Desfacere casatorie

Sentinţă civilă 892 din 12.03.2014


Prin cererea înregistrată la data de 12.10.2012 pe rolul Judecătoriei Moineşti sub nr. de dosar 4822/260/2012, reclamanta M.M. a solicitat în contradictoriu cu pârâtul M. V.  ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună desfacerea căsătoriei încheiate la data de 08.03.1986, iar reclamanta să revină la numele avut anterior căsătoriei.

În motivarea acţiunii, a arătat reclamanta că s-a căsătorit cu pârâtul la data de 08.03.1986 dar în timp relaţiile de căsătorie s-au deteriorat şi nu mai este posibilă continuarea căsătoriei.

La data de 28.02.2013, pârâtul a depus la dosar declaraţia autentificată sub nr. 178/15.02.2013 prin care a arătat că solicită desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, fiind de acord cu acţiunea formulată de reclamantă.

Analizând actele şi lucrările depuse la dosar, prin prisma probatoriului administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

În fapt, la data de 08.03.1986, între părţi s-a încheiat căsătoria, fiind înregistrată în Registrul de stare civilă al Primăriei Dragomireşti sub nr. 4.

În drept, dispoziţiile art. 8 din Convenţia Europeană a drepturilor Omului consacră dreptul la respectarea vieţii private şi familiale, urmărind apărarea individului împotriva oricărei ingerinţe arbitrare a puterii publice în exercitarea prerogativelor ce asigură însuşi conţinutul acestui drept. Familia, ca element natural şi fundamental al societăţii, trebuie să se bucure de ocrotire din partea societăţii şi a statului, ocrotire care se traduce în cazul procedurii divorţului, prin aceea că se recunoaşte dreptul soţilor de a obţine desfacerea căsătoriei, în cazul în care continuarea relaţiei nu mai este posibilă. Aşa după cum pentru încheierea căsătoriei este necesar consimţământul liber al soţilor, tot astfel voinţa lor trebuie să fie luată în considerare atunci când ea se manifestă în sensul desfacerii căsătoriei.

Potrivit dispoziţiilor art. 373 lit. a Cod civil  „divorţul poate avea loc prin acordul soţilor, la cererea ambilor soţi sau a unuia dintre soţi acceptată de celălalt soţ”.  Din actele depuse la dosar instanţa apreciază că sunt îndeplinite condiţiile pentru desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor, motiv pentru care va ţine cont de voinţa lor în desfacerea căsătoriei.

În ce priveşte solicitarea privind numele, instanţa constată că există acordul părţilor şi în această privinţă, astfel că cererea va fi admisă şi reclamanta va reveni la numele avut anterior căsătoriei, respectiv acela de D.

Domenii speta