Spete jurisprudenta

Decizie - 17.11.2011

Acţiune având ca obiect obligaţie de a face, respectiv desfiinţarea contrucţiei. Soluţionare în cadrul acţiunii în revendicare. Admiterea recursului şi apelului şi repsingerea acţiunii

Decizie - 19.05.2011

Drept de superficie. Persoană ce şi-a construit casa şi anexele gospodăreşti pe baza autorizaţiei de construire, pe terenul unităţii administrativ-teritoriale

Decizie - 21.02.2011

Cerere de suspendare a executării autorizaţiei de construire a unei clădiri cu destinaţia hotel. Lipsa acordului autentic al vecinilor. Iminenţa pagubei

Decizie - 11.02.2011

Desfiinţare construcţie. Calitate procesuală activă în temeiul art. 28 din Legea nr. 50/1991, republicate. Menţinerea valabilităţii autorizaţiei de construire în cazul schimbării investitorului, dacă sunt îndeplinite cerinţele art. 7 alin.(14) din Le...

Decizie - 10.02.2011

Scară interioară demolată nelegal. Obligare la reconstruirea ei

Decizie - 09.09.2010

Acte de autorizarea edificării unei construcţii de uz şi interes public. Atacare în contencios administrativ de către un grup de persoane fizice. Interes justificat de lezarea intereselor generale ale comunităţii. Condiţii

Decizie - 27.05.2010

Autorizaţie de construire anulată. Acţiune împotriva emitentului autorizaţiei, pentru obligarea lui la plata despăgubirilor cauzate de anularea actului. Natura civilă a litigiului

Decizie - 23.04.2010

Obligare la demolarea construcţiilor executate fără autorizaţie

Decizie - 21.04.2010

Anularea autorizaţiei pentru construirea unei staţii fixe emisie-recepţie pentru telefonie mobilă. Legalitate

Decizie - 01.04.2010

Autorizaţie de construire. Cerere pentru modificare. Condiţii

Decizie - 31.03.2010

Acte ale administraţiei publice locale. Dispoziţie de desfiinţare a unei construcţii pe un teren aflat în domeniul public. Competenţă