Spete jurisprudenta

Decizie - 21.11.2011

Acţiune având ca obiect obligarea Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale, la eliberarea documentelor care atestă stagiul de cotizare în sistemul public de pensii. Admitere

Decizie - 21.11.2011

Ordonanţă preşedinţială. Cerere de suspendare a deciziei de revizuire a pensiei. Lipsa condiţiei urgenţei

Decizie - 16.11.2011

Contestaţie împotriva deciziei de recalculare a pensiei. Cadru militar. Soluţionare de către prima instanţă în baza excepţiei privind neurmarea procedurii contestaţiei la M.A.N

Decizie - 11.10.2011

Actualizare pensie. Procuror pensionat. Obligarea parchetului la emiterea unei adeverinţe-tip care să cuprindă sporul de 50% pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică

Decizie - 07.09.2011

Pensie de urmaş. Venituri care se iau în calcul la stabilirea ei

Decizie - 30.05.2011

Indemnizaţie de trei salarii de bază, raportat la salariul de bază avut în luna anterioară pensionării. Cadru didactic. Îndreptăţire

Decizie - 25.05.2011

Contestaţie împotriva deciziei de recuperare a unei sume de bani reprezentând diferenţa dintre pensia calculată în mod eronat pentru un stagiu complet de cotizare de 25 de ani aplicabil femeilor ca urmare a menţionării în buletinul de calcul a unui c...

Decizie - 16.05.2011

Trecerea de la pensia anticipată parţial, la pensia pentru limită de vârstă. Nemodificarea stagiului complet de cotizare

Decizie - 23.03.2011

Recalculare pensie. Venituri ce se iau în calcul

Decizie - 21.03.2011

Revizuire pensie. Data de la care se acordă drepturile cuvenite

Decizie - 17.02.2011

Contestaţie la executare. Necesitatea clarificării obiectului executării silite

Decizie - 01.02.2011

Recalculare pensie. Legalitatea adeverinţei eliberate de Direcţia de Muncă şi Protecţie Sălaj

Decizie - 01.02.2011

Ordonanţă preşedinţială. Suspendarea executării deciziei de pensionare. Respingere

Decizie - 19.04.2010

Contencios administrativ. Cerere pentru eliberarea unei adeverinţe care să ateste aspecte legate de activitatea prestată de petent în calitate de salariat al unei societăţi desfiinţate. Calitatea procesuală pasivă a persoanei juridice care deţine arh...

Decizie - 12.04.2010

Recalcularea pensiei în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005. Data de la care se recalculează