Eroarea de fapt prev.de art.51 alin.1 Cod penal.

Decizie 377 din 12.03.2012


Eroarea de fapt prev.de art.51 alin.1 Cod penal.

Dacă în cauză nu există probe sigure, certe cu privire la cunoaşterea de către inculpaţi a  caracterului fals al bancnotelor puse în circulaţie, faptele acestora nu constituie infracţiunea de falsificare de monedă în varianta prev. de art.282 alin.2  C. penal, caracterul penal al faptelor fiind înlăturat.

Consecinţă a reţinerii erorii de fapt, faptele inculpaţilor nu întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune, întrucât lipseşte intenţia de  inducere în eroare a reprezentanţilor părţilor vătămate, atâta timp cât nu s-a făcut dovada că inculpaţii cunoşteau că bancnotele nu sunt autentice.

Secţia  penală – Decizia  penală nr. 377/12 martie 2012

Prin sentinţa penală  nr. 291 din 16 mai 2011 pronunţată de Judecătoria Alba Iulia  în dosarul nr.5923/176/2008  s-a dispus condamnarea inculpatului I.F. la:

- pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de falsificare de monede sau de alte valori în formă continuată, prevăzută la art. 282 alin. 2 C.pen. în condiţiile art. 41 alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 37 alin. 1 lit. a C.pen.

- la pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în formă continuată, prevăzută la art. 215 alin.1 şi 2 C.pen. în condiţiile art. 41 alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 37 alin. 1 lit. a C.pen.

S-a constatat că infracţiunile săvârşite de inculpat sunt concurente potrivit art. 33 lit. a C.pen. astfel că, în baza art. 34 C.pen. s-au contopit pedepsele stabilite şi i s-a aplicat inculpatului pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 71 C.pen. s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza II şi lit. b C.pen.

În baza art. 65 alin. 2 şi 3 C.pen. s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute la art. 64 lit. a şi lit. b C.pen. pe o perioadă de 1 an de la executarea pedepsei închisorii, de la graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori după prescripţia executării pedepsei.

În baza art. 88 C.pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada reţinerii şi arestării inculpatului, din data de 08.09.2008 până în data de 02.04.2009.

În baza art. 350 C.p.pen. a fost menţinută măsura obligării de a nu părăsi localitatea luată faţă de inculpat.

S-a constatat că inculpatul este arestat/deţinut în altă cauză.

Instanţa a dispus condamnarea inculpatei I.O.G. la:

- pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de falsificare de monede sau de alte valori, prevăzută la art. 282 alin. 2 C.pen.

- pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prevăzută la art. 215 alin.1 şi 2 C.pen.

S-a constatat că infracţiunile săvârşite de inculpat sunt concurente potrivit art. 33 lit. a C.pen. astfel că, în baza art. 34 C.pen. s-au contopit pedepsele stabilite şi i s-a aplicat inculpatei pedeapsa de 3 ani închisoare.

În baza art. 71 C.pen. s-au interzis inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza II şi lit. b C.pen.

În baza art. 65 alin. 2 şi 3 C.pen. s-au interzis inculpatei drepturile prevăzute la art. 64 lit. a şi lit. b C.pen. pe o perioadă de 1 an de la executarea pedepsei închisorii, de la graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori după prescripţia executării pedepsei.

În baza art. 81 - 82 C.pen. a fost suspendată condiţionat executarea pedepsei aplicate inculpatei pe durata unui termen de încercare de 5 ani şi s-au pus vedere inculpatei prevederile art. 83 C.pen.

În baza art. 71 alin. 5 C.pen. a fost suspendată executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În baza art. 88 C.pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada reţinerii şi arestării inculpatei, din data de 08.09.2008 până în data de 12.12.2008.

S-a dispus condamnarea inculpatului G.V. la:

- pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de falsificare de monede sau de alte valori, prevăzută la art. 282 alin. 2 C.pen.

- pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune, prevăzută la art. 26 C.pen. raportat la art. 215 alin.1 şi 2 C.pen.

S-a constatat că infracţiunile săvârşite de inculpat sunt concurente potrivit art. 33 lit. a C.pen. astfel că, în baza art. 34 C.pen. s-au contopit pedepsele stabilite şi i s-a aplicat inculpatului pedeapsa de 3 ani închisoare.

În baza art. 71 C.pen. s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza II şi lit. b C.pen.

În baza art. 65 alin. 2 şi 3 C.pen. s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute la art. 64 lit. a şi lit. b C.pen. pe o perioadă de 1 an de la executarea pedepsei închisorii, de la graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori după prescripţia executării pedepsei.

În baza art. 81 - 82 C.pen. a fost suspendată condiţionat executarea pedepsei aplicate inculpatului pe durata unui termen de încercare de 5 ani şi s-au pus vedere. inculpatului prevederile art. 83 C.pen.

În baza art. 71 alin. 5 C.pen. a fost suspendată executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În baza art. 88 C.pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada reţinerii şi arestării inculpatului, din data de 08.09.2008 până în data de 06.02.2009.

S-au menţinut obligaţiile impuse inculpatului prin decizia nr. 53/2009 a Tribunalului Alba, până la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe.

Instanţa a luat  act că părţile vătămate nu s-au constituit părţi civile în cauză.

În baza art. 118 alin. 1 lit. b C.pen. s-a dispus confiscarea de la inculpatul I.F. a unui număr de 18 bancnote cu valoarea nominală de 100 lei, emisiunea 1.07.2005, toate cu seria 078B2604619

În baza art. 348 C.p.pen. s-a dispus anularea în întregime a celor 18 bancnote false cu valoarea nominală de 100 lei, emisiunea 1.07.2005, toate cu seria 078B2604619.

În baza art. 191 C.p.pen. au fost obligaţi inculpaţii la plata către stat a cheltuielilor judiciare, după cum urmează:

- pe inc. I.F. la suma de 1.369,50 lei;

- pe inc. I. O.G. la suma de 1.089,50 lei

- pe inc. G.V. la suma de 1.309,50 lei

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut următoarea  stare de fapt :

În data de 30.08.2008, în jurul orelor 20,00, inculpatul I.F., însoţită de încă o persoană de sex masculin, rămasă neidentificată, a intrat în incinta SC M.D. Romania SRL – punctul de lucru S. Aici i-a solicitat vânzătoarei M.G. trei hamburgeri în valoare de 7,5 lei. Fiind ocupată cu un alt client, inculpatului i-a fost predată comanda de către managerul M.O. însă banii au fost încasaţi de numita  M. Inculpatul a achitat contravaloarea cu o bancnotă de 100 lei de la care a primit rest 92,5 lei după care, însoţit de celălalt bărbat care de asemenea a făcut cumpărături la o altă casă şi a achitat tot cu o bancnotă de 100 lei, au părăsit grăbiţi incinta magazinului plecând din zonă cu un autoturism marca BMW. Plecarea grăbită a celor doi, i-a trezit suspiciuni numitei B.D. care încasase banii de la bărbatul rămas neidentificat şi a determinat-o să verifice banii din casă. Cu această ocazie a constatat  că bancnota din cupiura de 100 lei încasată era diferită de celelalte. Imediat s-a procedat la verificarea casei martorei M.G., acelaşi lucru constatându-se şi în privinţa bancnotei de 100 lei încasată de aceasta de la inculpatul I.F. Cele două bancnote, ambele cu seria 078B2604619, au fost ridicate de organele de politie iar prin buletinul de expertiză NR. 4255/12.09.2008  al Băncii Naţionale Române - Direcţia emisiune, tezaur şi casierie, s-a confirmat faptul că acestea nu sunt autentice, reprezintă contrafacere  şi nu au putere circulatorie.

În data de 08.09.2008, în jurul după-amiezii, inculpaţii I.F., I.O.G. şi G.V., deţinând un număr de 14 bancnote falsificate, din cupiura 100 lei, toate cu seria 078B2604619, s-au deplasat cu autoturismul marca Volkswagen Passat de culoare argintie cu nr. de înmatriculare XX 635 XX, în oraşul Z., în vederea punerii în circulaţie a bancnotelor şi obţinerii, prin schimb, de monedă autentică. Astfel, după ce au ajuns în oraşul Z., au oprit autoturismul în centru, iar inculpatul G.V. i-a dat inculpatului I.F. o parte din cele 14 bancnote pentru a fi puse în circulaţie, restul rămânând în maşină, în buzunarul aflat în spatele scaunului din dreapta. În acest sens, inculpatul I.F. împreună cu concubina acestuia, inculpata I.O.G., având banii daţi de G.V., s-au deplasat la magazinul aparţinând de SC O.I. SRL Z., timp în care inculpatul G.V. a rămas în autoturism. După intrarea în magazin inculpaţii  I.F. şi I.O.G. au solicitat vânzătoarei B.C. un prosop despre care şi-au manifestat intenţia de a-l cumpăra. Astfel au predat vânzătoarei o bancnotă din cupiura 100 lei contrafăcută, cu seria 078 B 260 4619.  Întrucât, anterior prezenţei inculpaţilor în magazin, respectiv în aceeaşi zi, dar în jurul dimineţii,  vânzătoarea a mai primit de la o persoană necunoscută, de gen masculin, alta decât inculpaţii, o bancnotă din aceeaşi cupiură, despre care a constatat ulterior că este falsificată, aceasta a verificat cu atenţie banii şi constatând aceleaşi caracteristici ca şi la prima bancnotă, le-a spus inculpaţilor că bancnota este falsă, condiţii în care inculpatul I.F. a solicitat restituirea bancnotei. Vânzătoarea a refuzat restituirea banilor şi a încercat să anunţe telefonic organele de politie, moment în care, inculpaţii au părăsit în grabă magazinul. Ieşind după aceştia, vânzătoarea a anunţat organele de politie aflate în zonă, care au urmărit inculpaţii. În timp ce inculpaţii fugeau, fiind urmăriţi de organele de politie şi somaţi să se oprească, au aruncat mai multe bancnote, care ulterior au fost ridicate de politie, constatându-se că era vorba de 6 bancnote  din cupiura de 100 lei, toate având aceeaşi serie 078 B 2604619 şi 2 bancnote de 5 lei cu seriile 061 D 5083760 şi respectiv 063 C 422 1794. Inculpaţii au fost reperaţi de organele de politie pe str. 1 Mai din Z., iar în zonă au găsit şi inculpatul G.V., care se afla în apropierea autoturismului cu care cei trei s-au deplasat în oraşul Z.  Cu ocazia controlului autoturismului, s-a constatat că în buzunarul husei scaunului şoferului, situat în partea din spate au fost descoperite încă 6 bancnote falsificate  din cupiura de 100 lei, toate având aceeaşi serie.

Pe parcursul cercetărilor, s-a constatat că, în aceeaşi zi, respectiv 08.09.2008, după amiaza inculpata I.O.G. a mai pus în circulaţie o bancnotă contrafăcută din cupiura de 100 lei cu seria 078 B 260 4619, la magazinul aparţinând SC L. SRL Z., unde a indus în eroare pe vânzătoarea M.C., care a recunoscut-o după fotografie pe inculpată.

De asemenea s-a constatat că inculpaţii I.F. şi  I.O.G., în data de 01.09.2008, deţinând bancnote falsificate, au indus în eroare pe vânzătoarele B.M.C. şi B.T.M., prin punerea în circulaţie pe raza oraşului O.M., la două magazine ale SC K.C. SRL, a două bancnote din cupiura  de  100 lei contrafăcute, ambele având aceeaşi serie 078 B 260 4619, în scopul obţinerii  unor foloase materiale injuste, cauzând astfel o pagubă totală în valoare de 200 lei, nerecuperată.

Tot în data de 01.09.2008, inculpatul I.F. a pus în circulaţie în oraşul B., la magazinul  aparţinând SC M.T. SRL, o bancnotă falsificată din cupiura 100 lei cu seria 078 B 260 4619 inducând în eroare pe numita S.C.F., vânzătoare la acest magazin, în scopul obţinerii unor foloase materiale injuste, inculpatul fiind recunoscut după planşa foto de martora V.E. – administrator la unitatea respectivă.

În ceea ce îl priveşte  pe inculpatul I.F., instanţa a constatat  că faptele există, constituie infracţiunile prevăzute la art. 282 alin. 2 şi art. 215 alin.1 şi 2 C.pen. şi au fost comise de inculpat, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii,

S-a reţinut starea de recidivă postcondamnatorie în care inculpatul a săvârşit faptele, faţă de pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 412/2006 a Judecătoriei Alba Iulia.

Apreciind că, pentru buna desfăşurare a procesului penal până la finalizarea sa şi pentru a se asigura punerea în executare a pedepsei aplicate inculpatului, inculpatul trebuie să respecte în continuare obligaţiile impuse de instanţa de control judiciar, în baza art. 350 C.p.pen. s-a menţinut măsura obligării de a nu părăsi localitatea luată faţă de inculpat.

Referitor la inculpata I.O.G., instanţa a constatat, pe de o parte,  că faptele există, constituie infracţiunile prevăzute la art. 282 alin. 2 şi art. 215 alin.1 şi 2 C.pen. şi au fost comise de inculpată, iar pe de altă parte, în ceea ce priveşte caracterul continuat al infracţiunilor pentru care inculpata a fost trimisă în judecată, instanţa a arătat că, din mijloacele de probă administrate în cauză reiese că inculpata a pus în circulaţie o bancnotă de 100 lei falsificată, în data de 08.09.2008, la magazinul SC L. SRL Z., inducând-o în eroare pe martora M.C. şi obţinând astfel un folos injust, cu consecinţa păgubirii societăţii respective,  celelalte fapte fiind comise, în mod nemijlocit, de către inculpatul I.F.

 Instanţa a reţinut că, la individualizarea pedepsei,  a  avut  în vedere că inculpata nu este cunoscută cu antecedente penale şi, considerând că procesul penal în sine, căruia inculpata a trebuit să îi facă faţă, pronunţarea hotărârii şi condamnarea sunt suficiente pentru îndreptarea acesteia, a apreciat  că scopul pedepsei aplicate poate fi atins chiar fără executarea acesteia şi, constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 81 C.pen. a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei închisorii pe durata unui termen de încercare de 5 ani.

În ceea ce îl priveşte pe  inculpatul G.V., instanţa a constatat, pe de o parte,  că faptele există, constituie infracţiunile prevăzute la art. 282 alin. 2 şi art. 26 C.pen. raportat la art. 215 alin.1 şi 2 C.pen. şi au fost comise de inculpat, iar, pe de altă parte, în ceea ce priveşte caracterul continuat al infracţiunilor pentru care inculpatul a fost trimis în judecată, instanţa a arătat că pentru a fi considerată infracţiune continuată, trebuie să fie săvârşite (de către persoana în cauză şi nu de către alta!) mai multe acţiuni/inacţiuni care să prezinte, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni. Or, spre deosebire de ceilalţi doi inculpaţi (I.F. şi I.O.) care au săvârşit infracţiunea de falsificare de monede  sau de alte valori atât prin deţinere cât şi prin punerea în circulaţie a bancnotelor falsificate (acţiune pe care au săvârşit-o la diferite la intervale de timp), în cazul inculpatului G. elementul material al infracţiunii a constat numai în deţinerea acelor bancnote în vederea punerii  în circulaţie (aspect asupra căruia s-a înţeles cu inculpatul I.). În consecinţă, inculpatul nu a săvârşit mai multe acţiuni ale infracţiunii puse în discuţie, termenul de „deţinere” fiind propriu infracţiunii continue şi nu celei continuate.

În ceea ce priveşte complicitatea la infracţiunea de înşelăciune, fapta s-a consumat în momentul în care inculpatul s-a înţeles cu inculpatul I. să pună banii în circulaţie pentru a obţine bunuri şi monedă autentică, având reprezentarea că vor păgubi firmele în cauză. Prin urmare, acesta a fost momentul, şi singurul de altfel, în care inculpatul G. a înlesnit celorlalţi doi inculpaţi comiterea de către aceştia din urmă a infracţiunii de înşelăciune. Nu are relevanţă faptul că autorii infracţiunii pe care inculpatul a înlesnit-o au săvârşit-o în formă continuată, câtă vreme inculpatul nu a comis acte de ajutor sau înlesnire la fiecare infracţiune de înşelăciune.

Instanţa a reţinut că, la individualizarea pedepsei,  a  avut în vedere vârsta inculpatului şi faptul că acesta nu este cunoscută cu antecedente penale şi, considerând că procesul penal în sine, căruia inculpatul a trebuit să îi facă faţă, pronunţarea hotărârii şi condamnarea sunt suficiente pentru îndreptarea acestuia, a apreciat că scopul pedepsei aplicate poate fi atins chiar fără executarea acesteia şi, constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 81 C.pen. a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei închisorii pe durata unui termen de încercare de 5 ani.

Instanţa a apreciat că, pentru buna desfăşurare a procesului penal, se impune ca inculpatul să respecte în continuare obligaţiile impuse de instanţa de control judiciar prin decizia nr. 53/2009 a Tribunalului Alba, până la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe, când liberarea provizorie sub control judiciar a inculpatului va înceta de drept.

Împotriva acestei hotărâri  au declarat recurs în termenul legal Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia şi inculpaţii I.F., I.O.G. şi G.V .

Prin recursul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia s-au invocat aspecte de nelegalitate a hotărârii, arătându-se următoarele:

- în ceea ce îl priveşte pe inculpatul I.F., faptele acestuia au fost săvârşite în stare de recidivă postcondamnatorie faţă de pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr.412/2006 a Judecătoriei Alba Iulia, iar instanţa de fond nu a dat eficienţă regulii privind starea de recidivă şi nu a dispus revocarea suspendării executării pedepsei aplicate prin această sentinţă

- în ceea ce îi priveşte pe inculpaţii I.O.G. şi G.V., în mod greşit instanţa de fond a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepselor aplicate acestora, în cauză nefiind incidente dispoziţiile art.81 C.penal raportat la cuantumul pedepselor rezultante aplicate. S-a mai arătat că, raportat la gravitatea faptelor săvârşite şi la atitudinea acestora pe parcursul procesului penal, se impunea aplicarea faţă de inculpaţi a unor pedepse cu executare efectivă în regim de detenţie.

- în mod greşit şi fără a pune în discuţia părţilor instanţa de fond a înlăturat din încadrarea juridică a faptelor săvârşite de  inculpaţii I.O.G. şi G.V. a dispoziţiilor art.41 alin.2 C.penal .

S-a arătat că, raportat la starea de fapt reţinută în rechizitoriu şi în considerentele hotărârii, faptele celor doi inculpaţi au fost săvârşite în formă continuată, la majoritatea faptelor inculpaţii I.F.  şi I.O.G. au fost împreună, intenţia acestora fiind ca împreună să pună în circulaţie bancnotele contrafăcute şi să inducă în eroare părţile vătămate.

De asemenea, şi inculpatul G.V. a săvârşit faptele reţinute în sarcina sa în formă continuată, întrucât acesta a deţinut bancnotele falsificate în vederea punerii lor în circulaţie şi a pus efectiv în circulaţie parte dintre acestea prin înmânarea lor celorlalţi doi inculpaţi, pentru a fi plasate la diferite magazine, unde urmau să fie preschimbate cu altele autentice.

Instanţa de fond a omis să facă aplicarea dispoziţiilor art.118 lit.e C.penal, cu toate că părţile vătămate nu s-au constituit părţi civile în cauză, iar suma de 400 lei a profitat inculpaţilor.

Inculpaţii I.F., I.O.G. şi G.V. au solicitat, prin apărător ales, casarea sentinţei atacate, atacate şi trimiterea cauzei la instanţa de fond în vederea completării probaţiunii. S-a apreciat că pentru fapta din Sibiu instanţa de fond ar fi trebuit să dispună achitarea inculpaţilor în temeiul art. 10, lit. a Cod procedură penală. S-a  mai arătat că s-a solicitat instanţei de judecată emiterea unei adrese la societatea din Sibiu pentru a comunica bonul fiscal emis inculpatului  pentru a se putea stabili cu exactitate cu ce bancnotă a plătit dar instanţa de fond a respins această cerere în probaţiune. Totodată, s-a solicitat instanţei de fond şi efectuarea unei expertize tehnice pentru a se stabili dacă bancnotele contrafăcute şi despre care se susţine că inculpatul le-ar fi pus în circulaţie au fost falsificate în acelaşi mod.  S-a mai  arătat că pentru fapta din Z. instanţa de fond ar fi trebuit să dispună achitarea inculpaţilor în temeiul art. 10 lit. d din Codul de procedură penală întrucât faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor le lipseşte un element constitutiv, respectiv vinovăţia. Inculpaţii s-au deplasat la Z. pentru a cumpăra fier vechi, deoarece inculpatul I.F. administra o societate având ca obiect de activitate colectarea de fier vechi, iar după ce au ajuns la Z. au decis să meargă la cumpărături, motiv pentru care au împrumutat de la tatăl inculpatului I.F.  suma de 100 lei. Inculpaţii nu au ştiut nici un moment că banii împrumutaţi de la tatăl inculpatului I.F. şi cu care au plătit la magazin erau contrafăcuţi. În ceea ce priveşte fapta din O.M., s-a arătat că instanţa de fond ar fi trebuit să dispună achitarea inculpaţilor în temeiul art. 10 lit. a Cod procedură penală, întrucât fapta nu a fost dovedită ca fiind comisă de inculpaţi.

Examinând sentinţa atacată prin prisma criticilor aduse, a actelor şi lucrărilor dosarului, precum şi din oficiu, sub toate aspectele de legalitate şi temeinicie, conform art. 385/6 alin.3  Cod procedură penală, Curtea de apel  a reţinut următoarele:

Prin rechizitoriul nr. 2943/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia  au fost trimişi în judecată inculpaţii:

- I.F., pentru  săvârşirea  infracţiunilor  prev. de art. 282 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. şi art. 37 lit. a C.pen.  (constând în fapta de a deţine în vedere punerii în circulaţie mai multe bancnote în cupiura de 100 lei contrafăcute, toate având seria 078 B 260 4619 şi de a pune în circulaţie un număr de 4 astfel de bancnote falsificate în cadrul unităţilor aparţinând SC O.I. SRL şi SC K.C. SRL) şi de art.215 alin.1 şi 2 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal şi art. 37 lit. a C.pen.  (constând în inducerea în eroare a numitelor B.C., B.M.C., B.T. şi S.C.F., vânzătoare, prin vânzarea bancnotelor falsificate şi obţinerea de monedă autentică şi alte bunuri, în mod injust şi cauzând astfel pagube în dauna societăţilor comerciale mai sus arătate în sumă totală de 300 lei), totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal

- I.O.G., pentru  săvârşirea  infracţiunilor  prev. de art. 282 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen. (constând în fapta de a deţine în vedere punerii în circulaţie mai multe bancnote în cupiura de 100 lei contrafăcute, toate având seria 078 B 260 4619 şi de a pune în circulaţie un număr de 4 astfel de bancnote falsificate în cadrul unităţilor aparţinând SC O.I. SRL, SC L. SRL şi SC K.C. SRL) şi de art.215 alin.1 şi 2 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal (constând în inducerea în eroare a numitelor B.C., B.M.C., B.T. şi S.C.F., vânzătoare, prin vânzarea bancnotelor falsificate şi obţinerea de monedă autentică şi alte bunuri, în mod injust şi cauzând astfel pagube în dauna societăţilor comerciale mai sus arătate în sumă totală de 300 lei), totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal

- G.V.,  pentru  săvârşirea  infracţiunilor  prev. de art. 282 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen. (constând în fapta de a deţine în vedere punerii în circulaţie şi de apune în circulaţie mai multe bancnote în cupiura de 100 lei contrafăcute, toate având seria 078 B 260 4619 -  către inculpaţii I.F. şi I.O.G., care au plasat bancnotele date de inculpat pe raza oraşului Z.) şi art. 26 raportat la art.215 alin.1 şi 2 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal (constând în aceea că i-a ajutat pe inculpaţii I.F. şi I.O.G., prin înmânarea a 8 bancnote contrafăcute cu seria 078B 260 4619, pentru a fi puse în circulaţie pe raza oraşului Z. şi implicit a inducerii în eroare a vânzătoarelor, în scopul obţinerii de monedă autentică în mod injust şi cauzării de pagube societăţilor comerciale)), totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

Prin rechizitoriul nr. 4827/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu a fost trimis în judecată  inculpatul I.F. pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 282 al 2 C. penal (constând în aceea că la data de 30.08.2008 a pus îm circulaţie o bancnotă din cupiura de 100 lei contrafăcută) şi art. 215 al 1 şi 2 C. penal (constând în aceea că a incus-o în eroare pe M.G., angajată a SC M.D. SRL – punct de lucru S. prin plata produselor  cumpărate cu o bancnotă de 100 lei falsificată şi obţinerea în acest fel de monedă autentică şi alte bunuri şi cauzând astfel pagube în daune societăţii mai sus menţionate), totul cu aplicarea art. 33 lit. a C. penal şi art. 37 lit. a C. penal.

Cauza a fost înregistrată iniţial la Judecătoria Sibiu, sub nr. 5772/306/2009, iar prin încheierea din data de 28.06.2010 instanţa a dispus reunirea acestui dosar cu dosarul nr. 5923/176/2008.

Din ansamblul materialului probatoriu administrat în cauză rezultă următoarea stare de fapt:

 La data de 30.08.2008, în jurul orelor 20,00, inculpatul I.F., însoţit de încă o persoană de sex masculin, rămasă neidentificată, a intrat în incinta SC M.D. R. SRL – punctul de lucru S. şi  i-a solicitat vânzătoarei M.G. trei hamburgeri în valoare de 7,5 lei,  achitând contravaloarea cu o bancnotă de 100 lei - care ulterior s-a constatat că nu este autentică - de la care a primit rest 92,5 lei după care, însoţit de celălalt bărbat care de asemenea a făcut cumpărături la o altă casă şi a achitat tot cu o bancnotă de 100 lei, cei au părăsit grăbiţi incinta magazinului plecând din zonă cu un autoturism marca BMW.

La data de 01.09.2008  inculpaţii I.F. şi  I.O.G., s-au deplasat la două magazine ale SC K.C.SRL  din oraşul O.M. şi au achiziţionat bunuri, predând  câte o bancnotă de 100 lei, bancnote despre care ulterior s-a constatat că nu sunt autentice.

Tot în data de 01.09.2008, inculpatul I.F. s-a deplasat în oraşul B., la magazinul  aparţinând SC M.T. SRL, şi a achiziţionat bunuri  predând  o bancnotă de 100 lei cu seria 078 B 260 4619, bancnotă despre care ulterior s-a constatat că nu este autentică.

La  data de 08.09.2008, inculpaţii I.F., I.O.G. şi G.V., deţinând un număr de 14 bancnote falsificate, din cupiura 100 lei, toate cu seria 078B2604619, s-au deplasat cu autoturismul marca Volkswagen Passat de culoare argintie cu nr. de înmatriculare XX 635 XX, în oraşul Z., în vederea punerii în circulaţie a bancnotelor şi obţinerii, prin schimb, de monedă autentică. Astfel, după ce au ajuns în oraşul Z., au oprit autoturismul în centru, iar inculpatul G.V. i-a dat inculpatului I.F. o parte din cele 14 bancnote pentru a fi puse în circulaţie, restul rămânând în maşină, în buzunarul aflat în spatele scaunului din dreapta.

În jurul orelor 12,00 ( după cum rezultă din declaraţia numitei M.C.)  inculpata I.O.G. s-a prezentat la magazinul aparţinând SC L. SRL Z., de unde a  cumpărat bunuri predând  o bancnotă de 100 lei cu seria 078 B 260 4619, bancnotă despre care ulterior s-a constatat că nu este autentică.

În aceeaşi zi, în jurul orelor 15,00 inculpatul I.F. împreună cu concubina acestuia, inculpata I.O.G., s-au deplasat la magazinul aparţinând de SC O.I. SRL Z., timp în care inculpatul G.V. a rămas în autoturism. După intrarea în magazin inculpaţii  I.F. şi I.O.G. au solicitat vânzătoarei B.C. un prosop despre care şi-au manifestat intenţia de a-l cumpăra. Astfel au predat vânzătoarei o bancnotă din cupiura 100 lei contrafăcută, cu seria 078 B 260 4619.  Întrucât, anterior prezenţei inculpaţilor în magazin, respectiv în aceeaşi zi, dar în jurul dimineţii,  vânzătoarea a mai primit de la o persoană necunoscută, de gen masculin, alta decât inculpaţii, o bancnotă din aceeaşi cupiură, despre care a constatat ulterior că este falsificată, aceasta a verificat cu atenţie banii şi constatând aceleaşi caracteristici ca şi la prima bancnotă, le-a spus inculpaţilor că bancnota este falsă, condiţii în care inculpatul I.F. a solicitat restituirea bancnotei. Vânzătoarea a refuzat restituirea banilor şi a încercat să anunţe telefonic organele de politie, moment în care, inculpaţii au părăsit în grabă magazinul. Ieşind după aceştia, vânzătoarea a anunţat organele de politie aflate în zonă, care au urmărit inculpaţii. În timp ce inculpaţii fugeau, fiind urmăriţi de organele de politie şi somaţi să se oprească, au aruncat mai multe bancnote, care ulterior au fost ridicate de politie, constatându-se că era vorba de 6 bancnote  din cupiura de 100 lei, toate având aceeaşi serie 078 B 2604619 şi 2 bancnote de 5 lei cu seriile 061 D 5083760 şi respectiv 063 C 422 1794. Inculpaţii au fost reperaţi de organele de politie pe str. 1 Mai din Z., iar în zonă au găsit şi inculpatul G.V., care se afla în apropierea autoturismului cu care cei trei s-au deplasat în oraşul Z. Cu ocazia controlului autoturismului, s-a constatat că în buzunarul husei scaunului şoferului, situat în partea din spate au fost descoperite încă 6 bancnote falsificate  din cupiura de 100 lei, toate având aceeaşi serie.

Potrivit declaraţiilor inculpaţilor G.V. şi I.F., în data de 6.09.2008 primul s-a deplasat la târgul din D. unde a vândut cinci porci la persoane necunoscute  de la care a primit suma de 1600 lei în bancnote de câte 100 lei. Ulterior, o persoană din târg s-a uitat la bancnote şi i-a spus că doar două sunt autentice, iar celelalte sunt false, motiv pentru care inculpatul G.V. i-a povestit  fiului său I.F. şi au hotărât  împreună să încerce să-i schimbe, deplasându-se  la data de 8.09.2008 în oraşul Z.

Raportat la starea de fapt reţinută mai sus, rezultată din coroborarea mijloacelor de probă administrate în cauză, Curtea de Apel constată că, în ceea ce priveşte faptele din 30.08.2008 şi 01.09.2008 , în cauză există dubii puternice cu privire la cunoaşterea de către inculpaţii I.F. şi I.O. a faptului că bancnotele deţinute şi puse în circulaţie nu sunt autentice.

De asemenea, în ceea ce o priveşte pe inculpata I.O., nu s-a dovedit, dincolo de orice dubiu faptul că aceasta avea cunoştinţă despre înţelegerea dintre ceilalţi doi inculpaţi şi despre faptul că bancnotele înmânate de inculpatul G.V. la data de 8.09.2008 sunt false, aspect aflat de inculpată la momentul prinderii sale în flagrant după săvârşirea faptei în dauna S.C. O.I. Z. S.R.L..

Potrivit dispoziţiilor art.51 alin.1 C.penal, nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, când făptuitorul, în momentul săvârşirii acesteia, nu cunoştea existenţa unei stări, situaţii sau împrejurări de care depinde caracterul penal al faptei.”

Totodată, art. 66 alin. (1) C. proc. pen. prevede că  „inculpatul beneficiază de prezumţia de nevinovăţie şi nu este obligat să-şi dovedească nevinovăţia”.

O hotărâre de condamnare trebuie să se bazeze pe probe certe de vinovăţie, iar în caz de îndoială, ce nu poate fi înlăturată prin probe, trebuie să se pronunţe o soluţie de achitare.

Inculpaţii nu au recunoscut niciodată că ar fi cunoscut că bancnotele folosite sun false ( cu excepţia recunoaşterii de către inculpaţii  I.F. şi G.V. a faptei din 8.09.2008 ) iar cu privire la autenticitatea bancnotelor puse în circulaţie  au fost induşi în eroare şi angajaţii societăţilor comerciale părţi vătămate şi, ca atare, nu se poate prezuma că inculpaţii şi-ar fi putut da seama că aceste bancnote sunt falsificate.

Declaraţiile inculpaţilor I.F. şi G.V.  cu privire la modul în care au ajuns în posesia bancnotelor falsificate se coroborează între ele şi nu au fost înlăturate prin probele administrate în cauză, din aceste declaraţii rezultând cu certitudine că abia după data de 6 septembrie 2008 cei doi au dobândit acele bancnote şi au aflat că nu sunt autentice.

Pentru aceste considerente, având în vedere că, la pronunţarea unei condamnări instanţa trebuie să-şi întemeieze convingerea vinovăţiei inculpatului pe bază de probe sigure, certe şi întrucât în cauză probele în acuzare nu au un caracter cert, lăsând loc unei nesiguranţe în privinţa vinovăţiei inculpaţilor, respectiv a cunoaşterii caracterului fals al bancnotelor, urmează a se da  eficienţă regulii potrivit căreia „orice îndoială este în favoarea inculpatului” (in dubio pro reo), motiv pentru care se constată că în cauză sunt incidente dispoziţiile art.51 alin.2 C.penal, caracterul penal al faptelor amintite fiind înlăturat.

Consecinţă a reţinerii erorii de fapt, instanţa constată că, în ceea ce priveşte infracţiunea de înşelăciune, faptele săvârşite nu întrunesc elementele constitutive ale acestei infracţiuni, întrucât lipseşte intenţia de  inducere în eroare a reprezentanţilor părţilor vătămate, atâta timp cât nu s-a făcut dovada că inculpaţii cunoşteau că bancnotele nu sunt autentice.

Pe cale de consecinţă, în baza art. 11 pct. 2 lit. a), rap. la art. 10 lit. e) Cod procedură penală şi art. 51 alin. 1 Cod penal va fi achitat inculpatul I.F. în ceea ce priveşte infracţiunea de falsificare de monede sau alte valori prev. de art. 282 alin. 2 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal pentru actele materiale săvârşite în datele de 30 august 2008 şi, respectiv, 1 septembrie 2008 .

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) , rap. la art. 10 lit. d)  Cod procedură penală  va fi achitat inculpatul I.F. în ceea ce priveşte infracţiunea de înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal pentru actele materiale săvârşite în datele de 30 august 2008 şi, respectiv, 1 septembrie 2008 .

În baza art. 11 pct. 2 lit. a, rap. la art. 10 lit. e Cod procedură penală şi art. 51 alin. 1 Cod penal va fi achitată inculpata I.O.G. în ceea ce priveşte infracţiunea de falsificare de monede sau alte valori prev. de art. 282 alin. 2 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a , rap. la art. 10 lit. d)  Cod procedură penală  va fi achitată inculpata I.O.G. în ceea ce priveşte infracţiunea de înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

Referitor la faptele din 8.09.2008, Curtea de Apel constată că  este dovedită vinovăţia inculpaţilor G.V. şi I.F., recursurile inculpaţilor fiind nefondate, însă  recursul declarat de către procuror în ceea ce priveşte înlăturarea în mod greşit a dispoziţiilor art.41 alin.2 reţinute în sarcina inculpatului G.V. este fondat.

Astfel, s-a dovedit în cauză că inculpatul G.V., deţinând un număr de 14  bancnote false  s-a deplasat împreună cu inculpaţii I.F. şi I.O.G. în oraşul Z., cu intenţia de a schimba aceste bancnote cu altele autentice.

Ca atare, în mod greşit prima instanţă a reţinut că, în cazul inculpatului G., elementul material al infracţiunii de fals de monedă a constat numai în deţinerea acelor bancnote în vederea punerii  în circulaţie, iar fapta de înşelăciune s-ar fi  consumat în momentul în care inculpatul s-a înţeles cu inculpatul I. să pună banii în circulaţie pentru a obţine bunuri şi monedă autentică, având reprezentarea că vor păgubi firmele. Aceasta, deoarece  inculpatul G.V.,  cu intenţie a înmânat aceste bancnote coinculpatului I.F.  pentru a fi schimbate şi astfel, le-a pus în circulaţie, având totodată reprezentarea faptului că  acesta din urmă – în număr de 14- va folosi toate aceste bancnote pentru a induce în eroare mai multe persoane din oraş. În ceea ce priveşte actul material săvârşit în dauna părţii vătămate S.C.L. S.R.L., sunt îndeplinite condiţiile participaţiei improprii, inculpata Iacob aflându-se în eroare cu privire la autenticitatea bancnotei.

Fiind dovedită existenţa faptelor din 8.09.2008, Curtea constată că în mod corect instanţa de fond a dispus condamnarea inculpatului I.F. pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi de falsificare de monede sau alte valori, însă, consecinţă a achitării inculpatului pentru celelalte fapte din 30.08.2008 şi 21.09.2008 şi a înlăturării astfel a dispoziţiilor art.41 alin.2 C.penal, se impune o nouă individualizare a pedepselor aplicate acestuia.

Raportat la criteriile de individualizare  consacrate de art.72 C.penal, la limitele de pedeapsă prevăzute pentru infracţiunile săvârşite,  la gradul de pericol social concret al acestora, dar şi la împrejurările concrete de săvârşire  şi la scopul urmărit - acela de a-şi ajuta tatăl să recupereze paguba suferită -  la starea de recidivă, dar şi  valoarea redusă a prejudiciului,  instanţa de recurs apreciază că  aplicarea unor pedepse în cuantum de 3 ani închisoare  corespunde scopului prevăzut de art.52 C.penal.

Recursul declarat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia este fondat şi sub aspectul omisiunii aplicării dispoziţiilor art. 83 Cod penal în ceea ce îl priveşte pe inculpatul I.F., având în vedere că infracţiunile din data de 8.09.2008 au fost săvârşite în cursul termenului de încercare al suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicate inculpatului prin  sentinţa penală nr. 412/2006  pronunţată de Judecătoria Alba Iulia.

De asemenea, în ceea ce îl priveşte pe inculpatul G.V., se constată că, în mod nelegal prima instanţă a făcut în cauză aplicarea dispoziţiilor art.81 C.penal, având în vedere condamnarea acestuia la pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare  pentru săvârşirea în concurs a două infracţiuni.

Instanţa reţine că, potrivit dispoziţiilor art.86 ind.1 alin.1  lit.c C.penal, instanţa poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere dacă se apreciază, ţinând seama de persoana condamnatului, de comportamentul său după comiterea faptei, că pronunţarea condamnării constituie un avertisment pentru acesta şi, chiar fără executarea pedepsei, condamnatul nu va mai săvârşi infracţiuni.

De asemenea, în aliniatul 2 se prevede că suspendarea executării pedepsei sub supraveghere poate fi acordată şi în cazul concursului de infracţiuni, dacă pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult trei ani şi sunt întrunite condiţiile prevăzute la alin.1 lit.b şi c.

Raportat la aceste dispoziţii şi la împrejurările cauzei, Curtea de Apel  consideră că în cauză nu se impune aplicarea unei pedepse cu executare în regim de detenţie, apreciind că pronunţarea condamnării constituie un avertisment pentru inculpat  care, chiar fără executarea pedepsei în regim de penitenciar, nu va mai săvârşi infracţiuni, având în vedere vârsta înaintată a inculpatului,  recunoaşterea faptelor,  şi  faptul că nu are antecedente penale.

Gravitatea infracţiunilor săvârşite nu justifică, doar prin ea însăşi, executarea pedepsei aplicate inculpatului în regim de detenţie, modalitate de executare care nu corespunde realizării scopului  pedepsei în acest caz,  scop care poate fi atins şi prin suspendarea executării acesteia sub supraveghere, întrucât inculpatului  i s-a atras atenţia asupra gravităţii şi a consecinţelor nefaste ale faptelor, rolul condamnării fiind şi acela de a atrage atenţia asupra importanţei respectării relaţiilor în societate, rol care nu s-ar realiza în totalitate în cazul executării pedepsei în regim de detenţie.

Prin urmare, avertismentul dat inculpatului prin condamnarea  la pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare şi impunerea unei forme de consiliere de specialitate desfăşurată de o instituţie abilitată pentru  o perioadă mai mare de timp, de 5 ani, stabilită în condiţiile art.86 ind.2 C.penal, vor putea fi în măsură să determine o reflectare mai profundă a inculpatului asupra faptelor săvârşite şi a urmărilor acesteia şi schimbarea atitudinii faţă de normele şi valorile ocrotite de legea penală, pentru ca, pe viitor, acesta să nu mai comită infracţiuni.

Este fondat şi motivul de recurs privind omisiunea instanţei de a aplica măsura de siguranţă a confiscării speciale faţă de inculpaţii I.F. şi G.V.

Astfel, părţile vătămate S.C. O.I.  Z. S.R.L. şi S.C. L. S.R.L. nu s-au constituit părţi civile în cauză,  prejudiciul cauzat acestora fiind de câte 100 de lei, şi, ca atare în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 118 alin. 1, lit. e ) şi alin. 4 Cod penal, impunându-se confiscarea specială de la inculpatul I.F. a sumei de 50 lei (fapta săvârşită faţă de S.C. O.I.  Z. S.R.L.) şi de la inculpatul G.V. a sumei de 150 lei. lei a profitat inculpaţilor

În baza dispoziţiilor art. 118 alin. 1, lit. e ) şi alin. 4 Cod penal dispune confiscarea specială de la inculpatul I.F. a sumei de 50 lei şi de la inculpatul G.V. a sumei de 150 lei ( fapte săvârşite faţă de S.C. O.I.  Z. S.R.L. şi S.C. L. S.R.L.).

Pentru toate motivele arătate şi faţă de dispoziţiile art.385 ind.15 pct.2 lit.d C.proc.pen., Curtea  a admis  recursurile declarate de  inculpaţii I.F. şi I.O.G. şi de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia împotriva sentinţei penale nr. 291 din 16 mai 2011 pronunţate de Judecătoria Alba Iulia în dosarul nr. 5923 /176/2008 şi în consecinţă  a casat  în parte sentinţa penală atacată după cum urmează :

I. În ce-l priveşte pe inculpatul I.F. sub aspectul soluţiei de condamnare pentru faptele din datele de 30 august 2008 şi, respectiv, 1 septembrie 2008  şi al reţinerii dispoziţiilor art. 41 alin. 2 Cod penal, al omisiunii aplicării dispoziţiilor art. 83 Cod penal şi al cuantumului pedepselor aplicate  acestuia,

II. În ce-o priveşte pe inculpata I.O.G. sub aspectul soluţiei de condamnare pentru infracţiunile prev. de art. 282 alin. 2 Cod penal şi art. 215 alin. 1 şi 2 Cod penal ,

III. În ce-l priveşte pe inculpatul G.V. sub aspectul înlăturării greşite a dispoziţiilor art. 41 alin. 2 Cod penal şi al modalităţii de executare a pedepsei .

IV. Sub aspectul omisiunii aplicării măsurii de siguranţă a confiscării speciale faţă de inculpaţii I.F. şi G.V. 

Procedând la rejudecarea cauzei în aceste limite:

I .1. În baza art. 11 pct. 2 lit. a), rap. la art. 10 lit. e) Cod procedură penală şi art. 51 alin. 1 Cod penal  a fost  achitat  inculpatul I.F. în ceea ce priveşte infracţiunea de falsificare de monede sau alte valori prev. de art. 282 alin. 2 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal pentru actele materiale săvârşite în datele de 30 august 2008 şi, respectiv, 1 septembrie 2008.

2.  În baza art. 11 pct. 2 lit. a), rap. la art. 10 lit. d)  Cod procedură penală a fost  achitat inculpatul I.F. în ceea ce priveşte infracţiunea de înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal pentru actele materiale săvârşite în datele de 30 august 2008 şi, respectiv, 1 septembrie 2008 .

Au fost  aplicate  inculpatului următoarele pedepse:

- 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1, lit. a , teza a II a , lit. b Cod penal, pe durata unui termen de 1 an pentru săvârşirea infracţiunii  de falsificare de monede sau alte valori prev. de art. 282 alin. 2 Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal ( fapta din 8 septembrie 2008 ); 

- 3 ani închisoare pentru săvârşirea  infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal  (pentru fapta din data de 8 septembrie 2008).

În baza dispoziţiilor art. 33 lit. a, 34 lit. b Cod penal şi art. 35 Cod penal  s-au  contopit  pedepsele aplicate inculpatului prin prezenta decizie în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare, alături de care se va aplica pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1, lit. a, teza a II a, lit. b Cod penal, pe durata unui termen de 1 an.

În baza dispoziţiilor  art. 83 Cod penal s-a revocat beneficiul suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.412/07.03.2006 pronunţată de Judecătoria Alba Iulia şi se va dispune executarea acestei pedepse alături de pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare aplicată prin prezenta decizie, astfel că în final inculpatul execută pedeapsa de 5 ani închisoare.

S-a făcut  aplicarea art. 357 alin 3 C.p.p. şi, ţinând seama de natura şi gravitatea infracţiunilor săvârşite, de împrejurările cauzei şi de persoana inculpatului, îl va priva pe acesta, pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 alin. 2 Cod penal, de exerciţiul drepturilor prev. de art. art. 64 alin. 1, lit. a , teza a II a, lit. b Cod penal.

II. 1. În baza art. 11 pct. 2 lit. a , rap. la art. 10 lit. e Cod procedură penală şi art. 51 alin. 1 Cod penal a achitat pe inculpata I.O.G. în ceea ce priveşte infracţiunea de falsificare de monede sau alte valori prev. de art. 282 alin. 2 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

2.  În baza art. 11 pct. 2 lit. a , rap. la art. 10 lit. d)  Cod procedură penală  a achitat  pe  inculpata I.O.G. în ceea ce priveşte infracţiunea de înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal .

3.Consecinţă a achitării inculpatei, a înlăturat obligarea inculpatei de la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la judecata în primă instanţă.

III.1. S-a reţinut la încadrarea juridică a infracţiunilor de falsificare de monede sau alte valori prev. de art. 282 alin. 2 Cod penal şi  complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Cod penal săvârşite de inculpatul G.V., dispoziţiile art. 41 alin.2 Cod penal, privind forma continuată.

S-au  înlăturat dispoziţiile art. 81 şi 82 Cod penal privind suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi  în baza art.86 ind.1,86 ind.2  C.penal se va dispune suspendarea  executării pedepsei rezultante de 3 ani închisoare aplicată inculpatului G.V. sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 5 ani, compus din durata pedepsei rezultante aplicate la care s-a adăugat un interval de timp de 2 ani.

A fost  încredinţată supravegherea inculpatului Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Alba.

Conform art.71 alin.ultim C.penal pe aceeaşi durată,de 5  ani , a fost  suspendată  şi executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor.

În baza art.86 ind.3 alin.1 C.penal inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

- să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de probaţiune de pe

lângă Tribunalul Alba;

- să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau

locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

- să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui

de existenţă.

S-a facut  aplicarea art.359 alin.1 C. proc. pen. şi s-a atras  atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.86 ind.4 alin.1 rap. la  art.83 C.penal şi ale art. 86 ind.4 alin.2 C.penal, privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni sau dacă nu va îndeplini,cu rea-credinţă măsurile de supraveghere menţionate mai sus, în cursul termenului de încercare.

IV. În baza dispoziţiilor art. 118 alin. 1, lit. e ) şi alin. 4 Cod penal s-a dispus confiscarea specială de la inculpatul I.F. a sumei de 50 lei şi de la inculpatul G.V. a sumei de 150 lei.

S-au  menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei penale atacate.

În baza art.385 ind.15 pct.1 lit.v C.proc.pen., a fost  respins ca nefondat recursul formulat de inculpatul G.V. împotriva  aceleiaşi sentinţe penale.

În baza dispoziţiilor art. 192 alin. 2 Cod pr.penală  a fost  obligat recurentul inculpat G.V. să plătească suma de 275 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare în recurs.

În baza dispoziţiilor art. 192 alin. 3 Cod pr. penală restul cheltuielilor judiciare avansate de stat în recurs  au  rămas în sarcina acestuia.