Inadmisibilitatea recursului. Potrivit dispoziţiilor art.299 alin.1 pct.1 Cod pr. civilă, sunt supuse recursului hotărârile date fără drept de apel, cele date în apel, precum şi în condiţiile prevăzute de lege hotărârile altor organe cu activitate j...

Decizie 653 din 28.09.2011


Prin decizia civila nr.653 din 28 septembrie 2011, Curtea de Apel Ploiesti a admis exceptia inadmisibilitatii recursului invocata si a respins recursul formulat împotriva deciziei civile nr.346 din 18 mai 2011, pronuntata de Tribunalul Buzau, ca inadmisibil.

Pentru a pronunta aceasta decizie, Curtea de Apel Ploiesti a retinut ca exceptia inadmisibilitatii invocata de catre intimat prin întâmpinarea depusa la este întemeiata, pentru urmatoarele considerente:

Întrucât,  potrivit art.137 al.1 Cod pr. civila, instanta se va pronunta mai întâi asupra exceptiilor de procedura si asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în fond a pricinii, respectiv a criticilor formulate de recurent, Curtea constata ca are prioritate exceptia inadmisibilitatii recursului declarat.

Potrivit dispozitiilor art.299 alin.1 pct.1 Cod pr. civila, sunt supuse recursului hotarârile date fara drept de apel, cele date în apel, precum si în conditiile prevazute de lege  hotarârile altor organe cu activitate jurisdictionala.

Raportând dispozitiile legale sus mentionate la situatia dedusa judecatii, Curtea a retinut ca, prin decizia civila nr.346/18.05.2011, Tribunalul Buzau a solutionat irevocabil recursul declarat împotriva sentintei civile nr.32122.02.2011, pronuntata de Judecatoria Patârlagele formulat de recurentul din prezenta cauza care a invocat aceleasi critici, instanta pronuntându-se ca instanta de recurs si prin urmare este întemeiata exceptia inadmisibilitatii, fiind inadmisibil a se declara recurs împotriva unei hotarâri prin  care a fost solutionat recursul, dispozitiile legale nepermitând un recurs la recurs.