Spete jurisprudenta

Decizie - 08.09.2011

Tutela administrativă

Decizie - 06.05.2011

Adresa unei autorităţi publice. Act administrativ

Decizie - 28.03.2011

Excepţia de nelegalitate a certificatului de urbanism. Inadmisibilitate.

Decizie - 02.02.2011

Condiţii necesare pentru abţinerea avizului de exploatare. Situaţii în care refuzul autorităţii publice de a emite avizul nu este nejustificat, în accepţiunea Legii nr. 554/2004.

Decizie - 12.11.2010

Principiul neretroactivităţii. Acte normative ale autorităţilor administraţiei publice locale.

Decizie - 03.11.2010

Contencios administrativ. Condiţiile eliberării din funcţie a viceprimarului.

Decizie - 06.10.2010

Contencios administrativ. Actul administrativ.

Decizie - 27.09.2010

Incopatibilitate între funcţia de consilier local şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al primarului.

Decizie - 23.06.2010

Actul administrativ fiscal, în sensul dispoziţiilor art. 41 din Codul de procedură fiscală, este un act emis de organul fiscal competent în aplicarea legislaţiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor şi obligaţiilor fiscale

Decizie - 16.05.2010

Noţiunea de act administrativ, care poate fi atacat în temeiul Legii nr. 554/2004

Decizie - 01.02.2007

Informaţii de interes public. Act de studii. Protejarea datelor personale si a numelui avut anterior căsătoriei Art.12 din Legea 544/2001

Decizie - 30.08.2005

INCIDENŢA LEGII NR. 554/2005 RESTITUIREA PERMISULUI DE CONDUCERE

Decizie - 12.09.2003

Constatarea unicităţii certificatului de moştenitor