Furt calificat

Sentinţă penală 221 din 03.03.2009


SENTINŢA PENALĂ NR. 221

Şedinţa publică de la 03.03.2009

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul ………., cu nr. ………… înregistrat pe rolul Judecătoriei ………., sub nr. ……….., s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului …………., CNP ……….., fiul lui ……….. şi …………., născut la data de ………….. în ………., cu domiciliul în …………., fără forme legale în …………, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 208 alin. 1 – 2009 alin. 1 lit. i, cu aplicarea art. 99 şi urm. C.pen.

S-a reţinut prin actul de sesizare a instanţei, în esenţă, că la data de ………….., inculpatul ……….., a pătruns prin escaladare, în locuinţa părţii vătămate …………., de unde a sustras mai multe bunuri.

În cursul cercetării judecătoreşti, au fost audiaţi martorii ……….şi ………….., şi inculpatul, care a recunoscut săvârşirea faptei pentru care a fost trimis în judecată.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La începutul lunii noiembrie 2008, inculpatul ………, s-a deplasat în ……….. de la periferia mun. ……….., pentru a căuta noi locuri de păscut pentru animalele familiei sale.

 Trecând şi pe lângă gospodăria părţii vătămate ………… şi profitând de faptul că nu era nimeni prin preajmă, s-a hotărât să intre să vadă ce se află prin interior. Lângă o casă în construcţie, afară, a văzut un generator electric de curent, iar într-o încăpere a observat o pompă de apă şi un televizor.

Deoarece erau bunuri de mari dimensiuni şi grele, inculpatul a luat decizia de a reveni în zilele următoare cu căruţa pentru a le lua.

În cursul zilei de ………., l-a contactat pe martorul ……… din ………., căruia i-a cerut să îi caute un client pentru bunurile văzute în imobilul părţii vătămate. După ce a discutat cu acesta, a luat căruţa trasă de cal de la locuinţa sa şi s-a deplasat spre gospodăria părţii vătămate în jurul orelor 14,00.

Calul şi căruţa le-a lăsat în apropiere, pe jos a mers la locuinţa lui …………, şi cu ajutorul unei roabe luate din curte a transportat mai întâi generatorul de curent electric până la căruţă după care s-a întors cu roaba după celelalte bunuri.

Deoarece uşa de la casă era asigurată cu un lacăt, inculpatul s-a deplasat în spatele locuinţei unde a dat la o parte o placă de azbociment ce făcea parte din perete şi, prin orificiu creat, a sărit în casă. Din interior a luat televizorul sport şi pompa de apă, bunuri pe care le-a transportat cu aceeaşi roabă până la căruţă.

După ce a urcat bunurile în căruţă, a abandonat roaba şi s-a îndreptat spre loc. ………... A oprit la martorul ………… căruia i-a vândut televizorul cu suma de ……….. lei. Având cunoştinţă că martorul ………..este interesat de un generator de curent au plecat la acesta, pompa rămânând la ………… până se va găsi un client.

Martorul ………… a cumpărat generatorul „Energy 9000 T” cu suma de ……….. lei şi întrucât avea doar ………… lei, i-a dat inculpatului această sumă, urmând să-i mai dea şi diferenţa de …………. lei.

Pentru a reţine această situaţie de fapt, instanţa a avut în vedere următoarele mijloace de probă: declaraţiile martorilor ………şi …………, procesele verbale de restituire a bunurilor, coroborate cu declaraţiile părţilor vătămate şi ale inculpatului, care a recunoscut comiterea faptei.

În drept, fapta inculpatului minor, de a lua un generator electric de curent, o motopompă şi un televizor, prin escaladare, din posesia părţii vătămate …………, fără consimţământul acestuia şi în scopul însuşirii pe nedrept, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 208 alin. 1-209 alin. 1 lit. i C.p , text de lege în baza căruia, inculpatul urmează a fi condamnat.

Se reţine că la data săvârşirii faptei mai sus descrisă, inculpatul nu împlinise vârsta de  18 ani, împrejurare faţă de care instanţa urmează a face aplicabilitatea dispoziţiilor art. 99 şi urm. din C. pen.

Apreciind că luarea unei măsuri educative nu este suficientă pentru îndreptarea inculpatului minor, instanţa urmează a-i aplica acestuia o pedeapsă al cărei cuantum va fi stabilit în funcţie de criteriile generale prevăzute de art. 72 C. pen. şi anume: limitele de pedeapsă, gradul de pericol social al faptei săvârşite, de persoana infractorului şi de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

Referitor la persoana inculpatului, se reţine că acesta se află la primul conflict cu legea penală, iar pe parcursul procesului penal a avut o atitudine sinceră şi cooperantă, împrejurări ce impune a fi reţinute în favoarea sa circumstanţe atenuante cu consecinţa reducerii cuantumului pedepsei în conformitate cu dispoziţiile art. 76 C.pen.

Inculpatul Prepeliţă Valentin va fi condamnat la 3 luni închisoare, în baza art. 208 alin. 1-209 alin.1 lit. i C.p., cu aplicarea art. 99 şi urm. C.p., art. 74 lit. a şi c C.p.-art. 76 C.p., iar în baza art. 71 C.p. i se vor interzice acestuia, drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.p.

Referitor la modalitatea de executare a pedepsei aplicate inculpatului, instanţa urmează a face aplicabilitatea dispoziţiilor art.81 Cod Penal privind suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

Pentru a se orienta la această modalitate, instanţa a avut în vedere că în cauză sunt îndeplinite cumulativ cerinţele instituite de art.81 Cod Penal. Astfel, inculpatul se află la primul conflict cu legea penală, pedeapsa ce i s-a aplicat pentru fapta dedusă judecăţii este mai mică de 3 ani, iar scopul acesteia poate fi atins şi fără privarea de libertate a inculpatului.

În consecinţă, instanţa va suspenda executarea pedepsei ce i s-a aplicat inculpatului pe o durată de 1 an şi 3 luni, termen de încercare stabilit în conformitate cu dispoziţiile art. 110 C.p.

În baza art. 71 alin. 5 C. pen. va suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare.

În baza art. 118 lit. e C.p. va dispune confiscarea de la inculpat a sumei de ………. lei dobândită de acesta prin săvârşirea faptei.

Va obliga inculpatul la plata sumei de …….. lei, din care suma de ………. lei, reprezentând onorariile apărătorilor din oficiu, se va vira din fondul MJLC către BA ………, pentru avocat ………. şi avocat …………..