Trecerea de la pensia anticipată parţial, la pensia pentru limită de vârstă. Nemodificarea stagiului complet de cotizare

Decizie 1712 din 16.05.2011


Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie, decizia nr. 1712 din 16 mai 2011

Prin sentinţa civilă nr. 4127 din 29.11.2010 a Tribunalului Cluj, a fost respinsă acţiunea formulată de reclamantul G.I. împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii Cluj, având ca obiect asigurări sociale.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că reclamantul a fost pensionat cu pensie anticipată parţială, prin decizia nr. 265405/25.03.2010.

Prin decizia cu acelaşi număr din data de 14.04.2010, reclamantului i s-a recalculat pensia cu luarea în calcul a încadrării în grupa specială de muncă, în baza Legii nr.226/2006.

Referitor la luarea în calcul a perioadei de 3 ani lucrată ca stagiu suplimentar se constată că reclamantul are un stagiu realizat de 37 ani, 10 luni şi 28 zile, fără perioadele asimilate.

Stagiul complet de cotizare este de 33 ani şi 8 luni, reclamantul având peste stagiul complet 4 ani, 2 luni şi 28 zile corespunzător unui procent de diminuare de 0,30% pe lună de anticipare.

Numărul de luni pentru care se aplică diminuarea este de 28, reclamantul solicitând pensionarea anticipată mai devreme cu 2 ani şi 4 luni, faţă de vârsta standard, la data de 04.02.2010, având vârsta de 62 ani.

Ţinând cont de prevederile art.1672  din Legea nr. 19/2000, cererea de pensionare se depune de către solicitant în termen de 90 de zile de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare. Condiţiile de pensionare anticipată parţială au fost îndeplinite de reclamant la data de 20.05.2007, deci termenul de 90 zile a fost depăşit pentru aplicarea acestor prevederi şi prin urmare, data corectă a acordării drepturilor a fost data depunerii cererii de pensionare la Casa Teritorială de Pensii, unde îşi avea domiciliul reclamantul, adică la data de 04.02.2010.

Faţă de cele ce preced, instanţa deliberând, a respins acţiunea formulată de reclamant împotriva pârâtei.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul G.I. solicitând casarea hotărârii ca fiind netemeinică şi nelegală şi rejudecarea în fond a cauzei.

În motivarea recursului, recurentul arată că instanţa de fond s-a pronunţat asupra a ceea ce nu s-a cerut, omiţând să se pronunţe asupra a ceea ce s-a cerut, iar motivarea s-a făcut cu încălcarea prevederilor Legii nr.19/2000. Astfel, în cauză nu s-a contestat data acordării drepturilor de pensie sau numărul de luni pentru care s-a reţinut diminuarea pentru pensia anticipată parţială, ci s-a contestat stagiul complet de cotizare care conform art. 44, 77 alin. (3) şi Anexa 4 din Legea 19/2000 este de 32 de ani, pentru activitatea pe care recurentul a desfăşurat-o în condiţii speciale de muncă.

În drept s-au invocat dispoziţiile art. 304 pct 6 şi 9 şi 3041 Cod procedură civilă.

Examinând sentinţa recurată prin prisma motivelor de recurs invocate, Curtea de Apel reţine următoarele:

Motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct.6 Cod procedură civilă nu este întemeiat, întrucât, respingând acţiunea, instanţa de fond nu a acordat ceea ce nu s-a cerut, aşa cum susţine recurentul.

Referitor la criticile hotărârii instanţei de fond, întemeiate pe dispoziţiile art. 304 pct.9 Cod procedură civilă, se reţine că prin Decizia nr. 265405/13.04.2010 (fila 3 dosar fond) recurentului i s-a acordat pensie anticipată parţial, stagiul complet de cotizare utilizat la calcularea punctajului mediu anual fiind de 33 ani şi 8 luni. În motivarea deciziei se reţine că stagiul complet de cotizare este de 33 ani şi 8 luni conform Anexei 9 din Ordinul 340/2001, urmând a se modifica la 32 de ani la trecerea la pensie pentru limită de vârstă datorită celor 3 ani o lună şi 29 zile în care recurentul şi-a desfăşurat activitatea  în condiţii speciale de muncă.Contrar celor reţinute de intimata Casa Judeţeană de Pensii Cluj, se constată că art. 77 alin. (3) din Legea 19/2000 nu prevede că Anexa 4 din Legea 19/2000 se aplică numai pentru pensia pentru munca depusă şi limită de vârstă.

 În plus, conform dispoziţiilor art. 52 din Legea 19/2000 la data îndeplinirii condiţiilor pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă, în conformitate cu prevederile art.42, pensia anticipată parţială devine pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin eliminarea diminuării prevăzute la art. 50 alin. (2) şi prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare. În consecinţă, în lipsa unor alte dispoziţii legale, la trecerea de la pensia anticipată parţial la pensia pentru limită de vârstă nu se modifică stagiul complet de cotizare, aşa cum susţine intimata.

Pentru aceste considerente, reţinând că instanţa de fond a aplicat greşit dispoziţiile legale menţionate anterior, în temeiul art. 304 pct.9 şi 312 alin. (3) Cod procedură civilă se va admite recursul declarat de reclamantul G.I. împotriva sentinţei civile numărul 4127 din 29.11.2010 a Tribunalului Cluj, pe care o va modifica în întregime şi, în consecinţă, se va admite acţiunea formulată de reclamantul G.I. în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Cluj, anulează parţial Decizia numărul 265405/13.04.2010 emisă de pârâtă sub aspectul stagiului complet de cotizare necesar la stabilirea punctajului mediu anual şi se va obliga pârâta să emită o nouă decizie de acordare a pensiei anticipate parţiale utilizând un stagiu complet de cotizare de 32 de ani. (Judecător Laura Dima)