Contesatţie împotrive hotărârii judecătorului delegat

Sentinţă penală 1 din 04.01.2012


 Dosar nr.7779/327/2011

SENTINŢA PENALĂ  NR.1

Şedinţa publică de 04 ianuarie 2012

INSTANŢA

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe, la data de 03.11.2011, sub nr...., petentul-condamnat ... a contestat sancţiunea disciplinară aplicată de Penitenciarul Tulcea la data de 21.07.2011.

În motivarea contestaţiei, condamnatul a arătat că solicită să fie adus în faţa instanţei pentru a-şi susţine nevinovăţia.

La termenul de judecată din data de 04.01.2012 petentul-condamnat a solicitat instanţei să ia act de  faptul că acţiunea care face obiectul prezentului dosar nu-i aparţine precum şi faptul că la data de 21.07.2011 nici nu se afla în Penitenciarul ….

Având în vedere cele precizate de către petent, ţinând cont de prevederile art.74 din Legea nr.275/2006, urmează a se respinge acţiunea ca fiind inadmisibilă.

Cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului, în temeiul art.192 alin.3 Cod proc.pen.

Onorariul apărătorului din oficiu ..., în sumă de 100 lei se va vira din fondurile Ministerului Justiţiei, către Baroul de Avocaţi Tulcea.