Pretenţii

Sentinţă civilă 13 din 11.01.2012


Dosar nr.1094/829/2011

R O M A N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI, JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR.13

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE: 11.01.2012

COMPLET FORMAT DIN:

PREŞEDINTE :

Cu participare:

GREFIER :

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect ”pretenţii” formulată de reclamantul C. V., în contradictoriu cu pârâtul B. I..

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns reclamantul C. V., lipsă fiind pârâtul B-I..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Prezent în instanţă reclamantul depune la dosar taxă judiciară de timbru, în valoare de 12 lei, cu chitanţa  nr. 003639/11.01.2012.

Instanţa constată că pârâtul a fost citat cu menţiunea „personal la interogatoriu”, motiv pentru care va da eficienţă dispoziţiilor art. 225 Cod procedură civilă.

La interpelarea instanţei reclamantul arată că nu mai are cereri de formulat în cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi ate probe de administrat în cauza instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Reclamant, având cuvântul pe fond solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, cu obligarea pârâtului la cheltuieli de judecată.

S-au declarat dezbarterile închise trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A,

-deliberând-

Asupra cauzei civile de fata a retinut urmatoarele:

Reclamantul  C. V. s-a adresat Judecatoriei Podu Turcului cu o cerere inregistrata sub nr 1094/829/2011  avand ca obiect o actiune in pretentii impotriva paratului B.I. prin care a solicitat instantei obligarea acestuia din urma la restituirea sumei de 700 lei rezultata dintr-un contract de imprumut incheiat intre cele doua parti.

Cererea reclamantului a fost legal timbrata cu suma de 51 lei si timbru judiciar de 0,3 lei.

Reclamantul s-a prezentat in instanta si a solicitat administrarea probei cu acte si martori.

A fost atasat la fila 4 din dosar contractul de imprumut incheiat intre cele doua parti.

In cauza s-a dispus audierea martorului Gheorghita Costica depozitie atasata la fila 12 din dosar.

 In urma probelor administrate , instanta a retinut urmatoarele:

La data de 24.01.2011 intre reclamant si parat a fost incheiata o conventie de imprumut din continutul careia rezulta ca paratul a imprumutat de la reclamant suma de 500 lei .

Ulterior asa cum rezulta din declaratia martorului Gheorghita Costica reclamantul i-a mai imprumutat paratului suma de 200 lei .

Desi in cadrul conventiei de imprumut paratul s-a obligat sa-i irestituie reclamantului suma imprumutata sau sa  il ajute pe acesta la lucrarile agricole, ulterior paratul nu a mai respectat conventia fiind plecat de la domiciliu.

Avand in vedere ca existenta conventiei civile dintre reclamant si parat a fost dovedita prin depozitiile celor doi martori precum si fata de dispozitiile art 969 Cod Civil potrivit carora conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante

Tinand seama si de dispozitiile art 998-999 Cod Civil potrivit carora orice fapta a omului care cauzeaza altei persoane un prejudiciu obliga pe acea persoana de a-l repara instanta urmeaza sa admita cerearea reclamantului , sa constate valabil incheiata conventia civila dintre  cele doua parti si sa oblige paratul la plata catre reclamant a sumei de 700 lei cu titlu de suma imprumutata.

In baza art 274 alin 1 Cod procedura Civila urmeaza sa oblige paratul catre reclamant si la plata sumei de 51,3 lei constand in taxa de timbru si timbru judiciar.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea reclamantului C.V., domiciliat în comuna ___, sat ____, judeţul Bacău, în contradictoriu cu pârâtul B.I., domiciliat în comuna ___, sat ____, judeţul Bacău.

Obligă pârâtul la plata către reclamant a sumei de 700 lei cu titlu de împrumut.

Obligă pârâtul la plata sumei de 70 lei constând în cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 11.01.2012.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red. SDM/tehnoredact. BD;

Ex.4

02.02.2012