Dosare procese - 2017

Dosar 10108/231/2017 din 29.12.2017

Judecătoria Brăila

anulare proces verbal de contravenţie BR/9088978/05.08.2015;

Dosar 103/787/2017 din 29.12.2017

Tribunalul Sibiu

anulare proces verbal de contravenţie CCS 0199286;

Dosar 1041/787/2017 din 29.12.2017

Tribunalul Sibiu

anulare proces verbal de contravenţie;

Dosar 10421/99/2017 din 29.12.2017

Tribunalul Iași

anulare act administrativ;

Dosar 10423/99/2017 din 29.12.2017

Tribunalul Iași

contestaţie act administrativ fiscal răspuns Serviciu Rutier;

Dosar 10424/99/2017 din 29.12.2017

Tribunalul Iași

suspendare executare act administrativ DECIZIE DE IMPUNERE - ANAF;

Dosar 10425/99/2017 din 29.12.2017

Tribunalul Iași

drepturi băneşti PLATĂ SPOR;;

Dosar 10429/99/2017 din 29.12.2017

Tribunalul Iași

drepturi băneşti plată spor fidelitate + actualizare; plată sume compensatorii;

Dosar 10440/99/2017 din 29.12.2017

Tribunalul Iași

obligaţia de a face emitere Decizii privind recalcularea drepturilor salariale;;

Dosar 10459/99/2017 din 29.12.2017

Tribunalul Iași

drepturi băneşti PLATĂ SPOR FIDELITATE + ACTUALIZARE;

Dosar 1046/121/2017 din 29.12.2017

Curtea de Apel Galați

litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999);

Dosar 10467/99/2017 din 29.12.2017

Tribunalul Iași

obligaţia de a face REÎNCADRARE;;

Dosar 10469/99/2017 din 29.12.2017

Tribunalul Iași

contestaţie act administrativ fiscal anulare decizii;;

Dosar 10470/99/2017 din 29.12.2017

Tribunalul Iași

acţiune în constatare situaţie discriminatorie;

Dosar 1064/216/2017 din 29.12.2017

Tribunalul Argeș

anulare proces verbal de contravenţie PV seria AG nr. 21889/ 21.03.2017;

Dosar 1086/33/2017 din 29.12.2017

Curtea de Apel Cluj

refuz soluţionare cerere răspuns final la petiţia nr. 27676 din 29.11.2017;

Dosar 1087/33/2017 din 29.12.2017

Curtea de Apel Cluj

litigiu privind achiziţiile publice Decizia CNSC nr. 3319/C7/3844/3882/3884/3886/3924 din data de 14.12.2017 (Legea nr. 101/2016);

Dosar 1088/33/2017 din 29.12.2017

Curtea de Apel Cluj

anulare act administrativ Procesul-verbal de control al exploatării parchetului din data de 19.07.2017, Nota de constatare nr. 77 şi a actelor subsecvente acestora;

Dosar 1089/33/2017 din 29.12.2017

Curtea de Apel Cluj

anulare act administrativ Decizia Comisiei de soluţionare a contestaţiei nr. 84/27.11.2017 privind procesul-verbal nr. 121536/12.10.2017 şi cerere suspendare (art. 15 din Legea nr. 554/2004);

Dosar 1090/33/2017 din 29.12.2017

Curtea de Apel Cluj

litigiu privind funcţionarii publici statutari Modificarea Ordinului MAI nr. 78/2017;

Dosar 1098/338/2017 din 29.12.2017

Tribunalul Brașov

anulare proces verbal de contravenţie P.V. seria PBVX nr. 0089945;