Infracţiuni

Sentinţă penală 354 din 18.09.2012


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA MOINEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 2440/260/2012

SENTINŢA PENALĂ Nr. 354

Şedinţa publică de la 18 Septembrie 2012

MINISTERUL PUBLIC A FOST REPREZENTAT PRIN P V C

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul din data de 25.05.2012 în dosarul nr. 986/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 05.06.2012 sub2440/260/2012, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului B C C, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autoturism de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge , prevăzută de art. 87 alin. 1 din O.U.G. 195/2002 republicată.

In cuprinsul actului de sesizare al instanţei, s-a reţinut următoarea situaţie de fapt:

La data de 13.04.2012, în jurul orei 19:45, organul de cercetare penala s-a sesizat din oficiu cu privire la fapta numitului B C C, care in timp ce conducea pe drumurile publice autoturismul cu nr. de înmatriculare BC-01-ENG se afla sub influenta băuturilor alcoolice si a intrat in coleziune cu autoturismul marca Skoda, cu nr. de înmatriculare BC-17-CDB, condus de N B.

Din cercetările penale si din ansamblul actelor premergătoare si a celor de urmărire penala administrate in cauza se constata ca la data de 13.04.2012, după ce a consumat băuturi alcoolice , învinuitul B C C, s-a urcat la volanul autoturismului marca Mercedes, înmatriculat cu nr.BC-01-ENG, pe care 1-a condus pe drumurile publice. Din cauza neatenţiei la volan si fiind sub influenta băuturilor alcoolice, învinuitul a intrat in coleziune cu autoturismul marca Skoda, înmatriculat cu nr.BC-17-CDB,condus regulamentar de N B. învinuitul a fost testat cu aparatul etilotest marca Drager seria ARUB0303, nr.Test 00549, rezultând o alcoolemie de 0,69 mg/l alcool pur in aerul expirat .In aceste condiţii a fost condus la Spitalul mun. Moineşti in vederea recoltării probelor biologice, rezultând o imbibatie alcoolica de l,30gr.% la prima proba ( recoltata la ora 20:55), refuzând recoltarea celei de-a doua proba.

Situaţia de fapt descrisă a fost reţinută pe baza următoarelor mijloace de probă: proces-verbal de constatare a infracţiunii (filele 3-5 dos. de urm. pen.), printer alcooltest (fila 6) buletin de examinare clinică (f. 8), buletin de analiză toxicologică- alcoolenie nr.808 din 18.042012 (fila 9 dos. de urm.

pen.),proces verbal de prelevare(fila 7) declaraţii martori (f. 10-13), declaraţie învinuit (f. 15-20).

La primul termen de judecată s-a prezentat în instanţă inculpatul care a solicitat instanţei să admită cererea sa privind judecarea cauzei pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, arătând că recunoaşte săvârşirea faptelor pentru care a fost trimis în judecată şi îşi însuşeşte dovezile administrate în cursul urmăririi penale, declaraţia acestuia fiind consemnată la dosarul cauzei.

Constatând ca fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 3201 C.pr.pen, instanţa a admis cererea inculpatului de judecare a cauzei pe baza dovezilor administrate în dosarul de urmărire penală nr. 986/P/2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti.

Analizând materialul probator administrat in cursul urmăririi penale, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 13.04.2012, în jurul orei 19:45, organul de cercetare penala s-a sesizat din oficiu cu privire la fapta numitului B C C, care in timp ce conducea pe drumurile publice autoturismul cu nr. de înmatriculare BC-01-ENG se afla sub influenta băuturilor alcoolice si a intrat in coleziune cu autoturismul marca Skoda, cu nr. de înmatriculare BC-17-CDB, condus de N B.

Din cercetările penale si din ansamblul actelor premergătoare si a celor de urmărire penala administrate in cauza se constata ca la data de 13.04.2012, după ce a consumat băuturi alcoolice , învinuitul B C C, s-a urcat la volanul autoturismului marca Mercedes, înmatriculat cu nr.BC-01-ENG, pe care 1-a condus pe drumurile publice. Din cauza neatenţiei la volan si fiind sub influenta băuturilor alcoolice, învinuitul a intrat in coleziune cu autoturismul marca Skoda, înmatriculat cu nr.BC-17-CDB,condus regulamentar de N B. învinuitul a fost testat cu aparatul etilotest marca Drager seria ARUB0303, nr.Test 00549, rezultând o alcoolemie de 0,69 mg/l alcool pur in aerul expirat .In aceste condiţii a fost condus la Spitalul mun. Moineşti in vederea recoltării probelor biologice, rezultând o imbibatie alcoolica de l,30gr.% la prima proba ( recoltata la ora 20:55), refuzând recoltarea celei de-a doua proba.

Cu ocazia audierii în cursul urmăririi penale, inculpatul a recunoscut fapta, declarând că a consumat băuturi alcoolice în noaptea de 12-13.04 2012, urcându-se la volanul autoturismului in jurul orei 19:40, fiind depistat in trafic in timp ce conducea autoturismul cu numărul de înmatriculare BC-01-ENG.

Art. 69 Cod proc. pen. prevede că declaraţiile inculpatului făcute în cursul procesului penal pot servi la aflarea adevărului numai în măsura în care se coroborează cu fapte sau împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor existente în cauză. In cauză, declaraţiile inculpatului sunt susţinute de celelalte mijloace de probă, martorul N. B. declarând că la data de 13.04.2012conducea autoturismul cu nr. de înmatriculare BC17CDB pe strada Tudor Vladimirescu din Moineşti, fiind lovit in partea din spate de maşina inculpatului. După impact atât inculpatul cat si martorul au fost conduşi la secţia de politie, fiind testaţi cu aparatul alcootest, rezultând o alcoolemie de 0,69 mg/l alcool pur in aerul expirat la testarea inculpatului. Ulterior inculpatul a fost condus la spitalul Moineşti unde i-au fost recoltate probe biologice. Aceste aspecte sunt confirmate si de martorul M C ca a participat in mod direct la producerea

accidentului si ulterior la testarea inculpatului cu aparatul alcooltest, precum si la recoltarea probelor biologice de sânge.

Alcoolemia inculpatului a fost stabilită prin analiza probelor de sânge, rezultatul fiind de 1,30 gr %o, conform buletinului de analiză toxicologică a alcoolemiei nr. 874 din 17.04.2012 aflat la fila 9 dos.urm.pen.

In drept, fapta inculpatului B C C care in data de 13.04.2012 in timp ce conducea pe drumurile publice autoturismul marca Mercedes, cu numărul de imatriculare BC-01-ENG având o imbibatie acoolica de 1, 30 gr.% întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autoturism de către o persoană care are o îmbibatie alcoolică in sânge peste limita legala fapta prevăzută de art. 87 alin 1 din O.U.G. 195/2002.

In ceea ce priveşte latura obiectivă, instanţa reţine că probele administrate în cauză evidenţiază realizarea elementului material specific infracţiunii, constând într-o acţiune de conducere a autoturismului pe drum public, în înţelesul art. 6 pct. 14 din OUG 195/2002., - drum public însemnând "orice cale de comunicaţie terestră (...) special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulaţiei publice" -, având o îmbibatie alcoolică peste limita legală.

Săvârşirea acestei infracţiuni are ca urmare imediată o stare de pericol pentru relaţiile sociale ocrotite de dispoziţiile care stabilesc regimul circulaţiei pe drumurile publice, iar legătura de cauzalitate rezultă, din însăşi săvârşirea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu forma de vinovăţie prevăzută de art. 19 alin. 1 pct. 1 lit. a C. pen. - intenţie directă.

Constatând că infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibatie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge prev. de art. 87 alin 1 din OUG nr. 195/2002 există, că a fost săvârşită inculpat cu vinovăţia specifică, instanţa va dispune condamnarea acestuia pentru săvârşirea infracţiunii care face obiectul judecăţii.

La individualizarea sancţiunii şi proporţionalizarea acesteia, instanţa va avea în vedere dispoziţiile art. 72 şi art. 52 Cod Penal.

In conformitate cu prevederile art. 72 Cod penal instanţa va avea în vedere, gradul de pericol social concret al faptei săvârşite, persoana inculpatului, împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală şi limitele de pedeapsă stabilite de lege.

Instanţa va reţine în favoarea inculpatului circumstanţa atenuantă prevăzută de art. 74 lit a C.pen, întrucât acesta este la primul conflict cu legea penală, nu are antecedente penale, aşa cum rezultă din fişa de cazier judiciar a acestuia (f. 14), şi prin urmare va reduce pedeapsa aplicată sub minimul prevăzut de lege, în baza art. 76 lit. e Cod penal.

Având în vedere prevederile art. 3201 C.pr.pen, instanţa va reduce limitele de pedeapsă stabilite de lege pentru infracţiunea săvârşită cu o treime.

Ţinând cont de ansamblul acestor criterii de individualizare a pedepsei, instanţa va aplica inculpatului pedeapsa de 6 luni închisoare.

In ceea ce priveşte pedepsele accesorii, în aplicarea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, instanţa nu va aplica în mod automat, ope legis, pedeapsa accesorie prevăzută de art. 64 lit. a teza I, ci va analiza în ce

măsură, în prezenta cauză, aceasta se impune faţă de natura şi gravitatea infracţiunii săvârşite sau comportamentul inculpatului.

In acelaşi sens este şi Decizia înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. LXXIV din 5 noiembrie 2007, pronunţată într-un recurs în interesul legii, potrivit căreia, dispoziţiile art. 71 din Codul penal referitoare la pedepsele accesorii se interpretează în sensul că interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), teza I - c) din Codul penal nu se va face în mod automat, prin efectul legii, ci se va supune aprecierii instanţei, în funcţie de criteriile stabilite în art. 71 alin. 3 din Codul penal. Instanţa apreciază că raportat la natura şi gravitatea infracţiunii săvârşite, împrejurările cauzei, persoana inculpatului, acesta este nedemn în exercitarea drepturilor prevăzute de art. 61 alin.l lit.a teza a-II-a şi lit.b, fiind justificată îndepărtarea acestuia de la activităţi ce presupun încrederea publică ori exerciţiul autorităţii.

Având în vedere faptul că infracţiunea comisă este absolut independentă de aspectele referitoare la exercitarea funcţiei şi profesiei sau legate de exercitarea autorităţii părinteşti, instanţa apreciază că nu se impune interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.l lit.c, d şi e. De asemenea, instanţa apreciază că inculpatul nu este nedemn în exercitarea dreptului de a alege şi prin urmare nu va interzice nici dreptul prevăzut de art. 64 alin. 1 lit. a teza ala.

Având in vedere faptul ca inculpatul a avut o atitudine corespunzătoare în faţa organelor de urmărire penală, recunoscând săvârşirea faptei, instanţa apreciază că scopul pedepsei poate fi atins si fără privare de libertate, executarea pedepsei in regim de detenţie putând avea consecinţe nefaste asupra inculpatului şi în consecinţă, în temeiul art. 81 C. pen., va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, stabilind un termen de încercare de 2 ani şi 6 luni în condiţiile art. 82 alin. 1 C. pen.

Totodată, în temeiul art. 71 alin. 5 C. pen, instanţa va dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate în cauză, pe durata suspendării condiţionate a pedepsei închisorii.

De asemenea, în temeiul art. 359 C. proc. pen., instanţa va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor prevăzute de art. 83 C. pen., a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării suspendării condiţionate a pedepsei.

In temeiul art. 191 alin. 1 C. proc. pen., instanţa urmează a obliga pe inculpat la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Ia act ca inculpatul a avut apărător ales.