Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 09.11.2011

Revocare măsură preventivă. Depăşirea termenului rezonabil prevăzut de art.6 par.1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Decizie - 14.10.2011

Rejudecarea cauzei conform art. 5221 C.proc.pen. Calificarea corectă a cererii în funcţie de conţinutul acesteia.

Decizie - 30.09.2011

Menţinere arestare. Termen rezonabil.

Decizie - 30.09.2011

Principiul disponibilităţii procesului civil

Decizie - 29.09.2011

Inadmisibilitatea ordonanţei preşedinţiale

Decizie - 28.09.2011

Rolul şi valoarea prezumţiilor în soluţionarea procesului civil

Decizie - 28.09.2011

Inadmisibilitatea recursului. Potrivit dispoziţiilor art.299 alin.1 pct.1 Cod pr. civilă, sunt supuse recursului hotărârile date fără drept de apel, cele date în apel, precum şi în condiţiile prevăzute de lege hotărârile altor organe cu activitate j...

Decizie - 27.09.2011

Profesor universitar. Activitati didactice de predare si seminarizare in regim de cumul aferente unui post didactic de profesor universitar vacant, desfasurate in cadrul unei universitati particulare de invatamant superior, autonoma din punct de vede...

Decizie - 27.09.2011

Modificarea, ca efect al pronunţării unei hotărâri judecătoreşti, a bazei de calcul avută în vedere la stabilirea pensiei de serviciu a magistratului.Consecinţe.

Decizie - 26.09.2011

Compensarea creanţelor reciproce dintre părţi în cazul în care una dintre creanţe rezultă dintr-un titlu executoriu privind plata unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar pentru care s-a amânat şi eşalonat plata conform OUG nr.71/2...

Decizie - 26.09.2011

Inadmisibilitatea introducerii acţiunii de divorţ în România, în condiţiile existenţei unei hotărâri definitive de separare consensuală în Italia. Condiţii pentru aplicarea art. 19 alin.1 din Regulamentul nr. 2201/2003 al Consiliului Uniunii Europene

Decizie - 21.09.2011

Ordonanţă preşedinţială. Competenţa teritorială

Decizie - 20.09.2011

Acordarea unor sume de bani pentru poliţişti în situaţia producerii riscurilor specifice activităţii de poliţie

Decizie - 20.09.2011

Pregătire profesională medic rezident Despăgubiri datorate angajatorului pentru nerespectarea obligaţiei asumate prin actul adiţional

Decizie - 20.09.2011

Acţiune pentru plata salariului nulitate parţială a contractului individual de muncă

Sentinţă penală - 16.09.2011

Contestaţie la executare. Cheltuielile judiciare aplicate în cazul soluţionării plângerii întemeiată pe disoziţiile art. 2781 Cod procedură penală.

Decizie - 15.09.2011

Sporuri salariale - sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare art. 5 alin. 2 din Legea 330/2009

Decizie - 14.09.2011

Plata salariilor compensatorii, conform art.78 din CCMUN, la desfacerea contractului de muncă pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului.

Decizie - 14.09.2011

Obiecţiunile la raportul final şi la bilanţul de închidere, fiind respinse ca tardive prin decizia instanţei de recurs, nu mai pot fi invocate ca o crotică a nelegalităţii şi netemeiniciei sentinţei, pronunţate ulterior, de închiderea procedurii in...

Decizie - 13.09.2011

Despre posesiunea cerută pentru a prescrie