Furt

Sentinţă penală 418 din 15.10.2012


JUDEŢUL BACĂU JUDECĂTORIA MOINEŞTI

SENTINŢA PENALĂ NR. 418 Din 15.10.2012

INSTANŢA

Deliberând asupra acţiunii penale de faţă, constată următoarele ;

Constată că prin rechizitoriul nr. 1732/P/2012 al Parchetului Moineşti, jud. Bacău şi înregistrat sub nr..../260/2012 pe rolul Judecătoriei Moineşti, au fost trimişi în judecată inculpaţii:

P.N. arestat în cauză,pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat , prevăzută de art.208 alin.l raportat la art.209 alin.l lit.a ,e,g şi i Cod penal , pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat , cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal ,art.37 lit.b Cod penal, cu aplicarea art.75 lit.c Cod penal,

B.C. pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat , prevăzută de art.208 alin.l raportat la art.209 alin.l lit.a ,e,g şi i Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal ,art.99 şi următoarele Cod penal.

In actul de sesizare a instanţei se arată că inculpatul P.N. împreună cu inculpatul minor B.C. în perioada 22.06.2012 - 23.06.2012, 23/24.06.2012 , în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, pe timp de noapte, au sustras bunuri din autoturismele părţilor vătămate D.M., M.P., L.I. şi P.N. , situate pe raza oraşului Comăneşti, prejudiciul în cuantum de 3.100 lei parţial recuperat.

Din probatoriul administrat în cauză, materialul de urmărire penală şi declaraţiile date în faza de cercetare judecătorească, instanţa a reţinut următoarele:

In noaptea de 22/23.06.2012, inculpatul P.N. şi învinuitul minor B.C.

au deplasat pe str. Ciobănuş din..... unde se afla parcat autoturismul cu nr. de

înmatriculare BC------, proprietatea părţii vătămate D.M.

Au spart geamul lateral dreapta ai autoturismului, au pătruns în interior şi au sustras o staţie de emisie-recepţie marca Motorola, un radio CD marca Sony şi suma de 40 lei.

Inculpaţii s-au deplasat la locuinţa martorului CC. , unde inculpatul i-au oferit spre vânzare cele două bunuri sustrase din autoturismul părţii vătămate , martorul CC. a achiziţionat radio CD-ul contra sumei de 80 lei însă bunul nu a mai fost recuperat de către organele de poliţie.

2

Deoarece staţia de emisie recepţie nu părea funcţională, inculpatul P.N. a aruncat-o în albia râului Trotuş.

în noaptea de 23/24.06.2012, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpatul P.N. şi inculpatul minor B.C. , folosind o şurubelniţă, au spart geamurile  laterale  şi  au sustras din autovehiculul  marca Iveco  cu  nr.  de

înmatriculare BC------ proprietatea S.C.....S.R.L. parcat pe str. 1 Mai din

Comăneşti , o staţie de emisie recepţie marca „Motorola", două antene, un modulator de culoare neagră şi un cuţit bunuri care aparţineau conducătorului auto P.N. .

Din autovehiculul cu nr. de înmatriculare BC-----, proprietatea părţii

vătămate M.P. , parcat pe str. Nufărului din or....., au sustras o staţie de emisie

recepţie marca „Midland" şi antena aferentă.

Din autovehiculul marca Ford Transit cu nr. de înmatriculare VN-----,

proprietatea părţii vătămate L.I. , parcat pe str. Pieţii din or....., inculpaţii au

sustras staţie de emisie recepţie marca „Maxon" şi un radiocasetofon marca „Platinium".

Prezenţi în instanţă şi aducându-li-se la cunoştinţă prevederile art.320 indice 1 Cod proc. penală , inculpaţii arată că recunosc săvârşirea faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei şi solicită ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală şi sunt de acord cu achitarea prejudiciilor.

Conform art. 320 indice 1 Cod proc. penală , până la începerea cercetării judecătoreşti, inculpatul poate declara personal sau prin înscris autentic că recunoaşte săvârşirea faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei şi solicită ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală. Judecata poate avea loc numai în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, doar atunci când inculpatul declară că recunoaşte în totalitate faptele reţinute în actul de sesizare a instanţei şi nu solicită administrarea de probe, cu excepţia înscrisurilor în circumstanţiere pe care le poate administra la acest termen de judecată. Instanţa de judecată soluţionează latura penală atunci când, din probele administrate, rezultă că faptele inculpatului sunt stabilite şi sunt suficiente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse. Instanţa va pronunţa condamnarea inculpatului, care beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii, şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsa prevăzute de lege, in cazul pedepsei amenzii.

Situaţia de fapt a fost dovedită prin : declaraţiile martorilor (fl,36,38,49 urmărire penală ), declaraţiile inculpaţilor( fi.53-55,60-65 urmărire penală ).

Inculpatul P.N. a indicat locul de pe pod de unde a aruncat în albia râului Trotuş, staţia de emisie recepţie sustrasă împreună cu minorul B.C. în noaptea de 22/23.06.2012.

Bunurile sustrase în noaptea de 23/24.06.2012 au fost oferite spre vânzare de către minor martorilor G.P. şi CC. , fiind achiziţionate de către aceştia în

3

schimbul sumei de  150 şi respectiv  110 lei bani care au fost împărţiţi cu inculpatul P.N. .

Cu ocazia efectuării conducerii în teren, în prezenţa martorului L.M. , inculpatul P.N. a indicat locul în care erau ascunse şurubelniţa folosită la săvârşirea infracţiunilor , loc în care a fost identificat şi cuţitul sustras din autovehiculul marca Iveco care aparţinea părţii vătămate P.N. (fi.30, 44)

Bunurile care au fost identificate asupra martorilor G.P. şi CC, au fost recunoscute de către părţile vătămate P.N. , M.P. şi L.I. motiv pentru care la data de 24.06,2012 au fost restituite acestora pe bază de dovadă de către organele de cercetare penală(fl. 37,39 , 40-43 urmărire penală).

Martorul G.P. (fila 36) relatează că în noaptea de 23/24.06.2012 a venit la el inculpatul B.C şi a cumpărat de la acesta pentru suma de 150 lei un aparat de recepţie emisie marca Motorola şi pe care a predat-o organelor de poliţie la solicitarea acestora.

In aceeaşi perioadă martorul CC. , relatează (fila 38 dosar urmărire penală) că a cumpărat de la cei doi inculpaţi un radio CD MP3 auto , două staţii de emisie recepţie , o antenă , obiecte pe care a dat suma de 190 lei şi pe care le-a restituit poliţiei conform procesului verbal din data de 24.06.2012 (fila 39 dosar urmărire penală).

Situaţia de fapt fiind dovedită , în drept fapta inculpatului P.N. care împreună cu inculpatul minor B.C în perioada 22.06.2012 - 23.06.2012, 23/24.06.2012 , în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, pe timp de noapte, au sustras bunuri din autoturismele părţilor vătămate D.M., M.P., L.I. şi P.N., situate pe raza oraşului ...., prejudiciul în cuantum de 3.100 lei parţial recuperat,întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art.208 alin.l raportat la art.209 alin. 1 lit.a ,e,g şi i Cod penal , pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal ,art.37 lit.b Cod penal, cu aplicarea art.75 lit.c Cod penal, pentru care se va dispune pedeapsa cu închisoarea.

La individualizarea pedepselor conf. art.72 Cpen. se va ţine seama de gradul de pericol social al infracţiunii, de modalitatea de săvârşire dar şi de persoana inculpatului P.N. care nu este la prima încălcare a legii penale, fiind sunt recidivist postexecutoriu , conform art.37 lit.b Cod penal.

Pentru inculpatul P.N. , faţă de conţinutul fişei de cazier în sensul că denotă un comportament infracţional persistent, rolul educativ al pedepsei se va realiza doar prin privare de libertate , în conformitate cu art.52 Cod penal.

Din studiul fişei cazier , inculpatul a fost condamnat 3 ani închisoare pentru art. 208-209 Cod penal conform sentinţei penale nr. ...din 19.02.2007 Judecătoriei Moineşti, definitivă prin decizia penală nr. ...131.05.2007 a Curţii de Apel Bacău arestat ia 07,12.2006, eliberat la 09.12.2008 rest 362 zile.

Va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a teza a 2 a , lit b Cod penal în condiţiile şi pe durata celor prevăzute de art. 71 al.2Cod penal.

4

Conform art.88 cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestului preventiv la zi , respectiv începând cu data de 25.06.2012', ora 10, la zi.

în baza art.350 alin.l Cod proc. penală se va dispune menţinerea arestării preventive a inculpatului.

Fapta inculpatului minor B.C. care împreună cu inculpatul major P.N. în perioada 22.06.2012 - 23.06.2012, 23/24.06.2012 , în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, pe timp de noapte, a sustras bunuri din autoturismele părţilor vătămate D.M., M.P., L.I. şi P.N. situate pe raza oraşului ....prejudiciul în cuantum de 3.100 lei parţial recuperat,întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art.208 alin.l raportat la art.209 alin.l lit.a ,e,g şi i Cod penal , pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat , cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal şi art.99 şi următoarele Cod penal.

Astfel, în dispoziţia din art.100, alin. 1 Cp. se prevede ca la alegerea sancţiunii se tine seama ca gradul de pericol social al faptei săvârşite, de starea fizică şi de dezvoltarea intelectuală şi morală a minorului, de comportarea lui, de natură să caracterizeze persoana minorului (de exemplu vârsta concretă la data săvârşirii faptei, antecedente antisociale înainte sau după împlinirea vârstei răspunderii penale. La alegerea categoriei de sancţiuni aplicabile, instanţa foloseşte şi criteriile generale de individualizare prevăzute în art. 72 Cp., în măsura în care nu sunt incluse în criteriile speciale.

Legea prevede însă că instanţa trebuie să recurgă la pedepse numai dacă apreciază ca luarea unei masuri educative nu este suficienta pentru îndreptarea minorului. Se subliniază prin aceasta dispoziţie deosebit de importantă (art. 100 alin. 2 Cp.) caracterul excepţional pe care trebuie să-1 aibă aplicarea pedepsei faţă de minorul infractor, deoarece recurgerea la pedeapsa închisorii, fără suficiente temeiuri pentru aceasta, poate face ca un tânăr să lunece definitiv pe panta criminalităţii.

în acest sens sunt şi concluziile referatului întocmit de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bacău.

Faţă de situaţia că minorul este la prima încălcare a legii penale şi a avut o poziţie sinceră , în baza art. 101 lit.b Cod penal , se va aplica măsura educativă , libertatea supravegheată, constând în lăsarea minorului în libertate pe timp de 1 an, sub supraveghere deosebită a părinţilor, începând cu data punerii în executare a libertăţii supravegheate, conform art. 103 pct.7 Cod penal.

în baza art. 103 pct.2 Cod penal se va pune în vedere părinţilor minorului că au îndatorirea de a veghea îndeaproape asupra minorului, în scopul îndreptării lui şi că au obligaţia să înştiinţeze instanţa de îndată, dacă minorul se sustrage de la supravegherea ce se exercită asupra lui sau are purtări rele ori a săvârşit din nou o faptă prevăzută de legea penală.

în baza art. 103 pct.4 Cod penal instanţa va atrage atenţia minorului asupra consecinţelor comportării lui.

5

în baza art.103 pct.6 Cod penal se va atrage atenţia inculpatului că dacă în termen de un an se sustrag de la supravegherea ce se exercită asupra lui sau are purtări rele, ori săvârşeşte o faptă prevăzută de legea penală, instanţa revocă libertatea supravegheată şi va lua măsura internării într-un centru de reeducare.

Dacă fapta prevăzută de legea penală constituie infracţiune, instanţa ia măsura internării sau aplică o pedeapsă.

Se va lua act că prejudiciul cauzat părţilor vătămate D.M., M.P., L.I. şi P.N. au fost restituite şi acestea nu au mai avut pretenţii civile.

Se va lua act că G.P. , CC. , D.M. nu s-au constituit părţi civile în procesul penal.

In baza art.118 lit.e Cod penal se va dispune confiscarea de la inculpaţi a câte 730 lei fiecare , suma reprezentând despăgubirile pe care părţile vătămate G.P., CC., D.M, nu le-au mai cerut.

In baza art.118 alin.l lit.b Cod penal se va confisca de la inculpaţi o şurubelniţă care se află la organul de urmărire penală

Se va dispune plata onorariilor apărători oficiu din fondurile Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.

In baza art.191 alin.l Cod proc. penală vor fi obligaţi inculpaţii plata cheltuieli judiciare către stat, din care şi onorarii apărători oficiu.

Domenii speta