Abandon de familie

Sentinţă penală 503 din 14.11.2012


JUDECĂTORIA MUN. MOINESTI JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 2073/260/2012 Sentinţa penală nr. 503/14.11.2012

Deliberând asupra acţiunii penale de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria mun. Moineşti cu nr. 163/P/2012, înregistrat pe rolul acestei instanţe la 15.05.2012 sub nr.

2073/260/2012, fost trimis in judecată inculpata P.V.O., fiica lui .....

născută la.........in localitatea........cu domiciliul in....., divorţată, studii

generale, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 305 alin.l lit. Cp. in sensul că nu a achitat cu rea-credinţă pensia de Întreţinere pentru minorul C.A.V., conform sentinţei civile nr. 1118/2009.

In cauză au fost audiaţi partea vătămata şi martorii din lucrări, din declaraţiile cărora rezultă că aceasta nu a achitat pensia de întreţinere din luna mai 2012, având o restanţă de 3500 lei.

Din actele dosarului rezultă că prin sentinţa civilă 2118/2009, inculpata a fost obligată la plata sumei de 125 lei lunar pentru minorul C.A:V.

Inculpata a fost legal citata, nu s-a prezentat in faţa instanţei, nu a formulat apărări, iar din mandatul de aducere îndeplinit rezultă că aceasta s-ar afla in străinătate la muncă, fără a i se cunoaşte adresa.

Pentru opozabilitate instanţa a dispus citarea acesteia atât la domiciliu cât si prin afişare la C.Local al primăriei de domiciliu.

Faţă de actele dosarului  şi  de declaraţiile martorilor,  instanţa apreciază că infracţiunea de abandon de familie pentru care inculpata a fost trimisă in judecată respectiv art. 305 alin.l lit. c Cp. se probează. Instanţa va condamna inculpată la pedeapsa amenzii de 500 lei. Va atrage atenţia inculpatei asupra consecinţelor neplăţii amenzii in termen legal raportat la art. 63 ind. 1 Cp.

In baza art. 191 alini C.p.p. va obliga pe inculpata la 200 lei cheltuieli judiciare către stat.