasa a ... la ..... A mai aratat reclamantul ca în urma divortului dintre parintii lui,  el a fost încredintat spre crestere si educare mamei, iar pârâtul a fost obligat la plata unei pensii alimentare în favoarea lui. A mai precizat reclamantul ca în prezent a devenit major, dar nu si-a terminat pregatirea profesionala.

În drept au fost invocate dispozitiile art. 94 C.fam.

S-a atasat la dosarul cauzei adeverinta cu nr. ... eliberata de ..., copia certificatului de nastere al reclamantului si copia cartii de identitate a acestuia (filele ...).

Desi legal citat, pârâtul nu s-a prezentat în instanta, în vederea depunerii de probe.

S-au depus la dosarul cauzei relatii cu privire la venitul net obtinut de pârât în ultimele 6 luni, adeverinta nr. .. eliberata de .. (fila ...).

Analizând actele dosarului instanta retine ca în prezent reclamantul este major, însa se afla în continuarea studiilor, astfel ca, în conformitate cu dispozitiile art.86 din Codul Familiei, subzista obligatia pârâtului de a-i acorda întretinere.

Fata de cele aratate, instanta va admite actiunea formulata de catre reclamantul ... în contradictoriu cu pârâtul ...., având ca obiect stabilire pensie de întretinere si va obliga pârâtul la plata unei pensii de întretinere în favoarea reclamantului, în suma de ... lei, lunar, începând cu data formularii actiunii si pâna la ..., si de .. de lei, lunar, începând cu data de ... si pâna la terminarea studiilor de catre reclamant, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 25 de ani.