Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 27.03.2012

Imposibilitatea acordarii daunelor morale în urma publicarii deciziei Curtii Constitutionale de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art.5 alin.1 lit.a

Decizie - 14.03.2012

Despagubiri

Decizie - 08.03.2012

Despagubiri.

Decizie - 05.03.2012

Despagubiri.

Decizie - 01.03.2012

n temeiul dispozitiilor art.5 lit.b din Legea nr.221/2009, persoanele ce au suferit condamnari cu caracter politic au dreptul la restituirea bunurilor confiscate în baza hotarârii de condamnare

Decizie - 14.02.2012

Nelegalitatea dispozitiilor instantei de obligare a PMB sa înainteze dispozitiile sentintei si decizia aferenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor

Decizie - 14.02.2012

Legea nr. 10/ 2001 nu circumstanţiază dreptul la despăgubiri de existenta sau nu a autorizaţiei de construire pentru construcţii

Decizie - 13.02.2012

Dispozitiile Legii nr.221/2009 - vizeaza condamnarile si masurile administrative cu caracter politic aferente perioadei 06.03.1945 - 22.12.1989, legea nefiind acoperitoare pentru masurile administrate de reconstructie a URSS

Decizie - 20.01.2012

Actiunea având ca obiect obligarea la plata lipsei de folosinta. Obligatia achitarii taxei de timbru.

Decizie - 20.01.2012

Actiune în revendicare admisa împotriva cumparatorului imobilului în temeiul Legii nr.112/1995.

Decizie - 17.01.2012

Daune morale. Criterii de determinare a cuantumului acestora. Persoane îndreptatite la obtinerea daunelor materiale si morale.

Decizie - 14.04.2011

Statul are calitate procesuală pasivă în litigiile întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. 10/2001

Sentinţă penală - 08.03.2011

Infractiunile de a emite un cec fără a avea la tras disponibil suficient prev. de art.84 alin.1 pct.2 şi de a emite un cec fara a fi completat cu menţiunile privind data şi locul emiterii prev. de art.84 alin.1 pct.3 din Legea 59/1934. Incadrare juri...

Decizie - 21.01.2011

Achitarea despagubirilor aferente unui teren proprietate privata ce a fost inclus în domeniul public al statului.

Decizie - 11.11.2010

Cerere în despagubire la valoarea de piata a bunului întemeiata pe art.501 din Legea nr. 10/2001. Întelesul notiunii de "contract de vânzare-cumparare desfiintat". Încalcarea Legii nr.112/1995 la încheierea contractului.

Decizie - 09.06.2010

Conflict de munca având ca obiect actiune prin care angajatorul solicita obligarea salariatului la plata de despagubiri pentru prejudiciul material cauzat. Depunerea de noi înscrisuri în recurs ca dovezi în sprijinul ipotezei ca sunt întrunite condit...

Decizie - 30.04.2010

Litigiu de natură civilă având ca obiect obligarea vânzătorului la plata de despăgubiri ca urmare a evicţiunii totale a lucrului vândut

Decizie - 26.04.2010

Posibilitatea formulării unei acţiuni în despăgubiri împotriva statului şi în situaţia persoanelor care au suferit o măsură administrativă cu caracter politic conform Legii nr.221/2009

Decizie - 10.03.2010

Litigiu civil având ca obiect acţiune în executarea unei obligaţii de „a face” şi despăgubiri. Inaplicabilitatea cazului de modificare prevăzut de art. 304 pct. 9 Cod Procedură Civilă

Decizie - 17.02.2010

Conflict de muncă. Acţiune în despăgubiri a angajatorului îndreptată împotriva salariatului. Angajarea răspunderii patrimoniale a salariatului prin întrunirea cumulativă în persoana acestuia a condiţiilor prevăzute de lege sub acest aspect. Recurs re...