Trimiterea cauzei spre rejudecare. Compunerea completului de judecata. Infractiunea de distrugere prevazuta de art. 217 alin.1 din Codul penal.

Decizie 133 din 22.03.2007


DECIZIA PENALA NR. 133/R/22 martie 2007

Trimiterea cauzei spre rejudecare. Compunerea completului de judecata. Infractiunea de distrugere prevazuta de art. 217 alin.1 din Codul penal.

Prin sentinta penala nr. 1472 din 5 septembrie 2006, pronuntata de Judecatoria Oradea, a fost respinsa cererea formulata de petenta S.E. de reabilitare cu privire la pedeapsa de 3 ani închisoare ce i-a fost aplicata prin sentinta penala nr. 184 din 15 februarie 1991 a Judecatoriei Oradea.

În motivarea sentintei s-a retinut ca, desi s-a împlinit termenul reabilitarii judecatoresti si, din declaratia martorului audiat în cauza rezulta ca petenta este o persoana cumsecade, care are un comportament civilizat, acesta nu a putut dovedi ca îsi are asigurata existenta prin munca, facând dovada ca este angajata abia începând cu data de 31.07.2006, dupa depunerea cererii de reabilitare. De asemenea, s-a retinut ca petenta nu a putut face dovada achitarii despagubirilor civile catre partea civila B.L.

Apelul declarat de petenta împotriva acestei sentinte a fost recalificat de Tribunalul Bihor ca si recurs în sedinta publica din 30 octombrie 2006.

În aceeasi sedinta de judecata, prin decizia penala nr. 613/R din 30 octombrie 2006, Tribunalul Bihor a respins ca si tardiv recursul declarat de petenta.

Nemultumita de solutia pronuntata în cauza, petenta a atacat-o cu recurs, cale de atac prin care a solicitat casarea deciziei pronuntate de Tribunalul Bihor si trimiterea cauzei spre rejudecare acestei instante, care sa o judece în complet legal constituit.

În motivarea recursului s-a sustinut ca  potrivit art. III alin. 3 din Legea nr. 356/2006, cauza trebuia sa se judece la Tribunalul Bihor ca si apel, în complet de doi judecatori.

Curtea de Apel Oradea, prin decizia penala nr. 133/R din 22 martie 2007, a admis recursul penal declarat de petenta S.E. împotriva deciziei penale nr. 613 din 30 octombrie 2006 pronuntata de Tribunalul Bihor, pe care a casat-o si a dispus rejudecarea cauzei de catre Tribunalul Bihor.

Astfel, potrivit art. III alin. 3 din Legea nr. 356 din 21 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala, precum si pentru modificarea altor legi, cauzele aflate în curs de judecata la data intrarii în vigoare a legii vor continua sa fie judecate de instantele competente, potrivit dispozitiilor aplicabile anterior acestei date.

Legea nr. 356 din 21 iulie 2006 a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 677 din 7 august 2006 si a intrat în vigoare, potrivit alineatului 1 al articolului mai sus aratat, în 30 de zile de la publicare, respectiv în 7 septembrie 2006, iar cererea petentei, prin care a solicitat reabilitarea, a fost înregistrata la Judecatoria Oradea în data de 28 martie 2006.

Având în vedere cele mai sus aratate, cererea petentei trebuia sa fie judecata potrivit dispozitiilor aplicabile anterior datei de 7 septembrie 2007, iar potrivit art. 501 Cod procedura penala, în redactarea avuta înaintea acestei date, hotarârea prin care instanta rezolva cererea de reabilitare este supusa apelului, iar hotarârea pronuntata de instanta de apel este supusa recursului.

Cum tribunalul a recalificat calea de atac, a judecat apelul petentei în complet de trei judecatori, în cauza este incident cazul de casare prevazut de art. 385/9 alin. 3 Cod procedura penala, considerent pentru care, a admis, a casat decizia si a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta, care urmeaza sa procedeze la judecarea apelului într-un complet compus potrivit legii, format din doi judecatori.

Domenii speta