Majorare pensie intretinere

Sentinţă civilă 760 din 10.03.2009


SENTINŢA CIVILĂ NR. 760 din 10 martie 2009

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe la nr…./327/2009 din 26-01-2009 reclamanta .. GEORGETA, domiciliată în Tulcea, str. Comerţului, a chemat în judecata pe pârâtul … IOAN, domiciliat în Tulcea, str.Mircea Vodă, pentru a se dispune majorarea pensiei de întreţinere la care a fost obligat pârâtul prin sentinţa civilă nr. 287 din 05-02-2008 a Judecătoriei Tulcea în favoarea minorei .. Mihaela, născută la …, deoarece suma de 125 lei lunar a fost stabilită ţinându-se seama de venitul minim pe economie la aceea dată si că ulterior aceste venituri, precum si nevoile minorului s-au modificat, situaţie în care se impune modificarea cuantumului pensiei de întreţinere.

În susţinerea acţiunii s-au depus la dosar următoarele înscrisuri: copia sentinţei civile nr…/05-02-2008 a Judecătoriei Tulcea, copia certificatului de naştere reclamantei şi a cărţii de identitate, precum şi copia certificatului de naştere al minorei seria NX nr.996179, copia certificatului de căsătorie.

Reclamanta a solicitat majorarea pensiei de întreţinere în raport de venitul minim pe economie din prezent, întrucât pârâtul nu are un loc de muncă.

Având în vedere că potrivit dispoziţiilor art.94 C.familiei, întreţinerea este datorata în raport de nevoia celui care o cere şi de mijloacele celui care urmează a o plăti, instanţa judecătorească putând mări sau micşora cuantumul obligaţiei de întreţinere în funcţie de aceste criterii, instanţa constată întemeiată acţiunea reclamantei, urmează a o admite şi se va dispune  majorarea pensiei de întreţinere stabilită prin sentinţa civilă nr. ../2008 a Judecătoriei Tulcea in favoarea minorei Mihaela, născută la data de … de la 125 lei la 150 lei lunar, începând cu data introducerii acţiunii 26.01.2009 şi până la majoratul minorei.

1