Spete jurisprudenta

Hotărâre - 24.02.2020

Apel penal. Latură civilă. Recunoaşterea pretenţiilor civile. Invocarea în apel de către inculpat a erorii cu privire la pretenţiile civile formulate de partea civilă la care s-a achiesat104

Hotărâre - 19.12.2019

Acordarea persoanei îndreptățite de bunuri în compensare, altele decât cele menționate în lista întocmită de entitatea investită cu soluționarea cererii formulate în baza Legii nr. 10/2001 rep. și modificată, dacă persoana îndreptățită face dovada caracte

Hotărâre - 04.12.2019

. Cerere de acordare avans compensaţie financiară. Condiţiile pentru admiterea unei atare cereri, în raport de condiţiile pentru admiterea cererii de acordare a compensaţiei financiare

Hotărâre - 10.12.2018

Litigiu privind funcţionarii publici. Ajutor la pensionare potrivit art. 20 din Secţiunea 3 - Capitolul II- Anexa nr. VII a Legii nr. 284/2010. Prematuritate

Hotărâre - 08.10.2018

Despăgubiri acordate în temeiul Legii nr. 290/2003. Putere lucru judecat considerente. Dovada bunurilor abandonate la data refugiului în România

Hotărâre - 05.05.2018

Excepția lipsei de interes și rămânerii fără obiect a cererii în cazul în care nu mai există raporturi de muncă între părți. Daune morale; faptă ilicită stabilită cu putere de lucru judecat prin hotărâre judecătorească

Hotărâre - 09.02.2007

În toate cazurile, judecătorii hotărăsc numai asupra obiectului cererii deduse judecăţii (art. 129 C.pr.civilă) Omisiunea instanţei de prim grad de a soluţiona un capăt de cerere constituie o necercetare a cauzei, pe fond sau excepţie ce face incide...