Partaj

Sentinţă civilă 653 din 21.02.2013


Faţă de declaraţiile notariale instanţa constată că singurul moştenitor care culege succesiunea de pe urma defuncţilor xxx şi xxx, este reclamantul xxx cu o cotă de 1/1.

In ce priveşte masa succesorală rămasă de pe urma defuncţilor xxx şi xxx, aceasta se compune din suprafaţa de 1000 mp teren intravilan, curţi construcţii situat în comuna xxx, sat xxx, judeţul Bacău, cuprinsă în T.P. xxx din 18.01.1995 (fl.24).

Faţă de cele menţionate instanţa urmează să admită acţiunea, să constate că reclamantul are calitatea de moştenitor legal de pe urma defuncţilor xxx în calitate de fiu, cu o cotă de 1/1 din moştenire compusă din 1000 mp, cuprinsă în TP nr. xxx emis la data de 18.01.1995, urmând să-i fie atribuită această suprafaţă de teren.

In baza art. 274 Cod procedură civilă si a principiului disponibilităţii, instanţa va lua act că nu se solicită cheltuieli de judecată.