Dosare procese - 2023

Dosar 1134/83/2022 din 30.01.2023

Curtea de Apel Oradea

refuz acordare drepturi protecţie sociala( persoane cu handicap, protecţia copilului);

Dosar 12395/55/2022 din 30.01.2023

Tribunalul Arad

anulare proces verbal de contravenţie 1524/25.01.2018;

Dosar 124/87/2023 din 30.01.2023

Tribunalul Teleorman

litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999);

Dosar 124/98/2023 din 30.01.2023

Tribunalul Ialomița

anulare act (HG + HCL);

Dosar 1430/83/2022 din 30.01.2023

Curtea de Apel Oradea

anulare raport evaluare ANI;

Dosar 1668/180/2022* din 30.01.2023

Tribunalul Bacău

contestaţie la executare;

Dosar 2102/197/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Brașov

anulare proces verbal de contravenţie PBVX 0464554/16.01.2023;

Dosar 21027/3/2022 din 30.01.2023

Curtea de Apel București

suspendare executare act administrativ DEC. 14/03.05.2022;

Dosar 224/95/2023 din 30.01.2023

Tribunalul Gorj

litigiu privind achiziţiile publice;

Dosar 2246/325/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Timișoara

contestaţie la executare;

Dosar 225/102/2023 din 30.01.2023

Tribunalul Mureș

refuz acordare drepturi persecutaţi politic D.L nr. 118/1990;

Dosar 240/241/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Horezu

anulare proces verbal de contravenţie PDJX nr 386493 din 17.01.2023;

Dosar 2409/113/2019 din 30.01.2023

Curtea de Apel Galați

anulare act administrativ;

Dosar 256/110/2023 din 30.01.2023

Tribunalul Bacău

anulare act administrativ;

Dosar 2990/117/2019*/a1 din 30.01.2023

Tribunalul Cluj

anulare act emis de autorităţi publice locale;

Dosar 2995/197/2022 din 30.01.2023

Tribunalul Brașov

anulare proces verbal de contravenţie PBVX 0409942/08.02.2022;

Dosar 371/107/2023 din 30.01.2023

Tribunalul Alba

refuz acordare drepturi protecţie sociala( persoane cu handicap, protecţia copilului);

Dosar 4057/271/2022 din 30.01.2023

Tribunalul Bihor

anulare proces verbal de contravenţie 0142900;

Dosar 4061/299/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Sectorul 1 București

anulare proces verbal de contravenţie SERIA PBY NR. 0370020;

Dosar 4435/63/2022 din 30.01.2023

Curtea de Apel Craiova

anulare act administrativ privind procedura de desfăşurare a probei scrise pentru ocuparea funcţiei de Director General Adjunct, gradul II;

Dosar 521/278/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Petroșani

înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii;